9/11 is een duister verhaal, als je enkel al kijkt naar de uitleg over het vliegtuig dat zo gezegd in het Pentagon gevlogen is stel ik mij toch veel vragen. Waar zijn de brokstukken? De vleugels zijn volgens de officiële verklaring bij de botsing met het gebouw naar achteren geklapt in zo in de krater verdwenen. Nu dit is onmogelijk dit tart de wetten van de fysica.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

22

Ondanks mijn scepsis over het officiële verhaal van 9/11 moet ik zeggen dat ik over het al dan niet overgaan tot "controlled demolition" en in-scène-gezette crashes geen uitspraken kan of wil doen. Ik heb te weinig inzicht in het al dan niet technisch mogelijk zijn van de verschillende scenario's. Er rest mij niets dan afgaan op uitspraken van "autoriteiten" terzake, en dan wordt het inderdaad al snel een kwestie van believers versus non-believers.

Onschuldige burgers opofferen, ze zijn er alvast toe in staat, dat is al meer dan eens gebleken. Zie de Gladio-bommen in Italië uiteraard, maar bv. ook Operation Northwoods » wikipedia.org

En dat ze in de States met gemak de wetten van de fysica uitdagen is niet de eerste keer. Zie maar wat die legendarische "magic bullet theory" allemaal omvat. Het zal wel de hand van god geweest zijn. Praise the lord » wikipedia.org

De officiële uitleg is over de vliegtuig brokstukken die er niet zijn is dat ze gevaporiseerd (verdampt) door de warmte, nu dit is de eerste keer in de geschiedenis dat er 2 vliegtuigen verdampt zijn met alles erin geen brokstukken te vinden. Gewoon het feit dat ze dit verklaren en er mee weg komen is straf doch ik trap er niet in.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

Ik ken nu het één en ander van clandestiene operaties, en ik moet zeggen er is heel wat dat je kan bereiken, maar de omvang die een operatie zou vereisen zoals die om 9/11 te faken, raketten af te vuren i.p.v. vliegtuigen die neerstorten, is quasi onmogelijk.

De operationele veiligheid die dergelijke massale operatie nodig heeft is niet te vrijwaren en dus op voorhand gecompromitteerd. Er zijn gewoon té veel mensen betrokken om de zaak in het duister te houden. Wat ik wel zou kunnen aannemen is, dat men zelf een terroristische cel heeft opgericht, terroristen die denken dat ze een Jihad voeren, maar in feite in opdracht werken van een geheime dienst zoals Mossad-CIA. Dat is operationeel haalbaar en al vaker gebeurd in het verleden zoals ook Dim ons toont met Operatie Northwoods.

Maar waarom zou men dan nog zo ver gaan als een raket op het Pentagon afvuren, mensen in vliegtuigen laten omkomen die eigenlijk niet echt bestaan? Want dat zou betekenen dat de passagiers van die bepaalde vliegtuigen nooit overleden zijn. Er zouden plots zoveel andere diensten betrokken worden bij het verbergen van de waarheid, dat de kans op een lek enorm wordt!

Servo per Amikeco

Als ze het zelf in elkaar geknutseld hebben, dan zou men het toch beperkt hebben tot de werkelijke aanslagen door terroristen die niet weten dat ze voor CIA werken.

Servo per Amikeco

26

Zo zijn er nog een heleboel vreemde observaties. Berucht is bv. ook de toren die verticaal instort. Officiële verklaring: door de brand. Ja maar: onwaarschijnlijk, want eerste keer ooit dat dit zou gebeurd zijn met een toren! Aangepaste officiële verklaring: ingestort door debris van de hogere toren ernaast. Ja maar: wat is de kans dat dit leidt tot een perfect verticaal neerzakken? Stilte.

Iemand zou eens een heldere en bondige oplijsting moeten maken van alle dubieuze zaken. Met alle technische pro's en contra's en dan een gebalanceerd oordeel per feit. Mijn technische kennis ter zake is alvast te beperkt. Maar dat 9/11 koren op de molen was van Cheney, Rumsfeld, Bush, Woolsey, Wolfowitz, ... dat lijkt me redelijk duidelijk.

Maar zouden enkele vliegtuigen en zelfmoordterroristen dit niet sowieso bereikt hebben zonder ook de torens te laten instorten? En als men ze absoluut wou laten instorten, zou men dan niet de moeite nemen om het op een natuurlijke manier te doen lijken?

Deze kerels, doen geen half werk. Als hun taak volbracht is, zal je bijna nooit te weten komen. Dat is de kunst van deze mensen. Persoonlijk zou ik het zeker zo niet aanpakken. Waarom je operatie in gevaar brengen door situaties te ensceneren met valse vliegtuigen en gecontroleerde ontploffingen als je hetzelfde doel kan bereiken met ondoorgrondelijke false flag operaties van terroristen? Dat is de vraag die mij bezig houdt. Zelfs onze staatsveiligheid zou het waarschijnlijk niet zo amateuristisch aanpakken.

Servo per Amikeco

28

Deadletterbox, ik persoonlijk neig ook meer naar jouw kijk op de zaak. Feit: Al Qaeda is in oorsprong een CIA-tool. Feit: 9/11 was een zegen voor de schaduwpolitiek van bepaalde neocon's. Dat lijkt me als werkplan voldoende, waardoor je inderdaad geen "controlled demolitions" en andere mise-en-scènes zou nodig hebben.

Gewoon een paar opgehitste jihadstrijders in de juiste richting helpen sturen is al genoeg. Anderzijds is de arrogantie van die kerels zo groot dat ze menen met alles weg te kunnen komen. De greep op de media en onderzoekscommissie's zou wel eens voldoende kunnen zijn om alle tegenstrubbelingen makkelijk in de hoek van de conspiracy-gekken te dwingen.

Toch even vermelden dat (voor sommige kringen) 'prettig' neveneffect van 9-11 was dat Bush verklaarde dat de USA in oorlog waren. Dit betekende (ondermeer) dat één van NATO-partners effectief was 'aangevallen' (act of war), hetgeen ook inhield dat de NATO nu in actie kon komen, ook buiten de grenzen van N-Amerika en Europa. Na de illegale oorlog in Joegoslavië kon de NATO nu een optreden in pakweg Afghanistan rechtvaardigen.

Misschien heb ik iets gemist, maar ik kan me niet  herinneren dat er ooit een echt politiek debat is geweest over de wijziging van het NATO-mandaat (van 'bescherming van de grenzen van N-Amerika/Europa' naar 'offensieve operaties in het buitenland')? Fait accompli. Nu we weten dat Al Qaeda CIA-gestuurd is (zoals vandaag in Libië, Syrië) kan men zich afvragen wat de NATO eigenlijk in Afghanistan doet. Behalve het bewaken van de opiumvelden en de opiumoogst dan.

Dim, inderdaad, het lijkt overbodig om te gaan risico's nemen met gecontroleerde ontploffingen, dergelijke acties zouden enkel maar meer kansen bieden aan potentiële getuigen of medeplichtigen met gewetensbezwaren die naar de pers stappen.  Het zou mij ten zeerste verbazen, dat ze zelfs bij overmoed zou grof te werk zouden gaan.

Walter, denk jij dat er niet bestaande vliegtuigen zijn neergestort en explosieven zijn gebruikt om de torens te kelderen?

Buiten de voordelen in de wereld van de drugs bracht het strijdtoneel ook heel wat geld binnen voor allerhande firma's voor de heropbouw, onderhoud, opleiding, nutsvoorzieningen en om nog maar te zwijgen van de miljoenen die zijn besteed aan private militairy companies.

Servo per Amikeco