Zo was dat Leo. Het nut van deze terreurcampagnes was de bevolking in een bepaalde politieke richting te duwen. Volgens de Amerikaanse generaal Westmoreland diende hiervoor een bommencampagne van links best afgewisseld te worden met een terreurcampagne van rechts. Zo bereikte men volgens hem de grootst mogelijke efficiëntie.

Ik herhaal 2 verklaringen van Gol:

Qu'est ce que cela signifie quelque dizaines de mort pour un but ...

In november 1985 verklaarde hij op tv dat de CCC en de Bende van Nijvel "twee loten aan dezelfde stam zijn".

Een klein detail in dit verband. De vader van Pierre Carette (CCC) was een voormalig medewerker van de staatsveiligheid. Zij die de Bende van Nijvel neerzetten als een stelletje gangsters of prédateurs leefden in een ander België.

@LEO,

Leo, je moet je idee neerschrijven, ondanks wat iemand anders er ook over denkt. Zolang je maar kan aanvaarden dat niet iedereen het met je eens moet zijn. Dan al is je gedachte een meerwaarde als je ze een beetje kan verklaren, wat ze ook is. Dus zou ik zeggen, hou je niet in.

@ Heer/Dame coconut

Het kan heel goed zijn dat een zekere Amerikaanse generaal dit verklaarde, maar de nucleaire raketten zouden er toch gekomen zijn. België zou in de naoorlogse periode altijd een trouwe bondgenoot zijn, zeker met het NATO hoofdkwartier in Brussel en de SHAPE-basis in Bergen-Mons. Daar zou een wisselend politiek klimaat of terrorisme niets aan veranderen. Niet vergeten dat er in de periode 1982-1985 ook nog heel veel mensen één of andere binding of herinnering hadden aan de tweede wereldoorlog en de bevrijding. Meer dan de jonge betogende studenten.

Ik denk zelf dat doorsnee genomen de CCC voor veel kiezers een groter "Robin Hood" gehalte had dan de Bende, net omdat er doorsnee genomen (buiten de 2 doden) wel veel schade werd toegebracht, maar geen directe intentie om te doden. Niet my cup of tea, maar extreem communistisch links leek op dat moment wel sympathieker dan de bende van Nijvel die zonder emotie kinderen
neerschoot.   

Of de CCC werd aangestuurd door Moskou of door één of andere organisatie in België, dat weet ik niet en dat zullen we ook nooit in detail weten, denk ik, als ze het zelf al wisten. Maar ze had wel veel weg van een bende idealisten, jammer genoeg met de juiste kennis en materialen, zoals er talrijke buitenlandse voorbeelden zijn. (Maar dat doet geen afbreuk aan mijn mening dat ook de CCC even verwerpelijk is als de bende van Nijvel, of datgene wat zo genoemd wordt).

Er waren betere doelwitten geweest om de Belgische staat of het Belgische volk in een bepaalde richting te duwen. 
En zoals FreCR terecht aanhaalde, budgetten voor een beter uitgeruste rijkswacht waren al vastgelegd. En terecht, dat zal niemand ontkennen, ook zonder de komst van de bende. Het werd enkel wat versneld. De Belgische krijgsmacht is zelfs in het decennium nadien sterk afgeslankt, door de afschaffing van de legerdienst, zoals ook later in Nederland.

Dat de vader van Pierre Carette een voormalig medewerker van de staatsveiligheid was, zie ik niet als bewijs, hoogstens als een indicatie voor eventueel wat meer onderzoek als daar aanleiding voor was of is. Misschien was Carette daardoor net wat extreem  linkser. Komt in de beste families voor dat de zoon iets helemaal anders wil zijn dan zijn vader. Psychotherapeuten zullen daar best wel een verklaring voor hebben.

Ook de uitspraken van een politicus als een minister Gol vind ik niet direct bewijs. Misschien wel beetje raar want 12 doden is toch al wat, in elke civiele context. Maar om dit te evalueren moet je ook de context, gestemdheid en de exacte vraag kennen. Het gezegde twee loten aan dezelfde stam is me niet echt bekend, maar kan me er wel iets bij voorstellen. Sprak deze minister goed Nederlands, of was het meer een Waals-sprekende minister?

In Nederland vallen er elk jaar ongeveer 600 dodelijke slachtoffers in het verkeer. Ik kan me voorstellen als je het aantal doden in het verkeer zou vergelijken met de bende van Nijvel ( blijkbaar op dat moment 12), een politicus op dat moment zegt van eigenlijk valt dat nog mee om het wat te relativeren en wie weet het gebrek aan resultaat van de politiediensten op dat moment wat af te zwakken . Alles is relatief natuurlijk, afhankelijk hoe je iets bekijkt. Het aantal verkeersdoden, 600 stuks, hoe erg ook, is ook een peulschil als je het bijvoorbeeld vergelijkt met de jodenvervolging en de miljoenen joodse en andere slachtoffers tijdens WOII. Soms kan een politicus beter zwijgen, maar waarschijnlijk lastig als men een microfoon onder je neus duwt.

73

LEO wrote:

Geachte luk paard , FreCR en Kees BK . Bedankt voor jullie inbreng ! Ik zou me bijna schuldig gaan voelen door wat ik voorgaand gepost heb

Dat hoeft zeker niet smile Je dringt je hypothese niet op aan anderen en geeft iedereen de vrijheid daar over na te denken en te discussiëren met argumenten en/of tegen-argumenten.


LEO wrote:

Buitenlandse organisaties hadden belang bij een sterk stabiel België en niet de heersende wankele regeringen van Martens I tot Martens IX !

Martens 1, 2, 3, 4, 6 zijn allemaal regeringen die gevallen zijn.
Martens 7 is niet gevallen maar was er eentje die eigenlijk de lopende zaken afgewerkt heeft tot aan de volgende verkiezingen (die een goed half jaar heeft bestaan).
Martens 8 is officieel niet gevallen maar "hervormd" omdat de Volksunie er uit stapte. (Déjà vu met hedendaags? smile )
Martens 9 heeft het dan nog minder dan een half jaar moeten volgehoud tot aan de verkiezingen.


Alle Martens-regeringen waren dus onstabiele regeringen die vallen en opstaan waren. Met uitzondering van één:
Martens 5. Dat is de enige Martens-regering die een volle termijn heeft uitgedaan. Dat was de meest "stabiele" Martens-regering die er is geweest en de meest stabiele regering in het algemeen die er geweest is in de jaren 80. Het was toen der tijd zelfs de op 2 na langst-zittende na-oorlogse regering.
Martens 5 liep van december 1981 tot november 1985. Tijdens (alle) bendefeiten had men dus op die eigenlijke moment een tamelijk stabiele regering.

LEO wrote:

De CCC acties duurden tot december '85 zonder een algemene roep naar meer veiligheid door de bevolking ! Er moesten dus hardere acties ondernomen worden . Er moesten en zouden meer slachtoffers vallen , kinderen inbegrepen en liefst op gruwelijke wijze . Dit noem ik " gerichte liquidaties " in het belang van een alliantie ! En dit gebeurde tot en met november ' 85 in Aalst ! De bevolking was ontzet en organisatorische maatregelen drongen zich op ! Ondertussen was de stockage van de raketten al een feit geworden met de toestemming van de premier

De kernraketten lagen al in Florennes in het voorjaar van '85, nog voor de Bende van Nijvel-feiten van 1985. Dat kan dus al geen "motief"meer geweest zijn. De betere beveiliging (bewapening, uitrusting, enz.) voor bijvoorbeeld de Rijkswacht, was ook al van start gegaan, maar uiteraard is dat niet op 1-2-3 allemaal operatief. Ik hoef dit niet te "bewijzen" dat men daar al mee bezig was, de Bende van Nijvel heeft dat onrechtstreeks bevestigd door de diefstal van de kogelwerende vesten in Temse in 1983 die in ontwikkeling waren voor de Rijkswacht.

Non semper ea sunt quae videntur

74

coconut wrote:

Het nut van deze terreurcampagnes was de bevolking in een bepaalde politieke richting te duwen.
Volgens de Amerikaanse generaal Westmoreland diende hiervoor een bommencampagne van links best afgewisseld te worden  met een  terreurcampagne  van rechts. Zo bereikte men volgens hem de grootst mogelijke efficiëntie.

Generaal Westmoreland heeft zijn militaire carriëre afgesloten in 1972. Lang voor er dus sprake was van de Bende van Nijvel.

Als de gedachte van Westmoreland als motief diende voor de Bende van Nijvel, om de bevolking in een politieke richting te drijven, dan was dit niet de "strategie van de spanning" maar "strategie van de simpelheid" want het had geen enkele invloed. Integendeel zelfs. De socialisten werden de grootste familie (meer dan 30% ).

Non semper ea sunt quae videntur

Het gaat bij zulke methodes niet om de kiezer te beïnvloeden maar om de politiek in zijn geheel. Het gaat er meer om ook linkse partijen een rechts beleid te laten uitvoeren. Ook de methodes voor de binnenlandse veiligheid de coördinatie en bevoegdheden werden aangepast. Denk aan het wetsvoorstel Close.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.
Kees BK wrote:

Wat zou het omzetverlies geweest zijn van Delhaize die periode ? Dat zou ik wel eens willen weten. (Vermeulen's-piste Racketering)

Wel Kees BK, als de cijfers juist zijn, was er helemaal geen omzetverlies, integendeel zelfs. Zie » Forum

Er zal tijdelijk minder volk naar de Delhaize geweest zijn op een vrijdag- of zaterdagavond, maar de mensen gingen gewoon op een andere dag in de week winkelen of gingen tijdelijk (voor een paar dagen of weken) naar een andere supermarkt. Na een tijdje gingen deze klanten echter opnieuw op vrijdag- of zaterdagavond naar de Delhaize. Zie bijvoorbeeld recent de luchthaven van Zaventem of de metro in Brussel. Ondanks de zware en smerige bomaanslag loopt de luchthaven weer vol met mensen die op reis vertrekken of aankomen. Het effect van zo'n aanslag ebt zeer snel weg, behalve bij de slachtoffers en nabestaanden die daar heel hun leven de fysische en psychische gevolgen van dragen.

Indien het om gewone criminelen ging, waarom werd het gehele onderzoek dan gesaboteerd ?


“Het onderzoek naar de Bende van Nijvel is gesaboteerd.” Dat schrijft een voormalige Brusselse magistraat in een brief, gericht aan onder meer de partijvoorzitters van ons land, die VTM NIEUWS kon inkijken. De magistraat, die indertijd onderzoek deed naar terreurorganisatie CCC en de Bende van Nijvel, beweert dat hij gehinderd werd in het onderzoek."
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/vo … ~ad5a57b0/

Waarom zijn er dan zovele ex rijkswachters en anderen naar het buitenland gevlucht ?
Waarom zijn er dan zovele bekentenissen geweest ?
Waarom werd er dan zoveel extreem brutaal geweld gebruikt ?
Waarom werden er nadien tientallen mensen bedreigd en of gezelfmoord, verongelukt etc.......

iK KAN ZO NOG EEN AANTAL BLADZIJDEN VULLEN

En last but not least, was Willy Acke een domme speurder die zich liet leiden door dwaalsporen ? Ik dacht het niet. Ik weet zeker van niet.

Trouwens, waarom zit dat archief achter slot en grendel denken jullie ?

Ik wil eindigen met een zin van Hilde Geens

" Al meer dan drie decennia doen afdelingen van de Belgische Justitie meer huiszoekingen bij elkaar en onderzoeken naar elkaar dan naar leden van de bende van Nijvel"

Voor mijn part mag Justitie veroordeeld worden als mede- dader . Iemand iets op tegen ???

Heer/Dame Coconut

Ook welgemeende nieuwjaarswensen toegewenst. Trouwens voor iedereen op dit forum ongeacht de verschillende meningen, dat maakt het net zo interessant.

Ik weet niet hoe breed u het begrip Justitie in aanschouwing neemt.

Ik vind -  maar beschouw dit ten persoonlijken titel -  zonder echte materiële bewijzen, meer als een "verantwoordelijkheid", dan een mededaderschap. Ik kan me niet voorstellen dat er ook bij de Belgische justitie geen medewerkers waren die er alles aan gedaan hebben om binnen hun mogelijkheden dit op te lossen.

Als er echt zo werd tegengewerkt, dan moet er toch ergens wel een gelijkluidend bewijsstuk of staving opduiken of mensen in groep naar buiten kunnen komen als whistleblowers. Daar is het toch tijd voor. Als het nu niet gebeurt, zal het toch nooit meer gebeuren.

Ik heb gemerkt dat de naam van een  speurder Heer Willy Acke vaak valt. Ik heb zijn notulen via het forum gelezen, maar die vind ik zo breed (buiten dat ze niet zo eenvoudig leesbaar zijn, maar dat zal wel aan mezelf liggen) met bijna alle progantonisten opgelijst, dat er moeilijk een bepaald spoor uit op te maken is. Het lijkt een beetje op sommige boeken waar iedereen wordt genoemd maar niet paard en kar, en dan is de kans uiteraard groot dat er ergens wel een dader of betrokkene tussen zit. 

Er wordt vaak opgeworpen dat deze man niet zelf uit het leven is gestapt maar vermoord zou zijn. Hij heeft nochtans lange tijd met heer Troch en het Delta-team samen onderzoek mogen plegen. Toen het onderzoek werd afgenomen zou heer Acke privatief nog het onderzoek verder zetten naast zijn toegewezen functie, wat mij gezien de beperktheid of totale afwezigheid van een mandaat veel moeilijker leek.

Zou de zelfdoding van heer Acke niet eerder ingegeven kunnen zijn door de confrontatie dat hij na al die jaren het niet kon/mocht oplossen en hij zich daarover schuldig voelde en het niet kon verwerken en daarboven een soort burn-out die vaker voorkomt bij mensen die zeer plichtgetrouw zijn, dan bij mensen die wat nonchalanter door het leven fietsen. Het moet allemaal heel intensief geweest zijn voor één persoon. Vooral toch ook omdat de verjaringstermijn toen toch nog niet was verstreken, was er toch nog altijd hoop. Zijn collega Troch moet toch minstens evenveel geweten hebben wat een risico kon opleveren voor daders en andere onderzoekers en die zijn toch niet vermoord.

Ik weet dat dit thema zelfdoding zeer gevoelig ligt in katholiek België, maar het komt zo veel terug ook als argument bij diegenen die in grote complottheorieën geloven. Ik zie soms een soort, ik zal het niet absolute verering noemen bij deze heer Acke, maar het is toch een vaak gebruikt argument.

Zijn er naast de vaak genoemde notulen van heer Acke, nog andere geschriften of krantenartikels uit die tijd waar heer Acke zijn visie op de gebeurtenissen ventileerde?

Ook zo bij journalist heer De Bock. Ik vind het juist zeer eervol dat zo'n journalist zijn archief schenkt aan een universiteit voor hij dement werd. Hij zal er dan ook wel van overtuigd zijn dat het daar in goede handen zou zijn, anders had het evengoed kunnen versnipperen. Dat dit voor bepaalde personen niet leuk is dat heer De Bock deze keuze maakte en niet alles op straat gooide en er voorwaarden aan stelde, dat begrijp ik, maar je kan de keuze van zo een ongetwijfeld zeer intelligent man toch alleen maar aanvaarden.

79

Kees BK wrote:

Ik heb gemerkt dat de naam van een  speurder Heer Willy Acke vaak valt. Ik heb zijn notulen via het forum gelezen, maar die vind ik zo breed (buiten dat ze niet zo eenvoudig leesbaar zijn, maar dat zal wel aan mezelf liggen) met bijna alle progantonisten opgelijst, dat er moeilijk een bepaald spoor uit op te maken is. Het lijkt een beetje op sommige boeken waar iedereen wordt genoemd maar niet paard en kar, en dan is de kans uiteraard groot dat er ergens wel een dader of betrokkene tussen zit. 

Er wordt vaak opgeworpen dat deze man niet zelf uit het leven is gestapt maar vermoord zou zijn. Hij heeft nochtans lange tijd met heer Troch en het Delta-team samen onderzoek mogen plegen. Toen het onderzoek werd afgenomen zou heer Acke privatief nog het onderzoek verder zetten naast zijn toegewezen functie, wat mij gezien de beperktheid of totale afwezigheid van een mandaat veel moeilijker leek.

Zou de zelfdoding van heer Acke niet eerder ingegeven kunnen zijn door de confrontatie dat hij na al die jaren het niet kon/mocht oplossen en hij zich daarover schuldig voelde en het niet kon verwerken en daarboven een soort burn-out die vaker voorkomt bij mensen die zeer plichtgetrouw zijn, dan bij mensen die wat nonchalanter door het leven fietsen. Het moet allemaal heel intensief geweest zijn voor één persoon. Vooral toch ook omdat de verjaringstermijn toen toch nog niet was verstreken, was er toch nog altijd hoop. Zijn collega Troch moet toch minstens evenveel geweten hebben wat een risico kon opleveren voor daders en andere onderzoekers en die zijn toch niet vermoord.

Ik weet dat dit thema zelfdoding zeer gevoelig ligt in katholiek België, maar het komt zo veel terug ook als argument bij diegenen die in grote complottheorieën geloven. Ik zie soms een soort, ik zal het niet absolute verering noemen bij deze heer Acke, maar het is toch een vaak gebruikt argument.

Zijn er naast de vaak genoemde notulen van heer Acke, nog andere geschriften of krantenartikels uit die tijd waar heer Acke zijn visie op de gebeurtenissen ventileerde?

Beste Kees,

Ik vind die nota's eigenlijk best gemakkelijk leesbaar. In vergelijking met het geschrift van bepaalde studenten op examens is dit een droom om te lezen.
- mooi gestructureerd in puntjes
- bevat enkel de kernwoorden, en geen complexe volzinnen
- Redelijk duidelijk geschrift
- Beslaat alle onderdelen van de te behandelen materie (alle namen staan erin)

Is het misschien het Vlaamse accent waar je moeite mee hebt ? ;-)

Indien u mij de pagina aanwijst die voor uw ogen en hersenen niet te bevatten is, zal ik met plezier een transscriptie aanleveren in een mooie leesbare  post op dit forum met lettertype Times New Roman, en netjes ge-indenteerd volgens de voorziene witruimte van heer Acke. Indien u dat wilt wil ik zelfs bepaalde afkortingen voluit schrijven ten uwe voordele.

Heeft iemand anders de nota's van Acke eigenlijk al beginnen digitaliseren in tekstformaat ?

Nou mijn beste Bert,

Als ik uw posts lees, dan bent u zeker een computerkenner. Het digitaliseren van de notulen van heer Acke zou zeer aimabel van u zijn en een meerwaarde voor alle beginnende lezers om daar eens door te kunnen fietsen. Dat nog nooit iemand dat uitgevoerd heeft. Ook niet diegenen die het als een heel belangrijk stuk bewijs naar voor brengen. Maar je moet het technisch kunnen natuurlijk, en ik neem aan dat daar best wel wat uurtjes arbeidstijd in kruipen. Ik zal dan ook gaarne van uw diensten gebruik maken en u contacteren als ik iets niet begrijp.

Waarvoor bij voorbaat onze welgemeende dank.