1

STI staat voor Société des Taxis Indépendants. Het is in dit bedrijf - dat vandaag niet meer bestaat - dat twee slachtoffers van de Bende hebben gewerkt: Constantin Angelou en José Vanden Eynde.

Meer informatie is momenteel niet beschikbaar.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Volgens andere informatie zouden Angelou en Vanden Eynde voor TaxiVerts gewerkt hebben. Heeft er iemand bevestiging welke de juiste is?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Als Angelou en Vanden Eynde zelfstandige taxichauffeurs waren konden ze voor beide firma's gereden hebben. Trouwens Murat Kapllan leerde zijn rijkunsten ook bij Taxi Verts. En volgens de roddelpers hield hij er ook een relatie aan over.

Taxichauffeur moeten spelen en naar bepaalde locaties moeten rijden misschien? Met bepaalde gasten? Of bepaalde diensten verlenen als chauffeur?

5

Nee hoor, ze kregen hun opdrachten via een dispatching. Op die manier zijn er teveel personen betrokken bij een mogelijke louche zaak. Maar eigen initiatief (van de zelfstandige chauffeur) kan je natuurlijk niet uitsluiten.

Hoeveel jaar was VDE al gestopt met taxi rijden op het moment dat hij vermoord werd?

7

Herman Wachtelaer heeft ook voor STI gewerkt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

S.T.I. (Société des Taximens Indépendants) werd opgericht op 1 januari 1968. De maatschappelijke zetel was sinds 1 juli 1975 gevestigd op het Vergoteplein 12A 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe. Op 6 oktober 1988 werd het faillissement aangevraagd.

9

Ben wrote:

Volgens andere informatie zouden Angelou en Vanden Eynde voor TaxiVerts gewerkt hebben. Heeft er iemand bevestiging welke de juiste is?

In deze artikels van De Tijd kan je lezen wat Taxi Verts juist was:

Brusselse Taxis Verts legt boeken neer

De Brusselse taxi- en vervoersmaatschappij Taxis Verts NV heeft op eigen initiatief de boeken neergelegd. Taxis Verts had vroeger twee aktiviteiten: enerzijds baatte het bedrijf een koöperatieve radiocentrale uit. Anderzijds verzorgde het bedrijf een koerier- en een verhuisdienst.

Wie echter naar de telefooncentrale van de Taxis Verts belt kan nog steeds een taxi bestellen. Daar vernamen we dat "Taxis Verts' een gedeponeerde merknaam is. Volgens de centrale zijn alleen de verhuis- en koerierdiensten failliet en blijven de taxidiensten behouden. Hoe het komt dat de merknaam door een ander bedrijf, zij het dan het moederbedrijf, wordt gebruikt blijft vooralsnog onduidelijk. Tevens werd vernomen dat SITCAB, voluit Société intercommunale des taxis et camionnettes de l'agglomeration Bruxelloise, de radiocentrale heeft overgenomen. De radiocentrale werd vroeger uitgebaat door Cotax, net als Taxis Verts een dochtermaatschappij van SITCAB.

Volgens curator Domont zou er een overeenkomst over de merknaam zijn afgesloten tussen Taxis Verts en SITCAB. In de overeenkomst zou een betalingstermijn van 48 maanden zijn vastgelegd en bovendien zou de betaling in schijven gebeuren. De curator vertelde nog dat hij zal onderzoeken of deze transaktie geen afbreuk doet aan de rechten van de massa der schuldeisers.

Een koöperatieve radiocentrale is een typisch Brussels verschijnsel. In ruil voor een maandelijks lidgeld (ongeveer 14.000 frank voor Cotax) bundelt de centrale de telefonische aanvragen voor taxi's. De aanvragen worden dan over de leden verdeeld. Naar verluidt zou Cotax ongeveer 370 taxi's bedienen. De telefooncentrales zijn nauw vervlochten met het stelsel van forfaits. Het komt erop neer dat de "zelfstandige' taxichauffeur zijn taxi mét radio huurt tegen een forfaitaire dagprijs, gemiddeld 4.000 frank. Bovendien zijn ook de brandstofkosten ten laste van de chauffeur.

Bron: De Tijd | 9 Juni 1993

Taxis Verts, Oranges en ATR fusioneren

De grootste drie Brusselse taxitelefooncentrales zullen op 1 januari 1994 fuseren. Het gaat om Taxis Verts, Taxis Oranges en ATR. Volgens gedelegeerd bestuurder De Wilde van de grootste maatschappij, Taxis Verts, is de drijfveer het oppoetsen van het getaande blazoen van de Brusselse taxi's. De fusiecentrale zal bijna driekwart van de Brusselse taxi's met radio bedienen. De fusie zal ook de exploitatiekosten drukken en grotere investeringen mogelijk maken. Bovendien leidt de fusie tot een overschot aan personeel.

De Wilde noemde de eerdere berichten over drastische personeelsinkrimpingen echter overtrokken. "Er zullen afvloeiingen moeten gebeuren, maar het is nog te vroeg om er al zicht op te krijgen', aldus De Wilde. Hoe de fusiemaatschappij zal heten is nog niet uitgemaakt. Maar De Wilde sloot niet uit dat de drie aparte merknamen blijven bestaan om voor interne konkurrentie te zorgen. De hoofdprioriteit is het informatizeren van de centrale. "De fusie geeft ons voldoende armslag om de achterstand ten opzichte van onze buurlanden in te lopen', vertelde De Wilde.

Forfaitsysteem

Aan het door het Brusselse gewest gewraakte forfaitsysteem verandert echter niets. Volgens het kabinet van staatssekretaris Van Eyll zou het forfaitsysteem de voornaamste oorzaak zijn van de vele misbruiken. In het forfaitsysteem huurt de "zelfstandige' taxichauffeur zijn taxi tegen een forfaitaire dagprijs, gemiddeld 4.000 frank. Bovendien zijn ook de brandstofkosten ten laste van de chauffeur. Om iets over te houden na minstens 12 uur werken, moet men een recette van minstens 8 á 9.000 frank realizeren.

De Wilde is het echter niet eens met deze visie. "Als een taxi met radio een klant oplicht, kunnen wij de chauffeur steeds terugvinden en sanctioneren', aldus De Wilde. Volgens De Wilde zouden de meeste misbruiken eerder door illegale taxichauffeurs gebeuren.

Taxis Verts hanteert een systeem van arbeidskaarten. Een chauffeur die zijn boekje te buiten gaat, wordt gesanctioneerd met strafpunten. Bij een totaal van 100 strafpunten wordt de kaart ingetrokken. Eén zaak is zeker: de fusie zal de macht van de telefooncentrales over de taxichauffeurs vergroten. Het forfaitsysteem is een kwestie die de taxi-uitbaters en de chauffeurs onderling moeten regelen, vindt De Wilde.

Bron: De Tijd | 27 juli 1993

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube