301

Re: Verjaring

Ja, de tijd begint te dringen. Zeker omdat men met de Coronacrisis nooit weet waar men aan toe is. Eerste aanleg en beroep? Dat betekent dus geen assisenzaak want daar kan hoogstens cassatieberoep worden ingesteld. Een wetsvoorstel om de verjaring stoppen wanneer een dossier verwezen wordt naar de rechtbank lijkt mij een prima wetsvoorstel maar in deze doet het mij toch een beetje denken aan een artificiële verlenging van de verjaringstermijn.

The truth nothing but the truth

302

Re: Verjaring

Ik wist het he, geen betere doofpot dan het op deze manier te doen. Goed nieuws voor het forum, kunnen we nog minstens 5 jaar blijven verder zeveren ... En zijn er ondertussen nog wat gestorven etc. ... Weet je wat ze moesten doen? De beslissing hierover overlaten aan de slachtoffers. De CD en V gaat niet veel moeite moeten doen om Decroo en co mee te krijgen.

303

Re: Verjaring

Ben wrote:

(...) Het federaal parket zegt dat het optimistisch blijft, maar veel tijd om het dossier verder te onderzoeken is er niet meer. Als de zaak in 2025 verjaart, dan kunnen de speurders nog hooguit 2 jaar aan de zaak werken. Als er dan al verdachten zijn moeten die in de 3 jaar die nog resten voor de rechtbank verschijnen, in eerste aanleg en beroep. Om aan dit probleem te verhelpen, ligt een wetsvoorstel van CD&V klaar, waarbij de verjaring stopt wanneer een dossier wordt verwezen naar de rechtbank. In het geval van de Bende van Nijvel zouden de speurders daardoor nog de volle 5 jaar tot 2025 aan de slag kunnen blijven. Mocht er dan iemand zijn aangehouden, dan is er geen tijdsdruk meer om die verdachte te laten berechten.

Bron » Nieuws

Ik denk dat het probleem vooral ligt bij het feit dat er in eerste instantie DNA-profielen dient te worden opgevraagd in het buitenland.
En als men dan later een uitlevering dient te vragen aan een land buiten de EG neemt dat serieus wat tijd in beslag. Er bestaan wel uitleveringsverdragen maar als een land denkt dat het in diskrediet kan worden gebracht zou men wel eens (heel) moeilijk beginnen te doen.

The truth nothing but the truth

304

Re: Verjaring

Ben wrote:

(...) Het federaal parket zegt dat het optimistisch blijft, maar veel tijd om het dossier verder te onderzoeken is er niet meer. Als de zaak in 2025 verjaart, dan kunnen de speurders nog hooguit 2 jaar aan de zaak werken. Als er dan al verdachten zijn moeten die in de 3 jaar die nog resten voor de rechtbank verschijnen, in eerste aanleg en beroep. Om aan dit probleem te verhelpen, ligt een wetsvoorstel van CD&V klaar, waarbij de verjaring stopt wanneer een dossier wordt verwezen naar de rechtbank. In het geval van de Bende van Nijvel zouden de speurders daardoor nog de volle 5 jaar tot 2025 aan de slag kunnen blijven. Mocht er dan iemand zijn aangehouden, dan is er geen tijdsdruk meer om die verdachte te laten berechten.

Bron » Nieuws

Ik denk dat er sowieso een proces zal komen.
Een correctionele zaak als er enkel personen gedagvaard worden i.v.m. de manipulatie van het onderzoek en een assisenzaak als men er in slaagt om personen te laten dagvaarden die daadwerkelijk mee hebben geholpen om de raids uit te voeren.

The truth nothing but the truth

Re: Verjaring

coconut wrote:

Ik wist het he, geen betere doofpot dan het op deze manier te doen. Goed nieuws voor het forum, kunnen we nog minstens 5 jaar blijven verder zeveren ... En zijn er ondertussen nog wat gestorven etc. ... Weet je wat ze moesten doen? De beslissing hierover overlaten aan de slachtoffers. De CD en V gaat niet veel moeite moeten doen om Decroo en co mee te krijgen.

Wat wil je hiermee zeggen? Lokale (Belgische) politiek heeft volgens mij weinig te maken met de Bende van Nijvel. Het gaat overduidelijk over (geheime) buitenlandse inmenging. In dat geval zul je weinig of geen bewijs kunnen vergaren. De zaak is dermate gefragmenteerd dat bewijs voor een rechtbank onmogelijk wordt. Het overgrote deel van de daders is blijkbaar overleden. Diegene die nog in leven zijn (De Staerke en co.) zullen uiteindelijk weinig kunnen toevoegen. Het is onmogelijk Amerikaanse staatsburgers te betrekken, laat staan ze te veroordelen in een rechtszaak of erger...

De hele opzet van het Bende van Nijvel-loden jaren-CCC-verhaal is volledig geslaagd: De constante onvrede in de publieke opinie die door het 'onoplosbare' van het Bende van Nijvel-verhaal wordt gegenereerd was het 'uiteindelijke doel' van de initiatiefnemers, m.a.w. een rechts Europa naar model van de USA forceren. Dit is tot dusver overduidelijk gelukt!

306

Re: Verjaring

Daar lijkt het inderdaad wel op.

307

Re: Verjaring

(...) Het federaal parket stelde in het jaarverslag van 2018 expliciet dat het onderzoek volgend jaar klaar moet zijn als men tot een vonnis wil komen. “Bij de federalisering van het dossier was dan ook reeds een plan opgemaakt van de toekomstige structuur waarbinnen de onderzoekers zouden functioneren, alsook van de grote lijnen van het onderzoeksopdrachten zelf. (..) Hierbij werd ook duidelijk gesteld dat aangezien het dossier in 2025 definitief verjaart, en het uiteindelijke doel van het dossier moet zijn om tot vervolging en berechting van de daders te komen, het onderzoek klaarheid dient scheppen tegen 2022, gezien zeker 3 jaar nodig zijn om tot een vonnis te komen. Een tweede conditio sine qua non was de beschikking over voldoende speurders, analisten en materieel.”

In het jongste jaarverslag van 2019 wordt niet meer in detail gegaan over de nakende verjaring. “Het onderzoeksplan dat tot op vandaag nog steeds wordt gehanteerd bestaat erin dat er heel fel wordt ingezet op de nieuwe wetenschappelijke mogelijkheden om sporen verder uit te putten. Anderzijds worden de nieuwste opsporingsmethodes gebruikt om het onderzoek naar de daders/opdrachtgevers van de feiten vooruit te helpen”, meldt het jaarverslag.

Bron: Het Nieuwsblad | 9 November 2021

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

308

Re: Verjaring

In de Kamer Justitie zullen drie vragen worden gesteld:

Samengevoegde vragen:

1. Vraag van Anja Vanrobaeys (Vooruit) over "De stopzetting van het onderzoek over de Bende van Nijvel" (55029790C)

2. Vraag van Marijke Dillen (VB) over "De stopzetting van het onderzoek naar de Bende van Nijvel" (55029855C)

3. Vraag van Stefaan Van Hecke (Ecolo-Groen) over "De sluiting van het dossier over de Bende van Nijvel" (55029890C)

Re: Verjaring

Inderdaad Bossi.
Staat morgen op de agenda van de Kamercommissie Justitie.

310

Re: Verjaring

Van Quickenborne: “Dossier Bende van Nijvel verjaart niet per se in 2025″

Het dossier naar de Bende van Nijvel zal niet per se verjaren in 2025. Dat heeft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) laten verstaan in de Kamer. Hij wil daarover voor het einde van het jaar met een tekst naar de ministerraad trekken. Die moet dan snel zijn weg naar het parlement vinden.

» Nieuws

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube