11

Re: Brusselse zakenwereld

Bank Copine was de bank van VDB en op de dag dat de fraude processen/onderzoek begon op 7 januari 1986 stierf Mendez.

Bron: Sur la piste du crocodile | Havaux & Marlet | 16 november 1994

12 (edited by the end 23-01-2013 18:26)

Re: Brusselse zakenwereld

Boem, doet me hier aan denken:

In merito al viaggio in Belgio, chiariva che esso ebbe luogo probabilmente nel giugno del 1974, quando egli si trovava in Svizzera, a Lugano, in un appartamento sito in via dei Tigli. Era lì da circa venti giorni quando venne avvisato da un magistrato elvetico che era stato localizzato. Lo stesso magistrato gli aveva fornito un indirizzo di Bruxelles al quale rivolgersi per trovare ricovero. Non intendeva fare il nome del magistrato che, tra l’altro, conosceva già da un periodo antecedente alla sua latitanza.

L’indirizzo di Bruxelles corrispondeva all’avvocato Mario Spandre, definito uno dei maggiori terminali del mondo nel campo del traffico di armi, con ufficio sito in Avenue de Broqueville 92 [...]. Tale avvocato gli procurò un’abitazione e lo indirizzò, dopo circa altri venti giorni, presso un procuratore di corte di Madrid, il giudice Antonio José Hernandez Navarro [...]. Lo Spandre disse che gli avevano parlato molto bene di lui e gli propose di fare da intermediario in traffici di armi [che andavano] dall’aereo da caccia al carro armato alla mitragliatrice.

Lui rifiutò la proposta, ricordava che uno dei maggiori destinatari delle armi per il Sudafrica, e il giorno dopo, o quello successivo, fu invitato a un pranzo alla palazzo della Nato di Bruxelles. Ricordava con precisione la circostanza perché lo aveva indotto a pensare gli era si era voluto far capire che non vi era alcun pericolo nei traffici di armi in cui gli si era offerto di fare da intermediario in quanto erano sotto copertura Nato.

Al pranzo alla Nato, che si svolse con ufficiali statunitensi, era presente anche l’avvocato Spande. Gli ufficiali erano 4 o 5 ed erano sicuramente stati impiegati in Italia perché parlavano la lingua molto bene. Pur non volendo scendere per il momento nei particolari, l’Orlando precisava che l’argomento del “pranzo di lavoro” fu l’effettuazione del colpo di stato in Italia da realizzarsi nel 1974 con l’appoggio attivo degli americani. Il colpo di stato era ricomprensivo dell’effettuazione di attentati senza vittime.

Bron » tueriesdubrabant.winnerbb.com

Mario Spandre is/was de advocaat van De Bonvoisin die een boek geschreven heeft "schurkenstaat" om Bonvoisin wit te wassen. Gaetano Orlando is samen met Massagrande naar Paraguay vevlucht! We mogen niet vergeten dat er materiele linken zijn naar Italiaanse fascisten( munitie), en er zijn nog meer linken.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

13

Re: Brusselse zakenwereld

Wat was de precieze activiteit van de Office de Représentation Fiscale? Wat was de precieze functie van José Vanden Eynde in dit bedrijf? Kan Vanden Eynde kennis hebben gehad van het fiscale reilen en zeilen van bepaalde Brusselaars?

14

Re: Brusselse zakenwereld

Kocht iemand stelselmatig immo in Waals-Brabant? Dat zou wel een leuke piste geven: de immoprijzen naar beneden halen d.m.v. terreur. Of omgekeerd, in een ander stuk van de rand van Brussel de immoprijzen omhoog jagen omdat het daar veiliger is om te wonen en te winkelen.

Tegelijk kan worden geprobeerd het rijkswachtleger te moderniseren d.m.v. lucratieve wapenverkopen. Zodat ze een beetje meekunnen met de firing power van de misdaad. Zijn die twee motieven ooit onderzocht?

Concreet: Bouhouche deed met z'n bedrijfje o.a. de veiligheid van Vanden Boeynants. Dan misschien ook wel andere klussen voor Vanden Boeynants en vrienden? Niet alles hoeft in die logica te passen. De bende kan bv. in 85 voor zichzelf gestart zijn uit heimwee naar het gouden jaar 83?

15

Re: Brusselse zakenwereld

Trojan wrote:

Kocht iemand stelselmatig immo in Waals-Brabant? Dat zou wel een leuke piste geven: de immoprijzen naar beneden halen d.m.v. terreur. Of omgekeerd, in een ander stuk van de rand van Brussel de immoprijzen omhoog jagen omdat het daar veiliger is om te wonen en te winkelen.

Tegelijk kan worden geprobeerd het rijkswachtleger te moderniseren d.m.v. lucratieve wapenverkopen. Zodat ze een beetje meekunnen met de firing power van de misdaad. Zijn die twee motieven ooit onderzocht?

Onzin denk ik, zijn maar tijdelijke dingen. Ik zou persoonlijk eerder ergens niet gaan wonen, daar waar bijvoorbeeld veel moslims wonen, en anderen ergens niet waar veel Finnen wonen.

16

Re: Brusselse zakenwereld

Interessant boek: Georges Timmerman, "Main basse sur Bruxelles". De Brusselse zakenwereld dient veel dieper te worden uitgewerkt op deze site...

17

Re: Brusselse zakenwereld

Van Camp was architect van Vastapane. Eventjes tussendoor.

18

Re: Brusselse zakenwereld

A cet égard pas inutile d'évoquer que le père de l'avocat Rossignol était le patron de l'OCCASC, le super GB de la défense nationale en Allemagne. Et qu'il achetait la viande de singe des usines de Vanden Boeynants, son protecteur PSC. Son adjoint n'était autre qu'un certain D'Hont, président du FC de Seraing et bras droit de Guy Mathot. Qui paraît-il aimait aussi beaucoup la campagne du BW et ... les 3 canards?

Re: Brusselse zakenwereld

Trojan wrote:

Interessant boek: Georges Timmerman, "Main basse sur Bruxelles".

Oorspronkelijk in het Nederlands verschenen bij EPO als 'In Brussel mag alles: geld, macht en beton'.

Re: Brusselse zakenwereld

Uit een interview met Herman De Croo:

Neemt u geheimen mee in uw graf?

De Croo: ‘Ik twijfel. Ik heb al mijn handgeschreven nota’s van ministerraden en partijbureaus laten uittikken door mijn secretaresse. En die documenten heb ik bezorgd aan het liberaal archief. Tien jaar na mijn dood mogen ze worden vrijgegeven. Maar er zijn ook enkele zaken die op cassettes staan en die ik niet heb laten uittikken, omdat ze zo gevoelig liggen. Ik was die cassettes kwijt, maar heb ze teruggevonden.’

Zaken van staatsbelang?

De Croo: ‘Die cassettes kunnen enkele niet-opgehelderde zaken ophelderen. En daar is de Bende van Nijvel niet bij, voor alle duidelijkheid. Maar er zitten dingen bij waarvan iedereen gelooft dat ze zo zijn gebeurd waarvan ik weet dat ze anders zijn gelopen. De vraag is of ik ervoor moet zorgen dat mensen de waarheid weten of niet. Bepaalde zaken gaan over politici die zich niet meer kunnen verdedigen. En daarom aarzel ik.’

Bron: De Tijd | 30 juni 2018

Dat is toch een bijzonder straffe uitspraak van Herman De Croo. Hij twijfelt of mensen de waarheid in deze zaken moet weten omdat het onder meer gaat om overleden politici. Dus voor De Croo primeert de mooie schijn over deze overleden politici boven de waarheid. En over welke zaken gaat het precies? Paul Cams? Hilaire Beelen?