Toubib is niet of wordt niet algemeen gebruikt, maar als het uitgesproken wordt, eerder in het zuiden dan elders in Frankrijk. In Marseille zul je dit wel gemakkelijker horen.

Toubib gebruikten wij op het werk ook in de jaren 80 in Brussel, in Frans sprekende delen van het land wordt dit regelmatig gebruikt. Het betekent gewoon dokter.

SY Tramontana no longer sailing, waiting for the new boat delivery SY furimmer.

Het is in mijn ervaring ook gewoon Franse turbotaal voor "dokter', zowel in Frankrijk als in België. Enkel informeel taalgebruik, en ik zet het tussen aanhalingstekens omdat het artsendiploma verre van essentieel is, het kan bijvoorbeeld ook een verpleegkundige zijn (à la 'hospik'), of bij ongevallen vraagt men ook wel eens of er een 'toubib' aanwezig is in de betekenis van: eender wie EHBO zou kunnen toedienen.

Hoewel het in de militaire sfeer zal zijn ontstaan, heeft het zich volgens mij snel veralgemeend naar alle medici. Het komt hier al voor in de titel van een Belgische film uit 1956: 'Le toubib, médecin du gang'. (Over een arts die geschrapt wordt door de Orde en dan maar gaat klussen als verzorger van criminelen die liever niet bij een andere arts of spoedgevallendienst gaan aankloppen » www.imdb.com)

Ik heb trouwens de persoonlijke indruk dat het in de 20ste eeuw meer werd gebruikt dan nu, zoals wel vaker met turbotaal raakte het misschien ook weer gedemodeerd.

Voor wat het waard is, kan je via Google Trends opvragen in welke landen het het vaakst is gebruikt als zoekterm, maar dan vanaf 2004. Die landen zijn, in dalende volgorde van aandeel in het totale zoekvolume van het respectievelijke land: Algerije, Marokko, Frankrijk, Tunesië, België, Zwitserland, Canada, Spanje, Kroatië, India, de Verenigde Staten, en Venezuela.

https://i.imgur.com/XoE0G2a.png

Ik denk dat de enige echte constante het informele karakter is, het gebruik valt niet eenduidig te linken aan bijvoorbeeld militaire of criminele milieus.

64

Spreekt Michel Libert Nederlands?

65

https://www.tvoost.be/nieuws/michel-lib … dee-100170


Aan het eind van het filmpje interview met hem in het Nederlands of tolk?