1

Topic: Theorie van LEO

Overzicht cellenstructuur

Om een duidelijker beeld te krijgen van de gebeurtenissen zou ik willen voorstellen om het ganse drama op te splitsen in vijf onderdelen, nl.:

 1. De opdrachtgevers.

 2. De hulpjes.

 3. De uitvoerders.

 4. De coördinator.

 5. De gevolgen.

Laat me beginnen met de opdrachtgevers (1).

Kapitaalkrachtige personen met een sterke achterban in zowel de bancaire, politionele als de juridische wereld. Personen die zich volgens hun kapitaal vrijgevochten voelen en aan niemand verantwoording schuldig zijn. Bijvoorbeeld, Ministers van Landsverdediging, Binnenlandse Zaken en hun entourage, die zowel militair als politioneel goed ingedekt waren. Met goede bindingen in de politiek benoemde magistratuur.

Zij die vergaderen in de achterkamers van Val Duchesse (Hertoginnedal) in Tervuren. Zij die onder druk staan om kruisraketten te plaatsen. Zij die willen gedaan maken met dat klootjesvolk en zijn vakbonden. Zij die willen betonstorten en ganse wijken doen verdwijnen. Zij die zich in de donkere nachturen, vergezeld van hun chauffeurs, gaan uitleven in selecte nachtkroegen. Zij hadden de macht, het geld en de connecties om de Bende van Nijvel raids te laten uitvoeren.

Morgen gaan we verder met de hulpjes (2). Opmerkingen zijn welkom.

2 (edited by LEO 20-10-2008 20:49)

Re: Theorie van LEO

De hulpjes (2)

Los van hun eigen akkefietjes beschouw ik Bouhouche, Beijer, Lekeu en consorten als de loopjongens van de coördinator (lees opdrachtgevers). Zij die zorgden voor de wapens, voertuigen, adressen en garages huurden. Er liepen zoveel randfiguren rond dat het hopeloos was om alles tot op het draadje uit te pluizen.

Het is in zekere zin het opwerpen van een rookgordijn om het onderzoek te bemoeilijken. Je kan ook geen link leggen tussen de hulpjes en de opdrachtgevers, deze contacten verliepen via de (een) coördinator om de anonimiteit van de opdrachtgevers te waarborgen.

Re: Theorie van LEO

De methode van LEO om een helder  inzicht in de gebeurtenissen rondom de Bende van Nijvel te krijgen door deze in samenhang te brengen met de door hem genoemde doelgroepen kan ik wel thuisbrengen. Zelf zie ik de hele procesvorming voor wat betreft deze Bende in een wat breder perspectief waarbij de benadering van LEO qua invulling naar personen toe zeer goed van pas kan komen.

Bende van Nijvel:

 • Missie belanghebbenden (staatsgreep naar rechts) vertaald naar doelstelling (destabilisatie van het systeem middels gerichte terreuraanslagen);

 • Te hanteren strategie belanghebbenden om doelstelling te bereiken (inschakelen extre(e)m(e) (rechtse) elementen uit zowel onder- als bovenwereld voor planning, contractering, ondersteuning en uitvoering terreuraanslagen);

 • Bepalen geplande levensduur Bende om uiteindelijk de missie te verwezenlijken;

 • Verkrijgen van medewerking tussen boven- en  onderwereld op verschillende niveaus;

 • Inrichting organisatie Bende alsmede toekennen taken en bevoegdheden;

 • Het verstrekken, verkrijgen, waarborgen en bewaken van immuniteit van alle betrokkenen al dan niet middels chantagepraktijken en/of bedreigingen;

 • Uitvoeren van acties voor het mogelijk verkrijgen van financiële en fysieke middelen ter uitvoering van de opdracht;

 • Het uit eindelijk onder contract uitbesteden van de opdrachten aan uitvoerders en waar nodig geven van voldoende ondersteuning tijdens aanslag voor het doen slagen van de opdracht;

 • Effectief uitvoering geven aan de opdracht door uitvoerders;

 • Evalueren uitkomst uitvoering opdracht alsmede verstrekken beloning aan uitvoerders;

 • Eliminatie interne en externe tegenstanders c.q, mogelijke spijtoptanten;

 • Manipulatie bevolking en media alsmede het leggen van dwaalsporen en het aanwijzen van zondebokken;

 • Het beëindigen van het bestaan van de Bende alsmede het ontmantelen van de organisatie.

Wie de handschoen past trekke hem aan!

4

Re: Theorie van LEO

Men zal nooit weten wie de Bende van Nijvel was. De Bende van Nijvel is een verzamelnaam van betrokkenen geworden. Ik begin me steeds meer te vinden in mijn eigen constructie van de feiten:

 1. De opdrachtgevers: Toendertijd actieve politiekers van een bepaalde strekking. Doel: Destabilisatie van het land voor politieke doeleinden.

 2. De organisatoren: Hogere Justitie- en Rijkswachtmensen. Doel: Verwerven van een bevoorrechte positie en middelen in het gedestabiliseerde land.

 3. De hulpjes: Het kleine grut van Bouhouche en Beijer via de De Staerkes en de Borains tot toevallige betrokkenen als Mendez. Doel: Geldelijk gewin en bescherming van hogerhand.

 4. De daders: Ingehuurde militair getrainde "Soldiers of Fortune" (Lees: Huurlingen die werken voor de bestbetalenden).

Ik sta open voor discussie.

5 (edited by swansongunsung 20-04-2009 10:55)

Re: Theorie van LEO

Mijn eigen mening....

LEO wrote:

1. De opdrachtgevers: Toendertijd actieve politiekers van een bepaalde strekking. Doel: Destabilisatie van het land voor politieke doeleinden.

Eens met de doel. Strategie de la tension, dus "destabiliseren om te stabiliseren". Niet eens met de opdrachtgevers (zie hieronder).

LEO wrote:

2. De organisatoren: Hogere Justitie- en Rijkswachtmensen. Doel: Verwerven van een bevoorrechte positie en middelen in het gedestabiliseerde land.

Niet eens. Ik zie liever een P2-achtige organisatie en "La Strategie de la Tension", precies als in Italië. Kandidaat mantelorganisatie? L'Academie Europenne de Sciences Politiques. Lid, en sterke kandidaat als Belgische opdrachtgever, in deze P2-achtig organisatie? Alfred Cahen.

LEO wrote:

3. De hulpjes: Het kleine grut van Bouhouche en Beijer via de De Staerkes en de Borains tot toevallige betrokkenen als Mendez. Doel: Geldelijk gewin en bescherming van hogerhand.

Absoluut. Ik denk dat Beijer niet op de hoogte was van de organisatie die achter stond. Maar  Beijer was klaar alles te doen tegen betaling. Dat was voldoende. Ik denk dat Bouhouche op de hoogte was van alles.

LEO wrote:

4. De daders: Ingehuurde militair getrainde "Soldiers of Fortune" (Lees: Huurlingen die werken voor de bestbetalenden).

Dat kan. Maar de Belgische "Equipes Speciales De Renseignements" (ESR), die gelegerd waren in Duitsland, zijn bijzonder interessant. Enkele leden van de  ESR ook. Bijvoorbeeld Denis Guillaume. Elite lid van de landmacht. Gek als een deur, sterke verbinding met Jouret en de "Ordre du Temple Solaire." Klaar om alles te doen voor Jouret. En wij weten dat Bougerol heeft Jouret gebruikt.

6

Re: Theorie van LEO

Als het killerteam huurlingen geweest zijn (wat volgens mij zo is) dan zijn er maar twee kandidaten om hun op te roepen: de Rijkswacht of de staatsveiligheid! Het is hun job om deze personen, de huurlingen, in kaart te brengen of desnoods te infiltreren.

Het is zowat bewezen dat randfiguren zoals Bouhouche en de Staerkes hand en spandiensten verleenden, alleen voerden zij de moorden niet uit. Ze zorgden voor vluchtwagens, onderduikadressen, wapens, ... En er kon niets ten laste worden gelegd. Niemand wist met wat ze bezig waren. Tot er een killerteam werd ingevlogen zonder wapens. Na de overvallen gebeurden er wegcontroles, maar niet op luchthavens en treinstations. Eén uur na de overvallen waren de verdwenen, zonder wapens of voertuigen.

Er zijn links genoeg naar huurlingen, legionairs en dergelijke. Ze bestaan hoor, zij die moorden op bevel en voor geld. Wie kan de killers mobiliseren. Niet Bouhouche, niet de Borains, niet de De Staerkes. Het waren hit en run operaties georganiseerd door de Staatsveiligheid of de Rijkswacht.

7

Re: Theorie van LEO

Ach, de Rijkswacht en staatsveiligheid, ik geloof daar niet in. Kijk maar welke pogingen Bultot, Beijer, Amory, de Bonvoisin, ... en anderen gedaan hebben om de Staatsveiligheid in diskrediet te brengen. Raes werd trouwens met een scheef oog door de Amerikanen bekeken wegens te NATO-onvriendelijk (er werd zelfs geprobeerd om hem als KGB-spion voor te stellen). Ook van Smets ben ik lang niet overtuigd dat hij aan de kant van de bad guys stond (dat hij het milieu diep geïnfiltreerd was, ok, maar ik sluit niet uit dat men hem wou "terugpakken" door hem in opspraak te brengen).

Het zit 'em volgens mij allemaal veel hoger, bij de personen met een heus machtsbereik, niet bij enkele heethoofden in uniform. Zelf zie ik het meer als volgt » Schema. Wat niet betekent dat bepaalde elementen uit de Staatsveiligheid, leger en Rijkswacht geen rol kunnen hebben gespeeld. Torrez, Bouhouche, Beijer, Amory, Lhost, Beaurir, Bougerol, Mayerus, ...

8

Re: Theorie van LEO

Aan de Delhaize in Overijse maakte Christian Amory zich aan mij (bewaker) bekent als lid van de BOB (BSR). Volgens mij met goede bedoelingen, anders deed hij dat niet.

Tijdens de bewaking op de parking van een Delhaize aan de Leuvense ring zag ik bij het parkeren van mijn wagen een deftig geklede persoon met een aktetas. Een blik van verstandhouding was voldoende want ik kende hem als lid van de (Leuvense) BOB. Beetje later en buiten zicht van iedereen hebben we gesproken. Ook hij deed bewaking en in z'n aktetas zat een mini-Uzi. Enkele dagen later stond ik aan de GB in Korbeek-lo samen met 3 geüniformeerde Rijkswachters uit een verder afgelegen dorp (Haacht).

Mijn plaats was aan de ingang zoals steeds. De Rijkswachters patrouilleerden op de parking van het warenhuis. Tot zover geen problemen, tot er een burgervoertuig van de Rijkswacht aankwam waaruit een hysterisch luitenantje sprong die direct de patrouillerende Rijkswachters de les begon te leren over bewegen in oorlogsomstandigheden, visueel contact houden en communicatie voorzien, een hele afgang. Waarna hij tierend in zijn wagen (met chauffeur) en piepende banden verdween.

Er gebeurde dus wel degelijk bewaking, maar op de verkeerde plaatsen! Bij het sluiten van de Colruyt in Heverlee kwam na 5 (vijf) uren een sniper van de rijkswacht uit de dakgoot van het gebouw gekropen, een andere pakte zijn bullen bij elkaar op het terras van een nabij gelegen appartementsgebouw. En ik die dacht dat ik er alleen was. Respect voor die mannen aub. Maar wat ik eigenlijk wil bedoelen. Ik vindt dit een informatieve site en als randfiguur van de feiten houd dit drama mij ook al die jaren bezig. Alleen al het feit dat ik mijn vrouw en kinderen moest leren begrijpen waarom ik bewaking deed op gevaarlijke plaatsen was een moeilijk punt voor mij.

Het was dan ook een hectische periode. Bewakingondernemingen waren niet voorzien op de aanvraag die volgde op de aanslagen van de Bende van Nijvel en CCC. We hadden onze vaste job. In mijn geval een portiersdienst voor vrachtwagens in een chemisch bedrijf in Mechelen. Van 05:30 tot 14:30. Daarna naar huis in Leuven. Om 17:00 aan de Dehaize in Overijse met hond tot 20:00 of 21:00. Hond verzorgen, badje nemen en eten. Om middernacht in je bed en om 04:00 opstaan. Maanden aan één stuk. Zaterdagnacht vast contract voor dancingbewaking (met hond). Zondagmorgen thuiskomen en met de kinderen naar hun voetbalmatchen.

Ja, ik wil graag weten wie hiervoor verantwoordelijk is. Na al die jaren heb ik mijn eigen theorie over de Bende van Nijvel ontwikkeld, en met gefilterde de feiten die ik vindt op dit forum kan ik mijn bedenkingen staven.

Steeds bij jullie.

Re: Theorie van LEO

Leo, wat er niet klopt aan dit verhaal is, dat jij ongewapend aan de ingang staat (gevaarlijkste plek) en dat gewapende agenten (weliswaar niet goed getraind) zich binnen het complex verstoppen. Ook die snipers zouden je in geval van overval niet kunnen helpen, zij moeten een vuurbevel krijgen. Jullie honden zijn meestal wel goed getraind, maar tegen een overvalcommando als de bende zou het beestje het toch moeten ontgelden.

Dus chapeau voor al deze bewakers die in deze dagen aan de ingang van een warenhuis stonden.

10

Re: Theorie van LEO

Geronimo, even corrigeren. Onze bewapening was toen ondermaats, geen twijfel over. Ik heb dienst gedaan met een collega en onze uitrusting was: één kogelwerende vest voor  twee man, Eén pistool voor twee man. Lach nu niet hoor, zo stonden wij daar. Voor de bewakingondernemingen waren er opdrachten die uitgevoerd dienden te worden. Kassa, Kassa. De winkelketens betaalden want het gaf een gevoel van veiligheid naar hun klanten toe. Hoe wij ons voelden kwam niet ter sprake.

Ik heb opdrachten vervuld bv aan de Dehaize in Keerbergen met shotguns, hadden ze in leen gekregen van FN. Niet ik of één van mijn collega's wist hoe zoiets werkte. maar het was indrukwekkend en daar stonden we dan. Directeur van het filiaal gerust en de mensen achter de kassa ook. In verband met de snipers op het dak of allergens waar. Geen probleem, indien er agressie tegen ons gepleegd werd, als er op ons geschoten werd of erger hadden zij het "right to Kill ". Zij konden dan zonder problemen actief worden. Leg het maar uit aan je vrouw hoor.

De honden waren onze persoonlijke dieren, je haalde ze thuis uit hun hok en je vertrok ermee. Geen firmahonden, maar dieren waarmee in dienst of in je vrije tijd mee bezig was. Iets van jezelf dus. De klant betaalde  100 frank per prestatie met hond. Los van de andere uren die we moesten kloppen stond het merendeel van de bewakers er bij als zombies, overwerkt en verhongerd. Maar als duidelijke doelen in je uniformpje (met of zonder hond).  Ik ben 65 jaar oud nu, maar ik zou verdomd graag weten door wie en waarom.

Godverdomme, ik kende de filiaalhouder in Overijse, ik kende de man van de wijnverkoop daar, ik kende de verkoopsters aan de kassa. Een familiale toestand , want er gebeurde toch niets. Ik was 's avonds aan het werk in een ander bedrijf als mijn vrouw me belde dar Overijse was overvallen. Ik wou erheen rijden maar mocht niet van mijn baas ( geen vervanging, shit.) Ik maak me geen illusies, als ik er was tijdens de overval was ik nu al vergeten!

Moest effe van mijn hart, maar toch wil ik het waarom te weten komen.