1 (edited by Hestur 21-07-2010 13:05)

Topic: Reconstructie van Hestur

Ik heb de voorbije weken alle puzzelstukjes eens naast elkaar gelegd en geprobeerd alles in één allesomvattende theorie samen te vatten. Volgens mij is er sprake van meerdere 'groepen':

 1. Een eerste groep in de jaren 1982-1983 als uitvoerders: Louvaert, Becker, Van Camp, De Schepper

 2. Een tweede groep bestaande uit Pinta en Balou Becker in de jaren 1982-1983 voor de .22-moorden.

 3. Een groep die in 1982-1983 enkele opdrachten gaf aan groep 1) en 2). Meestal handelden groep 1) en 2) echter voor eigen rekening. In 1985 geeft groep 3) echter plots opdracht aan groep 4). Hier denk ik aan Bouhouche, Weykamp, B...

 4. De uitvoerders van de overvallen in 1985: onbekend

Ik licht deze theorie hieronder gedetailleerd toe. Alle opmerkingen welkom!

1982-1983: Louvaert

Eén van de weinige figuren die concrete informatie kon verschaffen over de Bende van Nijvel is ene Vincent Louvaert.
Deze kerel overleed aan een met strychnine versneden overdosis heroïne op 10 november 1983. Voor zijn dood vertelde hij echter cruciale informatie aan de Brusselse gangster, inbreker en drugssmokelaar Francis Van Binst:

 1. De bende zou bestaan hebben uit Jacques van Camp, Balou Becker (een marginale zigeuner), De Schepper (een garagehouder in Dilbeek en gespecialiseerd in het stelen van luxewagens) en Esteveniaert (een tweederangsovervaller die een drankprobleem zou hebben gehad). Vermits Louvaert eind 1983 spreekt, hebben we het over de feiten van 1982-1983.

 2. Op 10-09-1983 zouden bij Wittock-Landeghem kogelvrije vesten gestolen zijn. Dit na een tip van de schoonzus van Jacques Van Camp, die in de beheerraad zat. Balou Becker zou bij de feiten aanwezig geweest zijn. Vittorio noemt behalve Becker ook Jean-Louis Dramaix, Willy De Schepper en Vincent Louvaert. Becker wordt inderdaad gezien door onafhankelijke getuigen. Bij zijn verhaal raadt Louvaert Van Binst aan bij heler Hage Maroun een kogelvrije vest te kopen. Van Binst zou naar eigen zeggen bij Hage Maroun inderdaad twee kogelvrije vesten gezien hebben die bij Wittock-Landeghem gestolen werden. Deze moeten na de overval door Van Camp aan Hage Maroun verkocht zijn geweest.

 3. Een week later zou het echtpaar Fourez-Dewit op 17-09-1983 vermoord zijn te Nijvel, omdat ze schulden hadden bij Jacques Van Camp. Achteraf wordt inderdaad bevestigd dat het echtpaar Fourez-Dewit regelmatig te gast was in het restaurant. Louvaert zou, aldus Van Binst in februari 1985, beweerd hebben zelf aan deze overval te hebben deelgenomen, samen met De Schepper en Van Camp

 4. Enkele weken later, op 7 (of 2?) oktober 1983, zou Van Camp zelf zijn doodgeschoten, naar verluid omdat hij loslippig geworden was. De moord zou zijn gepleegd door Vincent Louvaert en door 'Balou' Becker.

=> De chronologie van deze episode klopt in elk geval met de gegeven uitleg. Het wapen wordt door Louvaert aan Hage Maroun, die dit bevestigt en zegt dat het wapen in het Midden-Oosten verkocht werd. Het werd er teruggevonden, maar nooit opgehaald door de Belgische justitie.

Nog rond oktober 1983, zouden Louvaert en Van Binst een zekere Martial Lekeu bezocht hebben in Wallonië om drie revolvers en een kogelvrij vest, alles van onbekende herkomst, te leveren. Beide mannen waren nog tipgevers van Lekeu geweest, toen die nog bij de Brusselse BOB (druggsectie) werkte. Er is veel dat er op wijst dat Lekeu ook lid was van de Bende.

 • van 5 tot 19 september 1983 was hij niet op zijn werk. Dus tijdens de overvallen van 10 en 17 september.

 • Lekeu had op 13 september 1983 'toevallig' een kaartje verstuurd naar zijn kazerne vanuit Spanje, hoewel hij dat anders nooit deed. Hij had zijn reis bovendien niet gemeld aan zijn overste, waardoor hij nog eens een tuchtstraf kreeg. Allemaal nogal vreemd. Was Lekeu niet erg dom door dat kaartje te sturen? Of had hij daar een goede reden voor, bijvoorbeeld de nood aan een alibi?

 • In 1989 nog liet hij een betaalbewijs zien (zonder jaartal er op, maar eveneens met datum 13 september) volgens dewelke hij in Catalonië zou hebben gezeten. Het is wel erg toevallig dat Lekeu dit ticket zo lang bijgehouden had.

 • In 1984 slaat Van Lekeu op de vlucht richting USA en geeft hiervoor redenen die niet blijken te kloppen ('geldproblemen'), misschien omdat hij te weten is gekomen dat Van Binst is beginnen praten. Lekeu overlijdt er in 1997.

 • Via een zekere CIA-agent Eaton, die hij in een Brussels hotel had ontmoet, slaagt Lekeu er in een verblijfsvergunning in de VS te versieren.

 • Volgens zijn kinderen zou Lekeu "vanwege een affaire met de bende van Nijvel" vertrokken zijn en gezegd hebben dat hij bij acht moorden betrokken was.

Links naar andere zaken 1982-1983

Enkele zaken zijn nu opgehelderd. Maar er blijven natuurlijk een pak onopgehelderde cases. Ik licht de links even toe.

 • De diefstal van de Saab 900 Turbo: er is reeds gesteld geweest dat Balou Becker lid van de Bende zou zijn geweest. Het is daarom interessant dat een vaste maat van hem, een zekere Istvan Farkas (zijn officiële naam, hij is ook bekend als 'Pinta') en zijn vrouw, Bertha De Staerke, in de garage te Eigenbrakel geweest waren en grote interesse in de auto hadden getoond. Dat was overigens de normale tactiek van Pinta: eerst op verkenning met Bébe, voor het gevaarlijke werk op weg met Johny De Staerke, Balou Becker of de Hongaren Janus en Schneberger (p.306). Door de link naar de Bende lijkt het duo Pinta - Balou Becker de meest waarschijnlijke kandidaten voor deze diefstal. Naar Balou Becker wijst onder meer de blonde haar die in de auto werd gevonden nadat de auto opnieuw opdook. Bovendien, en minstens zo belangrijk, werd de Saab Turbo gebruikt in Temse, waar Becker aanwezig zou zijn geweest. Bij de diefstal zelf vielen geen slachtoffers, behalve een herdershond, die met meer dan tien kogels afgemaakt werd. Becker zou dan eigenaar geweest zijn van de .22

 • de moord op Van den Eynde: Interessant is in dat verband dat de huisbewaarder van Beersel met zigeunerknopen zou zijn vastgebonden - Balou was zigeuner en ook Pinta was een Hongaarse zigeuner. Volgens Louvaert zouden Vanden Eynde en Van Camp samen zaken gedaan hebben.

 • Bij de moord op taxichauffeur Angelou werden sigaretten van het merk Gauloises aangetroffen. Dat was het lievelingsmerk van Pinta, die er dagelijks twee tot drie pakjes van rookte (p. 306). We mogen vermoeden dat een kettingroker als hij zich tijdens de vrij lange rit en het wachten in de taxi van Angelou enkele sigaretten niet heeft kunnen ontzeggen.. Ook schoonbroer Léon De Staerke zou gezegd hebben dat hij Pinta ervan verdacht de hond te hebben doodgeschoten (p. 59). Als Becker er opnieuw bij was, kunnen opnieuw Pinta of Becker het wapen gehanteerd hebben.

 • De overval op Dekaise op 30 september 1982, bij Waver, is een van de bekendere overvallen. Er worden vijftien wapens geroofd, waaronder een prototype van een machinepistool. Dekaise zelf en een klant raken gewond. Interessant is dat Lekeu weer eens door getuigen wordt herkend (Guy Bouten, p. 363), in het gezelschap van Balou Becker (p. 74). Ook Bouhouche werd in de omgeving gesignaleerd (met een via fond de teint verdonkerd gezicht) en was hoogstwaarschijnlijk aanwezig. Blijkbaar had hij zich die dag ziek gemeld bij de brigade van Ukkel, een alibi dat nooit gecheckt werd (p.91). Ook Vicky van Obbergh was er misschien bij, want bij hem werd later een gestolen Enfield aangetroffen zonder pausibele verklaring (p. 319, p. 91). Uit de woorden "we hebben wat we zochten" (p. 90) komt duidelijk naar voor dat Bouhouche en Lekeu wisten wat ze zochten. Dekaise kende onder meer Beijer, die nog in de zomer van 1984 wapens bij Dekaise kocht (p. 89). Nog sterker is dat Bouhouche regelmatig bij Dekaise langs kwam voor advies. Het kan ook verklaren waarom Dekaise niet echt meewerkte met het onderzoek: de overval was een interne afrekening. Bouhouche was ook bekend met wapenhandelaar Willy Pourtois, die in de weken voor de overval onderhandelingen met Dekaise had gehad over de levering van de geluidsdempers die Dekaise ontwikkeld had.De reden voor de overval kan als volgt gereconstrueerd worden. Dekaise zou een bezoek gekregen hebben voor zijn revolutionaire geluidsdempers van Amerikanen die connecties bij de CIA zouden hebben (Bob Gray en Robert Schuster) en Willy Pourtois als tussenpersoon. Dekaise zou zijn bestelling niet nagekomen zijn omdat hij eerst betaald wilde worden (400.000 frank, te betalen voor 1 september 1982). De overval zou meteen daarop op het touw gezet zijn om hem een lesje te leren. Bouhouche kende Willy Pourtois zeer goed en zou in dat geval door hem aangesproken zijn om de zaak op touw te zetten. Ook de Libanese connectie wilde het prototype. Ze twijfelden met het te kopen (Hage Maroun). De Libanese falangisten zijn een consequente bondgenoot van Israël geweest in de jaren tachtig. En dus ook een bondgenoot van de USA. Het is dus niet onlogisch dat Amerikanen en Libanezen in deze kwestie zouden samenwerken. De reconstructie is dan als volgt: Willy Pourtois gaat met de Amerikanen Gray en Schuster naar Dekaise om het prototype te bekijken. Zij willen ze kopen maar de betaling laat op zich wachten. Dekaise wil niet meer leveren. Willy Pourtois vraagt aan de Staatsveiligheid en/of Bouhouche in te grijpen. Dekaise wordt overvallen door Becker, Lekeu, Van Obbergh en anderen (Bouhouche?), het prototype wordt gestolen. Na de overval werd de politie op militaire manier in de tang genomen. Een agent komt bij het vuurgevecht om. Geen probleem voor Bouhouche en Lekeu, die hiervoor de nodige training hadden ondergaan. Een van de wapens die bij de schietpartij gebruikt wordt, duikt jaren later op, als Bouhouche in de gevangenis zit en een ontsnapping voorbereidt. Via Beijer krijg Bouhouche vrouw Anne Quittner een 9mm pistool, dat ze op Bouhouches bevel in een pakje bolognesesaus verstopt. Een israëlische techniek (p. 499). Het wapen wordt echter ontdekt en door wapenexpert Déry gelinkt aan de schietpartij. De Santana van de overval wordt later teruggevonden in de tumilidreef. Nogmaals laat Bouhouche een spoor achter: op een bij hem aangetroffen stafkaart van het Zoniënwoud bij hemzelf staat de tumilidreef gemarkeerd. Van Deuren beweerde dat Bultot de wapens van Dekaise op het Flageyplein in een andere wagen overlaadde en daarna transporteerde naar een garagebox van Bouhouche en Beijer. (p. 72). Met andere woorden: deze overval is te linken aan de uitvoerende bende (Lekeu, Becker), maar er is ook een duidelijke link naar Bouhouche en Bultot, zij het op een hoger niveau!

 • Maubeuge: veel sporen zijn er niet, dus wil ik me niet te ver wagen. Maar het feit dat we tot dusver met redelijk marginale daders (Becker, Louvaert) zitten, past perfect in het plaatje van deze overval: men wilde eerder marginale dingen stelen en schoot op de politie toen die opdook. Het ging, anders gezegd, om een opdracht 'voor eigen rekening'. Geen hoger doel. Hetzelfde geldt voor de overval in maart 1982 in Dinant. Ook daar zijn waarschijnlijk geen motieven achter te zoeken. Wel frappant is dat deze feiten zich veel zuidelijker voordeden dan andere feiten.

Overleefde de Bende deze tijd zuiver van het stelen van een jachtgeweer en de overval in Maubeuge? Volgens mij niet. Er waren hoogst waarschijnlijk nog andere feiten. Maar het zijn enkel de feiten waarbij geschoten werd, waar kogels van resteren die we ballistisch kunnen linken aan de Bende! Er zijn dus hoogst waarschijnlijk nog andere feiten gepleegd waarvan geen materiële links meer resten.

Stilte in 1984

Eén van de grote raadsels is altijd geweest dat de bende tussen 1 december 1983 en 22 september 1985 zich gedeisd hield. Bovenstaande reconstructie kan echter een simpele verklaring bieden waarom dat het geval was: eind 1983 was de Bende gewoon aardig uitgedund.

Van Camp was geëxecuteerd (september 1983); Louvaert was overleden aan een drugsoverdosis kort nadat hij uit de biecht klapte, vermoedelijk het zwijgen opgelegd (november 1983); Lekeu was gevlucht naar de VS (1 april 1984 weg bij de rijkswacht 22 augustus 1984).

Deze plotse doden hadden wel tot gevolg dat er veel bewijsmateriaal (en wapens) van de oude feiten niet waren verdwenen. De gangsters die ze bedienden, waren weg, maar het bewijsmateriaal niet. Kan hier een verklaring liggen voor de doorstart in 1985? Kan het zijn dat de groep rond Bouhouche en Weykamp de gebruikte wapens intussen bewaarden?

1985: de doorstart

Eén van de redenen waarom ik aan twee episodes binnen de Bende ben beginnen denken, is doordat in 1985 het Bois de Houssières plots zo centraal komt te staan. Dat zou de piste van een verschuiving van het zwaartepunt bij de dadergroep weleens kunnen bevestigen. Het spoor in 1985 begint bij ... Alain Weykamp. Weykamp zelf deed vaak schietoefeningen in het bos van La Houssières met Legia 12 munitie - munitiedozen van dit type werden ook in het bos gevonden en gelden als bewijsmateriaal voor de Bende van Nijvel. Een geliefde locatie lag tussen de plekken waar bewijsmateriaal van de Bende gevonden werd. Weykamp kwam bovendien soms in La petite bouffe, de frituur waar na de overvallen in Aalst wapens in de vaartkom gegooid werden. Allemaal geen toeval.

Het meest logische spoor in 1985 is de diefstal van de Golf GTI te Kortenberg waarmee de feiten gepleegd werden. De sporen zijn concreet: de Golf GTI werd nauwelijks enkele dagen voor de overval (gloednieuw!) gestolen. Het is erg waarschijnlijk dat dat "op bestelling" gebeurde. Er zat minder dan een week tussen de diefstal van de wagen en het gebruik ervan bij een overval. Bovendien zou een gewone autodief niet kiezen voor een zwaar beveiligde parking. De diefstal moet gebeurd zijn binnen enkele minuten door meerdere mensen en er moét wel intern informatie gelekt zijn. Hier komt Weykamp nogmaals in beeld, goede vriend van Bouhouche tot diens dood in 2005, die in de garage gewest heeft en dus de beveiligingssystemen goed kende. Weykamp was goed bevriend met Eric Lammers.

Diens vader, Maurice Lammers, had een garage in Anderlecht (welzijnsstraat) met Murat Kapllan. Murat Kapllan wordt genoemd in het dossier van de Bende van Nijvel vermits hij de auto stal van Jacques van Camp enkele maanden voor diens dood. Hij was actief rond Sint-Gillis (de comfortzone van de Bende), is bekend om zijn grote rijvaardigheden, was chauffeur van de bende Haemers, stal ook nadien nog Volkswagen Golfs? Stal hij met Weykamp de wagen en bestuurde hij hem? Het zou verklaren waarom de man op de recente robotfoto voor Aalst sterk op Kapllan lijkt.

In elk geval lijken Weykamp, Beijer en Bouhouche hier - misschien zoals in 1982-1983 opnieuw van op de achtergrond - richting te hebben gegeven aan de overvallen van 1985. Als opdrachtgever, niet als uitvoerder. Met dezelfde wapens als van 1983. Een doordachte zet: de wapens waren al 'verbrand'. Ze hergebruiken zou meer effect hebben dan wanneer men terug van nul af aan moest beginnen.

Ik ben er nog niet helemaal uit wie concreet de overvallers waren en waarom, maar een politieke piste lijkt niet onwaarschijnlijk. Neemt niet weg dat Beijer plannen had om supermarkten te chanteren.

2 (edited by Mincky 21-07-2010 16:57)

Re: Reconstructie van Hestur

Hestur wrote:

Ik heb de voorbije weken alle puzzelstukjes eens naast elkaar gelegd en geprobeerd alles in één allesomvattende theorie samen te vatten. Volgens mij is er sprake van meerdere 'groepen':

 1. Een eerste groep in de jaren 1982-1983 als uitvoerders:  Louvaert, Becker, Van Camp, De Schepper

 2. Een tweede groep bestaande uit Pinta en Balou Becker in de jaren 1982-1983 voor de .22-moorden.

 3. Een groep die in 1982-1983 enkele opdrachten gaf aan groep 1)  en 2). Meestal handelden groep 1) en 2) echter voor eigen rekening. In 1985 geeft groep 3) echter plots opdracht aan groep 4). Hier denk ik aan Bouhouche, Weykamp, B...

 4. De uitvoerders van de overvallen in 1985: onbekend

Zou indetdaad kunnen, er zijn naar mijn mening sowieso meerdere Bendes, die vervolgens 1 Bende moet gelijken. En  Léon De Staerke pleegde ook misdaden in de comfortzone:

Léon De Staerke is de oudere broer van Philippe De Staerke. Hij werd in 1937 geboren in Lot, Beersel. Hij had zich gevestigd als 'antiquair' in Sint-Pieters-Leeuw, in de Bezemstraat. In 1973 werd hij tot 10 maanden veroordeeld wegens zware diefstal, in 1978 nogmaals tot 6 maanden wegens gelijkaardige feiten. Daar voorafgaand werd hij verdacht van moord op zijn bijzit, Michelle D.. Die zaak werd echter nooit bewezen. In 1980 werd hij in voorhechtenis genomen in verband met een driedubbele moord in Sint-Genesius-Rode. Een rare geschiedenis.

Daders » Bende De Staerke

3 (edited by noordeling 21-07-2010 17:03)

Re: Reconstructie van Hestur

Ik vind het een moedige theorie. Vooral omdat je ook namen noemt. Zover kan ik niet gaan.

Er zijn een aantal zaken waar ik me wel in kan vinden. Die verdeling van groepen in 1982 en 1983. Het lijken er inderdaad minstens 2 te zijn. De hierarchie is niet helemaal duidelijk. Er lijkt een slimme groep te zijn en een brute. Er is nog geen duidelijke opdrachtgever.

In 1985 pas begint het echt te lijken op een georganiseerde killers bende. Doet erg denken aan afpersing. Maar het kan ook een politiek-financiele boodschap hebben.

Ook ben ik ervan overtuigd dat de meeste leden van 1982 / 1983 niet meer leven. Dat is ook de meest logische verklaring voor het gebrek aan bewijzen. En voor de stilte in 1984.

Toch blijven er wel wat vragen over. Bouhouche bijvoorbeeld past wel en niet in het plaatje. Hij liet altijd heel veel bewijzen achter. Het feit dat hij niet gekoppeld kan worden aan de bende, zegt best veel. Hij past wel in het plaatje vanwege zijn grootheidswaanzin, zijn ideeen omtrend het afpersen van warenhuizen. Maar of hij in staat was, zulke dodelijke criminelen voor hem te laten werken, moet ie over erg veel geld hebben beschikt. Die geldstroom bestaat volgens mij niet.

Een sleutelrol dicht u toe aan Jacques van Camp. Maar dit verhaal is nog steeds niet helemaal rond. Was de afrekening op hem wel een echte afrekening ? Wat zeggen de professionele profilers hiervan ? En het zou helpen als JVC op enigerlei gekoppeld kon worden aan een crimineel verleden. Dit ontbreekt volgens mij ook.

En Lekeu. Wanneer heeft hij dan de waarheid gesproken ? En wat heeft ie er bij verzonnen ? Heeft ie zich ooit versproken ?

Verder mijn complimenten voor de theorie. Ik zou zeggen , ga zo door. Scherp 'm nog verder aan. Je bent nooit klaar. Succes.

4

Re: Reconstructie van Hestur

Interessante theorie, maar ik heb toch een paar puntjes :

De bende zou bestaan hebben uit Jacques van Camp, Balou Becker (een marginale zigeuner), De Schepper (een garagehouder in Dilbeek en gespecialiseerd in het stelen van luxewagens) en Esteveniaert (een tweederangsovervaller die een drankprobleem zou hebben gehad).

Wat ik altijd zo boeiend heb gevonden aan de verklaringen van Louvaert is waarom een persoon als Jacques Van Camp - met een succesvol restaurant - in contact komt met marginale gangsters uit de Borinage om dan samen wat mensen te gaan vermoorden. Doet hij dat voor het geld? Dat heeft hij toch genoeg. Of misschien voor de kick?

Een week later zou het echtpaar Fourez-Dewit op 17-09-1983 vermoord zijn te Nijvel, omdat ze schulden hadden bij Jacques Van Camp. Achteraf wordt inderdaad bevestigd dat het echtpaar Fourez-Dewit regelmatig te gast was in het restaurant. Louvaert zou, aldus Van Binst in februari 1985, beweerd hebben zelf aan deze overval te hebben deelgenomen, samen met De Schepper en Van Camp.

Dus omdat Fourez-Dewit hun restaurantrekeningen niet betaalden, besluit Van Camp maar om hen ineens te vermoorden. Gedaan met de problemen! (Hopelijk doet hij dat niet met alle klanten die niet betalen.) Het koppel Fourez-Dewit ging blijkbaar nog steeds eten in Aux Trois Canards, of was dat een manier om hun schulden af te betalen? Of deden ze samen zaken en was er iets misgelopen? Maar blijkbaar was Van Camp altijd aanwezig in het restaurant, behalve als hij inkopen ging doen of bij zijn vriend in Brussel zat.

Enkele weken later, op 7 (of 2?) oktober 1983, zou Van Camp zelf zijn doodgeschoten, naar verluid omdat hij loslippig geworden was.

Tegen wie was hij dan loslippig? Louvaert? Zijn vrouw? Zijn dochter? Er zijn nergens bewijzen dat Van Camp iets tegen iemand gezegd zou hebben.

Maar het zijn enkel de feiten waarbij geschoten werd, waar kogels van resteren die we ballistisch kunnen linken aan de Bende!

In Dinant werd niet geschoten, het gestolen wapen werd achteraf teruggevonden in Ronquières en tijdens de overval in Maubeuge werd gebruikgemaakt van een gestolen VW Santana. Dus er is niet enkel een ballistische link.

Maar of hij in staat was, zulke dodelijke criminelen voor hem te laten werken, moet ie over erg veel geld hebben beschikt. Die geldstroom bestaat volgens mij niet.

De overval op het geldtransport in Zaventem en mogelijk ook het Kirschen & Co-geldtransport op de snelweg Brussel-Antwerpen, moet de bende rond Bouhouche en Beijer ettelijke miljoenen hebben opgebracht.

En Lekeu. Wanneer heeft hij dan de waarheid gesproken ?

Waarschijnlijk zelden, maar het is het geheel : een alibi dat rammelt, zijn eigen bekentenissen over Temse ("geen bloed aan mijn handen"), ... Maken hem toch wel een hoofdverdachte.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Reconstructie van Hestur

Als ik het goed heb gelezen, zijn er tijdens de inbraak in maubeuge duidelijke vingerafdrukken gevonden. Die zijn vergeleken in meerdere landen. Nooit een match gevonden.

Zijn die vingerafdrukken er nog steeds ?

Re: Reconstructie van Hestur

Er waren ook vingerafdrukken op plakband gevonden, en op een een vuilniszak geloof ik, die zijn alle spoorloos ...

Re: Reconstructie van Hestur

Alleen die vingerafdrukken van Maubeuge zijn dus in Franse handen. Wellicht dat ze daar wel zorgvuldig met bewijsmateriaal omgaan. Wie weet er meer van de 'Vingerafdrukken van Maubeuge'?

8

Re: Reconstructie van Hestur

noorderling wrote:

Wie weet er meer van de 'Vingerafdrukken van Maubeuge'?

Ze werden in België vergeleken met reeds bestaande vingerafdrukken. In 1987 werden ze vergeleken met vingerafdrukken uit onze buurlanden. Twee keer bracht de zoektocht niets op.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Reconstructie van Hestur

 1. Deze vingerafdrukken zijn dus vergeleken met alle genoemde criminelen in het bende dossier die ooit hebben vast gezeten ? In dat geval kan je nl voor Maubeuge al heel wat namen wegstrepen.

 2. Bestaan de vingerafdrukken nog steeds?

Re: Reconstructie van Hestur

De moorden die in de jaren '70 aan Léon zijn toegewezen waren ook redelijk sadistisch, en doen me denken aan de moord op Van Den Eynde. Te Beersel! De plaats waar ze geboren en getogen zijn.

Geboren te Lot ... Dat ligt ergens in het midden tussen Sint-Pieters-Leeuw en Beersel.