1

Beste forumbezoekers,

Ik hoopte met mijn actie van dit weekend de sfeer op dit forum te kalmeren zodat we terug op een constructieve manier kunnen discussiëren over de Bende van Nijvel en andere zaken. Een actief topic sluiten op een forum is een extreme maatregel die ik zo weinig mogelijk zou willen toepassen. Aan de laatste reacties van vandaag te zien, is dit jammer genoeg niet gelukt. Via deze weg zou ik een paar zaken wil vragen en ophelderen in de hoop hiermee de huidige situatie te verbeteren.

Zoals de meeste wel weten ben ik de enige oprichter, moderator en beheerder van dit forum en deze website. Daarbuiten heb ik ook een voltijdse job, een actief sociaal leven en andere bezigheden. Ik probeer regelmatig het forum na te kijken en een bijdrage te leveren maar ik kan niet de hele dag alles controleren. Dit geldt eveneens voor de e-mails die gestuurd worden naar het adres van deze website. Deze kan ik alleen 's avonds, in het weekend of op vrije dagen nakijken. Indien er dus niet onmiddellijk wordt ingegrepen of gereageerd is dat dus geen teken van niet willen, maar van niet kunnen.

De laatste tijd is het dossier van de Bende van Nijvel regelmatig in het nieuws geweest, dat heeft natuurlijk ook zijn effecten voor deze website : stijgende bezoekers en meer geregistreerde gebruikers op het forum. Dat kan ik natuurlijk alleen maar toejuichen omdat dit aantoont dat het dossier nog leeft en nog steeds veel mensen in dit dossier geïnteresseerd zijn. Een groeiende interesse betekent ook een groeiende kans om alsnog een oplossing te vinden.

Ook in Nederland kreeg het dossier enige aandacht in het nieuws waardoor ook het aantal bezoekers uit ons buurland gevoelig gestegen is. Ook dit is een evolutie die ik alleen maar kan toejuichen. Iedereen weet dat er een mogelijke link is met de Nederland in dit dossier en een kijk op Gladio in Nederland is ook altijd welkom.

Een grote groep gebruikers van het forum betekent natuurlijk ook dat er verschillende meningen zijn. Dit is eveneens een positief punt omdat hierdoor het dossier vanuit verschillende hoeken wordt bekeken en de discussies interessant blijven. Moesten we allemaal geloven dat de daders marsmannetjes waren, zou het hier maar een saaie bedoeling zijn. Het is net interessant dat sommige denken dat het vrouwen van Venus waren en het onmogelijk is dat ze van mars kwamen omdat daar geen leven is.

Maar er is natuurlijk ook een nadeel. Een groot aantal meningen zorgt natuurlijk wel eens voor botsingen en dat is begrijpelijk en misschien ook wel gezond ... tot op een bepaald niveau. Het wordt echter problematisch als een normale discussie niet meer mogelijk is en dat is het gevoel dat ik op dit moment als beheerder van dit forum heb. En dat vind ik - eerlijk gezegd - zeer jammer.  

Ik wil dan ook aan iedereen die zich registreert op dit forum duidelijk maken dat ik niet zal toelaten dat de sfeer verziekt en ik alles zal doen binnen mijn mogelijkheden om ervoor te zorgen dat dit forum een plaats blijft waar iedereen op een goede/gezonde manier kan meediscussiëren.

Eén van de eerste stappen om u te registreren op het forum, is om akkoord te zijn met de forumregels. Ik weet zelf maar al te goed dat deze stap nogal snel wordt overgeslagen, maar het is heel belangrijk dat iedereen deze regels kent en daarom ook respecteert. Maar voor de duidelijkheid zou ik nog een paar zaken op een rij willen zetten :

  • Een topic gaat over een onderwerp, niet over een persoon.

  • Als u het gevoel hebt, dat u geen positieve bijdrage kan leveren aan topic, houdt u zich beter afzijdig.

  • Kritiek is aan te raden, maar moet ook onderbouwd zijn.

  • Indien u het gevoel hebt dat de discussie in cirkels draait, is het misschien beter om even te stoppen.

  • Indien u het gevoel hebt dat u onrecht werd aangedaan, mag u altijd mailen. Ik zal u vraag bekijken en u een antwoord opsturen.

  • Mail-verkeer met de beheerder is privé.

Info » Forumregels | Contact

Ik hoop met deze oproep de huidige situatie te verbeteren. Om duidelijk te maken dat ik hierin geloof, open ik ieder topic weer dat ik dit weekend gesloten heb. Een gezonde discussie over deze oproep mag hieronder.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ben je hebt gelijk, we moeten weer on-topic. Waar waren we ook alweer gebleven? Oke ik weet het weer. 28 doden van de bende van Nijvel die nog steeds niet opgelost zijn. wink

Voltaire: ik veracht u en uw mening, maar ik zal mijn leven geven om uw recht op die verachtelijke mening uit te mogen dragen.

3

Sinds enkele weken is er een ondoorgrondelijke mist neergedaalt over het forum. Vele nieuwe leden brengen feiten aan die volgens mij alleen de bedoeling hebben om ons van de ware feiten af te houden. Dit werkt verwarrend en niet terzake doende. Laten we ons aan de feiten houden!

Zijdelingse info over Suriname en het beramen van een machtswissel ginder is mooie lectuur voor een romanschrijver. Maar het helpt me geen stap verder in het raadsel Bende van Nijvel.

Voorlopig blijf ik bijlezen, maar onthou me van commentaar. Indien de HH "Insider" en Van de Kamp kunnen bewijzen dat hun schrijfsels iets te maken hebben met de Bende van Nijvel wil ik opnieuw inhaken met mijn eigen hypothese.

Tot later,

Leo (mijn echte naam)

4

LEO wrote:

Sinds enkele weken is er een ondoorgrondelijke mist neergedaalt over het forum. Vele nieuwe leden brengen feiten aan die volgens mij alleen de bedoeling hebben om ons van de ware feiten af te houden. Dit werkt verwarrend en niet terzake doende. Laten we ons aan de feiten houden !

Volledig eens met deze stelling. Hier klopt inderdaad iets niet!

5 (edited by Merovinger 15-12-2010 14:00)

Ben, ik ga volledig akkoord met je open brief. Deze site bevat zeer veel interessante informatie over de Bende en de misdaad tijdens de jaren '70 en '80 in het algemeen in België. Bovendien is de site heel overzichtelijk en apprecieer ik de vormgeving van de site en het forum. Wat de Bende in België aangericht heeft mag nooit vergeten worden. De slachtoffers hebben recht op antwoorden op hun vragen door wie en waarom deze feiten gepleegd zijn. Tot zolang Justitie hierop geen antwoorden kan (of wil?) bieden is het aan ons om het dossier levende en onder de aandacht te houden. Met deze site kunnen we dit alvast bereiken.

Wat er zich op het forum de laatste weken voordoet kan ik, zoals de webmaster en vele andere leden, niet aanvaarden. I.p.v. emotioneel op een bijdrage van iemand te reageren omdat de bijdrage misschien niet echt duidelijk is, is het beter om de voorgaande posts van deze persoon te lezen vooraleer te reageren.

Voor velen onder ons is het verhaal van Murcielago2 duidelijk. Hij heeft reeds verschillende malen een tipje van de sluier opgelicht. Indien zijn verhaal klopt, waar ik op dit ogenblik nog altijd van overtuigd ben, is het feit dat hij zijn verhaal (of maar een deel van zijn verhaal) neerschrijft op dit forum niet zonder gevaar. Men mag niet vergeten dat men er van kan uitgaan dat de meerderheid van de daders en opdrachtgevers nog steeds vrij rondlopen, dat deze "mensen" knettergek zijn en  nog steeds instaat zijn om te moorden. Dit is ook de reden waarom velen nog niet met hun getuigenis naar buiten zijn durven komen. Ik vind het dan ook bijzonder moedig wanneer iemand via deze site zijn verhaal openbaar maakt. Aangezien dit niet zonder gevaar is, is het ook logisch dat deze getuigen niet alles durven opschrijven en dat ze voor ons een aantal zaken verzwijgen (vb. namen, adressen, ...).

Iedereen kan op dit forum posten dus ook fantasten. Daarom moet ieder voor zich elke post kritisch benaderen. Er mogen dan ook gerust kritische vragen gesteld worden aan de getuige om na te gaan of zijn verhaal steek houdt of niet. Het kan echter niet de bedoeling zijn om iemand uit te schelden of te verjagen van het forum.

Laat ons dus sereen blijven en in alle kalmte van gedachten veranderen over het Bende dossier. Voor nieuwe leden raad ik aan om, zoals ikzelf heb gedaan, eerst alle feiten van de Bende en in tweede fase alle bijdragen op dit forum te lezen vooraleer een eerste post te plaatsen in een lopende discussie op dit forum. Ik hoop dan ook dat het goede werk van Ben niet van het web moet gehaald worden. Denk aan de slachtoffers van de Bende!

Merovinger wrote:

Voor velen onder ons is het verhaal van Murcielago2 duidelijk. Hij heeft reeds verschillende malen een tipje van de sluier opgelicht.

Als hij maar een tipje van de sluier oplicht hoe kan het verhaal dan duidelijk zijn?

Merovinger wrote:

Indien zijn verhaal klopt, waar ik op dit ogenblik nog altijd van overtuigd ben, is het feit dat hij zijn verhaal (of maar een deel van zijn verhaal) neerschrijft op dit forum niet zonder gevaar. .

Er zijn echt heel veel getuigenverklaringen afgelegd in dit dossier en die leven allemaal nog. Buiten dat is het naarbuiten brengen van informatie de beste levensverzekering die je kan nemen want waarom zouden de daders een getuige uit de wegruimen als de informatie toch al op straat ligt. Ik ben nog niet zo lang een forumlid maar volg deze site al langere tijd en het valt me op dat er regelmatig mensen opduiken die zeggen iets te weten, iemand te kennen of iets gezien hebben.

Deze posters hullen zich altijd in een waas van geheimzinnigheid en doen hun uiterste best om onduidelijk te blijven. Je hebt Murcielago2 believers en Murcielago2 critici, ikzelf behoor tot de laatste maar heb ervoor gekozen me niet in de discussie te mengen omdat ik gemerkt heb dat het stellen van kritische vragen gezien wordt als een aanval en vaak agressief beantwoord wordt. (Je kan je afvragen waarom.)

Wel jammer want zo kan iedereen hier een spannend verhaal neerplanten zonder dat daar kritisch op gereageerd kan worden. Overigens kan deze hele discussie heel snel beslist worden. Murcielago2 heeft één van zijn/haar critici (Koos24) uitgenodigd om naar Aalst te komen om het verhaal aan te horen en eventuele stukken in te zien. Echter toen Koos24 de uitnodiging aannam liet  Murcielago2 niets meer van zich horen. (Althans tot nu toe.) Ik hoop dat Murcielago2 hier alsnog op ingaat. Dat kan dan 2 kanten opgaan, of hij blijkt een fantast of hij spreekt de waarheid. In het laatste geval zal ik de eerste zijn om excuses aan te bieden.

Dit topic is ook nu helaas weer actueel.
Ik hoop vanaf nu alleen maar dat we nu, op een normale manier door kunnen gaan met bijdragen en discussiëren.
Ik heb mij zelf ook laten verleiden tot uitspraken waar ik achteraf spijt van heb, dus sorry daarvoor.
Hopelijk weer op weg naar een constructief forum, met goede bijdragen van iedereen en hopelijk geen alter ego's meer.

Ben het volmondig eens met Mincky ... dit forum is de laatste tijd teveel verziekt geweest door allerhande onnodige toestanden en personen die niets , maar dan ook helemaal niets tot de essentie van de zaak bijbrengen nl, het uitzoeken van de bende feiten op een konstruktieve manier en dit met respect voor ieders mening en overtuiging. Dat daarbij halve onwaarheden en hele fouten diagnoses op tafel komen te liggen is niet uit te sluiten en zelfs onvermijdelijk gezien het feit dat 98% van alle forumleden hier niet of nauwelijks over de juiste dossierinfo ( kunnen ) beschikken . En daar reken ik mezelf ook bij .
En uiteraard hoeft je het niet eens te zijn met iemands mening maar door op een respectvolle en open manier te discussieren met elkaar en tegenargumenten aan te brengen , kunnen we misschien ooit tot een resultaat komen dat een antwoord kan bieden naar de vele vragen waarmee de slachtoffers vandaag nog mee worstelen.  Dit forum is een krachtig instrument maar tegelijkertijd ook zeer breekbaar, gebruik het met gezond verstand.

Waarvoor dank

Dat doet deugd om lezen, echt waar!

Een zeer duidelijke brief, Ben. Ik was opgelucht deze te lezen want vreesde dat je het einde van dit forum kwam aan te kondigen.

Ik wil, met bovenstaande discussie, nog iets toevoegen. Ieder die mijn posts wel eens leest weet naar wie ik verwijs als sleutel voor het ophelderen van de Bende. Zonder dit topic te willen misbruiken voor het opdringen van 'mijn piste' valt me wel het volgende op :

Deze piste kreeg de voorbije dagen veel aandacht op dit forum, en het was gebruiker Darty die recentelijk het CWB schreef omtrent een link tussen deze verdachte en feiten uit '83.

Toeval of niet, even later beslissen een aantal figuren (of 1 figuur) om dit forum compleet te flooden zodat het topic rond deze persoon opnieuw ondersneeuwt.

Wat opzoekwerk vandaag leert me iets soortgelijks vorig jaar. Toen heb ikzelf deze piste opnieuw onder de aandacht gebracht, alsook een link met het dossier Mendez.

Toeval of niet, even later wordt alles ondergesneeuwd door die vreemde Arabische piste; er was zelfs een gebruiker die zich hier toen heeft aangemeld om deze piste met hand en tand te verdedigen

Ik weet niet wat hiervan te denken forum vrienden, maar heb wel het gevoel niet alleen te staan in het ongemakkelijke gevoel dat er nog steeds krachten aan het werk zijn wanneer speurders of amateur speurders te dicht bij de waarheid komen. En dat, is echt geen fijn gevoel.