1

Topic: Zaak Dutroux

Een website onthult deel dossier-Dutroux. Waarschijnlijk gaat dit over de vele zaken die op één van de Franstalige forums staat. Daar heb ik ook al PV's gelezen over de zaak Dutroux. Er is zelfs sprake dat George W. Bush zou afgezakt zijn naar Wallonië om kinderen te verkrachten, iemand deze info al ergens gelezen op een officiële nota uit het dossier? Ook politici worden genoemd.

Nieuws » Website onthult deel dossier-Dutroux

Re: Zaak Dutroux

Renne wrote:

Er is zelfs sprake dat George W. Bush zou afgezakt zijn naar Wallonië om kinderen te verkrachten, iemand deze info al ergens gelezen op een officiële nota uit het dossier? Ook politici worden genoemd.

Dit verhaal over George Bush (de vader, niet George W) heeft geen enkel waarde, denk ik.

RENSEIGNEMENTS : INFOR ANIMAUX

Le 19/08/96 est apparu un portrait robot d’un homme qui pourrait être lié à l’enlèvement de Julie et Melissa. Cet homme travaille chez INFOR-ANIMAUX chaussée d'Ixelles 236. Il a enlevé avec son patron les deux filles avec un camionnette VW blanche CBB-579. Le patron connait Dutroux et a vendu les fillettes pour 2X 50.000. Ils ont aussi kidnappé Loubna et d'autres filles. Quand elles sont mortes, ils les découpent et les donnent à manger aux animaux et enterre les os dans sa cave qu’il a recouvert d’une chape en béton.

Weinstein ne serait pas mort, il l’a vu le 13/12/96. La bande est dirigée par Georges Bush. Le rédacteur cite diffèrents faits à mettre à charge de Georges Bush comme assassinats, vols, fausses morts en cause de: Bejam Benjrabin - Patrick Haemers - Louis Tobback - Waisman - Shkram - Rosenberg - Olof Palme - Iaser Arafat - Litham - Eric Rabago - Saltner - Deleners - John Kennedy - Robert Kennedy - RALPHCSMAN - l’attaque du Glasgow-Londres - les attaques de fougones en Belgique - les bombes de Hiroshima et Nagasaki - la bombe à Oklahoma City - l'attaque d'un fourgon à Floreffe en 89.

Il fait du trafic entre la Thailande et le Cambodge et des bordels européens. A Charleroi on a trouvé le quart d'un corps de femme. C'est une argentine enlevée place de Brouckere. Georges Bush et son fils Jed avaient la clé de chez Dutroux pour aller y abuser des filles. Georges Bush connait le milieu pédophile de Charleroi où il connait depuis 1963 un certain Jim (amèricain). Il s'agit plus que probablement d'élucubrations qui ne reposent sur rien.

Re: Zaak Dutroux

Het verhaal is over wat de politie heeft ontdekt bij een huis in Antwerpen. Attentie: Dit is een verschrikkelijk verhaal. En een met directe verbindingen met Nihoul. Maar geen enkele Belgische journalist ga erover schrijven.

PRO JUSTITIA: Heden 27/11/1995 om 11.45 uur.
FEIT (EN): (1) Grafschennis
TEN LASTE VAN: Moderatie: naam en adresgegevens verwijdert
MODUS OPERANDI:

Uitvoering beschikking tot huiszoeking afgeleverd door Onderzoeksrechter VAN HOEYLANDT - Parket ANTWERPEN naar aanleiding van de beschikking tot huiszoeking 262/95 uitgevaardigd door Onderzoeksrechter mevrouw VAN HOEYLAND, hebben wij ons begeven naar: Moderatie: naam en adresgegevens verwijdert

Op ons herhaald aanbellen wordt ons de deur niet geopend.

VORDERING SLOTENMAKER

Gezien deze toestand gaan wij over tot vordering van een slotenmaker. Hij voldoet aan onze vordering. De vordering en kostenstaat zullen per navolgende akte worden overgemaakt. Tijdens zijn werkzaamheden is de slotenmaker genoodzaakt schade aan te brengen aan de deur, gezien deze met sloten langs de binnenzijde van de deur slotvast is gemaakt. Plotseling wordt de deur ons geopend door (naam verwijdert).

Wij stellen betrokkene in kennis van de beschikking tot huiszoeking. Hij verklaart hierover te 12u30: "Ik heb kennis genomen van de beschikking tot huiszoeking uitgevaardigd door Onderzoeksrechter Van Hoeylandt, Parket Antwerpen. Ik geef geen toestemming tot huiszoeking omdat mij niet werd medegedeeld op grond van welk misdrijf de huiszoeking wettelijk werd bevolen." Na voorlezing volhardt en tekent in ons inlichtingsboek.

  • De woning van betrokkene bestaat uit, op het gelijkvloers een winkel in brocant, met daarachter een plaats en een keukentje;

  • Onder deze winkel bevindt zich een kelder;

  • Boven de winkel, op de eerste verdieping zijn er nog enkele plaatsen welke door betrokkene gebruikt worden. In de plaats achter de winkel bevindt zich een bed, dat is weggewerkt in een stenen nis. Heel de kamer staat vol met dozen.

  • In deze dozen bevinden zich onder andere duizenden foto's van kinderen. Deze foto's zijn blijkbaar gewone foto's, meestal aangezichten van kinderen.

  • In andere dozen vinden wij honderden foto's van lijken van kinderen, dikwijls in de meest gruwelijke pose's. Veel van deze foto's zijn zelf gemaakt, andere foto's zijn in opdracht gemaakt door andere fotografen.

  • In sommige dozen vinden wij een soort "boekhouding" met beschrijving van de handelingen die betrokkene heeft verricht om deze foto's van lijkjes te kunnen nemen. Betrokkene heeft een soort van nummering aan deze foto's gegeven zodat hij de beschrijving kan terugvinden in zijn boekhouding". Deze beschrijvingen staan genoteerd in ongeveer een vijftigtal schriften, telkenmale met een relaas hoe het kind overleden is, persoonsgegevens van het kind en de ouders of familieleden en acties en contacten welke betrokkene heeft genomen om de foto te kunnen nemen. Ook is tevens de datum van overlijden en de leeftijd van het desbetreffende kind uitdrukkelijk vermeld.

  • In enkele dozen vinden wij kinderporno. Het betreffen honderden boekjes duidelijk gemaakt voor pedofielen. De meeste boekjes dragen de titel "LOLITA". Er zijn ook exemplaren van het tijdschrift "INCEST". Van dezelfde boekjes zijn dikwijls verscheidene dezelfde exemplaren aanwezig. De lectuur vertoont duidelijke penetraties van volwassenen bij dikwijls zéér jonge kinderen, alsook zeer onwaarschijnlijke pedofielenfantasiëen. In andere dozen vinden wij negatieven van kinderlijkjes. Ook deze zijn geklasseerd volgens jaar en per minderjarige. Wij vinden tevens enkele kaften waarin betrokkene krantenartikels bijhoudt van geruchtmakende verdwijningen zoals "KIM & KEN", "JULIE & MELISSA" en dergelijke, alsook enkele artikels over "pedofilie". Zo heeft betrokkene ook artikels uit de krant betreffende "VAN GELOVEN" in deze kaften steken, alsook vele, overlijdensberichten van kinderen.

Ook steken in deze kaften persartikelen van enkele opmerkelijke "pedofielenprocessen". Het is duidelijk dat betrokkene een grote interesse heeft voor materie welke zich in de pedofiele sfeer bevindt. Tevens vinden wij foto's van overleden kinderen in de concentratiekampen 2de wereldoorlog. Bij een eerste nazicht van de negatieven van de foto's van kinderlijkjes stellen wij vast dat het overgrote deel opgebaarde kinderen betreffen. Zeer dikwijls zijn het foto's van kinderen in een lijkzak, de kinderen nog hevig bebloed, met close-ups van de verschrikkelijkste verwondingen.

Wat bij opstellers als zeer pervers wordt ervaren is, dat bij sommige fotosessies, wij vaststellen dat bij de eerste foto's door betrokkene genomen de kinderen gekleed opgebaard liggen, doch dat betrokkene bij de verdere fotosessie ervoor zorgt dat de kinderen gedeeltelijk ontbloot worden, zodat hun borsten geheel of gedeeltelijk worden ontbloot. Bij het bekijken van de negatieven stellen wij tevens vast dat betrokkene de lijkjes gedeeltelijk manipuleert om voor hem interessante foto's te kunnen nemen.

Bij het bekijken van de foto's kunnen wij vaststellen dat betrokkene deze praktijken reeds ongeveer 30 jaar toepast. De zoeking eindigt te 15u00. De voorwerpen hierboven beschreven worden medegenomen naar onze burelen voor verder onderzoek.

Re: Zaak Dutroux

Huiveringwekkend. Is dat nooit nergens ter sprake gekomen. Wat is er met dit monster gebeurt?

Re: Zaak Dutroux

» www.scribd.com

6 (edited by swansongunsung 05-05-2009 09:34)

Re: Zaak Dutroux

Het is jammer dat de naam en adres verwijderd werden. Het is precies dit adres dat belangrijk is voor de verbinding met Nihoul en de sex-clubs van Brussel. Wat is belangrijk, volgens mij, is dat er een enorm verschil is tussen de dossiers X en dit verhaal. Ik praat hier over feiten, echte ontdekkingen van politiemensen, en een echt netwerk.

"In andere dozen vinden wij honderden foto's van lijken van kinderen, dikwijls in de meest gruwelijke pose's. Veel van deze foto's zijn zelf gemaakt, andere fotos zijn in opdracht gemaakt door andere fotografen."

Ik heb respect voor Regina Louf, en het is ronduit schandalig dat zekere mensen (bijvoorbeeld de broers Lippens) waren met rust gelaten, maar volgens mij is er geen bewijs dat de vreselijke gebeurtenissen, waarover de X's hebben gesproken, hebben echt gebeurd.

Re: Zaak Dutroux

De Lippens-gebroeders mogen van mij gerust de kogel hebben.

8

Re: Zaak Dutroux

Geachte, een paar vraagjes:

  1. Gelooft u dan alles wat u leest?

  2. Los van de 'belachelijke insinuaties richting deze personen'? Zijt u dan voor moord?

  3. Onderschrijft u dan de algemene rechtsbeginselen niet? Het feit dat straffen er zijn om het maatschappelijk leed te minimaliseren, zowel naar slachtoffers als naar daders toe en niet om de moordfantasieën van een bepaald segment van de bevolking te bevredigen? Waaronder men onder andere verstaat dat 'iedereen onschuldig is tot bewijs van het tegendeel'? Dit staat geen gerechtelijk onderzoek in de weg: 'Feiten dienen onderzocht indien zij voldoende zwaarwichtig zijn en indien er voldoende betrouwbare aanwijzingen bestaan'. Voor zover ik weet zijn er nooit ook maar enige aanwijzingen geweest naar deze personen toe, insinuaties des te meer. Fantasten zijn er altijd in overvloed!

Ik zou denken dat het op het forum hier dient te gaan om materiële aanwijzingen en bewijsstukken en betrouwbare getuigenverklaringen die elkaar in beide richtingen ondersteunen en niet om doldwaze vooronderstellingen om mensen door het slijk te halen. Zoniet wordt het forum iets om eens goed mee te lachen.

9 (edited by swansongunsung 09-05-2009 10:29)

Re: Zaak Dutroux

X1, X2 en twee anonieme brieven praatten over beide broers Lippens (dus Maurice en Leopold) en pedofilie. X1 en X2 kenden elkaar niet. Er is geen enkel bewijs dat zij hebben de anonieme brieven geschreven.

Dat is volgens mij voldoende om de broers te verhoren bij de politie. Maar dat was niet het geval, en dit vind ik schandalig. Dit wil niet zeggen dat de broers schuldig zijn. Wel dat invloedrijke mensen, als de broers Lippens, zijn met rust gelaten in België.

Re: Zaak Dutroux

Koen, volgens mij weet U totaal niet wat de gebroeders Lippens op hun kerfstok hebben, maar deze zijn onschendbaar. Noemt U dat ook rechtsbeginselen?