vlaerenko wrote:

Kan toch niet anders dan dat zij die die zakken er gedumpt hebben wouden dat het bewijsmateriaal zou gevonden worden om bijgevolg personen die overeenkomen met het DNA van onder meer de kogelvrije vest (bloedvlekken) erin te luizen dan?

DNA-onderzoek bestond nog niet in die tijd. Niemand kon vermoeden dat je er nu iemand mee kan identificeren.

DNA-onderzoek bestond wel al maar niet zo geavanceerd als nu, klopt. Los daarvan zijn er nog de wapens etc. allemaal elementen die kunnen leiden naar bepaalde personen, waarom wou men dat de onderzoekscel dit vond?

Ik vraag me af of er recent bijkomend forensisch onderzoek is gedaan naar de vondst uit het kanaal. Toen dit vijf jaar geleden voor het eerst bekend werd, luidde het dat de spullen hooguit enkele weken in het water hadden gelegen. Bij Faroek sprak men opeens van hooguit enkele dagen. Een dergelijke precizering kan niet uit de lucht vallen.

Verder zei de assistent van de duiker dat in 1985 anderhalf dag lang werd gezocht. Ponsaers/Dupont beweren in hun boek De Bende dat de zoekactie slechts enkele uren duurde. Dat is nadien ook elders herhaald. Misschien waren de journalisten verkeerd geïnformeerd? Door Delta? Of kan het zijn dat de assistent-duiker, die naar eigen zeggen heel vaak in het kanaal actief was, twee zoekacties heeft verward? Dat zou zo veel tijd later niet eens zo vreemd zijn. Bovendien kende hij in 1985 nog niet het belang van de zoekactie waardoor de kans dat details in het geheugen verloren zijn gegaan, aannemelijker is.

Maar ook als het hele verhaal klopt, het ontgaat me tot vandaag waarom je als dader zou willen dat je bewijsmateriaal wordt gevonden. Ook als je het dringend van je zolderkamer moet verwijderen omdat het dreigt ontdekt te worden, ga je het niet in een kanaal dumpen en dan de flikken bellen om te vragen daar te gaan zoeken. En het ging er zeker niet om alle feiten te linken, want die link was al in 1985 gelegd.

Het verhaal van de jute zak (we herinneren ons de postzak die in Aalst zou zijn gebruikt) suggereert dat er mensen waren die wisten dat er gezocht zou worden, maar niet precies wisten om hoeveel zakken het ging en aannamen dat het bij die jute zak zou blijven. Maar dan kunnen die kerels in de R4 niet de daders van de dumping in het kanaal zijn geweest...

Kan er iemand nog volgen?

Ik volg al sinds 1983 alles wat met de "Bende" te maken heeft. Op dit forum heb ik nooit iets gezet bij mijn weten, maar wel altijd zoveel mogelijk gevolgd. Vandaag zaken in de pers, over Ronquières. De "zoekopdracht" van drie onbekende BOB'ers aan leden van een duikteam (van de rijkswacht?), voorafgaande aan een daadwerkelijke zoeking in opdracht van de onderzoeksrechter van Dendermonde. Ongelooflijk dat dit kennelijk door de getuige, de duikassistent, nu pas wordt gemeld (?). Wist helemaal niemand hier van af?

De duiker die de zware jutezak bovenhaalde, moet op grond van zijn ervaring bijna zeker hebben geweten dat er wapens in zaten. Je kunt dat voelen, en het gewicht kan bijna ook niets anders zijn. Ik neem niet aan dat de 3 BOB'ers tevreden waren met een partij auto-onderdelen! Bovendien is het vreemd te noemen dat de duiker en zijn assistent niet in de zak mochten kijken. Hoe vreemd is dat? En ook vreemd dat de 3 de zak meenamen, en niet bleven wachten op de officiële zoekactie. Ze wisten dus wat ze bovenhaalden, hebben de duiker mogelijk ook de juiste plaats van deze zak aangewezen, en bewust hem op dat moment weg gehouden van de plaats waar de andere spullen zijn gevonden. Die zij daar mogelijk tevoren hebben gedumpt, en anoniem een tip gedaan naar Dendermonde ...

Ik ken uiteraard het dossier niet, maar vaak kun je, op basis van gewoon logisch nadenken en analyseren, tot deze conclusies komen. Er zijn dus losse eindjes waardoor ik het niet goed kan beoordelen. Maar ik neem aan dat die 20 extra rechercheurs én de 5 extra misdaadanalisten ook niet zitten te slapen... Er zijn in het verleden al vele theorieën gepubliceerd, in boeken, tijdschriften en televisie-programma's. Als je nu al die theorieën eens bekijkt, denk ik dat velen een kern van waarheid in zich dragen. Er zijn namelijk wat teveel toevalligheden. Het wordt hoog tijd dat de nabestaanden nu eindelijk een keer te horen krijgen wat er werkelijk achter zat! Daar hebben ze meer dan recht op!

Ik vertrouw Dendermonde ook niet. Was Peter De Vleeschauwer op iets uitgekomen en hierdoor een lastige getuige geworden?

556

Herr Flick wrote:

Er is dus bloed teruggevonden op die kogelvrije vest, meer bepaald in de kraag. Dit zou dus kunnen impliceren dat de drager van de vest gewond is geraakt in de hals of hoofd. In Aalst heeft een agent in de auto geschoten, na Aalst is er geen overval meer gepleegd. Na Aalst wordt die vest gevonden en een deel van de wapens.

Ik heb zo een vermoeden dat dader X geraakt is en daarbij gedood of zwaar gewond is geraakt. Er is dus vermoedelijk iemand verdwenen. De kans dat die persoon die verdwenen is een rijkswachter is /was is heel groot. Waarom wordt er immers getipt, niks gevonden en een jaar later opnieuw gezocht en plots wel iets gevonden dat er niet langer dan een week kan liggen?

Bij een huiszoeking bij die iemand die ze misten of zwaar gewond is geraakt, hebben ze spullen gevonden, die kunnen niet aan het dossier worden toegevoegd, want dan hebben ze hun dader. Dus stop je die spullen in een zak, gooi ze weg, vindt je ze nadien terug en kunnen ze met de kennis van toen niet meer gelinkt worden aan de dader.

Behalve dan het DNA in de kraag van de vest. Ze hebben tot nu nog geen link op die DNA gegevens omdat er toen nog geen DNA genomen werd, al de gangsters die nu nog leven of in het systeem zitten niet matchen. De drager van de kraag is zo goed als zeker dus dood. Het zijn zijn collega's die nadien de dwaalsporen hebben gelegd.

Ik denk dat misschien dit de kern van deze zaak is.

 1. Het bewijsmateriaal wordt uit zijn normale context getrokken (echte origine, uitmesten van een verstopplaats om reden van ...).

 2. Toch wil men het niet vernietigen, wat nochtans eenvoudig is mits wat slijpstenen, zagen of andere metaalbewerkingsmachines.

 3. Het materiaal blijft dus nuttig voor de daders, zelfs in handen van de recherche, minstens 1 iemand WIL dat het wordt gevonden

 4. Er wordt namelijk een bedenkelijke link gemaakt tussen de eerste en tweede golf aanslagen.

 5. Goed ingelichte partijen recupereren een deel voordat de onderzoekers er aan te pas komen - nipte timing = paniekmoment?

 6. Het geeft aan dat dingen over de jaren heen bewaard werden, wat toch een onvoorstelbaar risico is voor daders.

Wie bewaart materiaal dat daders kan linken aan feiten?

 1. Daders zelf om mekaar in de tang te houden en te kunnen compromitteren

 2. Mensen die de daders onder controle willen houden

 3. Subversieve elementen in een gesaboteerd onderzoeksapparaat (elementen binnen BOB, Rijkswacht, SV, GP, ...) om gelijkaardige redenen of om het onderzoek compleet te misleiden.

Dat er ook cheques bij zitten die makkelijk hadden kunnen verbrand worden, vertelt ons dat ze daarbij werden gestoken om een -valse? - boodschap mee te geven. Het laat me allemaal wat denken aan de methode van de snippers met handschrift etc. die werd gebruikt om Bultot te impliceren.

Men houdt iets achter, en denk niet dat het in het belang van het onderzoek is. Wat heeft Dendermonde uiteindelijk gedaan...

witisgeengrijs wrote:

En hoe zou het ganse verhaal draaien als we er nu eens vanuit gaan dat in die jutte zak (die de 3 personen met de R4 hebben meegenomen, en waarvan ze zeiden dat ze nu hadden wat ze wilden) geen metalen buizen zaten maar beenderen?

Dat zou willen zeggen dat het om een zak gaat die groot genoeg moet zijn. Maar meer dan dat, een lijk onder water verbergen en zorgen dat het niet naar boven komt is werk voor specialisten.(je moet voor meer gewicht zorgen dan drijfkracht lijk + stijgkracht ontbindingsgassen). Tenzij dat het al ontbonden was en men het elders heeft opgegraven en de resten in een zak heeft gestoken.

559

vlaerenko wrote:

Als men weet dat het manipulatie is en het de bedoeling is om de speurders op een verkeerd spoor te zetten waarom gaat zelfs nu nog de onderzoekscel er dan zo gedwee in mee?

 • De gevonden items zijn wel degelijk gebruikt bij/afkomstig van de respectievelijke misdaden.

 • Manipulatie kan zowel van binnen als buiten het onderzoekscel komen. Als men er van overtuigd is dat het van binnen de onderzoekscel komt om te scoren, of om illegaal verkregen materieel bewijs te doen lijken alsof het legaal verkregen is; dan is de manipulatie niet perse sabotage.

vlaerenko wrote:

Kan toch niet anders dan dat zij die die zakken er gedumpt hebben wouden dat het bewijsmateriaal zou gevonden worden om bijgevolg personen die overeenkomen met het DNA van onder meer de kogelvrije vest (bloedvlekken) erin te luizen dan?

Forensisch DNA-onderzoek bestond toen nog niet. Enkel vinger- en voetafdrukken waren toen een issue. Dus kan het ook nooit de bedoeling geweest zijn om iemand erin te luizen via DNA.

560

zenga wrote:

Manipulatie kan zowel van binnen als buiten het onderzoekscel komen. Als men er van overtuigd is dat het van binnen de onderzoekscel komt om te scoren, of om illegaal verkregen materieel bewijs te doen lijken alsof het legaal verkregen is; dan is de manipulatie niet perse sabotage..

Ik moet opletten wat ik zeg, want ik geloofde ook niet in de manipulatietheorie maar: als je materieel bewijs illegaal hebt verkregen, dan weet je ook nog waar en dan weet je ook goed genoeg hoe je dat kan linken aan de daders... Dus ik vrees ervoor dat dit een valabele uitleg is.