101

Re: Strategie van de Spanning

Waarom dat deze piste niet met stip bovenaan de mogelijke pistes staat, is me een compleet raadsel?

Re: Strategie van de Spanning

Nog een paar overvallen veranderen niets.

103

Re: Strategie van de Spanning

De opbrengst van de overvallen was 7,5miljard voor de rijkswacht. Dat is niet “niets”.

104

Re: Strategie van de Spanning

Alsof het hier - in België - anders zou zijn (geweest). Populisme en geloof in ‘alternatieve feiten’ zijn ook hier schering en inslag. Niet in het minst bij hen die er alles voor over hebben dat de waarheid nooit aan het licht komt.

» nos.nl

“Volgens de complottheorieën spelen allerlei instanties en personen een kwaadaardige rol. Ministers, journalisten, rechters en wetenschappers zouden deel uitmaken van een elite die de bevolking wil onderdrukken, tot slaaf maken of zelfs vermoorden.”

Déjà-vu.

Nog even dit: De CWB heeft in mei 1998 uitvoerig onderzoek gedaan, na de Bendecommissie, naar een reeks misdaden en aanslagen die in Italië in de jaren 70 en 80 aan tientallen mensen het leven heeft gekost (de aanslag op het station van Bologna was daarbij de bloedigste met meer dan 80 slachtoffers).

De speurders spraken in Italië ondermeer met terrorisme-experts die het onderzoek naar deze aanslagen gevoerd hebben, verschillende magistraten en speurders in Brescia, Bologna, Milaan, Rome en Venetië.

Dit onderzoek staat uitvoerig beschreven in het gerechtelijk dossier van ‘de Bende van Nijvel’ maar de conclusie: nihil.

105

Re: Strategie van de Spanning

Heb je de commentaar van de Italianen op dit bezoek dan niet gelezen? Dat was een heel ander verhaal. Zal het eens proberen terug te zoeken.

106

Re: Strategie van de Spanning

Graag! Ben benieuwd!

Re: Strategie van de Spanning

Tiens wrote:

Alsof het hier - in België - anders zou zijn (geweest). Populisme en geloof in ‘alternatieve feiten’ zijn ook hier schering en inslag. Niet in het minst bij hen die er alles voor over hebben dat de waarheid nooit aan het licht komt.

» nos.nl

“Volgens de complottheorieën spelen allerlei instanties en personen een kwaadaardige rol. Ministers, journalisten, rechters en wetenschappers zouden deel uitmaken van een elite die de bevolking wil onderdrukken, tot slaaf maken of zelfs vermoorden.”

Déjà-vu.

Nog even dit: De CWB heeft in mei 1998 uitvoerig onderzoek gedaan, na de Bendecommissie, naar een reeks misdaden en aanslagen die in Italië in de jaren 70 en 80 aan tientallen mensen het leven heeft gekost (de aanslag op het station van Bologna was daarbij de bloedigste met meer dan 80 slachtoffers).

De speurders spraken in Italië ondermeer met terrorisme-experts die het onderzoek naar deze aanslagen gevoerd hebben, verschillende magistraten en speurders in Brescia, Bologna, Milaan, Rome en Venetië.

Dit onderzoek staat uitvoerig beschreven in het gerechtelijk dossier van ‘de Bende van Nijvel’ maar de conclusie: nihil.

Nogal een tendetieus bericht met die link erbij. Het is makkelijk elke bedenking weg te zetten als populisme. Burgers hebben het recht zich vragen te stellen bij wat er tegenwoordig allemaal gebeurt in de wereld.

Het gaat hier echter over de Bende waarbij Strategie van de Spanning als overkoepelende theorie tekort schiet als je de feiten van nabij bekijkt. Iemand in dit topic omschrijft de Bende als selectief terrorisme; top notch naamgeving is dat. Toch ben ik van mening dat voor één bende overval de Strategie van de Spanning/ Terreur met het oog op een meer rechtse staat het meest plausibele motief is.

108

Re: Strategie van de Spanning

Ben nog altijd op zoek naar de commentaar van de Italianen ivm de Bendespeurders. Zal ze wel terugvinden ... Maar bij mijn zoektocht botste ik op een analyse van Jean Claude Marlair ivm Gladio Italië. Het weze gezegd, Gladio Italië was de beste leerling van de klas. Het waarom door Jean Claude Marlair:

Zodra het Stay-Behind-concept in de NAVO-doctrine komt, zullen de Europese bondgenoten de grote Amerikaanse broer met + of - ijver volgen? En daar zal Italië de beste student zijn. Om heel simpele redenen.

Ten eerste om puur militaire redenen:

De geostrategische situatie van Italië geeft het een fundamenteel belang in de structuur van het Bondgenootschap. Vanaf het schiereiland beheersen de Amerikaanse bases het hele Middellandse-Zeebekken. Sterker nog: het Midden-Oosten, Noord-Afrika (waaronder binnenkort het gevaarlijke Libië) en de hele zuidflank van de landen van het Warschaupact. Laten we niet vergeten dat Napels de thuishaven is van de Amerikaanse Zevende Vloot die heerst over de Big Blue en de Straat van Gibraltar, het Suezkanaal en de Bosporuspas naar de Zwarte Zee onder haar vuur houdt.

Dan, om strikt politieke redenen:

In Italië, volkomen instabiel sinds het einde van de oorlog, is de Communistische Partij veel effectiever en agressiever dan in de andere partners van het Bondgenootschap. De Amerikanen kunnen in geen geval de mogelijkheid van de aanwezigheid van de communisten in de regering van Rome erkennen. "

Terug naar Belgie in die tijd. "Maar Guy Coëme haalde gisteren opnieuw de fundamentele kwestie aan van de praktijk van het staatsgeheim in België. Hij verklaarde zijn verbazing en zijn woede over het bestaan van een ministeriële nota uit de jaren 70, afkomstig van Paul Vanden Boeynants, toenmalig minister van Landsverdediging. Dit briefje, legde de heer Coëme uit, geeft instructies om geheimen alleen toe te vertrouwen aan degenen "die ze moeten kennen". Welnu, ik zeg dat het onaanvaardbaar is en dat ik er als minister van Defensie van moet weten! "

Democratisch gezien had Guy Coeme gelijk natuurlijk, maar van uit Gladio standpunt bekeken vond men het niet echt opportuun socialisten op de hoogte te brengen.

VDB is in de jaren 80 als minister van Justitie zijn eigen nota trouw gebleven, geheimen worden alleen toevertrouwd aan diegenen "die ze moeten kennen" En wees maar zeker dat slimme militairen hier handig gebruik hebben van gemaakt. Om nog te zwijgen van de (CEPIC) magistraten.

109

Re: Strategie van de Spanning

En ik blijf maar verder zoeken. Uit deze tekst ( in het frans) kan je wel een aantal zaken destilleren.

"Nos homologues belges sont restés très secrets sur leurs enquêtes, dit-il. Je n’ai jamais compris cette attitude. Il n’y a pas eu de véritable coopérationNos homologues belges sont restés très secrets sur leurs enquêtes, dit-il. Je n’ai jamais compris cette attitude. Il n’y a pas eu de véritable coopération. C’est bien dommage pour leurs enquêtes et pour les nôtres. A l’époque, nous avions l’intention d’interpeller Yves Guérin-Sérac."

Bron » medor.coop

Ook daar staat dat de Italianen de houding van de Belgen niet begrepen en dat er van enige samenwerking absoluut geen sprake was. En dat dit zeer jammer was voor het onderzoek van de Belgen én voor het onderzoek van de Italianen.

En verder ... toen sloten de Belgen zich als een oester. De Belgische Justitie werkte niet samen met haar Italiaanse tegenhanger.

"Poi i belgi hanno chiuso come un'ostrica" Perché?

Ik ga niet verder zoeken naar de Italiaanse versie maar die was nog wat cassanter. Soit.

Re: Strategie van de Spanning

Ik twijfel er niet aan dat je dagen kan zoeken, lezen en vertellen over dit onderwerp. Ik denk dat je weinig mensen hoeft te overtuigen mbt het bestaan van Gladio netwerken. Mij hoef je ook niet te overtuigen dat machthebbers geen probleem hebben om mensenlevens op te offeren om doelstellingen te bereiken. Echter hoef je me ook niet te overtuigen dat Ted Bundy een gewetensloze seriemoordenaar was, terwijl dit niet betekent dat alle moorden uit dat tijdperk zijn toe te schrijven aan deze persoon.

Mijn vraagstelling is duidelijk; welke feiten die worden toegeschreven aan de Bende linken jullie, believers van de Strategie van de Spanning, aan deze theorie en op welke concrete basis doen jullie dit?