1 (edited by Boemerang 18-10-2010 01:37)

Topic: Adel

Eerder kwamen op dit forum wat toevalligheden ter sprake over een zekere Alex de Merode en zijn prinselijke broeders. Heren uit het hoogste van het hoogste der adellijken.

 • Een landgoed in Rixenaarde waar zich eigenaardigheden afspeelden de maandag na Nijvel.

 • Hetzelfde landgoed ligt op enkele honderden meters van de Mendez-moord.

 • Een landgoed ligt op enkele honderden meters van de VW-diefstal D'Ieteren.

 • Een landgoed ligt op enkele honderden meters van de vindplaats van de VW in Grimbergen.

 • Boudewijn de M. had destijds een bos in Scherpenheuvel.

 • Bernhard de M. is getrouwd met zus van de Bonvoisin (en hij werkt bij een MI5 dekmantel).

 • Boudewijn en Lionel de M. worden door X2 genoemd in het X-dossier.

 • Alex de M. wordt door zowel X4 als Nathalie W. genoemd.

 • Boudewijn is "Knight of Malta".

 • Alex zou SDRA-connecties hebben en achter een plan zitten om Léon Degrelle te ontvoeren uit Spanje.

 • De hele familie wordt omschreven als nauw met geheime diensten verweven.

 • Eerst waren de Merodes eigenaar van kasteel Beersel. Later was Alex dat in de persoon van voorzitter van een stichting die eigenaar was van kasteel Beersel zo ook in '83.

Toevalligheden rondom deze dubieuze familie? (Ben ik er nog een vergeten?) Alhoewel ik niet weet wat ik nu moet denken van zowel de X-dossiers als de kastelen-theorie, kijk ik nu toch steeds automatisch wat er zoal aan cultureel erfgoed in de buurt ligt van de Bende van Nijvel-feiten. Al speurende kom ik dan een schandaaltje tegen wat verder los staat van de bende maar toch eventjes ook hier gemeld moet worden.

De "eigenaar" van kasteel Beersel is/was .. komt ie aan... De Koninklijke vereniging der historische woonsteden en tuinen van België (vanaf nu Kvhwtb). Deze club (voorzitter was Alex) lijkt zich op het eerste gezicht druk te maken om de prachtige kastelen en landgoederen die België bezit te behouden en dat zullen ze zeker ook doen maar ... Wie wonen er over het algemeen in dit soort prachtige kastelen en paleizen? Juist ja, mensen die dat onderhoud best wel zelf kunnen betalen maar dit meestal niet willen.

De Kvhwtb. blijkt een invloedrijke lobbyclub te zijn die voor allerlei fiscale aftrekposten en subsidies ijvert bij de overheid. Misschien dat er hier en daar wel een historicus of architect voor de vorm lid is mogen worden maar het is een clubje van Prinsen, Graven, Baronnen en Markiezen (en oh ja..hertogen). Zij lobbyen ook nog intensief voor de ontwikkelingswijze van plattelandsgebieden met een historische waarde. Over millieu maar ook over bedrijfsontwikkelingen en alles ten faveure van de Grootgrond-bezitters (zijzelf dus). Via hun internationale verband van de European Landowners Organisation zitten zij met de EEG om tafel...en hier is het om te doen ... GELD!

Via de CAP-landbouwsubsidies vangen zij voor iedere hectare land die zij bezitten een dosis geld. Wij allen betalen per hoofd 30 ct per dag om de boeren te helpen tevergeefs het hoofd boven water te houden. Zij krijgen dit per Ha. land berekend. Nu blijken de rijkste families van Europa duchtig uit de pot te snoepen want ondanks dat zij hun landerijen niet bewerken vallen zij ook onder de CAP-regeling. De Koninklijke familie van Engeland, Pr.Albert van Monaco, De Hertogin van Alba. Kassa! Ook niet EEG adellijken vangen mee (De kroonprins van liechtenstein 2 miljoen). Hiermee drijven zij tot ergernis van de boeren ook nog eens de grondprijs flink omhoog.

Kunnen ze hun paleis weer eens een likje verf geven, of het zwembad laten uitbouwen... U en ik? 30 ct per hoofd per dag en 1 euro voor een paprika.

Bronnen » www.historische-woonsteden.be | www.euractiv.com | www.europeanlandowners.org | news.branyvnimani.cz

Re: Adel

Interessant verhaal en eigenaardige toevalligheden maar wat is dan juist de link met de Bende van Nijvel en het motief van de gruweldaden?

Re: Adel

Dat adellieden van toen en nu zich met malafide en criminele praktijken bezighouden/hielden lijkt me zeer zeker mogelijk. Dat oa. de plaats van de Mendez-moord, plaats diefstal van de Golf en de vindplaats van de Golf,.. zo dicht bij landgoederen liggen van een dergelijk persoon lijkt me niet met opzet gedaan, meestal zijn dergelijke mensen : opdrachtgevers, financierders, ... en distantiëren ze zich zo ver mogelijk van de plaats waar de handjes worden vuil gemaakt.. Deze feiten zullen dan ook zeker niet met opzet daar gebeurt omwille van de aanwezigheid van een landgoed.

Alvast mijn visie.

4

Re: Adel

Het is best wat namen af te korten. Veel toevalligheden inderdaad maar je kan ook denken dat ze bv. geviseerd werden. Of dat hun landgoederen (bossen) ook werden gebruikt door Gladio of zo al of niet met hun medeweten, bv. ex-para die boswachter of conciërge is en de zaken in de mot houdt. Niet vergeten dat M. ook voorzitter was van de vereniging van de Belgische valschermclubs.

Re: Adel

Het kan uiteindelijk allemaal:

 • Ze weten er van af: laten het toe, en zijn door hun lange arm toch genoeg beschermd om niet betrapt te worden.

 • Toeval.

 • Zo weten er niet van af, maar het wordt door een medewerker (conciërge, boswachter) geregeld en in de gaten gehouden.

6 (edited by Boemerang 19-10-2010 21:05)

Re: Adel

Merovinger wrote:

wat is dan juist de link met de Bende van Nijvel en het motief van de gruweldaden?

Dag Merovinger, de links zijn tot nu toe toevallig maar toch al opmerkelijk, vooral Beersel. Hoe groot is die kans? Mochten er meer links bijkomen dan word het steeds minder toevallig natuurlijk. Het is nog lang niet genoeg om het van de daken te gaan schreeuwen maar genoeg voor mij om toch eens wat verder te Googelen. En zo vind je dan dat Subsidie-misbruik wat vast niet in alle kranten heeft gestaan (ofwel?).

Motieven? Er zouden GLADIO-depots op deze vaak afgesloten privè landerijen gelegen kunnen hebben. Een ideale plek daarvoor. Geen pottenkijkers. Ook is bekend dat de Rechtse paramilitaire groepjes weleens bij privè- kastelen en landerijen hebben getraind, iets wat ook voor GLADIO-trainingen een ideale setting zou zijn. A.de Merode en zijn broers zijn gelinkt met de geheime diensten en met de Bonvoisin.

Vergis je ook niet in de bedoelingen en macht van dergelijke lieden, zij zijn vaak al vanaf het jaar 1200 de baas en dromen van dezelfde macht bezitten die zij eens hadden. Hun netwerken en financiele middelen zijn indrukwekkend. Hun geest vaak ultra-conservatief en uit op meer,meer,meer geld. Dat "democratie" niet hun ding is moge duidelijk zijn. Het is "democratie"dat hun de macht heeft afgepakt!! Dus bij spanningsstrategie en staatsgrepen kan men niet om deze lieden heen.

Jab_317 wrote:

Alvast mijn visie

Dag Jab. Dus er komt nog meer ? wink

K& wrote:

Belgische valschermclubs.

Ha die K&. Wie valschermspringen zegt denkt niet meteen GLADIO. Maar wie GLADIO zegt denkt wel meteen aan valschermspringer. Wat die namen betreft. Alles staat al op het net en word met naam genoemd (zie ook die Branyvnimani site). Als lezer van de site » www.stelling.nl (Is Kleintje Muurkrant) schrik ik er niet van terug om ook als een olifant door de porceleinkast te rennen. Wat ze daar allemaal over de Belgische adel neerschrijven..tsjongejonge. (niets over de Merdo's helaas) Ze leven nog allemaal daar bij Kleintje Muurkrant. smile (Ook bij drugs/wapen/radio-actief afval handel noemen ze man en paard, vaak schrijven zij dingen die je nergens anders terugvind, zeker voor NL'ers is deze site een must)

(Ben, waar haal jij dat >> tekentje dat voor de links staat dan vandaan?)

7

Re: Adel

In WO2 werden zowel, radio-operateurs, als ladingen geld en springstoffen gedropt op afgelegen plaatsen. Het is nu wel interessant dat de ontvangers reeds een dergelijke opleiding hebben gehad om ook opgepikt te worden (LYSANDERS) en teruggedropt na een briefing.

Bergplaatsen zijn natuurlijk niet gelijk aan deze droppingsplaatsen.

Re: Adel

LYSANDERS? Verwijs je naar een operatie of naar het vliegtuig? Bergplaatsen zullen niet op erg veel afstand van droppingsplaatsen hebben gelegen. Een hele autorit met gedropt spul is een risico en een logistieke toestand. Ik zou denken aan enkele kilometers (wil niet zeggen dat dat zo is). Op de site Stelling/kleintje muurkrant verwees men ivm de Nederlandse link nog even naar CIA-Zweed, WACL-fanaat en GLADIOol Graaf Carl Armfelt. Over de 2e helft van het stuk... Weinig reactie.

Als alleen de Prins van Liechtenstein al 2 miljoen vangt voor het beetje wat hij zal bezitten.... Om hoeveel Miljard zou het gaan? Het Engelse koningshuis is al helemaal ultra-rijk, onnoemelijk veel landerijen, parken, bossen en natuurgebieden. Overal krijgen zij landbouwsubsidie op! Anno 2010!

9

Re: Adel

Lysander = stol vliegtuig. Boemi, je onderzoek en vaststelligen zijn bekend en juist. Hetzelfde geldt voor de franse boeren die weinig zagen van de euro-subsidies daar alles gaat naar de agrarische concerns.

Re: Adel

je moet die landbouw subsidies niet overdrijven. Ik heb gewerkt op een afdeling waar we deze zgn MacSharry subsidies uitbetaalden. Veel van die subsidie gaat ook op aan het bewerken van het land. Dat je als bezitter van land en graanland slapend rijk wordt, durf ik te bestrijden.

Landbouw subsidies zijn vooral nodig om boeren graan te laten kweken en een vast inkomen te geven. Subsidies op andere zaken dan graan, zijn allemaal aan strenge eisen verbonden. Ook gaan de kosten altijd uit voor de baten. Subsidie wordt laat betaald.

Om rijk te worden van landbouw subsidies, zal je moeten frauderen. En dat is niet makkelijk. Met satelietfoto's zijn alle gewassen bekend van de laatste 25 jaar op alle akkers. In sommige landen is in het verleden wel gefraudeerd, zoals Frankrijk en sommige delen van Oost Europa en natuurlijk zuid Italie. De kans om gepakt te worden neemt wel steeds meer toe.