Re: Verjaring

Ben wrote:

De wroeging van de dader. Men gaat ervan uit dat de dader in de loop der jaren voldoende werd gestraft door gevoelens van spijt en berouw of angst.

Iemand die een pint te veel gedronken heeft en iemand doodrijdt, die gaat daar inderdaad last van hebben. Maar iemand die op een parking meerdere personen (waaronder kinderen) bewust neerschiet zit daar tot op de dag van vandaag nog van te genieten.

Re: Verjaring

Ben wrote:

- De wet van het vergeten. Na verloop van tijd verstoort het oprakelen van een misdrijf de openbare orde meer dan de bestraffing nog nuttig zou zijn.

De rol van het slachtoffer in het strafrecht is in korte tijd stevig toegenomen, althans in mijn land. Tot een jaar of tien geleden had het slachtoffer niks in te brengen. Behalve dan het wachten op het vonnis en evt vergeldingsgevoel. Tegenwoordig mogen ze tijdens de rechtzaak hun zegje doen en kunnen ze een een schadevergoeding aan het strafdossier toevoegen. In deze verschuiving kan je ook het afschaffen van de verjaring zien.

Ben wrote:

- De wroeging van de dader. Men gaat ervan uit dat de dader in de loop der jaren voldoende werd gestraft door gevoelens van spijt en berouw of angst.

Dit is een soort van religieus of humanistisch standpunt, dat niet meer van deze tijd is. Bij heel veel criminelen blijkt juist dat er iets mis is met de gewetensfunctie.

Ben wrote:

- De bewijsproblematiek. Nuttige sporen en bewijsstukken raken verloren en getuigen herinneren zich niet meer wat ze zagen.

Bij oude zaken draait het meestal niet meer om de getuigenissen. Het gaat allemaal om die ene doorbraak, en dat is meestal het DNA.

Ben wrote:

Opsporingstechnieken zijn zich heel erg snel aan het ontwikkelen. Wat betekent dat een onderzoek eigenlijk sneller opgelost wordt. Heeft het dan wel nut om de verjaringstermijn op te trekken?

Jazeker, want zaken die nu bijna verjaren kunnen mogelijk over 10 of 20 jaar wel opgelost worden. Bv als de dader nog een keer in de fout gaat en weer DNA achterlaat of gepakt wordt.

Re: Verjaring

Volgens mij is in Belgie hetzelfde proces aan de gang. In de rechtszaak van Els Clottemans konden slachtoffers hun verhaal doen en werd er een schadevergoeding geeist. Ook is er nu meer aandacht voor de slachtoffers van de Bende van Nijvel. Zo zijn we weer terug bij de hoofddiscussie. Gaat België nu ook de volgende stap nemen en de verjaring voor moord afschaffen?

14 (edited by Mistery 09-06-2011 03:09)

Re: Verjaring

Ben wrote:

Verjaring heeft niets met bescherming te maken maar met volgende zaken:

  • De wet van het vergeten. Na verloop van tijd verstoort het oprakelen van een misdrijf de openbare orde meer dan de bestraffing nog nuttig zou zijn.
    De wroeging van de dader. Men gaat ervan uit dat de dader in de loop der jaren voldoende werd gestraft door gevoelens van spijt en berouw of angst.
    De bewijsproblematiek. Nuttige sporen en bewijsstukken raken verloren en getuigen herinneren zich niet meer wat ze zagen.

Je kan je inderdaad afvragen of een onderzoek na 50 jaar nog kans heeft.

Ben, als je eens goed naar de "redenen" kijkt die in de quote worden weer gegeven, dan kom je al snel tot de conclusie dat verjaren niet aan de orde moet kunnen zijn, en wel hierom:

De wet van het vergeten: kan zijn dat de jongere mensen het niet meer weten, maar de nabestaanden van de 28 doden en de vele gewonden zullen het nooit vergeten. Dus geen verjaring.

Dit vindt ik wel een "leuke": Wroeging van de dader(s). Als deze mensen op enige wijze wroeging hebben (gehad), dan hadden ze zich wel aangegeven en hadden hun straf ondergaan. Denk dus niet dat deze reden voor het laten verjaren opgaat. Dus geen verjaring.

Ja en deze is voor CWB: Bewijsproblematiek. Als er zo knullig en onbezonnen met bewijsmateriaal wordt omgesprongen ... vul zelf maar in. Dus geen verjaring.

Ben wel eens dat de kans na zeg, 50 jaar, wel heel erg klein is dat er iemand wordt opgepakt, denk dat je dan ook gerust een boek kunt sluiten, maar niet eerder.

"Niets is wat het lijkt, want de waarheid veranderd nooit"

15 (edited by Merovinger 09-06-2011 12:34)

Re: Verjaring

Buiten de bovenstaande redenen van bestaan van het verjaringssysteem is dit systeem, in België, natuurlijk ook een middel voor justitie (die met een serieuze achterstand zit) om dossiers af te sluiten zodat het personeel en de middelen kunnen ingezet worden in de nieuwe dossiers.

In het geval van de Bende van Nijvel en in het algemeen voor alle zware criminele feiten (pedofilie, verkrachtingen, moord, zwaar banditisme, ...) is mijn mening dat de feiten nooit zouden mogen verjaren. De daders die zulke feiten plegen richten nl. zoveel ravage (fysiek en/of psychologisch) in het leven van de slachtoffers of nabestaanden en in sommige gevallen zelfs in een deel van de samenleving, dat de daders absoluut een straf verdienen hoelang geleden de feiten dan ook gepleegd werden. Alleen vrees ik dat in het dossier van de bende van Nijvel de verjaring van de feiten misschien het enigste middel zal zijn om uiteindelijk de waarheid te weten (mensen die uit de biecht gaan klappen, openbaarmaking van het dossier, ...).

Het is dus een bijzonder moeilijke vraag om te beantwoorden. Ik ben het dan ook eens met de pro en contra analyse van Ben.

16

Re: Verjaring

Ik denk niet dat het strafdossier openbaar wordt en toegankelijk na de verjaring. Alleen historici, criminologen en slachtoffers/familie zullen na toestemming inzage krijgen. Ik denk ook dat de advocaten verplicht zijn na het sluiten van eet dossier en bv. na hun overlijden deze dossiers aan de gerechtelijke instanties over te maken ter vernietiging.

In de praktijk blijkt het nagenoeg onmogelijk om ook maar een datum en uitspraak van een oude zaak te controleren op de griffie. Nochtans zou dit sommige opzoekingen sterk vergemakkelijken voor ons. Maar allez, een beetje de oude kranten doorbladeren helpt ook en dan vindt je wel iets dat nergens beschreven staat in geen parlementair document noch boek en zeker niet op een fora, tenzij je het er zelf op zet.

17

Re: Verjaring

Ok, we schaffen de verjaringstermijn af. Het dossier ligt ergens een halve eeuw stof te vergaren wanneer opeens dit gebeurt:

Hoogbejaarde Nederlandse vrouw bekent moord uit 1946

In Nederland heeft een 96-jarige vrouw uit Rotterdam de moord bekend op de Leidse ingenieur Felix H.E. Guljé, die op 1 maart 1946 in de deuropening van zijn huis werd neergeschoten. De hoogbejaarde vrouw deed haar bekentenis in een brief aan de Leidse burgemeester Henri Lenferink. Naar aanleiding van de brief heeft de burgemeester met de vrouw gesproken. De gemeente heeft de brief voorgelegd aan het Openbaar Ministerie in Den Haag. Het OM doet niets met de zaak, omdat hij allang is verjaard.

"De zaak verjaarde in de jaren zestig. Volgens de wet is het niet meer mogelijk tot vervolging over te gaan. Deze zaak is vooral van historisch belang, en niet zozeer van juridisch." De autoriteiten hielden er destijds rekening mee dat iemand uit het voormalige verzet Guljé had omgebracht. De ingenieur, die directeur was van het metaalbedrijf Hollandsche Constructie Werkplaatsen, zou economische collaboratie hebben gepleegd. Guljé werd daarvan echter vrijgesproken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Re: Verjaring

Christian De Valkeneer, de procureur des konings van Charleroi, heeft een creatieve oplossing om de onderzoekers van de Cel Waals Brabant wat langer aan het werk te houden en de verjaring nog wat uit te stellen. Stel de daden van de Bende van Nijvel gelijk aan misdaden tegen de mensheid.

Nieuws » "Daden Bende van Nijvel beschouwen als misdaad tegen mensheid"

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Verjaring

Als ze de verjaringstermijn wel aanhouden heb je de kans dat bepaalde "elementen" toch gaan praten. Ofschoon waarschijnlijk de daders (of een aantal daarvan) niet meer rondlopen op deze aarde. Blijft beetje dubbel, daders moeten gestraft worden, maar wie weet wat er gebeurd als de waarheid boven komt? Dan zal waarschijnlijk België (niet alleen trouwens) schudden op zijn grondvesten.

20

Re: Verjaring

Geen feit van de Bende van Nijvel maar wel een interessant artikel dat aansluit bij deze discussie. De broer van de vermoorde rijkswachter Peter De Vleeschauwer wil het onderzoek naar de moord op zijn broer laten stopzetten » www.gva.be

"Ik geloof niet meer dat de waarheid aan het licht zal komen, want het gerecht zet onvoldoende middelen in. We willen het dossier laten afsluiten en onze eigen informatie naar buiten kunnen brengen", zegt Chris De Vleeschauwer, de broer van het slachtoffer.

"We zullen maandag aan het parket-generaal vragen om het onderzoeksdossier af te sluiten. We willen onze eigen informatie naar buiten kunnen brengen, want de federale gerechtelijke politie heeft de kraan dichtgedraaid voor het onderzoek. Volgens onze informatie is nog maar 10 procent van het onderzoek verwerkt door de aangestelde misdaadanalisten. Ik ga niet nog eens 15 jaar wachten. Het is tijd om ons gewonnen te geven en te aanvaarden dat de waarheid niet aan het licht mag komen", zegt Chris De Vleeschauwer.

Ik spreek natuurlijk voor mezelf, maar kunnen de bovenstaande citaten ook niet toegepast worden op het onderzoek naar de Bende van Nijvel?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube