151

Ik probeer het boek van Beijer "De laatste leugen" in eBook te vinden. Dat maakt zoeken op trefwoorden makkelijker. Bij de online winkels vind ik het nergens. Toevallig iemand weet waar je Beijer zijn boek nog kan kopen, liefst in eBook formaat?

Ik weet dat er veel zogenaamde leugens in staan, maar ik wil toch zelf het kaf van het koren kunnen scheiden. wink

152

Lenen in de bib

153

Ik heb het boek en heb het verscheidene keren gelezen. Van die leugens ben ik helemaal niet zeker. Ik vind het net iets te gemakkelijk om Beijer als leugenaar te classificeren. In dat boek staan enkele bijzonder interessante dingen.

154

Aubanel wrote:

Ik heb het boek en heb het verscheidene keren gelezen. Van die leugens ben ik helemaal niet zeker. Ik vind het net iets te gemakkelijk om Beijer als leugenaar te classificeren. In dat boek staan enkele bijzonder interessante dingen.

Dat klopt. Dat was ook mijn vermoeden. Daarom zei ik ook "zogenaamde" leugens. De man vertelt al 10 jaar op het Franstalige forum zeer interessante dingen, maar idd dikwijls op een "speelse", sluikse, sluwe manier met veel woordspelingen.

Bv.: hij zegt altijd: "Ik ben nooit veroordeeld voor moord!" Dat klopt. Maar hij zegt nooit: "Ik heb nooit een moord gepleegd."

De man is "redelijk eerlijk" in mijn opinie, voor zover het hem uitkomt, maar hij verwacht wel dat hij spreekt met iemand die de feiten kent, en die een zekere intelligentie en redelijkheid heeft. De man heeft ooit handelsingenieur proberen te studeren, maar is op het verkeerde pad terecht gekomen.

Beijer is ook redelijk ziek denk ik en komt om medische redenen dikwijls naar België. Ik denk dat hij nog een paar dingen wil vertellen, en zijn kind(eren) een cleane familienaam wil geven. Hij claimt dat hij 3 volledige dagen bij CWB gepraat heeft, niet als verdachte maar als een soort consultant.

bertlagaisse wrote:

De man vertelt al 10 jaar op het Franstalige forum zeer interessante dingen, maar idd dikwijls op een "speelse", sluikse, sluwe manier met veel woordspelingen.

Bv.: hij zegt altijd: "Ik ben nooit veroordeeld voor moord!" Dat klopt. Maar hij zegt nooit: "Ik heb nooit een moord gepleegd."

Inderdaad bertlagaisse, Beijer wikt telkens heel goed zijn woorden zodat hij niet op een leugen kan betrapt worden.

En in tegenstelling tot de WNP'ers (WNP waarvan nochtans gezegd wordt dat de interne structuur zodanig gemaakt was dat men elkaar niet kende maar uiteindelijk in de verhoren iedereen iedereen opnoemt), heeft Beijer zijn kompanen nooit verklikt en zelfs nooit willen noemen omdat deze perso(o)n(en) tot op heden niet geïdentificeerd is/zijn geweest door de speurders. Denk maar aan de derde/vierde persoon die betrokken was bij de aanslag op Vernaillen, de verdwijning van Zwarts en de diefstal binnen het SIE. Beijer heeft het enkel maar over 'le Congolais' of over 'een derde dader of medeplichtige waarvan ik de naam niet ga noemen' of 'ik heb aan iemand gevraagd om een garage leeg te maken en de inhoud naar een bepaalde plaats te verzetten waarna ik iemand anders heb gevraagd om het pak op die plaats te gaan ophalen en ergens van de hand te doen op een plaats die hijzelf mocht bepalen'. Hij neemt dus bepaalde personen al tientallen jaren in bescherming omdat het hem (en deze personen natuurlijk) heel goed uitkomt.

156

Merovinger wrote:

En in tegenstelling tot de WNP'ers (WNP waarvan nochtans gezegd wordt dat de interne structuur zodanig gemaakt was dat men elkaar niet kende maar uiteindelijk in de verhoren iedereen iedereen opnoemt),

Dat klopt. Ik heb net het hoofdstuk over WNP nog es gelezen in Hilde Geens haar boek.
Zoals ik ook al zei op het Libert forum en op het operation Gigungagap forum: Libert zijn Rosenbergschaal ... ik schuif nog altijd van mijn stoel van het lachen.

WNP wou laten uitschijnen dat ze voor staatsveiligheid werkten of in opdracht van een almachtige inlichtingsdienst. De natte droom van heel wat extreemrechtse neo-nazi rakkers. Maar eigenlijk  was er niet veel bovenbouw boven WNP... Net zoals bij de NSU in Duitsland: een paar extreemrechtse terroristen die es de daad bij het woord wouden voeren door mensen van allochtone origine te terroriseren. En de moorden in de Herderliedsstraat blijken dan nog in het kader van een echtscheiding te passen binnen de neo-nazi vriendjes. 99% van de moorden ... de partner of de ex. Hoe meer cliche kan je gaan.

Ik denk dat Beijer in zijn boek daar wat de draak wil mee steken: "WNP werkte voor staatsveiligheid of CIA ? Wel ik werkte voor de communistische tegenhanger". Dat is volgens mij zijn "laatste leugen".

Het boek heet "de laatste leugen", niet "laatste leugenS". Ik denk dat die ene laatste leugen gaat over die communistische inlichtingendienst waar hij zogezegd zou voor werken.

157

Merovinger wrote:

Hij neemt dus bepaalde personen al tientallen jaren in bescherming omdat het hem (en deze personen natuurlijk) heel goed uitkomt.

Heel juist en het heeft met de begin periode van de bende te maken, er is een link of verband tussen de aanslag op Vernaillen en de overval op Dekaise. Waarbij de doden die aan de kust vallen in de 88/89 periode een niet onbelangrijk element zijn in het schaduwspel dat Beijer speelt. Wie hij beschermt is af te leiden uit de 88/89 periode.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

158

Merovinger wrote:

ik heb aan iemand gevraagd om een garage leeg te maken en de inhoud naar een bepaalde plaats te verzetten

W. (familienaam staat niet op het forum).

the end wrote:

het heeft met de begin periode

De "sleutel" ligt in 1980 of zelfs vroeger.

Non semper ea sunt quae videntur

159

Ik ben blij met de hier al geponeerde inzichten omtrent Beijer. Het zou m.i. een goeie zaak zijn mochten we met enkele van onze forumleden eens even de tijd nemen om dat boek samen grondig door te lezen. Ik heb dat gedaan met enkele collega's uit dezelfde discipline als de mijne. Ik heb daar aan Ben over bericht.

Beijers relaas vertoont uiteraard de nodige zelfingenomenheid, een groot egoïsme en narcisme, enkele pogingen om de schuld in de schoenen van Bouhouche en anderen te schuiven, etc. Maar tegelijk poneert hij enkele erg concrete dingen. Het zijn elementen waarvan ik denk dat de onderzoekers - vaak ex-rijkswachters - deze niet zo graag zullen horen en ze dus maar bij liever onaangeroerd laten. In die zin ben ik absoluut van oordeel dat Beijer enkele aandachtspunten meegeeft en waarbij zowel de magistratuur als de toenmalige Rijkswacht ferme vegen uit de pan te verwerken krijgen.

Beijer noemt namen, en maar al te graag. Hij doet dat echter niet wanneer hij denkt dat dit medestanders van hem alsnog in de problemen zou kunnen brengen. Wie zich al heeft moeten verantwoorden voor de Rechtbank - Bouhouche, Chang, Amory - noemt hij resoluut bij naam. Dat is belangrijker dan het lijkt. Want wanneer hij de naam niet wil noemen, - 'le Congolais' bijvoorbeeld, bij de aanslag op kolonel Vernaillen - geeft hij een schuilnaam of noemt identificeert hij het individu gewoonweg niet. Vreemd is wel dat hij één naam effectief noemt, die van een ex-Rijkswachter met wie hij en Bouhouche blijkbaar goede banden hadden: Emile Besbrugge. Hij wordt zelfs meermaals aangehaald. Ik weet niet of Besbrugge nog leeft en of hij daar in dat geval vrolijk van werd. Ook de indruk die Beijer wekt dat een flink aantal oud-RW'ers uit de regio Brussel hem wilden helpen, lijkt me to the point.

160

FreCR wrote:
Merovinger wrote:

ik heb aan iemand gevraagd om een garage leeg te maken en de inhoud naar een bepaalde plaats te verzetten

W. (familienaam staat niet op het forum).

the end wrote:

het heeft met de begin periode

De "sleutel" ligt in 1980 of zelfs vroeger.

De B-tjes zullen de slogan "alles wat je zelf doet, doe je meestal beter" alle eer hebben aangedaan toen François zijne business met poeder en wapens door onvoorziene omstandigheden vrij kwam :-)