Topic: Gladio Nederland

Op 9 september 2007 zond KRO Reporter een 50 minuten durende documentaire uit over Operatiën & Inlichtingen, waarin onthuld werd dat wapens en explosieven uit een geheim depot in de Scheveningse Bosjes in Den Haag in handen waren gevallen van de georganiseerde misdaad. De zaak kwam aan het licht toen de politie in 1991 Sam Klepper en John Mieremet arresteerde. De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst heeft de wapenroof - de grootste uit de Nederlandse geschiedenis - destijds in de doofpot gestopt om "ongewenste publiciteit in de Gladio-sfeer" te voorkomen.

De uitzending van Reporter is te bekijken via www.reporter.kro.nl. Met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur wist Reporter ook een groot aantal geheime archiefstukken van O&I boven water te krijgen. Een deel van de stukken is te vinden op www.reporter.kro.nl. De kamerleden Teeven en Boekestijn (VVD) en Van Velzen (SP) stelden naar aanleiding van deze uitzending op 11 resp. 13 september 2007 een aantal kamervragen.

Daders » Gladio

Ik vraag me af bij wie die wapens nog meer terrecht zijn gekomen. Haemers lijkt een goede kandidaat voor iig de Semtex, waarmee hij de geldtransporten "opblies".

2 (edited by Boemerang 15-10-2010 19:30)

Re: Gladio Nederland

Nieuwe opmars der Gladiatoren?

Wapenhandelaren waarvan in 1997 aantoonbaar bewezen is dat ze zich schuldig maakten, en wellicht nog steeds maken, aan wapensmokkel, zijn nooit vervolgd. Anonieme bronnen melden dat Gladio, een geheime internationale militaire organisatie die officieel is opgeheven, hiervan de oorzaak is. Leeft Gladio weer? Op de website van Peter R. de Vries toont onze nationale muckraker zich bijzonder verbolgen. Ook voor hem blijken na dertig jaar journalistiek de media moeilijk voorspelbaar te zijn. Op zijn avondvullende uitzending over wapenhandelaren die vrijuit gaan wegens het geheime leger Gladio, is door geen enkel medium gereageerd behalve het Algemeen Dagblad (AD).

Op zich een knappe prestatie van die krant want de door het AD gepubliceerde artikelen over deze affaire werden geplaatst in de twee dagen die voorafgingen aan de uitzending van De Vries. Niettemin is zijn boosheid begrijpelijk en terecht. Want wat is de kern van de affaire zoals die 22 april jl. op SBS6 werd gepresenteerd?

Lees het hele artikel » Gladio Nederland

PS: Dit is een artikel uit 2007, De bewuste uitzending van Peter R. De vries is natuurlijk nergens te zien. Een PdF-link naar het artikel van het AD werkt niet meer. Tsja, zo gaat dat dan!

3 (edited by Boemerang 15-10-2010 23:14)

Re: Gladio Nederland

En dan was er in Nederland natuurlijk ook nog het wat ondergesneeuwde geval van een destijds 44-jarige landmacht-Majoor en een 38 jarige ex-sergeant van de commando's. Zij wilden het voedingsmiddelenconcern Nutricia afpersen voor zo'n 5 miljoen gulden. Zij stuurden met behulp van een broer van de ex-commando wat dreigbrieven en een "voorbeeldpotje" met landbouwvergif naar het bedrijf. Voor de duidelijkheid, het betreft het vergiftigen van babyvoeding! Geeft wel aan in wat voor mindset sommige mensen leven.

Nou, in de rechtszaak kwam dus naar boven dat de beide heren behoorden tot de officieel opgeheven militaire Gladio-tak in Nederland en dat het te wijten was aan gebrek aan nazorg en begeleiding van deze lieden na de "opheffing" dat deze mensen voor geldelijk gewin bereid waren baby's te vergiftigen. Ze hadden immers jarenlang een dubbelleven geleid, och gussie. (Noot: Na de zogenaamde opheffing en tijdens de feiten was de Majoor nog steeds in dienst. Naar eigen zeggen bij de afdeling feestneuzen en hoedjes.)

De Officier van Justitie wou er niets van weten en ook de rechtbank niet, schijnbaar was deze zaak niet bij Meester Kiepe (zie vorig art.) terechtgekomen. Tijdens het proces echter liepen de heren al vrij rond. Naar verluid werden ze uiteindelijk wel veroordeeld. Ik kan alleen nergens vinden voor hoelang! Hierna droogt het nieuws zo'n beetje op.

Als gevolg van dit incident werden alle ex-officiële Gladio-agenten weer in dienst genomen. Je kunt je afvragen of ze eigenlijk wel eens echt buiten dienst zijn geweest (zie de afdeling Feestneuzen en Hoedjes). Ze zullen in ieder geval na hun "hernieuwde" aanstelling niet stil hebben gezeten.

Bronnen » www.trouw.nl (Helaas niets voor '92) en verder Wiki, een Scriptie en nog wat sites.

4 (edited by Boemerang 20-10-2010 21:50)

Re: Gladio Nederland

De links naar "reporter", hier bovenaan door Mincky gegeven (Mincky niet meer actief?) zijn leerrijk over de Nederlandse Gladio zaak (Gladio-documenten). Saai vergeleken met alles wat er uit België komt maar er staan links en rechts toch wat dingen in die verduidelijking van de structuur weergeven dan wel misstanden verraden (tussen de regels door lezen).

Iets anders dat ik tegenkwam: een link naar de staatsgreep in Suriname:

"De geplande coup was een samenwerkingsverband tussen een Nederlandse inlichtingendienst en de CIA en DIA. De coup zou uitgevoerd worden door een groep van 79 ex-militairen/huurlingen. Deze werden gerekruteerd door de CIA-agent Carl Armfelt en trainden in België, waar ze ook oefeningen hielden samen met Belgische en Amerikaanse militairen."

Carl Armfelt was in die tijd actief in Nederland en België en richtte daar verscheidene stay-behind organisaties op. Over deze man zijn reeds getuigenverklaringen afgelegd bij de krijgsraad (zie hiervoor artikel in de "Times of Surinam").

Bron » www.waterkant.net

5 (edited by Boemerang 28-10-2010 22:07)

Re: Gladio Nederland

Wat een beetje vreemd is aan die toestanden in deze voormalige Nederlandse kolonie is dat Nederland eerst via (Hoofd van de NL militaire missie) Kol. Hans Valk de coup van Desi Bouterse op touw heeft gezet. Amper 2 jaar later is het helemaal mis en organiseert men tegencoups.

Even het tijdsbeeld: 1980-1983, "The Reagan years", de grote opkomst van Cocaine, Iran/contra. Het lijkt erop dat William Casey (toenmalig CIA-hoofd) weer eens de senaat en het congres heeft belazerd door de CIA zich ondanks het verbieden hiervan, zich tóch met Suriname te laten bemoeien. Aanvankelijk klopten bannelingen uit Suriname aan bij de Braziliaanse geheime diensten. Hierbij werd Bouterse communistische sympathieën verweten. Casey vond Bouterse maar linkse ellende maar moest wachten op/zich houden aan een onafhankelijke evaluatie.

Eerst werd er dus een geheime missie op touw gezet om uit te zoeken of grotere bemoeienis überhaupt zin had. Een paar honderdduizend dollar werden toegewezen aan een CIA-team dat in Suriname ging uitzoeken of de coup haalbaar was. Toen de speciale senaatscommissie hoogte kreeg van de plannen begon men er letterlijk te vloeken en te tieren hoe men het in zijn hoofd haalde een coup te overwegen in een land zonder enig strategisch belang. Exit coupplannen, althans de officiële.

Tony Motley, destijds ambassadeur van de VS in Brazilië, had een indrukwekkend parallel geheim netwerk opgebouwd in Brazilië waar onder andere de Braziliaanse President deel van uitmaakte, zijn rapporten overtroffen die van het lokale CIA-station alsmede de intercepties van de NSA. Met hulp van Motley en de CIA nam de Braziliaanse geheime dienst het zaakje over. Nou. Heeft iemand destijds een stel Brazilianen en Surinamers door het Bos van Houssierre (of zo) zien marcheren? Onder aanvoering van een Zweed!

6

Re: Gladio Nederland

Ik denk de baas van NCRV want dat was de baas van Gladio Nederland naar het schijnt. Sorry, te veel naar soaps gekeken waarschijnlijk.

7

Re: Gladio Nederland

Boemerang wrote:

Nou. Heeft iemand destijds een stel Brazilianen en Surinamers door het Bos van Houssierre (of zo) zien marcheren? Onder aanvoering van een Zweed!

Er werd niet gemarcheerd onder aanvoering van een Zweed, maar die Zweed had wel de algehele leiding van de operatie, de omwenteling van het regime in Suriname. Dit samen met zijn Zeeuwse vriendje Van H. Deze Zweed Graaf Carl Armfelt was de opdrachtgever voor de oprichting van de WNP.

Deze Armfelt en de ex-baas van de CIA, William Colby waren vrienden van elkaar. Armfelt, die speciaal militair adviseur van Tsang Kái-Sjek geweest was kreeg van hem de opdracht tot het vormen van stay-behind organisties in West-Europa. Hij ging in opdracht van Colby naar Zweden en was daar de oprichter van een schaduworganisatie achter de stay-behind organisatie Sveaborg. Daarna vertrok hij naar Nederland om ook daar Amerika gezinde stay- behind organisaties op te richten.

Hij kweet zich voortreffelijk van die taak en stond mede aan de oprichting van de WACL. Samen met de ex-BVD leiders Louis Einthoven en Cees van den Heuvel begonnen zij in het voorjaar van 1963 met Interdoc. Zo op het zicht een organisatie die zich bezig hield met psychologische oorlogsvoering en communistische desinformatie, maar in werkelijkheid de spionage-tak van Gladio, die toen nog de afdeling operatiën heette.

In 1968 vertrok hij naar het Zeeuwse Eede, waar hij vlak aan de grens woonde, aan een weg die parallel liep aan de grens met Belgie. Van hieruit begon hij met zijn heimelijke acties, zoals het trainen van personen in spionagetechnieken, schaduwen, vermommingen, valse identiteiten, illegale grensoverschrijdingen. Deze man was een meester in het ongezien blijven, een must voor een inlichtingen man.

Zijn acties daar, zal ik later beschrijven maar terug naar de WNP. Armfelt, had reeds veel langer contact met Paul Latinus, die zijn infiltrant was binnen het Front de la Jeunesse. Iedereen kent het verhaal van zijn vlucht naar Chili, maar weinigen weten dat hij op verzoek van Armfelt en met geld van Armfelt terug gekomen is naar België voor het oprichten van een nieuwe stay-behind organisatie, die Armfelt nodig had voor destabilisatie en infiltratie, hij deed dit in nauwe samenwerking met de Staatsveiligheid en SDRA8.

Re: Gladio Nederland

Dag Insider, je doet je naam eer aan. We moeten wel uitkijken met de verschillende decennia. In 1954 richt Tsjang Kai-sjek de voorloper APACL (Azië) op. (Ook al met Armfelt?) In '58 kwam al het oprichtingscomité voor de WACL bij elkaar maar het duurde tot 1966 eer de WACL officieel werd opgericht. Colby was CIA-directeur van '73 tot '76 (daarvoor wel al een belangrijke man in de CIA). Overigens werden Colby en opvolger Turner door opvolger Casey beschouwd als "mietjes". Als we bedenken dat Turner (onder Carter) verantwoordelijkheid draagt voor de opleiding en bewapening van diverse doodseskaders in midden-Amerika, dan weten we wel wat voor iemand Bill Casey was. (PS: de hier al eerder genoemde Tony Motley duikt weer op bij Bush/Cheney.)

Dat Armfelt een stiekeme gast is/was is wel duidelijk (Leeft hij nog?). Overal duiken "vrienden"van hem op maar over hemzelf valt er weinig te googelen. Ook in een boekje uit die tijd over de Contra's en WACL kom ik vele namen tegen maar niet die van hem (Ook niet in enkele andere "CIA" boeken). Op de uitgebreide royalty-stamboek-sites idem. Volgens mij gaat het uiteindelijk om Graaf Carl Magnus Mauritz Armfelt (?). Voor de 2e X getrouwd met ene I.B. en vader van W.K.A. Fins (?) militair attaché in Stockholm.

Schijnbaar was die Carl toch een aardige kereltje want hier zijn nog wat vriendjes van hem: Ferry Hoogendijk en Jim Janssen van Raaij, ... Mannen achter Pim Fortuyn. Ferry: ex-VVD, Hoofdred. Elsevier, F300.000 gekregen aan smeergeld om Pro-Zuid Afrika propaganda te verspreiden (in de apartheidstijd). Geheim adviseur van Gulf-oil. Persoonlijke vriend van Armfelt. Jimmy: ex-CDA, Navo-expert, voorzitter. High Frontier (Militaire denktank/pentagon),VS-lobbyist maar bovenal ook WACL-figuur.

En dan gooien we meteen de link van C v/d Heuvel naar Civis Mundi naar Paul Cliteur naar Ayaan Hirschi hoe ze ook in het echt heten Mag(an) er achterna. (alles VVD) It never stopped!

Nog een leuke uitsmijter en meteen weer terug naar de jaren '80, NAVO-baas en (KVP)minister Joseph Luns. Deze ex-NSBer kon natuurlijk niet hoogstpersoonlijk ontbreken op het WACL feestje in Luxemburg '86. Ook al ontkende hij en toen dat niet houdbaar bleek loog hij dat hij niet wist wat de WACL was maar ja. Ik heb hier een foto van waar hij op het podium zit tussen de "leiders". Die zal ik straks eens scannen en uploaden.

(PS: dat Zweedse Gladiø schijnt ook een Nazi-club te zijn geweest.)

9 (edited by Insider 31-10-2010 00:06)

Re: Gladio Nederland

Goedenavond Boemerang, bedankt voor je reactie, ik ben blij dat er nog iemand op het forum zit die kennis heeft van Armfelt en zijn acties in de jaren '80. Even antwoord op je vragen voor zover ik die weet. Of Armfelt betrokken was bij de voorloper van de WACL, heb ik nooit van hem vernomen, wel dat hij de de man was achter de vorming in Europa, maar zoals jij ook al zegt, nergens in de annalen van de WACL is er iets over hem te vinden. Toch ging hij niet met de minsten om in WACL verband, zoals met de in Duitsland wonende topman van de CSU, Franz-Joseph Straus, in Belgie met o.a. Vankerkhoven en in Nederland met de eerste voorzitter van de WACL, generaal Broekmeyer.

Ook is niets te vinden over zijn tijd bij Interdoc, terwijl hij daar toch de medeoprichter en de stuwende kracht van was en de man die via de CIA de financiën binnenhaalde. Misschien had dit te maken met actie die in die tijd door hem uitgevoerd werden, waarover later meer. Hij was in alle opzichten een inlichtingenman, met als slogan, zoals hij altijd doceerde, schrijf nooit iets op, laat nooit een papieren spoor na, hoewel er hier meer achter steekt, als er iets over deze man op internet verschijnt, is het zo verdwenen, ben benieuwd hoe het nu gaat.

Dat je de naam Casey in dit verband noemt , is ook typisch. Vanaf het moment van de benoeming van Casey werd Armfelt de gevierde man. Hij had van Casey "carte blanche" gekregen voor het oprichten van zijn stay behind organisaties en deed dat ook met verve, zij het dat dit niet gesteund werd door de senaat. Armfelt moest dus geld uit een andere bron verkrijgen en deed dat door malversaties, zoals: het oplichten van de Slavenburg bank, valse dollars en vooral wapenhandel met terroristisch groeperingen, samen met Hans Teengs Gerritsen en Faez al Ajjaz. Hij had in dit verband ook goede contacten met Oliver North.

Zijn volledige naam was Carl Magnus Torsten Armfelt, hij was voor hij naar Europa werd gestuurd voor het opzetten van stay-behind organisaties, werkzaam bij het Office of Policy Coordinations, aan de CIA gelieerd, met als doel het communisme op alle mogelijke manieren te bestrijden, hetzelfde wat hij ook bij Interdoc deed. Helaas leeft hij niet meer, anders hadden we hem kunnen confronteren. Hij is 87 jaar oud geworden en is overleden op 8 november 2005 in Port Rowan in Canada. Hij was in Canada voor de derde keer getrouwd met Joan Rogers en had een zoon David en twee stiefkinderen Anthony en Barbara.

Je hebt ook mijn andere topic gelezen heb ik gezien en ik ga jullie nu wat munitie geven. Ik weet uit eigen ervaring, en heb dat ook al aangegeven dat Armfelt aan Paul Latinus, de opdracht tot oprichting van de WNP heeft gegeven. Maar ik weet ook dat Armfelt en de man achter de Bende van Nijvel was en zeer waarschijnlijk ook achter de CCC. Waarom? De personen en de methodieken van de Bende, waren hetzelfde als van WNP, dezelfde trainingen, dezelfde mensen. Het wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe, kom ik zoals gezegd binnenkort uitgebreid op terug. Wat ik wel weet is dat Armfelt, tijdens vergaderingen verschillende keren heeft aangegeven dat hij een communistische cel wou oprichten die hij dingen kon laten doen zonder dat zij wisten dat het westen er achter zat. Ook nu weer, hetzelfde wat hij deed bij Interdoc, met communistische organisaties in Nederland.

Wat ook frappant is in dit verband dat na de arrestatie op 16 december 1985 van Pierre Carette en drie mededaders, Armfelt knap zenuwachtig werd en op 22 december 1985, vertrok hij hals over kop naar Canada zonder adres achter te laten. Zoals je weet hebben er daarna geen aanslagen vanuit die hoek plaatsgevonden. In mijn optiek hield de moord op Mendez ook verband met zijn vertrek. Mendez wist teveel, de sporen moesten uitgewist worden. Later meer.

10 (edited by Boemerang 31-10-2010 02:30)

Re: Gladio Nederland

Beste Insider, ik heb enkele info over Carl kunnen checken. Ik neem je zeer serieus. Alhoewel ik je dank voor het compliment wil ik benadrukken dat er hier en op het Franse forum zich mensen bevinden die meer kennis (of rede) bezitten dan ik. Hetzelfde geld voor sommige (de laatste?) serieuze onderzoeksjournalisten.

Ik neem aan dat je je bewust bent van eventuele complicaties rondom (toekomstige) uitspraken en dat je hebt overwogen hoe je deze op een voor jou veilige manier kan doen. Toch stip ik het even aan, verspeend van kennis over jouw situatie, verblijf of exacte nationaliteit. Er is een hoop te vragen en nog uit te zoeken maar geduld is voor mij op zijn plaats. Ik wacht af en googel me in de tussentijd het "leplazarus" op o.a. het Suriname-verhaal.

(PS: reservelijntje rangeboem@gmail.com)