21 (edited by K& 13-11-2011 19:07)

Ik denk dat de belgische wapenhandel, de inlichtingendiensten, de SDRA, de staatsveiligheid, de justitie het meest gediend zijn met een verlenging van de verjaring.

"Indien de waarheid uitkomt zal de staat nog meer gedestabiliseerd zijn dan ze ooit was met de Bende van Nijvel", dixit een bekend advocaat, ergens gelezen. Als het dien is waar ik aan denk, zou het nog waar kunnen  zijn ook.

22

Het mooiste zou zijn als verantwoordelijken gepakt en gestraft worden maar ik zie dit echt niet gebeuren, in al die jaren van onderzoek is er niet echt veel succes geweest. Ik denk dat de kans groot is dat er mensen gaan praten bij verjaring, ook zou het natuurlijk kunnen dat bepaalde mensen hun verhaal gaan verkopen er zijn natuurlijk genoeg verdachten die het schijnbaar niet al te breed hebben (denk aan Michel Cocu, Phillipe De Staerke).

23

In het interview met Nele en Nathalie Palsterman dat deze week in Humo staat (zie hier voor een paar citaten » Forum), gaat het op een bepaald moment over de verjaring van het onderzoek. Interessant, omdat ik vind dat alleen de nabestaanden het recht hebben om te zeggen wat er met het onderzoek moet gebeuren.

Humo: Een paar weken geleden stelde procureur De Valkeneer van Charleroi voor om het dossier te laten kwalificeren als misdaad tegen de mensheid, zodat het nooit kan verjaren. Wat vinden jullie daarvan?

Nathalie Palsterman: "Zelfs als dat al zou kunnen, dan nog vind ik dat geen goed idee. Als ze ooit nog één van de daders pakken - wat volgens mij al een utopie is - dan nog zijn er volgens mij door de jaren heen zoveel procedurefouten gemaakt dat ze hem toch nooit meer kunnen veroordelen. Soms denk ik dat ze er maar beter mee stoppen. Als ze het onderzoek afsluiten en laten verjaren, komt er misschien nog iemand met de waarheid naar boven. Als ze het heel ons leven laten opstaan, dan zullen we heel ons leven niets weten."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

24

Ben wrote:

Ik vind dat alleen de nabestaanden het recht hebben om te zeggen wat er met het onderzoek moet gebeuren.

Komaan Ben, dat is toch klinklare nonsens als je er wat dieper over nadenkt. Als de Bende mensen chanteert om naar de politie te gaan en die mensen weigeren hierom een vervolging, dan zouden de daders nooit gepakt kunnen/mogen worden volgens u?

Het zijn geen misdaden tegen de mensheid en in de praktijk zullen rechters zeggen dat de herinnering van de getuigen te wensen overlaat. Dus: geen zin.

25

Ik denk dat jij mij totaal verkeerd hebt begrepen. Dit dossier nadert zijn einde. In 2015 is het onderzoek (op dit moment) onherroepelijk voorbij. De vraag is nu, hier in dit topic, of het dossier moet verjaren of dat er een nieuwe wet moet komen die ervoor zorgt dat onderzoekers nog steeds verder kunnen speuren naar de daders (eventueel tot in het oneindige).

Ik kan hierover wel een mening hebben, maar die is eigenlijk niet belangrijk. Ik denk dat enkel de nabestaanden hierover een beslissing mogen nemen. Als een meerderheid van hen beslist om justitie verder te laten zoeken, dan moeten wij (als maatschappij) hiervoor respect hebben en de nodige mankracht en financiële middelen vrij maken.

Als zij echter beslissen dat verder zoeken geen zin heeft, dan hebben wij als maatschappij ook niet het recht om iets anders te beslissen.

In dat licht is de mening Nathalie Palsterman zeer belangrijk/interessant.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

26

Bij een strafvervolging draait het net wel om de maatschappelijke belangen (vandaar dat er een openbaar aanklager optreedt). De privéblangen staan daarnaast. Als deze daden een bedreiging zijn voor de openbare orde en het belang van iedereen, dan is het logisch dat het niet aan de nabestaanden van de slachtoffers is om hierover te beslissen.

27

En zijn de feiten van de Bende op dit moment nog een bedreiging voor de openbare orde? Ik denk het niet, of de waarheid moest zo schokkend zijn dat ze de fundamenten van onze democratische samenleving kan doen instorten. In dat geval is het voor de openbare orde net aan te raden dat de waarheid niet aan het licht komt. Daarom mijn pleidooi dat de nabestaanden hierover beslissen, net omdat zij zich geen zorgen moeten maken over de 'openbare orde' en een Openbare Aanklager wel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

28

Openbare aanklagers en onderzoeksrechters hebben zich ook aan wetten en instructies te houden, die geen uitzondering krijgen omdat het toevallig om een misdrijf gaat waar hooggeplaatsten achter zouden kunnen zitten. Zo is het in een rechtsstaat. Het tegenovergestelde, waarin de nabestaanden van de slachtoffers kunnen kiezen voor de verderzetting van een strafvervolging is het plaatsen van privébelangen boven het algemeen belang en dat druist in tegen de rechtsstaat.

In Humo staat: "HUMO Intussen is er weer heel wat gebeurd. Er is een andere onderzoeksrechter, en Eddy Vos leidt het onderzoek niet meer. Een paar weken geleden stelde procureur De Valkeneer van Charleroi voor om het dossier te laten kwalificeren als misdaad tegen de mensheid, zodat het nooit kan verjaren. Wat vinden jullie daarvan?"

Dat is een algemene vraag. Dat betekent dat men voorstelt om al dan niet speciale moorden, roofmoorden enzovoort nooit meer zouden mogen verjaren. Daar is veel voor te zeggen pro en contra. Dit betekent echter niet dat de nabestaanden van de slachtoffers dan ook telkenmale het recht krijgen om de knoop door te hakken en het één of het ander misdrijf als schending van een mensenrecht te catalogiseren. Dat is hun recht niet en het is goed dat ze dat recht niet hebben. De Bende zou hen chanteren of nog meer mensen laten "verongelukken" zodat er helemaal geen haan meer naar de eerste slachtoffers kraait.

29

Ik lees hier net in de gazet dat IBM beweert over vijf jaar te kunnen gedachten lezen. Dan weet ik het wel. Nope, het mag niet verjaren. Gewoon nog vijf jaar wachten, dan alleman eens onder de scanner leggen en hup, alles kan in ne wip en ne gauw opgelost zijn.

Dan nog effe snel een proces op basis van een drietal kleurenfoto's van liegende De Staerke en Beijer hun brein i.p.v. die miljoen bladzijden van 't dossier. En over 5 jaar en 3 maanden hebben we de Bende achter slot en grendel.

30

De misdaden tegen de mensheid zijn weer in het nieuws vandaag. Deze klassering zou ervoor kunnen zorgen dat de misdaden nooit verjaren.

Maar wat zijn eigenlijk misdaden de mensheid?

Het statuut van het Internationaal Strafhof bevat een eerste codificatie onder het internationale verdragsrecht van de definitie van misdaden tegen de mensheid. Maar al eerder wordt naar soortgelijke misdaden verwezen.
Historiek

De uitdrukking ‘misdaden tegen de mensheid’ werd pas voor het eerst als een op zichzelf staand juridisch concept gebruikt in het handvest voor het Internationaal Militair Tribunaal van Nürnberg. Hoewel de uitdrukking pas na WOII gangbaar werd in het juridische jargon, werd er sinds 1915 al uitdrukking gegeven aan misdaden die dezelfde lading dekken. In enkele verklaringen volgend op de Eerste Wereldoorlog werd er naar soortgelijke misdaden verwezen. Ook in de preambule van de Haagse Verdragen vermeldt men misdaden die nu als ‘misdaden tegen de mensheid’ bekend staan. De gewoonterechtelijke erkenning van misdaden tegen de mensheid was dus al langer een vaststaand feit.

Misdaden tegen de mensheid worden omschreven als gewelddadige handelingen (bijvoorbeeld moord, deportatie, foltering, slavernij en verkrachting) die gepleegd worden tegenover de burgerbevolking, of dit nu in vredestijd of oorlogstijd geschiedt en ongeacht het motief voor de handelingen. De aanvallen moeten bovendien grootschalig en systematisch zijn.

In navolging van het Handvest voor het Internationaal Tribunaal in Nürnberg, hebben ook de Statuten en de rechtspraak van het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het Statuut voor een Internationaal Strafhof een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het recht over misdaden tegen de mensheid en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

Bron » rodekruis.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube