1 (edited by Mincky 10-05-2010 23:14)

De ooggetuigen

Ondertussen zijn de gangsters op de winkel toe gestapt. Eén van hen schiet op alles wat beweegt. Er staat een felle wind, en hij mikt op de reclamepanelen. Een ander gezin - man, vrouw en dochtertje - heeft net afgerekend. Hun kasbonnetje is afgetikt om twintig voor acht. Vlak voor de uitgang vraagt het meisje om een lolly. Haar vader zoekt in de boodschappentassen. De vrouw hoort knallen, snel na elkaar. De man gooit zich bovenop zijn dochter, roept: 'Vallen!' en trekt zijn vrouw naar beneden. Ze liggen met hun gezicht tegen de grond. De vrouw krijgt schoppen en doet of ze dood is. Iemand geeft haar bars bevelen in een taal die ze niet begrijpt. Dan wordt ze bij haar linkerschouder omhooggetrokken. Ze staat oog in oog met een man bij wie een wapen op de borst bungelt. Hij pakt haar bij de keel. Ze zegt: "Toe, laat me los" en ziet dan in een flits de onderdirecteur van het warenhuis staan. Hij smeekt: "Toe, laat haar los." "Opzij dan", zegt de gangster in treffelijk Nederlands.

De vrouw vlucht nu in paniek weg naar het kantoortje dat bij de winkel hoort. Daar ziet ze een man iets uit de brandkast nemen. Ze draait zich om en holt naar de stapelplaats, waar ze een andere men kassa dertien ziet leegmaken. De man die haar gestampt heeft, is weg. Hij was heel groot, zal ze later getuigen, zeker 1,90 meter.

Feiten » Aalst

En dan dit:

Beschrijving van de reus

(...) "Toen ik ze zag opduiken dacht ik eerst dat het een grap was, dat het 'Vuil Jeanetten' uit het Aalsters carnaval waren. Er was een man bij die een kop boven de twee anderen uitstak. Hij had brede schouders en hij was een meter negentig groot. Hij was duidelijk de baas. Hij liep luid brullend in de richting van de supermarkt. Hij schreeuwde in het Frans en in het Nederlands. Geen correct Nederlands, meer het gebroken taaltje van iemand die nauwelijks Nederlands kent. Hij gaf bevelen aan zijn maats en bleef maar tieren dat iedereen op de grond moest gaan liggen, en vooral niet mocht kijken."

Onderzoek » Robotfoto's

Misschien licht het aan mij en moet ik beter lezen, maar man o man, dat valt hier soms niet mee. Petje af voor deze site, ik kan niet stoppen met lezen. Ik denk dat ik vandaag te lang hier heb gelezen, vanaf 11.30 uur tot aan nu ongeveer. En ik heb nog lang niet alles gelezen, misschien dat het antwoord op mijn vraag elders staat, maar vooralsnog is het allemaal zeer gecompliceerd voor mij.

2

Het lijkt er op dat sommige daders perfect Nederlands spreken en andere niet. De man met de pukkel sprak blijkbaar niet zo goed Nederlands:

"Ik weet nog dat de schutter iets geroepen heeft, niet in het Nederlands", vervolgt Jo. "Nee, heb ik nog geroepen. Toen het schot weerklonk, heb ik mijn hoofd ingetrokken. Als bij wonder werd ik niet geraakt."

Hij sprak blijkbaar wel Nederlands, want David, die vlak naast Jo lag, heeft verstaan dat ze niet mochten kijken. Het is ook niet zeker dat het om dezelfde dader gaat bij de getuigenverklaringen die je hierboven citeert.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

En David verstond/sprak geen Frans?

4

Zoals ik reeds enkele jaren tracht te bewijzen: huurlingen! Geen De Staerkes, geen Haemers, geen Bouhouches of Beijers, geen Borains. Zij deden het voorbereidende werk, de diefstallen van wapens en voertuigen, het verzekeren van safe-houses, het laten verdwijnen van wapens en voertuigen. Dit alles in opdracht van ...? De overvallen en moorden gebeurde door ingehuurde moordenaars die binnen het uur verdwenen na de overvallen met hulp van boven genoemden. Waarna afleidingsmaneuvers werden uitgevoerd. Vijf huurlingen is gelijk aan 3 talen.

Leo, lijkt er naar mijn idee ook naar. Je vliegt wat huurmoordenaars in op bv. vliegveld Frankfurt, brengt ze vervolgens met de auto naar België, laat ze daar aanslagen/moorden plegen en je rijdt ze vervolgens weer terug naar Frankfurt. Officieel zijn ze dan nooit in België geweest, ze vlogen immers op Frankfurt.

Mincky wrote:

En David verstond/sprak geen Frans?

Op het moment van de overval was hij 9. Dus sprak of verstond bijna geen Frans. Het intrigerende is vooral dat hij een bepaalde blik zag, een blik en grijns die in zijn geheugen gegrift staan. Waarschijnlijk na hypnotisatie opnieuw sterker geworden. Wat de gesproken taal betreft, is dat volgens mij niet zo belangrijk. Hoogstens een accent herkennen, maar daarvoor moet je Brussel (Franstalig) en Waalse dialecten kunnen onderscheiden. Tenslotte moet David enige tijd geleden iets te weten gekomen zijn, hij kent me al jaren goed, maar stelde mij enkele weken terug een opmerkelijke vraag.

7

Murcielago wrote:

Tenslotte moet David enige tijd geleden iets te weten gekomen zijn, hij kent me al jaren goed, maar stelde mij enkele weken terug een opmerkelijke vraag.

Ah zo, en mogen we weten welke vraag?

Winne, een bevestiging naar de blik en persoon die we blijkbaar beiden zagen, maar David kende geen detail van mijn ervaring. De rest is een beetje te gevoelig en kan ik niet vermelden hier.

9 (edited by Biggus Dickus 19-05-2010 22:56)

De vraag is op welk moment David Van de Steen die verklaring omtrent dat Nederlands heeft afgelegd. In één adem moet men zich trouwens afvragen hoe betrouwbaar de andere getuigenissen omtrent de gesproken talen zijn, we hebben hier immers te maken met mensen die een enorm traumatische ervaring achter de rug hebben.

Als het echt zo zijn dat de daders perfect en/of gebroken Nederlands met een Frans accent hebben gepraat kunnen we me dunkt de piste van de huurlingen terzijde schuiven. Indien deze piste toch de juiste zou zijn, kunnen we logischerwijze het pad van de Aalsterse gerichte liquidaties op een zijspoor rangeren.

10 (edited by Murcielago 20-05-2010 20:14)

Laat ons zeggen dat Aalst dicht genoeg bij Hengouwen en Brussel gelegen is om Frans als een gekende en verstaanbare taal te beschouwen. Anderzijds is het ook zo dat Aalst in de jaren 60-70-80-90 een bruisende nachtleven kende met een overaanbod van cafe's- Tavernes-Discotheken (voor elke leeftijdscategorie) Dus een aantrekkingspool voor velen. Maar je mag ook Hekelgem, een deelgemeente van Affligem, niet vergeten want daar was het gedurende vele jaren "the place to be".

Het is trouwens geweten dat Philippe Lacroix, Thierry Smars, Murat Kapllan en Patrick Haemers (de laatste ben ik niet zeker) daar grote sier maakten. Je kan ook stellen dat de gekendste of de meest klinkende namen na bepaalde acties bij wijze van spreken safehouses hadden in Oost-Vlaanderen en Vlaams Brabant langs de kant van de Grens met Vlaanderen.

Maar ik weet voor mezelf, deels vanwege mijn positie tijdens de overval, ik kon absoluut niet kon nadenken over taal of wat dan ook. David heeft er ook een tijdje over gedaan om zich met zekerheid te kunnen uitspreken. De hypnosesessie heeft veel veranderd op dat vlak bij David. En natuurlijk zit ik ook met de eeuwige vraag betreffende de liquidaties. Ik blijf erbij en ben er zeker van dat ik sinds 1988 veel heb beleefd en je legt absoluut de link niet, kijk naar kuros. Tussen de lijnen van Kuros zijn verhaal lees ik nog meer overeenkomsten.

Via een familielid van een slachtoffer kom ik ooit met hem in contact, het gekke is dat ik hem ken maar ik respecteer zijn positie en ik wacht af tot er ons iemand samenbrengt, zijn naam komt meer en meer voor bij mensen die ik ken en waaraan ik een deel nu vertelde, en Kuros komt tersprake. Ik doe dit echt om vooruit te raken want in deze situatie hou ik het niet vol, dat heeft enorm veel invloed op mijn leven hoor.