1 (edited by Koen 13-09-2008 12:10)

Bij deze wens ik te signaleren dat het interessant 'zou kunnen zijn' om de plaatsen waar de 'gekende' bendefeiten zich afspeelden, aan te duiden op een kaart met de indeling van België in gerechtelijke arrondissementen, dat zijn er 28 als ik me niet vergis. En dit om de mij evident lijkende volgende redenen:

De eerste bendefeiten in 82'-83' speelden zich voornamelijk of in hoofdzaak, naar ik vermoed, (daarom zou een kaart interessant zijn) af in de gerechtelijke arrondissementen waar Deprêtre, Jaspar en Poelmans rechtsbevoegdheid hadden, als procureur des konings of procureur-generaal. Dus stel dat er sprake is van een politiek en of terroristisch netwerk (ik acht de kans buiten Aalst op circa 95 procent), dat aanzienlijke macht had, hetzij via de link naar de sexevennementen, hetzij via de link naar de stay-behind organisatie gladio, hetzij via beiden, dan zal men toch wel het zekere voor het onzekere nemen, niet, en proberen, op voorhand ervoor te zorgen dat men de feiten daar pleegt waar men mensen in zijn zak heeft zitten. Wat achteraf gezien vrij goed gelukt blijkt als we de manipulaties van het onderzoek in ogenschouw nemen.

Denk persoonlijk dat tal van getuigenissen, beïnvloedingen van het onderzoek, en wel zeer toevallige banden in ieder geval, wijzen in de richting van Deprêtre, Jaspar en eventueel Poelmans. Het is ook in die optiek dat de aanslag in Aalst niet in het rijtje past. Want daar zitten we plotseling in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Verbeter mij gerust als ik fout ben, of toch althans buiten de invloedssfeer van die heren. Wat stellen we bovendien vast: voor zover ik weet werd De Staerke in verdenking gesteld voor Aalst, en ik denk terecht. Wat ik dus denk is dat Aalst, misschien ten dele? uit dezelfde daders bestond, maar dat er een andersoortig motief was. En Troch en Delta zijn dus eigenlijk al verder geraakt in hun onderzoek, via dezelfde daders, hoewel het over andersoortige feiten ging. Bovendien was er te veel tijd tussen.

2

En nogmaals, men moet niet komen klagen dat men zelf verdacht wordt, als er onverklaarbaar veel op onverklaarbaar eigenaardige wijze, misloopt in een onderzoek!

3

Koen wrote:

De eerste bendefeiten in 82'-83' speelden zich voornamelijk of in hoofdzaak, naar ik vermoed, (daarom zou een kaart interessant zijn) af in de gerechtelijk arrondissementen waar Deprêtre, Jaspar en Poelmans rechtsbevoegdheid hadden, als procureur des konings of procureur-generaal.

Dit is inderdaad een interessante vaststelling, maar je zou dit zeer gemakkelijk kunnen weerleggen door gewoon te zeggen dat Waals-Brabant en het zuiden van Brussel nu eenmaal één van de rijkste gebieden van België was en is. Dit maakt het voor criminelen dan ook zeer aantrekkelijk om daar bijvoorbeeld warenhuizen of geldtransporten te overvallen. Je kan er in verhouding met andere regio's meer geld rapen. Als je bijvoorbeeld uit de Borinage komt, is een verplaatsing naar Brussel om een overval te plegen niet echt zo ver. Al moet je er natuurlijk ook bij vertellen dat het helemaal niet slim is.

Koen wrote:

Denk persoonlijk dat tal van getuigenissen, beïnvloedingen van het onderzoek, en wel zeer toevallige banden in ieder geval, wijzen in de richting van Deprêtre, Jaspar en eventueel Poelmans.

Ook dit is een vaststelling die al zeer vaak aan bod is gekomen en in het geval van Deprêtre denk ik dat het meeste wel waar zal zijn. Je moet er ook wel rekening mee houden dat deze personen publieke figuren waren met een bepaalde status en dus sowieso een ideaal doelwit waren voor beschuldigingen, zoals bijvoorbeeld het deelnemen aan sex- en drugsfuiven.

Koen wrote:

Het is ook in die optiek dat de aanslag in Aalst niet in het rijtje past. Want daar zitten we plotseling in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde. Verbeter mij gerust als ik fout ben, of toch althans  buiten de invloedssfeer van die heren.

In 1983 was er al eens een overval geweest van de Bende van Nijvel in het district van Dendermonde, namelijk in Temse. Maar toen zag je een duidelijk motief, namelijk het bemachtigen van kogelvrije vesten. Maar in Aalst zie je dat niet, je ziet blinde terreur en je ziet zeer duidelijk dat Aalst - na de bloedige overvallen in Eigenbrakel en Overijse - wel zeer ver ligt van het actieterrein van de Bende. Dus je hebt volkomen gelijk als je zegt dat Aalst niet in het rijtje past. Het is hier niet de plaats om te beginnen discussiëren over de vraag 'Waarom Aalst?', maar het blijft toch iedere keer een interessante vaststelling.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Aalst past niet in het rijtje en waarom Aalst? Jullie weten allen wat "mijn mening" hierover is! Daarom verwijs ik naar een interview met Fons van Rie en ten zeerste opmerkelijk is:

Wat denkt u nu over de bende van Nijvel?
Van Rie: "We weten er niets van. Niets. Ik denk zelfs dat een deel van de politie blijft zweren dat het maar om gewone criminaliteit gaat. Dat kan er bij mij niet in. Het is toch te flagrant wat er in 1985 gebeurd is. Welke gangster schiet niet alleen mensen neer die hem voor de voeten lopen als hij een warenhuis wil overvallen, maar zoekt ook een vader en zijn dochtertje die in een uithoek van het parkeerterrein in hun auto zitten te wachten, om ze af te maken?"

Om toch even over na te denken! Zij waren de eerste slachtoffers en liepen niet in de weg! Jan Palsterman liep zeker niet in de weg! Vanden Steen en gezin? Zou nog kunnen! Hopelijk doen de 7 nieuwe speurders grondiger hun werk, het is hoopvol dat Jumet dat  op sterven na dood was opnieuw nieuw leven wordt ingeblazen. Zoals ik al vroeger zei: het is nu erop of eronder! Afwachten, er is nog 7 jaar te gaan en hoop doet leven!

5

Een gerechtelijk arrondissement in België is de zetel van een rechtbank van eerste aanleg, die uit een burgerlijke rechtbank, een correctionele rechtbank en een jeugdrechtbank bestaat. Daarnaast is er nog een rechtbank van koophandel, een arbeidsrechtbank en een politierechtbank.

Bevoegdheidskwesties tussen al deze rechtbanken worden geregeld door de arrondissementsrechtbank. Het Openbaar Ministerie in elk arrondissement wordt geleid door de procureur des Konings.

De gerechtelijke arrondissementen zijn verder opgedeeld in gerechtelijke kantons. Tot aan de hervorming van 2012-2013 telde België 27 gerechtelijke arrondissementen (de arrondissementen met een lijn onder zijn degene waar feiten van de Bende van Nijvel hebben plaats gevonden):

 • Aarlen (Arlon)

 • Antwerpen

 • Bergen (Mons)

 • Brugge

 • Brussel

 • Charleroi

 • Dendermonde

 • Dinant

 • Doornik (Tournai)

 • Eupen

 • Gent

 • Hasselt

 • Hoei (Huy)

 • Ieper

 • Kortrijk

 • Leuven

 • Luik (Liège)

 • Marche-en-Famenne

 • Mechelen

 • Namen (Namur)

 • Neufchâteau

 • Nijvel (Nivelles)

 • Oudenaarde

 • Tongeren

 • Turnhout

 • Verviers

 • Veurne

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Belgische_Gerechtelijke_Arrondissementen.png/717px-Belgische_Gerechtelijke_Arrondissementen.png

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

(...) Zoals hoger aangeduid betreurden de experten die werkten voor de eerste parlementaire onderzoekscommissie uitdrukkelijk dat onderzoeken werden vastgeklonken aan de indeling van het grondgebied in zevenentwintig arrondissementen. Verschillende andere personen wezen in hun verhoor door deze commissie eveneens op de moeilijkheden die voortvloeien uit de territoriale organisatie van het gerecht. Morrens stelde dat dit: "in belangrijke mate onderzoeken (bemoeilijkt) naar misdrijven die niet zelden de grenzen van het arrondissement of zelfs van het land overschrijden".

Substituut-procureur des Konings Acke gaf toe dat problemen zijn voortgekomen uit de territoriale begrenzing van het onderzoeksgebied, en sloot niet uit: "dat de daders enige voorkennis hadden van de problemen die te wijten zijn aan de territoriale indeling en de wijze waarop politiediensten werken".

Sommige getuigen behandelden de problematiek van de aanwijzing van een nationale magistraat. Eerste substituut Duinslaeger beklemtoonde dat een "nationale magistraat niet werkelijk bestaat, aangezien ieder wettelijk statuut ontbreekt; er is geen magistraat met een nationale bevoegdheid voor het ganse grondgebied.

Rijkswacht-majoor Torrez achtte dit wenselijk "op sommige gebieden waar een globale kijk op een bepaald dossier volstrekt noodzakelijk is. Waarnemend procureur-generaal Bauwens vond de aanwijzing van een magistraat van het openbaar ministerie op nationaal niveau wenselijk. Ook gaf hij aan dat het college van procureurs-generaal een of meer coördinatiemagistraten kan aanwijzen over de rechtsgebieden heen.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube