"Het complotdenken kent geen toeval en geen incompetentie. De wereld is een netjes aangeharkt universum van oorzaak en gevolg, waarin elk vuiltje uit de weg geruimd kan worden met de vraag: wie had er belang bij."

Toeval en incompetentie. Het lijkt wel of 'complotters' niet willen aanvaarden dat het bestaat.

Het argument dat de oorlogen na 9-11 heel veel opdrachten opleverden en dus geld en rijkdom, weerleg ik. Na 9-11 is de VS met een factor 10 beter beveiligd. De kosten voor deze beveiliging rijzen de pan uit. Het land heeft zich zelf in armoede gestort. Het systeem werd onbetaalbaar.

Om nog maar de te zwijgen over wat de oorlogen in Irak en Afghanistan gekost hebben. Het land staat op het randje van bankroet, de economie staat op instorten, de schulden zijn hoger dan ooit. 'De Amerikaanse bedenkers' van 9-11, moeten ontzettend dom geweest zijn. Het systeem staat op instorten. Amerika moet het hebben van wereldhandel. Degene die 9-11 bedacht hebben, moeten een grote hekel aan de VS hebben gehad. De VS isoleerde zichzelf ermee.

Het is vooral kwetsend is. Complotters zeggen eigenlijk tegen de families van de slachtoffers, ze zijn vermoord door eigen mensen. Het moge duidelijk zijn, ik heb een grote afkeer jegens complotdenkers. Ik omarm het systeem dat er harde bewijzen moeten zijn alvorens iets te geloven.

Toch heb ik geen keuze dan mijn best te doen, om andersdenkenden te respecteren. Al was het maar omdat we allen hetzelfde doel hebben. De Bende van Nijvel te ontmaskeren.

32

noorderling wrote:

Het argument dat de oorlogen na 9-11 heel veel opdrachten opleverden en dus geld en rijkdom, weerleg ik. Na 9-11 is de VS met een factor 10 beter beveiligd. De kosten voor deze beveiliging rijzen de pan uit. Het land heeft zich zelf in armoede gestort. Het systeem werd onbetaalbaar.

De Amerikaanse staat zal er in ieder geval niet rijker van geworden zijn, maar voor de zogenaamde 1% zullen vanaf toen de gouden tijden begonnen zijn (die eigenlijk al gestart waren sinds Reagan).

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Waar ik me meer zorgen over maak is hoe de wereld er over 50 jaar er uitziet als op de oceanen de Chinezen en Indieers de dienst uitmaken. En de VS niet langer meer de heersende macht is op deze planeet. China bv is bepaald geen land dat ergens gaat ingrijpen bij een brandhaard in de wereld. De VS heeft wel zo'n ideologie waarbij ze hun missie van vrede, wereldhandel en democratie willen expanderen. Uiteraard vergeten ze hun eigen belang daarbij niet. Maar dat geldt eigenlijk voor elk land. Kijk bv waar China de afgelopen 10 jaar mee bezig was. Het veilig stellen van grondstoffen voor de toekomst voor de komende decennia. Die belangen koopt China en daar zal menig schimmig complot aan vooraf zijn gegaan. Maar daar hoor je niemand over.

34

Noorderling, alleen bij harde bewijzen blijven zweren levert niets op. Dan staar je je blind, soms is er een "leap of faith" nodig. Om dan te komen tot nieuwe harde bewijzen. Dat is de enige manier om aan te tonen dat Iran-Contra, Gladio, P2, ... bestaan hebben. Durven aanvaarden dat er een machtsbeluste kabal bestaat en vervolgens (!) de harde bewijzen proberen te verzamelen (inschatten wat wel en niet toeval kan zijn, inschatten wat wel en niet competentie is. maar niet a priori het bestaan van een complot ontkennen).

Ik vind dat men maar al te makkelijk het bestaan van machtscirkels bij de conspiracy-fantasieën gooit. Machtscirkels bestaan! En ze organiseren zich. Uiteraard. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de "deep politics" van de VS kan het geen barst schelen dat het land kapot gaat. Het gaat hem om macht en zelfverrijking. Altijd al geweest en het zal altijd zo zijn.

35 (edited by DeadLetterBox 24-08-2012 08:11)

Het is trouwens perfect logisch dat dergelijke machtsclubjes bestaan. Ze ontstaan overal om ons heen op elk niveau. Het begint al in de peutertuin met een bullebak en zijn volgelingen die de speelplaats domineren. Het zet zich voort in het uitgaansleven en op bedrijven. Ondanks hierarchie in systemen ontstaan er clubjes, 'vriendjespolitiek', die elkaar helpen om promotie te maken, concurrentie uit te schakelen, stemmen te winnen in de politiek, macht te bezitten.

Omdat je dit op elk niveau van de samenleving kan vinden is het niet meer logisch en helaas menselijk dat ook op de hoogste regionen van onze samenleving een machtsstructuur is ontstaan die onze gekende machten overstijgt en die dus de staat van absolute macht heeft bereikt. Noem die jongens hoe je wilt, Illuminati, Ruling Elite, OSJ, het maakt niet uit. Het is een netwerk en ze zijn er ongetwijfeld en enkelen van hen staan aan de hoogste top.

Servo per Amikeco

Noorderling. Je naïviteit is aandoenlijk. Als ik meer tijd had zou ik hier een lijst neerschrijven met feiten die aantonen dat de machtselite geen zier geeft om 3000 'landgenoten' of anderen. De vredesonderhandelingen met Noord-Vietnam zijn destijds met opzet getorpeteerd zodat de oorlog nog 's tienduizenden levens - Amerikaanse,Vietnamese Laotiaanse, Cambodjaanse - heeft gekost. Kissinger en Nixon lieten Laos en Cambodja bombarderen, zonder oorlogsverklaring, zonder dat het US Congress ervan afwist, zonder UN resolutie. Een geheime 'private' oorlog met honderduizenden doden en chaos o.a. in het Pol Pot-Cambodja (the killing fields) tot gevolg. Ook de media zwegen.

Heinz Kissinger bepaalt al 50 jaar mee de wereldpolitiek. Hij was nooit verkozen! Een joods Rockefeller mannetje. Voor dit feit en zijn vuile rol in volkenmoord op Oost-Timor, wordt Kissinger door onder andere Christopher Hitchens terecht van oorlogsmisdaden beschuldigd. In enkele landen wil de rechtbank hem horen over zijn tussenkomsten. Maar Henry is untouchable. Henry, dat is Council on Foreign Relations (White House kingmakers), Trilateral, Bilderberg en teveel om op te noemen...

Beste Noorderling, doe je huiswerk, zoek de dingen zelf uit. Dan moet je niet meer 'geloven' wat de één of de ander zegt. Dan weet je het voor jezelf. 'Geloven is zeker weten dat je twijfelt' zei Freek De Jonge ooit.

» www.amazon.com

37

noorderling wrote:

De VS heeft wel zo'n ideologie waarbij ze hun missie van vrede, wereldhandel en democratie willen expanderen.

Er is zoveel fout aan die zin dat ik zelfs de moed niet vind om er op te reageren.

dim wrote:

Er is zoveel fout aan die zin dat ik zelfs de moed niet vind om er op te reageren.

Weet u het zeker? Want ik had nochtans deze zin speciaal voor u opgeschreven. lol

39

Dat is lief van je Noorderling... maar nee, ik laat deze kelk aan me voorbijgaan. Het zou me te veel tijd kosten om de feiten-tsunami in een verteerbaar stuk tekst te wringen.

Walter Baeyens wrote:

Noorderling. Je naïviteit is aandoenlijk.

Dat heb ik wel vaker gehoord. Toen na 9-11 de VS binnenvielen in Irak was ik in discussies de enige die deze actie probeerde te verdedigen. Ik noem het niet naïef, maar idealisme. Als kind droomde ik ervan om later als ik groot was, dictators te gaan verjagen. De mensen hun vrijheid terug te geven. En dan is daar ineens die dekselse George W. Bush. Hij durft het aan. Ik heb daar respect voor. Ik vergelijk de VS het liefst met de Romeinse tijd. Vrede ontstaat door oorlog. Europa heeft veel aan de Romeinse grootmacht te danken. Vrede is vooruitgang.

We moeten altijd scherp blijven voor complotten. Maar het pas gaan geloven als er bewijs is. Echter 9-11 is daar voor mij een uitzondering op. De VS werden daar in het hart geraakt. Ze hebben door deze actie enorm veel gezichtsverlies geleden. Iedereen in de VS stond stijf van angst. Dit kan alleen gedaan zijn door mensen die Amerika haten.

Desalniettemin heb ik die complotvideo's op YouTube bestudeerd. Dat stagneert in vaag gepraat en overloze discussies over het gedrag van staal. Ik begrijp dus niet hoe mensen zo'n theorie durven aanhangen als er geheel geen bewijzen zijn. Als alles van speculatief los zand aan elkaar hangt.

Nu komt mijn stelling. Het is dus geen toeval, dat juist mensen die bv in een complot geloven mbt de Bende van Nijvel ook in andere complotten geloven. Het zegt dus niks over de feiten, maar alles over die mensen.