261

Ik denk dat de capaciteiten van Cegesoma al te optimistisch worden ingeschat...

262

dim wrote:

Ik denk dat de capaciteiten van Cegesoma al te optimistisch worden ingeschat...

Dat zijn natuurlijk politieke keuzes. Als men beslist om te snoeien in de middelen van CEGESOMA dan kunnen we geen mirakels verwachten maar als de politiek ervoor kiest om deze organisatie voldoende financiële middelen te geven, dan kunnen we een zeer interessant onderzoek verwachten.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

263

Hopelijk vinden de speurders op de valreep nog iets van materieel bewijs dat een meerwaarde geeft aan het onderzoek zodat het onderzoek direct in een stroomversnelling terechtkomt.

kenza wrote:

Hopelijk vinden de speurders op de valreep nog iets van materieel bewijs dat een meerwaarde geeft aan het onderzoek zodat het onderzoek direct in een stroomversnelling terechtkomt.

Dat lijkt me inderdaad de enige hoop. Zonder materieel bewijs blijft het een kwestie van getheoretiseer en in dit dossier is tegen elke theorie wel wat in te brengen. Leuk voor aan de toog, maar voor de oplossing is iets stoffelijks nodig. Een wapen, een DNA-match, een ander bewijsstuk... Maar als ik Bende van Nijvel-lid was, had ik me uiteraard al lang ontdaan van elk mogelijk bewijsstuk. Het enige waarvan je je niet kunt ontdoen is DNA maar daarvan is er in dit dossier helaas bitter weinig teruggevonden, zonder dat dit de speurders te verwijten valt trouwens (er was nu eenmaal geen DNA-onderzoek in de jaren tachtig).

265

Op de website van Knack staat een opiniestuk van Ivo Flachet, politiek medewerker van Peter Mertens en Justitiespecialist van PVDA. Hieronder een aantal zaken die relevant zijn voor deze discussie. Het hele opiniestuk kan je op de site van Knack lezen » www.knack.be

'Een deurwaarder die rechter mag spelen, is dat wel zo'n goed idee?'

Vandaag stemt de Kamer over het eerste deel van het justitieplan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Ivo Flachet (PVDA) vreest dat deurwaarders binnenkort te veel macht zullen krijgen. 'Deze evolutie naar het uitschakelen van een rechter is verontrustend.'

Vandaag stemt de Kamer over het eerste deel van het justitieplan van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De hele dag zullen ze debatteren over het "Wetsontwerp houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie", beter bekend als 'Potpourri 1'. De regering en de Kamercommissie Justitie hebben het voorbereidende werk er op een drafje doorgejaagd. Ze willen de wetswijziging immers kunnen publiceren in het Belgisch Staatsblad voor 24 oktober, datum waarop de misdaden van de Bende van Nijvel verjaren.

"Wat hebben de misdaden van de Bende met het burgerlijk procesrecht te maken?", vraagt u zich nu wellicht af. Goede vraag. Niets. Toch gebruikt de regering de Bende als argument om een hele reeks wijzigingen aan te brengen aan het Gerechtelijk Wetboek, zonder echt debat met de actoren van justitie en het betrokken middenveld.

(...)

Heel de logica van het plan-Geens kadert in een besparingsoperatie. Toch besteedt ons land amper 0,7% van zijn overheidsuitgaven aan justitie (1,74 miljard euro in 2015). We doen daarmee slechter dan 45 van de andere 46 landen, aangesloten bij de Raad van Europa. Gemiddeld besteden die 2,2% van hun overheidsuitgaven aan justitie. Dat is drie keer zoveel. Ondanks deze onderfinanciering wil onze regering in de periode 2015-2018 ook op justitie nog 10% besparen. Het is ons een raadsel hoe de geplande kwaliteitsverbetering en de informatisering er op die manier kunnen komen.

Moeten wij nu echt geloven dat deze besparing de juridische achterstand gaat oplossen? Of is het de bedoeling dat gewoon steeds minder mensen de weg naar het recht vinden? Denken ze nu echt dat door ambtenaren en deurwaarders rechter te laten spelen, de problemen bij justitie opgelost worden? De Kamer zou er beter aan doen het luik betreffende de Bende van Nijvel uit 'Potpourri 1' te lichten en apart te behandelen. Dan wordt een fundamenteel debat over justitie mogelijk.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

De kogel is door de kerk, 10 jaar extra voor onderzoek naar de Bende van Nijvel » Nieuws

Nog tien jaren.

Voor : 88
Tegen : 50

268

louisfrancois wrote:

Nog tien jaren.

Voor : 88
Tegen : 50

Even de puntjes op de 'i' zetten: Er hebben 88 mensen voor de Potpouri-wet gestemd en 50 tegen. De verlenging van de verjaringstermijn was daar een onderdeel van en zat mee in deze 'containerwet'. Over de onzin om dit in de Potpouri-wet op te nemen, kan je binnen dit topic al voldoende info vinden.

Benieuwd of we over 10 jaar een minister van Justitie zullen hebben die het lef zal hebben om tegen de nabestaanden te zeggen dat de Belgische justitie gefaald heeft.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Aalsters Burgemeester Christoph D'Haese (N-VA) wil een dat er een waarheidscommissie komt, die de misdaden van de Bende Van Nijvel onderzoekt. Dat heeft hij maandag gezegd op een herdenking voor de slachtoffers en hun nabestaanden.

Meer » Nieuws

270

Onderstaande teksten komen uit een veel groter, wetenschappelijk onderzoek naar de verjaring.

(...) Op 13 januari 2004 werd nogmaals een voorontwerp houdende het Wetboek van Strafrecht ingediend, de zogenaamde grote Franchimont. Het ontwerp kent een viertal doelstellingen: het streven naar samenhang en coördinatie, het streven naar leesbaarheid en doorzichtigheid, het streven naar continuïteit en het streven naar vernieuwing.

Waar de wet van 12 maart 1998 enkele punctuele hervormingen doorvoerde, zal er in het nieuwe wetboek verder gezocht worden naar een evenwicht tussen enerzijds de doeltreffendheid in de opsporing en de vervolging van delinquenten en anderzijds de rechten van deelnemers aan het strafproces, slachtoffers en verdachten, alsook de rechten van de burgers. (...)

Er werden ook een aantal wijzigingen voorgesteld m.b.t. de verjaring van de strafvordering.
Het nieuwe art. 32 sv. zou als volgt luiden:

"De strafvordering verjaart door verloop van tien jaren, vijf jaren of zes maanden, te rekenen van de dag waarop het misdrijf is gepleegd, naar gelang dit misdrijf een misdaad, wanbedrijf of een overtreding is." (...)

In dit artikel worden al meteen drie wijzigingen naar voren geschoven.

Eerst en vooral bedraagt de verjaringstermijn van niet-correctionaliseerbare misdaden niet langer 15 jaar maar wel 10 jaar. De Commissie achtte de vorige termijn namelijk niet wenselijk vermits de verjaring steunt op de idee dat na afloop van een bepaalde periode de bewijzen vervallen en dat men potentiële beschuldigden wenst te vrijwaren voor laattijdige klachten.

Bovendien vindt de Commissie het nogal opmerkelijk dat de wet in kwestie, de wet van 16 juli 2002, enkel en alleen gestemd werd met het oog op de voorkoming van de verjaring in één welbepaald dossier (m.n. de Bende van Nijvel). Ook de Hoge Raad van Justitie schraagt zich achter dit standpunt, naar mijn mening volledig terecht. Het spreekt voor zich dat dergelijke 'ad hoc'-wetgeving absoluut vermeden moet worden.

Bron » www.law.kuleuven.be | Jura Falconis | Jaargang 42, nummer 1 | 2005-2006

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube