Re: Lionel Ruth

Son avocat, Maître Uyttendaele, a déposé des plaintes au civil contre les ministres de la Justice et de l’Intérieur, mais c’est la police fédérale et le procureur général de Liège, Christian De Valkeneer, qui sont visés.

Wat is hier eigenlijk de bedoeling van? Die advocaat is de man van Laurette Onkelinx (PS), die o.a zelf minister van Justitie is geweest (van 2003 tot december 2007).

Re: Lionel Ruth

Lionel Ruth est amer, il évoque aussi les dégâts en termes d’image. Lors d’un récent Devoir d’enquête le procureur général De Valkeneer l’avait accusé d’avoir pris des libertés avec les procédures. Une déclaration faite alors qu’il n’avait pas encore été acquitté par la justice. Lionel Ruth dispose de tous les éléments prouvant le magistrat n’a pas dit la vérité. C'est la raison pour laquelle il assigne également le ministre de la Justice pour obtenir réparation.

Meer » Nieuws

Re: Lionel Ruth

In het artikel wordt nogmaals ingegaan op het rapport van Zucker en de piste Nicolas L. De Valkeneer wist te vertellen dat het gesprek met de verdachte in een hotelkamer in Zwitserland plaats vond. Ruth zegt dat de ondervraging plaats vond in de lokalen van de politie van Délemont, onder de supervisie van commissaris Michel Saner. De Valkeneer zou er alles aan gedaan hebben om de piste in diskrediet te brengen.

Re: Lionel Ruth

patrick111 wrote:

Ik was er al langer van overtuigd dat we geen oplossing gaan vinden, maar nu wordt het voor mij ook duidelijk dat de onderzoekers zelfs nooit in de buurt zijn geweest van een oplossing. De laatste jaren lees je alleen maar indianenverhalen over Vos, Ruth, Troch, de Delta-speurders, Michel, Zucker, De Valkeneer etc. Wat er van die indianenverhalen waar is, is een al even groot mysterie als de Bende zelf. Maar één zaak lijkt me wel duidelijk, het leeuwendeel van die indianenverhalen, of ze nu waar zijn of niet, worden duidelijk gevoed door rancune en verborgen agenda's. En laat dat nu net de twee elementen zijn die een degelijk onderzoek onmogelijk maken.

Er is wat afgeknoeid de laatste jaren. Elke grote opgraving is uitgedraaid op een sisser. Reconstructievideo's als De laatste 30 Uur bevatten meer gaten dan Zwitserse kaas. Tinck, die met een grote persconferentie werd voorgesteld als publieke vijand nummer 1, maar vervolgens doodleuk weer werd vrijgelaten omdat hij alles in een dronken bui had verteld. En dan is er nog de mysterieuze Eddy, die na een uitgebreide profielschets van Zucker kwam bovendrijven. Die piste werd na een snoepreisje naar Zwitserland meteen naar de prullenbak verwezen door Vos. Waarom? Omdat hij hen in Zwitserland niet stond op te wachten met een riot gun in de hand en een Golf GTI op de oprit? Of slaat het werk van Zucker op niets en is er dus veel kostbare tijd verloren door deze piste te verlaten? Als men op die vragen zelfs nog geen duidelijk antwoord kan geven, hoe denkt men dan ooit de Bende van Nijvel te ontmaskeren?

En niet alleen het onderzoek van de Bende van Nijvel wordt ontspoord door indianenverhalen die al dan niet waar zijn. Kijk maar naar wat er nu in de diamantsector gebeurt. De commissaris van de Antwerpse gerechtelijke politie wordt nu zelf verdacht van witwaspraktijken. Kijk naar hoe het onderzoek rond Dutroux en vooral Nihoul geleid werd en welke indianenverhalen er over de X-getuigen verspreid zijn. Hoe meer je erover nadenkt, hoe meer je een rode draad ziet die doorheen de grootste misdaaddossiers van België loopt. Telkens weer wordt er een rookgordijn van leugens, indianenverhalen en twijfels opgetrokken.

Het gekif tussen speurders is zo oud als het dossier zelf en trouwens niet uniek aan de Bende van Nijvel. Het deed (en doet, vrees ik) zich voor in tal van grote misdaaddossiers, zeker als ze ook nog eens een taalgrens overschrijden. We vergeten soms dat speurders ook mensen zijn zoals u en ik. Iedereen wil het oplossen en als het niet lukt is het de schuld van een collega. Zo gaat het in elke gemiddelde onderneming, niet alleen bij de politie, alleen komt het in de krant als dat in een gevoelig liggende moordzaak gebeurt. Die ruziën immers met onze belastingcenten.

De reconstructie van Aalst kwam er doordat er ook jaren nadien nog tips over die overval en de nasleep binnenkwamen. Een tv-reconstructie zou dan nog wat ontbrekende puzzelstukjes opleveren. Dat is niet gebeurd, maar zoiets valt niet te voorspellen. Na dertig jaar moet je al blij zijn met elke tip die je nog krijgt. De opgravingen van tien jaar terug in het Bois de la Houssiére leverden wel een paar spullen op, maar die waren niet met zekerheid te linken aan de bende. Andere opgravingen kwamen er op basis van tips.

Wat zou de wereld zeggen als de politie zulke tips links liet liggen en achteraf vindt een particulier een lijk of een halve vluchtauto? Het (wellicht onterechte) gejubel over Tinck als dader lag aan de media en aan de overenthousiaste reacties op forums als deze. Of Zuckers theorie hout snijdt, weten we niet, want van de inhoud zijn alleen flarden bekend en die laten openingen voor zowel positieve als negatieve interpretaties.

Ik zeg niet dat de speurders geen fouten maken. Er is wel degelijk geblunderd; daar zijn al dikke boeken over volgeschreven. Maar dit is een zeer gecompliceerd dossier, bovendien stammend uit een tijd dat opsporingstechnieken nog niet zo geavanceerd waren als vandaag. Het wordt extra ingewikkeld als de buitenwereld maar blijft roepen dat de extreemrechtse piste moet worden onderzocht, terwijl dat al in de jaren negentig is gedaan (zie rapport Fijnaut/Verstraeten). Maar omdat het toen niets opleverde, roept menigeen nog altijd dat er niet goed gezocht is. Ja, zo kunnen we blijven doorgaan. Als er niets gevonden is, kan het ook betekenen dat er niets te vinden viel.

Re: Lionel Ruth

luckyiron wrote:

Een speurder van de cel Brabant-Wallon, die het dossier van de Bende van Nijvel probeert op te lossen, wordt ervan verdacht minstens een wapen te hebben verborgen dat in beslag genomen werd tijdens het onderzoek.

dim wrote:

Verwacht er maar niet te veel van, men is al aan het afzwakken: het zou niets te maken hebben met de Bende noch met de Borains, er zou geen goud gevonden zijn, hetbetreft één en geen twee of drie wapen.

En revanche, il confirme ce que nous écrivions hier, à savoir que la procédure ne vise pas le fond de l’enquête sur les tueries, qui n’a donc été nullement dévoyée. Contrairement à de fausses rumeurs, on n’a pas retrouvé de lingots d’or ou de bijoux chez le commissaire. Il y a bien eu une perquisition à son domicile qui a mené à la découverte d’une ancienne arme (et pas deux) saisie dans le volet Bultot de l’enquête et qui avait été examinée en son temps. Il ne s’agit pas d’une arme liée à la filière boraine du dossier.

Ben wrote:

Ik begin een gevoel te krijgen dat Ruth het niet echt had op nieuwkomers binnen de cel. Eddy Vos vertelt in het interview in Humo over zijn begindagen:

(…) Over het wapen dat Ruth heeft achtergehouden (in Gazet van Antwerpen gaat het over meerdere wapens) zegt Vos in Humo: "Voor hem heeft het wapen blijkbaar een speciale betekenis. Ik ben ervan overtuigd dat hij niet de bedoeling had het onderzoek te dwarsbomen. Dat hij dat wapen achterhield, heeft volgens mij geen impact gehad op het onderzoek. Maar ik spreek voor mezelf. Hoe en waarom hij die dingen heeft gedaan, daar doe ik geen uitspraken over."

Ben wrote:

Tijdens een huiszoeking van de Cel Polfin zou het wapen van Bultot gevonden zijn:

En 2009, lorsque les enquêteurs de la cellule Polfin, chargés des dossiers politico-financiers carolos [politiek-financiele dossiers in Charleroi], prennent possession des locaux de l'ancienne cellule spéciale Tueurs du Brabant, à Jumet, ils découvrent une arme à feu qui traîne dans une armoire censée avoir été vidée. Il est apparu que celle-ci avait appartenu à Jean Bultot.

Bron: LeVif

In het artikel van de Paris Match van deze week wordt meer uitleg gegeven over dat wapen. Voor zover deze informatie correct is, betrof het een pistool kaliber .45 dat in 1986 in beslag genomen werd in het kader van het onderzoek naar de Bende van Nijvel. Het wapen werd tweemaal geëxpertiseerd en telkens bleek het resultaat van deze expertise negatief te zijn. Daarop moest het wapen teruggegeven worden aan de rechtmatige eigenaar, in dit geval Claudine Falkenburg, de vriendin van Jean Bultot. Claudine Falkenburg wou dat wapen echter niet recupereren en had speciaal gevraagd om het wapen te bewaren in de lokalen van de Cel Waals-Brabant.

En zo geschiedde. Totdat in 2008, omwille van de nieuwe wetgeving over wapenbezit, de eigenares van het wapen zich moest conformeren aan deze nieuwe wetgeving. Falkenburg had dus aan Lionel Ruth een attest gevraagd om aan te geven dat het wapen de lokalen van de Cel Waals Brabant sinds 1991 (?) niet heeft verlaten. Ruth heeft dat attest opgemaakt. In het attest gebruikte Ruth verkeerdelijk de term 'inbeslag genomen' terwijl dit wapen, in de feiten, eigenlijk niet meer inbeslag genomen was. Dat attest werd in 2010 aanzien als vals met het oog op het verduisteren van het bewijsstuk.

Het wapen werd begin januari 2010 gevonden tijdens een verhuis van een andere politiedienst (EcoFin) naar de oude lokalen van de Cel Waals-Brabant. De gesloten kast waarin deze gevonden werd was te zwaar om te verhuizen. Daarop besloten de mensen van EcoFin om de kast te openen en ze leeg te maken. De kast werd met een koevoet opengebroken waarna het wapen gevonden werd.

De vondst van de kaliber .45 wekte grote opschudding bij de hiërarchie van de Cel Waals-Brabant. Daarop heeft Lionel Ruth de hierboven beschreven uitleg gegeven aan zijn collega’s en aan Martine Michel. Daarna is Ruth op vakantie vertrokken naar het buitenland.

Op 22 januari 2010, terwijl Ruth in het buitenland zat, werd een vergadering gehouden tussen procureur De Valkeneer, Jean-Paul Raynal, Martine Michel, Eddy Vos en andere politiemensen. Twee politiemensen hebben op 28 januari 2010 over deze vergadering een PV opgesteld. In dat PV stellen deze twee politiemensen dat hen op deze vergadering opgedragen werd om over te gaan tot een huiszoeking van het bureau en van de woning van Ruth. Diezelfde dag nog heeft De Valkeneer ook twee onderzoeken officieel opgestart (één voor verduistering van het wapen, het andere voor de attesten van de vzw van de vrouw van Ruth). Uit het PV, dat Paris Match kon inkijken, blijkt dat de politiemensen op voorhand wisten wat ze gingen vinden bij de huiszoekingen. Volgens Ruth werd dat PV opgesteld om irregulier uitgevoerde zoekingen te dekken.

Bron: Paris Match | 7 januari 2016

Re: Lionel Ruth

Merovinger wrote:

Lionel Ruth est amer, il évoque aussi les dégâts en termes d’image. Lors d’un récent Devoir d’enquête le procureur général De Valkeneer l’avait accusé d’avoir pris des libertés avec les procédures. Une déclaration faite alors qu’il n’avait pas encore été acquitté par la justice. Lionel Ruth dispose de tous les éléments prouvant le magistrat n’a pas dit la vérité. C'est la raison pour laquelle il assigne également le ministre de la Justice pour obtenir réparation.

Meer » Nieuws

Django68 wrote:

In het artikel wordt nogmaals ingegaan op het rapport van Zucker en de piste Nicolas L. De Valkeneer wist te vertellen dat het gesprek met de verdachte in een hotelkamer in Zwitserland plaats vond. Ruth zegt dat de ondervraging plaats vond in de lokalen van de politie van Délemont, onder de supervisie van commissaris Michel Saner. De Valkeneer zou er alles aan gedaan hebben om de piste in diskrediet te brengen.

Ter info: het artikel van de Paris Match is geschreven door de journalist Frédéric Loore. Dat is dezelfde journalist die in het verleden met veel lof het artikel geschreven heeft over het onderzoek van Zucker. Loore is ook te zien is in de bewuste uitzending van de RTBF wanneer er gesproken wordt over het onderzoek van Zucker en haar piste van die Lembeekse kok.

Er zijn toch een aantal zaken die ik niet begrijp in de huidige démarche van Lionel Ruth tegenover justitie en procureur De Valkeneer. Enerzijds zegt Ruth dat hij dit initiatief genomen omdat het feit dat hij van het Bendeonderzoek gehaald (de affaire van het gevonden wapen en de attesten van zijn vrouw), dit, naar eigen zeggen, zijn carrière ‘gebroken’ heeft. Dat zou hem nl. belet hebben om hoger op te klimmen en een hoger loon te trekken. Bovendien stelt hij dat hij oorspronkelijk wou blijven werken tot zijn 65 jaar maar dat hij gezien de omstandigheden zich nu genoodzaakt voelt om op 58 jaar op prépension te gaan waardoor hij ook financieel verlies lijdt. Dat kan ik voor een stuk volgen maar het feit dat hij niet doorwerkt tot 65 is toch zijn eigen beslissing?

Daarnaast voelt Ruth zich gekrenkt in zijn eergevoel en heeft hij het over smaad vanwege De Valkeneer. Hij verwijst daarbij naar de uitspraken van De Valkeneer in de uitzending van de RTBF die, volgens Ruth, totaal onjuist zijn. Het gaat daar dus om wat De Valkeneer gezegd heeft over de piste van Zucker en de uitstap naar Zwitserland van Zucker en Ruth voor de ondervraging van de Lembeekse kok.

Maar dit is niet alles - en nu kom ik tot wat ik eigenaardig vind – Ruth zegt duidelijk in het interview dat hij het gevoel heeft dat hij bewust van het Bendeonderzoek gehaald werd omdat hij resultaten begonnen te boeken (de piste Zucker dus) en dat hem dit absoluut moest belet worden. Volgens Ruth werd hij al een tijdje gezocht en zag de procureur De Valkeneer, op het moment dat het wapen in de kast van Ruth gevonden werd, eindelijk zijn kans om Ruth van het onderzoek te halen. Ik kan nog begrijpen dat sommige speurders of magistraten tegengewerkt worden om de waarheid naar boven te halen in het Bendedossier. Daar zijn al genoeg voorbeelden van geweest in de jaren ’80 en ’90.

Maar stel nu eens dat Ruth en Zucker het effectief juist voorhadden en dat hun verdachte effectief één van de bendemoordenaars is. Waarom zou dan een procureur willen beletten dat het Bendedossier opgelost zou geraken als zou blijken dat het om simpele criminelen (roofdieren) gaat? Welke baat zou de procureur, in deze piste, hebben dat dit niet uitkomt? Ik zie er geen. Integendeel zelfs, de procureur zou met de pluimen kunnen gaan lopen als zijnde de magistraat die het dossier eindelijk opgelost heeft, alle eer naar zich toetrekken en de held van België zijn. Ik zou daar helemaal anders over denken moesten Ruth en Zucker een andere piste gevonden hebben met een mogelijke politieke connotatie of een link met rijke zakenlui (strategie van de spanning, extreem-rechts, bewijzen van betrokkenheid van staatsveiligheid, wapenhandel, witwaspraktijken, …). In dat geval zou ik de uitspraken van Ruth kunnen volgen maar nu niet.

Je kan de zaak dan ook omgekeerd bekijken. Wil Ruth misschien net stokken in de wielen steken in het huidige onderzoek (Ronquières, destabilisatie van de staat, …) en De Valkeneer van het onderzoek krijgen? Is dat zijn echte bedoeling? Ruth was immers van in het begin betrokken bij het Bendeonderzoek en heeft gedurende 25 jaar geen enkel resultaat geboekt. Stel nu eens dat hij net de louche taak had om het onderzoek te dwarsbomen, dan is het feit dat hij van de cel verwijderd werd natuurlijk een ambetante zaak. In die hypothese zou het logisch zijn dat hij het mollenwerk van buitenaf voortdoet.

Voor alle duidelijkheid: ik heb geen enkele aanwijzing voor deze hypothese. Ik stel mij enkel een aantal kritische bedenkingen bij de procedure die hij in gang heeft gestoken en bij de reden en de timing hiervoor. Zoals altijd in het Bendedossier, is dit een moeilijk verhaal waarvan de ware toedracht heel moeilijk is in te schatten. Ik ben dan ook benieuwd naar het vervolg van dit verhaal.

77

Re: Lionel Ruth

Nog even oprakelen dat WD, één van de sudistenverdachten die naar Frankrijk uitweek, op een bepaald moment zou hebben willen praten maar afgehaakt zou hebben toen men Ruth op hem af wou sturen omdat die volgens hem niet deugde.

78

Re: Lionel Ruth

Merovinger wrote:

Maar stel nu eens dat Ruth en Zucker het effectief juist voorhadden en dat hun verdachte effectief één van de bendemoordenaars is. Waarom zou dan een procureur willen beletten dat het Bendedossier opgelost zou geraken als zou blijken dat het om simpele criminelen (roofdieren) gaat? Welke baat zou de procureur, in deze piste, hebben dat dit niet uitkomt?

Dit is een bedenking die ik mij ook al heb gemaakt. Wat zou iemand er bij te winnen hebben om de piste van de "simpele criminelen"/roofdieren te dwarsbomen? Als het Ruth/Zucker-onderzoek betrouwbaar was, dan zou de huidige onderzoekscel dit toch tot op de bodem uitzoeken? Op die manier kunnen zij dan de geschiedenisboeken ingaan als de speurders die het Bende-mysterie hebben opgelost.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Lionel Ruth

Blijft nog de uitstap die Ruth en Eric Lammers samen maakten in Ronquières, een paar dagen voor de wapens opgevist werden. Ik ben heel benieuwd naar het vervolg van deze nieuwe episode.

80

Re: Lionel Ruth

Et si Jean Deprêtre avait vu juste

Trois mois de démarches pour obtenir enfin l'autorisation d'accéder au saint des saints: l'endroit - hyper protégé - où sont conservés Rue Dr Pircard à Jumet la plupart des indices matériels recueillis dans l'enquête sur le Brabant wallon: 28 assassinats (au moins!), une audace inimaginable à l'époque comme si les tueurs pouvaient tout se permettre, un mystère d'autant plus pesant qu'il n'a jamais été tiré au clair, des théories "à la 2, 4, 6" pour reprendre l'expression du commissaire Lionel Ruth et l'incapacité criante du système policier belge à faire la vérité, faisant naître les pires soupçons...

Et puis, le grand moment, partagé par un confrère de La Libre Belgique: pour ceux qui ont vécu l'époque, comment ne pas rappeler que derrière chacun des indices exposés se cache le souvenir de 28 vies sacrifiées pour rien, des adultes, des femmes, des enfants jouant à vélo sur un parking de supermarché...

A demi-mots, le patron de la Cellule Brabant wallon lâche ses vérités. Aux yeux de Lionel Ruth, l'enquête a trop longtemps été paralysée par des hypothèses qui ne pouvaient mener à rien. Trop longtemps, fait-il, les enquêteurs ont omis d'aller à l'essentiel: les indices matériels, les faits, les constatations... Lionel Ruth ne franchira jamais le seuil du secret de l'instruction. A un certain moment, nous lui demandons ce qu'il pense, avec le recul, des propos du procureur de Nivelles Jean Deprêtre qui n'a jamais beaucoup cru au complot et à la déstabilisation de l'Etat. Le commissaire Ruth sourit. Il n'ira pas plus loin mais on comprend, toujours à demi-mots, que les grandes théories ne sont plus du tout à l'ordre du jour à Jumet. L'enquête, fait-on, n'est pas terminée. Il ne faut pas désespérer. Une volonté existe. Les moyens ne sont sans doute plus ce qu'ils pourraient être mais ça non plus, personne ne vous le dira...

Bron: La Dernière Heure | Gilbert Dupont | 9 september 2003

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube