21

Re: Opus Dei

(…) Ten slotte verklaarde Dussart dat hij tijdens het onderzoek door twee personen van zeer hoge adelijke rang werd benaderd. De ene nam met hem contact op in december 1985 en de tweede in maart 1986. Beiden beweerden lid te zijn van Opus Dei en deel uit te maken van een vereniging die een actie voorbereidde om het land te destabiliseren en een sterk regime in België te vestigen.

Bron: Gazet van Antwerpen | 7 November 1989

Adjudant Dussart handhaaft beschuldigingen

De krasse uitspraken voor de Parlementaire Commissie Banditisme van de gepensioneerde adjudant-chef Guy Dussart, gewezen chef van de Waverse BOB, hebben gisteren een vinnige reactie uitgelokt van Opus Dei. Daar worden de verklaringen van Dussart, als zou Opus Dei indertijd betrokken geweest zijn bij een poging tot staatsgreep in ons land, belachelijk genoemd.

De op rust gestelde adjudant-chef wordt door Opus Dei uitgedaagd “ook maar het minste element aan te brengen, dat als begin van bewijs kan gelden”. Opus Dei zegt verder dat zijn doelstellingen louter geestelijk zijn en met politieke, economische of maatschappelijke aangelegenheden niets te maken hebben.

Adjudant-chef Dussart had voor de onderzoekscommissie onder meer verklaard dat hij in 1985 en ook in 1986 door twee personen uit de hoge adel, tevens leden van Opus Dei, werd benaderd. Een onder hen overhandigde hem een lijst met namen van officieren bij rijkswacht en leger die volgens de man in kwestie een staatsgreep zouden coördineren.

Gekelderd

Verder vertelde de gepensioneerde rijkswachter dat hij een tiental observaties uitvoerde aan het Dongelbergkasteel (*), dat bij Geldenaken in de bossen is gelegen. Dit kasteel werd gebruikt door Opus Dei. Daar had hij de nummerplaten van alle aanwezige auto’s opgeschreven. Het onderzoek van adjudant-chef Dussart was ver gevorderd maar werd volgens hem van hogerhand gekelderd. Dussart haalde tijdens zijn betoog voor de commissie ook uit naar de Nijvelse procureur Deprêtre. Hij zei dat die het onderzoek naar de Bende heeft tegengewerkt.

Adjudant-chef Dussart zei ons dinsdagavonddat hij zijn beschuldigingen aan het adres van Opus Dei handhaaft. Hij gaf duidelijk te verstaan dat Opus Die niets anders kan dan zo te reageren.

Ook liet de gepensioneerde rijkswachtonderofficier doorschemeren dat hij nog een en ander achter de hand houdt en dat hij dit een volgende keer aan het licht zal brengen. Gisterenavond herinnerde hij er nog eens aan dat zijn collega’s Bihay en Balfroid als onbekwaam werden beschouwd en door het rijkswachtcommando door het slijk werden gehaald. Bij de BOB van Waver, aldus nog Guy Dussart, werd ook mijn collega Sartillot onrechtvaardig behandeld. Sartillot was de rijkswachter die tijdens de moordende hold-up op wapenhandelaar Dekaise in Waver door de vluchtende bandieten onder vuur werd genomen en gewond.

Bron: Gazet van Antwerpen | 8 November 1989

(*) Dat kasteel ligt hier » Google Maps

Naar aanleiding van de getuigenis van Dussart voor de Eerste Bendecommissie kwam er een paar dagen later in de pers een reactie van Opus Dei:

De aan de heer Dussarrt toegeschreven bewering dat het Opus Dei betrokken zou zijn in de zaak van de Bende van Nijvel (cfr. GVA 7-11-1989) is echt belachelijk: zij bevat geen enkele grond van waarheid, en is bovendien zwaar lasterlijk. Ons bureau staat er verstomd van dat zodanig zware beschuldigingen met zo’n grote lichtzinnigheid kunnen worden geuit; het daagt dan ook de heer Dussart, of gelijk wie, uit om van zijn bewering maar het minste element aan te brengen dat als begin van bewijs kan gelden.

Wij herinneren eraan dat de Prelatuur van het Opus Dei een instelling van de katholieke kerk is, en dat haar natuur en haar doelstellingen louter geestelijk zijn. Met politieke, economische of maatschappelijke aangelegenheden heeft zij in het geheel niets te maken. Al haar leden zijn gewone burgers. Het Opus Dei is een instelling die in België ten volle is erkend, zowel op kerkelijk als op burgerlijk vlak.

T. Romano, Brussel

Bron: Gazet van Antwerpen | 16 November 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube