251

Wens van de nabestaanden is één zaak (en, effectief, David VDS lijkt niet te willen evolueren naar straffeloosheid), de publieke wens naar historische gerechtheid een andere. Beide aspecten dienen mee te worden genomen, lijkt mij.

252

dim wrote:

Alsof historici of andere wetenschappers dan wel succesvol gaan zijn...

Ik wil hier niet garanderen dat een andere aanpak succesvol zal zijn, maar als ik naar het verleden kijk dan zie ik een onderzoek dat al bijna 35 jaar duurt en waarvan het einde of een resultaat nog steeds niet in zicht is.

Daarnaast heb je het werk van CEGESOMA - hier ben ik weer smile - die er met hun beperkte middelen in slagen om het verhaal van de moord op Julien Lahaut eindelijk te vertellen. Dit verhaal telt nog veel vragen en verder onderzoek is nodig (dat onderzoek kan trouwens zeer interessant zijn voor het Bende-onderzoek), maar we kennen nu wel de opdrachtgevers en uitvoerders van deze moord. Het is geen gerechtelijke waarheid maar zij kunnen hun verhaal wel verdedigen met (wetenschappelijke) argumenten.

Kleine voetnoot: het feit dat de moordenaars nooit berecht zijn, zal voor altijd een schandvlek blijven op de justitie in België.

louisfrancois wrote:

Politieke wraak tegen de NVA en de MR.

Waarop is dit gebaseerd? De PS heeft bedenkingen bij dit voorstel - wat hun recht is - en zij vragen om alle nabestaanden aan het woord te laten. Iets wat nu - nog altijd - veel te weinig/niet gebeurt. Wat de PS doet, gebeurt trouwens iedere dag in de politiek. Een oppositiepartij stelt zich vragen bij voorstellen van de meerderheid, maar het lijkt me wel zeer kort door de bocht om dit nu te omschrijven als "politieke wraak".

En om eerlijk te zijn, ben ik ook geschokt van uw reacties gisteren op het voorstel van de nabestaanden. Die mensen hebben net als iedereen het recht om hun verhaal te doen en hun standpunt te delen. Het vraagt waarschijnlijk ook veel moed om zo'n standpunt in te nemen, zeker voor nabestaanden. Ik kan begrijpen dat je hiermee niet akkoord bent, maar dan kan je wel op een volwassen manier reageren.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ben, ik ben niet agressief ten opzichte van deze families. Ik verwonder mij, dat hun advocaat nu wordt geopenbaard. Het is hun recht om een mening te hebben. Geen probleem voor mij.Het is merkwaardig dat zij hun mening geven nu. Deze wet is in het regeerakkoord. Het is de Vlaamse partijen die meestal gunstig waren.

254

Vreemd dat advocaat Callebaut zegt dat hij spreekt uit naam van de slachtoffers (of hun families) als het gaat over stopzetting onderzoek maar twee van z'n cliënten uit dossier Bende van Nijvel (Van Huffelen en Knockaert) weten van niets?

Heeft er iemand contact met mevr Marie-Jeanne Callebaut (Palsterman) om te verifiëren of zij wil dat onderzoek wordt stopgezet?

En wat danken de kinderen van Jan Palsterman?

Réactie van Laurence Morue, dochter van Marcel Morue :

on n'a pas le droit de laisser tous ces meurtres non-élucidés et impunis moi on m'a pris mon papa .... il faut qu'on trouve bien que je pense que si on avait voulu savoir on le saurait déjà ...mais il faut que l'enquête continue on ne peut pas enterré une affaire comme celle-là

257

Het is volledig verkeerd van Callebaut, meningen te verkondigen die niet door zijn Clienten gedekt zijn.
Zolang hij van hun geen mandaat en goedkeuring krijgt, heeft hij hierin helemaal geen mening te hebben, en deze
al zeker niet via de pers bekend te maken.

Moest dit mijn raadsman zijn, had hij op zijn minst een woordje uit te leggen, of betekende dit verhaal het einde
van de samenwerking.

Punt.

De stemming van de wetswijziging is geagendeerd voor de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers van vrijdag 16 oktober 2015. Alle documenten (verslagen van de debatten, amendementen, ...) aangaande deze wetswijziging zijn terug te vinden op » www.dekamer.be

259

Dus, de 16de wordt er definitief over de verjaring beslist?

Django68 wrote:

Dus, de 16de wordt er definitief over de verjaring beslist?

Ja, op 16 oktober 2015 zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers stemmen over de gehele pot-pourriewet van Koen Geens, waarvan het optrekken van de verjaringstermijn voor niet-correctionaliseerbare feiten een onderdeel is. De wet moet dan meteen gepubliceerd worden in het Staatsblad omdat de wet pas van kracht wordt 10 dagen na publicatie in het Staatsblad. Er is nog een andere zaak, dan de Bende van Nijvel, die vroeger dan 9 november 2015 zou verjaren en die door de nieuwe wet kan verlengd worden. Vandaar de stemming op 16 oktober.

'Je kan een onderzoek verknallen, niet stopzetten'

De verjaringstermijn verlengen om te voorkomen dat onder meer het onderzoek naar de Bende van Nijvel stopgezet wordt, het is absoluut een zinnig idee, schrijft Hilde Geens. Voor het rechtsgevoel kan het niet dat moord verjaart.

Lees hier het opiniestuk van Hilde Geens » Nieuws

Hilde Geens verdedigt de stelling dat de feiten niet mogen verjaren maar dat het onderzoek niet in haar huidige vorm hoeft verder gezet te worden. Ze geeft daarbij een aantal suggesties van de manier waarop het onderzoek wel zou kunnen verder gevoerd worden. Zo formuleert ze o.a. de mogelijkheid om het dossier in handen te geven van Cegesoma. Dit lijkt mij inderdaad de beste piste. Ik heb echter geen idee of dit juridisch kan bij een dossier dat nog niet verjaard is en nog lopende is (zie de juridische moeilijkheden die er geweest zijn voor het in handen geven van dossierstukken aan de professoren Fijnaut en Verstraeten tijdens de Tweede Bendecommissie).

Er is nl. één groot probleem: de geheimhouding van het onderzoek. Want als het de bedoeling is om de daders toch nog te kunnen bestraffen, mag er niets over het dossier gelekt worden. Die geheimhouding van het onderzoek levert geen probleem meer indien het Bendedossier op 9 november 2015 wel zou verjaren.