531

Merovinger wrote:

kenza, the end: De boswachter van het bos van la Houssière is geen van de getuigen geweest die verdachte handelingen heeft opgemerkt in de zwaaikom van Ronquières in november 1985. Die getuigen waren de frituuruitbater Franck O. en - bij mijn weten - nog een vrouw die in de omgeving woonde.

Er is wel degelijk een getuige die observaties noteerde in een dagboek die aan het kanaal woonde. Veel huizen zijn er niet en het is niet Frank O.:

dim wrote:

Ik heb weet van iemand die bij het kanaal woonde en inderdaad in zijn dagboek één en ander neerpende over dergelijke marsen (betrouwbare info van een familielid van die persoon). Hij werd trouwens verhoord door Bende-onderzoekers. Helaas is hij intussen gestorven meen ik. Mogelijk was dit de getuige in kwestie.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

532

Wat mij betreft blijft het ondertussen behoorlijk verdacht stil wat nu het eindresultaat betreft rond de tweede zoekactie en wat in het verlengde moet liggen van PG De Valkeneer zijn uitspraken.

Wat de mogelijke getuigenis van een boswachter zou betreffen. De enige zekerheid is dat er een proces-verbaal van zijn vaststelling bestaat of minstens een proces-verbaal van verhoor ivm zijn/haar opmerkingen. Waar komen die stukken of verklaringen in voor? Deze boswachter heeft naar aanleiding van zijn vaststellingen de personen en voertuigen ter plaatse dan niet kunnen intercepteren?

Merovinger wrote:

Inspecteur Etienne van de GP van Brussel, die belast was met de huiszoeking bij het detectivebureau ARI en met de arrestatie van Robert Beijer in het kader van een dossier van illegale telefoontap, voor de Bendecommissie:

"En in de marge van de verhoren ging Beijer bovendien aan het praten. Hij verstrekte ons ‘informatie’, o.m. over de eventuele betrokkenheid van Bouhouche in extreemrechtse kringen die met de Bende van Nijvel konden te maken hebben.

Beijer zei ons ook: “Rendez-vous bien compte que le coffre qu’on à trouvé dans le canal avec des pièces d’armes venant de faits différents, ne s’y trouvait pas par hasard.

En er zijn nog andere elementen die ik verkies achter gesloten deuren uiteen te zetten."

Bron: Archief Walter De Bock

Hierbij het antwoord van NRB (Beijer?) op mijn vraag voor meer uitleg over het bovenstaande:

Afin d'éviter toute confusion, je souhaite préciser que je ne me suis jamais entrenu en néerlandais avec l’inspecteur Étienne.
Au sujet de la phrase que vous citez et présentée ainsi, c’est simplement un “fake”. Comme mentionné dans la phrase précédente en néerlandais (avec emploi du conditionnel), j’ai évoqué hors PV des hypothèses comme par exemple mes soupçons de l’implication éventuelle des MB dans le WNP. Rien de plus

534

Aubanel wrote:

Vergeet al die dingen niet te verbinden met de aanwezigheid van de extreemrechtse Eric Sack in de Deltacel van Dendermonde, 'de kolonel'. Is hij misschien een van 'de kolonels' die we - woorden van minister Geens tijdens de recente herdenking in Aalst - nog moeten ontmaskeren? Ik begin te denken van wel. Wellicht had hij een paar luitenants die het vuile werk voor hem opknapten. Het is volkomen terecht dat Martine Michel hier een cruciaal punt van heeft gemaakt. Mij is het intussen ook duidelijk dat de Bende van Nijvel - of wat er voor moest doorgaan: een amalgaam van feiten en misdadigers - ook na 1985 actief is geweest, zij het minder prominent en meer verdoken, met als brute uitspatting in 1997 de ontvoering in commandostijl en laffe moord op rijkswachter Peter de Vleeschauwer, geregeld betrokken bij het Dendermondse luik van het onderzoek naar de Bendefeiten. Wie teveel wist, werd geliquideerd. In 1982, 1983, maar ook nog in 1997, en wie weet...

Sta me toe te verwijzen naar wat Walter van Steenbrugge, advocaat van de familie De Vleeschauwer, vanavond op tv heeft gezegd. Het structurele probleem is dat betrokkenen aan de knoppen van het Bende-onderzoek hebben gestaan. Zo was dat jammer genoeg ook het geval in de zaak-De Vleeschauwer.

Gerolf Annemans in het debat ‘De Bende van Nijvel – Sporen naar de geheime krochten van België’:

(...) De Bende van Nijvel, als je dat fenomeen van buitenaf zou beschrijven aan een buitenlander, een Nigeriaanse voetballer die hier komt een paar jaar of een Amerikaanse toerist die je op de markt in Brugge tegenkomt of zo, als je die neerzet op een terras en zegt: “Ik ga je iets vertellen over België”. Het enige wat we over de Bende, als we dat zouden beschrijven, dan zijn dat eigenlijk een aantal aanslagen tussen 1983 en 1985, inderdaad niet door roofmoord gemotiveerd maar voornamelijk enkel en alleen door het geweld waarmee ze werden uitgevoerd, geen ogenschijnlijk verband.

Dat verband is inderdaad pas veel later gekomen door de zakken van Ronquières, want tot die tijd was er geen echt duidelijk verband behalve dat men vond dat er nogal wat zware aanslagen waren maar aanvankelijk zag men daar geen schema in. En zelfs tien jaar later nog altijd niet behalve doordat men had vastgesteld dat er ergens iemand, inderdaad, en dat vind ik nog altijd het meest merkwaardige van heel dat dossier – ik heb dat dossier gezien, ik ben in de Kamer naar boven gegaan dat was in een oude bibliotheek van de Kamer, die hadden ze helemaal leeggehaald en die hadden ze helemaal gevuld met het dossier van de Bende van Nijvel, een zaal half zo groot als dit maar vol papier – dat dossier, of je dat nu leest van voor naar achter of van achter naar voor, je kan daar geen schema in brengen behalve op één manier.

Inderdaad, en wij stonden al tien jaar verder [Tweede bendecommissie 1995] wij konden andere vragen stellen aan Troch, Troch was toen al gepensioneerd (*) en naar eigen wens een zetelende magistraat geworden, geen onderzoeksmagistraat meer, geen onderzoeksrechter meer en wij stelden dus preciezere vragen dan u kon stellen Hugo (Coveliers) aan hem toen en hij kon er zich nog vanaf maken proberen en zijn pad nog mooi maken en te zeggen “Ik heb dat allemaal grondig gelezen” maar bij ons was hij dat toneelstuk al kwijt, hij was al door de mand gevallen en tegen ons zei hij eerlijk “Wij hadden een tip gekregen”. Als je verder doorvroeg naar wie hem die tip gebracht had, ook als je dat aan al zijn teamleden vroeg “Wie is dit tip komen brengen?” dan wisten ze het niet meer juist. Dat konden ze niet vertellen ook niet aan de parlementaire onderzoekscommissie. En als je het aan Albert Raes vroeg van de staatsveiligheid, die kon het ook niet vertellen. Niemand kon het vertellen hoe de tip daar was gekomen. Inderdaad vermoedelijk, zoals je zei Hugo, vanuit het Rijkswachtgedeelte van zijn onderzoeksgroep.

Maar hoe dan ook wie het daar ook zou kunnen gelegd hebben - wat eventueel interessant zou kunnen zijn om achterwaarts te gaan zoeken naar de daders en de motieven – wat écht belangrijk is, is dat er ergens een regisseur, één regisseur, gezegd heeft, want in die zakken van Ronquières, in die eerste zak van Ronquières, er zijn er inmiddels nog anderen gevonden, maar in die ene zak van Ronquières zaten er buiten van één of twee aanslagen, van alle aanslagen elementen in: cheques, stukjes van de kassa, bankbriefjes met nummers op, kogelvrije vesten van Wittock-Van Landeghem, enz …

(…) Want hoe je het draait of keert, ondanks de heel interessante manier dat je kunt vaststellen dat die regisseur van de Bende van Nijvel, dus iemand de aanslagen opeiste, ogenschijnlijk nog altijd zonder enig motief, maar dat die regisseur van de Bende van Nijvel het lef heeft gehad om die zak in het kanaal van Ronquières te leggen en als hij niet meteen gevonden werd, door een subtiel systeem van tips er toch voor te zorgen dat ze hem wél vonden. Precies om aan de wereld te zeggen: ik ben het, ik was het en ik teken daar voor. Alleen anoniem.

Bekijk hier het fragment » Youtube (vanaf 54:25)

(*) Freddy Troch was toen in 1995 nog niet gepensioneerd maar wel geen onderzoeksrechter meer.

Dus als we Annemans mogen geloven dan zou Freddy Troch in de Tweede Bendecommissie toegegeven hebben dat er opnieuw gedoken is geweest in Ronquières door de Deltacel naar aanleiding van een tip (maar van wie?) en dus niet na de herlezing van het dossier zoals het onderzoeksteam uit Dendermonde altijd heeft beweerd.

536

Het meest waarschijnlijk scenario is dat Bouhouche de zakken heeft gemixt en ze daarna in Ronquières in het water heeft gegooid (of laten gooien). Daarna zal Delta getipt zijn. Hij zal zeker geweten hebben dat er dan een relletje tussen Delta en de CWB zou ontstaan. Paste helemaal in het scenario van de totale chaos. Dat Delta naar het ‘dossier’ heeft verwezen en niet naar een ‘tipgever’ zal zeker een goede reden hebben gehad. Komen we misschien ooit te weten. Doch voor alle duidelijkheid; dit is geen bewezen materie, net zoals de woorden van Annemans. smile

537

Wordt de piste van Ronquières nog onderzocht?

538

Geen idee, maar op de site van onze zuiderburen wordt de topic wel vrij druk gefrequenteerd.

539

Ik vraag mij echt af wat er over Ronquières te vertellen valt? Dat is volgens mij een dwaalspoor en de getuigen moeten nog eens goed op de rooster gelegd worden. Mijn euro is pas echt gevallen na de cinema van de tieners dat munitie hadden (gevonden) en dat daar zoveel aandacht naartoe gaat, net zoals het dwaalspoor van Bois de la Houssières en over de steengroeve van Lessines spreken ze niet.

Er is dus niet enkel het NICC-onderzoek over Ronquières. Voila, de getuige waar ik het al een aantal keren over heb gehad. De man spreekt nu in het openbaar:

Cruciale getuige bevestigt manipulatie in Bende-dossier

Het federaal parket zegt dat het onderzoek naar de Bende van Nijvel is gemanipuleerd. Er is geknoeid met een vondst in het kanaal van Ronquières in 1986. De assistent van een intussen overleden duiker beaamt dat. Hij getuigt nu voor het eerst, in het VTM NIEUWS-opsporingsprogramma FAROEK.

Jef Goossens assisteerde in de jaren 80 een duiker die op regelmatige basis duiken uitvoerde voor brandweer en politie. In 1985 vroeg het parket van Nijvel aan de duiker om in het kanaal aan het Henegouwse Ronquières te duiken. Enkele dagen voordien had de Bende haar laatste overval uitgevoerd, op de Delhaize in Aalst. Iemand had aan het kanaal verdachte activiteit opgemerkt en dus hopen de speurders er iets te vinden. De duiker zoekt het kanaal heel grondig af, maar vindt niets in het water.

Manipulatie

Een jaar later, op 6 november 1986, laten de speurders in Dendermonde, die intussen ook een deel van het onderzoek leiden, opnieuw een team duiken in Ronquières, en nu worden verschillende zakken met wapens en buit van de Bende opgevist.

Het federaal parket vermoedt nu dat de zakken pas enkele dagen voordien in het water zijn gegooid. Iemand heeft dus geprobeerd om het onderzoek te manipuleren, het parket heeft daar ook wetenschappelijk bewijs van.

Geheime duik

De getuigenis van Goossens toont aan dat er nog meer aan de hand was in het kanaal van Ronquières. Hij zegt namelijk dat hij ook op 6 november 1986 ging duiken, maar net vóór het team van Dendermonde. Dat gebeurde op vraag van drie rijkswachters, vertelt Goossens. De drie mannen reden met een R4, het toenmalige voertuig van de Bijzondere opsporingsbrigade B.O.B. De duiker haalde ditmaal een zware zak uit het water die ze aan de mannen overhandigden. Alleen is er nergens in het dossier iets opgedoken over deze duik, ook de opgeviste zak is nooit bij de speurders beland.

Het federaal parket bevestigt het verhaal op basis van een eerdere getuigenis van een vriend van de duiker. Wat het doel van de zogenaamde rijkswachters was, is nog niet geweten.

Bron: VTM | 30 oktober 2018