1,061

Kijk daar heb je nu een punt Tiens; er zijn bepaalde elementen die de speuders achterhouden om het geheim van het onderzoek niet in gevaar te brengen. Wat ook logisch is. We weten niet wat er achter de schermen allemaal gebeurt maar de mediastilte rond het onderzoek lijkt me geen slecht iets. Ik hoop dat de dag aanbreekt waarop Beijer, De Staercke en anderen die met de bende te maken hebben en die nog in leven zijn een toontje lager zullen zingen...

1,062

Er is een discussie gaande of de wapens in 1985 of een jaar later in het water gegooid werden. Eddy Vos opperde dat na de overval in Aalst waarbij een van de bendeleden om het leven kwam diens spullen gedumpt werden. Dat zou verklaren dat getuigen wel degelijk iets gezien hebben en ook waarom een eerste duik niets opleverde. Een jaar later, toen het duidelijk werd dat de bende er mee zou ophouden, omwille van welke reden dan ook werden de rest van de wapens (behalve de riot guns dan) ook gedumpt.

1,063

Ik heb weinig of geen vertrouwen in heel het Ronquires verhaal . Het is een grote cinema . De enige reden waarom er zogezegd in Ronquires iets gevonden is om het onderzoek naar Charleroi te krijgen . En het uitstekend past in het flutverhaal
Bois de la housieres .
Als het tijdstip van de dumping in het water niet klopt  dan kloppen de getuigenissen ook niet

1,064

Dwaalspoor...manipulaties. Alles om de Delta cel op het verkeerde been te zetten en zelfs later ..te beschuldigen. Hoe zit het met Jean en Roger die Achten uit de gevangenis haalde, meenam naar een hotel? Deze manier van onderzoeken is voor mij manipulatie . Zij konden hun vraag ook in de gevangenis gesteld hebben. Het was, volgens mij de bedoeling van die zakken, om 82 en 83 en 85 met elkaar te linken . Daardoor werd het onderzoek ingewikkeld. Trek de misdaden los van elkaar en ontrafel het mysterie.

1,065

Ze hebben toch niets te verliezen , waarom gaan ze niet eens in Lessines duiken.  Juist ze mogen waarschijnlijk niet omdat ze iets gaan vinden .

1,066

14 oktober 1997: De vondst in Ronquières

De commissie heeft vastgesteld dat de verklaringen die tijdens de hoorzittingen werden afgelegd over de wijze waarop de beslissing om een tweede maal te gaan duiken in de Zwaaikom van Ronquières tot stand is gekomen, niet eenduidig zijn.

Tijdens de hoorzittingen is gebleken dat de speurders een aantal démarches gedaan hebben waarvan de magistraten noch vooraf, noch achteraf werden ingelicht. Tot op vandaag blijft onderzoeksrechter Troch bij de versie dat de Delta-cel sucees had omdat de PV's grondig werden nagelezen en omdat de duikers van de genie van Burcht de bodem systematisch hebben afgezocht. De onderzoeksrechter was en is nog steeds niet op de hoogte van de bijzondere voor- bereidingen die de speurders getroffen hebben.

De commissie heeft in het dossier eveneens elementen vastgesteld die kunnen wijzen op een mogelijke manipulatie van de speurders.

De commissie meent dat op dit punt verder gerechtelijk onderzoek geboden is.

1,067

Cinema !!! Het zit daar dagelijks vol kapper vissers en ook in 1985 aan de zwaaikom in Ronquires .
En karper vissers gooien ver uit met meerdere haken en schrapen zo de bodem af en er heeft bij mijn weten geen enkele een vuilzak mee gehad .

1,068

kenza wrote:

Cinema !!! Het zit daar dagelijks vol kapper vissers en ook in 1985 aan de zwaaikom in Ronquires .
En karper vissers gooien ver uit met meerdere haken en schrapen zo de bodem af en er heeft bij mijn weten geen enkele een vuilzak mee gehad .

Geloof je echt dat je met een hengel en een haak een zak vol wapens omhoog trekt? Bovendien ligt die zak ingegraafd in de modder van het kanaal.

1,069

Uiteraard bedoel ik als die zakken daar al zouden hebben gelegen er zeker vissers die op karper vissen er zouden met hun vishaken blijven inhaken zijn .
.gans dat Ronquires verhaal is opgezet spel en dikke zever   ik geloof er geen bal van .

1,070

De wonderbaarlijke vangst was frauduleus.
De Vlaamse rechercheurs wilden slim spelen.