Eigenaardig dat de overval van zaterdag 7 mei 83 op een GB in Houdeng-Goegnies, hier niet besproken word, die ook aan de bende zou toegeschreven worden. De Filière Borains  en vooral Vittorio en Bouaroudj worden als verdachten gezien.

2

Omdat ik er van uitga dat de overval in Houdeng-Goegnies geen Bende-overval is.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Er is iemand anders voor veroordeelt, maar er zijn wel sterke aanwijzingen in die richting.

4

Iets na 19u30 overvallen twee gangsters met onbedekt gezicht en zonder een schot te lossen, de kassa's van de GB in de Rue Léon Houtart in Houdeng-Goegnies. Onder bedreiging van wapens van groot kaliber bemachtigen ze een som van bijna 900.000 frank. Drie kwartier eerder had een van de bandieten, onder voorwendsel van een pakje sigaretten te kopen, in de supermarkt rondgelopen om die te verkennen. Iets wat niet aan de aandacht van een van de caissières was ontsnapt ... Kort voor sluitingstijd van de GB keert hij met een medeplichtige terug voor het magazijn. De twee mannen trekken de wapens die verborgen zitten in hun zakken.

Ze dringen binnen in het kantoor van de beheerder waar mevrouw Claus, meneer Vanmael en meneer Picry bezig zijn met het optekenen van de ontvangsten van die dag. Alles gebeurd razendsnel. De schurken laten zich het grootste deel van het geld overhandigen. Omdat ze niet geraakt hebben aan het grootste deel van het geld dat de beheerders aan het tellen waren, veronderstelt men dat de bandieten gedacht hebben dat ze niet al het geld konden meenemen. Hadden ze gewild, dan hadden ze zeven miljoen frank kunnen stelen, maar ze hadden zich tevreden gesteld met 865.433 frank.

Daders » Filière Boraine

Adriano Vittorio werd voor deze overval op het proces tegen de Borains veroordeeld tot zes jaar. Volgens het Franstalige forum werd de wagen die gebruikt werd, gestolen in Etterbeek. De nummerplaten zouden gestolen zijn in Enghien en de wagen werd teruggevonden nabij Bergen.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

patrickhaemers wrote:

Er is iemand anders voor veroordeelt, maar er zijn wel sterke aanwijzingen in die richting.

Ik weet niet zoveel over Houdeng-Goegnies, wat zijn die aanwijzingen dan richting de Bende van Nijvel?

Ben wrote:

Hadden ze gewild, dan hadden ze zeven miljoen frank kunnen stelen, maar ze hadden zich tevreden gesteld met 865.433 frank.

Bij de Bende van Nijvel hebben ze ook geld laten liggen, maar de Borains kwamen uit een arme streek dus voor hen was dit al een hele som. Maar ik durf mijn hand niet in het vuur steken door te zeggen dat de Borains niets met de Bende van Nijvel te maken heeft.

Dit en de (zelf)moord van Ilegems bewijst toch dat er verbanden zijn volgens mij.

7 (edited by Merovinger 27-10-2012 00:45)

De overval in Houdeng-Goegnies werd enkel door Adriano Vittorio gepleegd die de feiten steeds heeft bekend. Hij heeft zijn bekentenis nooit ingetrokken. Vittorio kreeg op het proces van de Borains zes jaar gevangenisstraf voor de poging tot overval van een ziekenfondskantoor, de diefstal van een handkoffer van een uitbater van een tiercé-kantoor en de overval in Houdeng-Goegnies.

Bron: L'histoire vraie des tueurs du Brabant (Finné-Leurquin)

8

Merovinger wrote:

De overval in Houdeng-Goegnies werd enkel door Adriano Vittorio gepleegd die de feiten steeds heeft bekend.

Enkel door Vittorio? Er is sprake van twee daders:

"Iets na 19u30 overvallen twee gangsters met onbedekt gezicht en zonder een schot te lossen, de kassa's van de GB in de Rue Léon Houtart in Houdeng-Goegnies."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

9

In het verslag van de Tweede Bendecommissie wordt deze overval wel degelijk opgenomen in de lijst van misdaden van de Bende van Nijvel. De diefstal van de Audi die werd gebruikt voor deze overval werd natuurlijk ook opgenomen in de lijst:

Alvorens uiteen te zetten op welke bronnen onze inventaris van publiek gemaakte grieven is gebaseerd, past het om in herinnering te brengen welke strafbare feiten gemeenlijk worden toegeschreven aan de Bende van Nijvel. Immers, deze inventaris heeft vóór alles betrekking op het strafrechtelijk onderzoek naar déze feiten. Ook al omdat zij op diverse plaatsen reeds min of meer uitvoerig zijn omschreven, wordt hier volstaan met een korte aanduiding ervan:

(...)

11. Etterbeek, 6 mei 1983: diefstal van een Audi 100;
12. Houdeng-Goegnies, 7 mei 1983: overval op het GB-grootwarenhuis, de buit 865 433 frank;

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

Ondanks dit gegeven ga ik er nog altijd vanuit dat deze overval niet het werk is van de Bende van Nijvel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Die Audi 100 werd dus de dag net voor de overval gestolen, wat een vrij klassieke modus operandi is voor overvallers. De Bende van Nijvel echter stal haar voertuigen weken of zelfs maanden voor haar overvallen, wat toch een andere modus operandi is en ook een veilige verstopplaats genoodzaakt.