Re: Verjaring

Meester Vermassen is een beetje moe.

362

Re: Verjaring

Ben wrote:

Het Bende-onderzoek verjaart officieel pas in 2025. Procureur Frédéric Van Leeuw - hoofd van het federaal parket - geeft het onderzoek nog drie jaar:

Komt er ooit nog iets uit het onderzoek naar de Bende van Nijvel?

‘Ik zeg altijd dat we op het federaal parket gedreven worden door de cultuur van het optimisme. Dat helpt ons om zaken aan te pakken die niemand anders wil doen. We beloven geen resultaatsverbintenis in het dossier van de Bende van Nijvel, maar we geloven wel rotsvast dat we ergens kunnen raken. En als binnen een jaar of drie blijkt dat dat toch niet lukt, zal ik ook dat eerlijk zeggen aan de publieke opinie. Maar zo ver zijn we nog lang niet. Pas als wij de handdoek in de ring gooien, is het aan de historici om zich over de Bende te buigen.’

Lees hier het hele interview » Nieuws

Veel tijd heeft federaal procureur Frédéric Van Leeuwen niet meer om de bevindingen van het federaal parket “eerlijk” mede te delen aan de publieke opinie. Zijn mandaat loopt immers af volgend jaar af en de hoge raad voor justitie heeft federaal magistraat Ann Fransen naar voor geschoven als opvolger van huidig federaal procureur Frédéric Van Leeuwen.

Ann Fransen werd geboren in Brasschaat en is de dochter van Herman Fransen, de allerlaatste baas van de rijkswacht en daarna de eerste commissaris-generaal van de politie.

Bron » www.tijd.be

Re: Verjaring

En het nichtje van Hubert.

364

Re: Verjaring

Van deze dus: Broer voormalig politiechef riskeert cel voor bedreiging » www.nieuwsblad.be

Moet een zeer invloedrijke familie zijn dat ze al deze topjobs krijgen of kregen. Dat is dan alweer de juiste man/vrouw op de juiste plaats.

Re: Verjaring

Ze hebben blauw bloed.

366

Re: Verjaring

(...) “Het dossier van de Bende van Nijvel is de grootste schandvlek in de Belgische justitie”, stelt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “Dat kan men zomaar niet onder de juridische mat vegen. De verjaringstermijn van het Bende-dossier werd al tot tweemaal toe verlengd, in 2002 en 2015.”

“Bij een strafrechtelijke verjaring in België zijn er spreekwoordelijke gangen vol met kasten die op slot zijn en waarvan men de sleutel niet meer vindt. Men weet niet wat er in de dossiers zit of waar die dossiers liggen. Dat is niet ernstig. Daarom pleit ik, in tegenstelling tot wat de nieuwe minister van Justitie voorlegt, voor een betere wettekst”, aldus nog de burgervader die ook federaal Kamerlid is.

Ernstige misdrijven als doodslag en moord mogen nooit verjaren. Ik zal er alles aan doen, overmorgen in de Kamercommissie Justitie al en de dag erna in het Parlement, om dit soort dingen finaal te veranderen.

Lees het hele artikel » Nieuws

367

Re: Verjaring

De Ronne wrote:

Vermassen: “Bandieten krijgen geen cadeau meer”

“Ik was jarenlang zelf vragende partij, nu komt het eindelijk zover. Het is goed dat we niet langer de zwaarste bandieten cadeaus geven en er meer aan de slachtoffers wordt gedacht”, reageert toppleiter Jef Vermassen. (…)

“Waarom zouden wij de zwaarste bandieten cadeaus geven? Want de verjaring was een cadeau voor wie een misdrijf had gepleegd, want hij of zij werd niet meer vervolgd. Dankzij dit wetsvoorstel kan er op elk moment nog vervolging komen voor heel ernstige misdrijven en hoeven slachtoffers daar geen schrik meer voor te hebben. Je geeft de misdadiger niet langer een cadeau, dit wetsvoorstel eert de slachtoffers en is een geschenk voor hen. De hoop op een prijs verjaart dan niet. Die schrik bestond ook voor de zaak in de Bende van Nijvel, en die schrik valt nu weg.”

Bron » Nieuws

Op de herdenkingsplechtigheid heeft mr. Vermassen nog eens zijn mening gegeven over het wetsvoorstel aangaande de verjaring van het dossier » www.tvoost.be

Oordeel zelf maar.

368

Re: Verjaring

Inzake de aanpassing van de verjaringstermijnen dateert het laatste wapenfeit van 17 oktober 2023 » www.dekamer.be

Men schijnt dus niet erg gehaast te zijn wat mij doet vermoeden dat men de stemming over het wetsvoorstel wil uitstellen tot na de verkiezingen van 9 juni 2024.

369

Re: Verjaring

  • Auteur: Anja Vanrobaeys, Vooruit (06897)

  • Departement Vice-eersteminister en Minister van Justitie, belast met de Noordzee

  • Sub-departement Justitie, Noordzee

  • Titel: Onderzoek bende van Nijvel (MV 40171C).

  • Datum indiening: 19/12/2023

  • Taal: N

  • Status vraag: Vraag verzonden naar departement

  • Termijndatum: 25/01/2024

Vraag

Op 9 november 2023 vond in Aalst een nieuwe herdenking plaats van de slachtoffers van de aanslagen van de bende van Nijvel. Voor de eerste keer gebeurde dat aan het nieuw herdenkingsmonument aan de Delhaize van Aalst waar de bende van Nijvel het laatst toesloeg. Maar 38 jaar na die laatste en bloedigste aanslag, is er nog steeds geen doorbraak in het onderzoek. In de zomer van 2022 verschenen er in de media berichten dat het onderzoek zou worden stopgezet indien er geen doorbraak zou zijn, omdat de termijnen te kort zijn om nog tot een proces te komen aangezien het dossier verjaart in 2025.

Daarop heeft de vorige minister van Justitie een wetsontwerp ingediend dat de verjaringstermijn zou opschorten van zodra de zaak zou aanhangig gemaakt worden voor de bodemrechter. Hij verzekerde ook dat het onderzoek wordt verdergezet en dat 21 speurders nog verschillende pistes nagaan.

1. Wordt het onderzoek nog steeds verder gezet? Hoeveel speurders en magistraten werken momenteel mee aan het onderzoek? Komt het monitoringcomité, dat is samengesteld uit de onderzoeksrechter, het federaal parket en de leiding van de federale gerechtelijk politie, nog steeds om de twee maanden samen om na te gaan of de gevraagde onderzoeken werden uitgevoerd en/of moeten worden bijgestuurd?

2. Het wetsontwerp dat de verjaringstermijn kan schorsen ligt momenteel ter bespreking voor in de commissie Justitie. Denkt u dat alles tijdig rond zal zijn zodat de verjaringstermijn kan opgeschort worden wanneer de zaak aanhangig wordt gemaakt bij de bodemrechter?

3. Volgens sommige mogen ernstige misdrijven zoals dood en moordslag nooit verjaren. Wat is uw standpunt?

Bron » www.dekamer.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

370

Re: Verjaring

Ben wrote:

Vraag verzonden naar departement
Termijndatum: 25/01/2024

Is 25 januari de uiterste datum waarop dit doorgestuurd kan worden naar het departement? Ben zeer benieuwd naar antwoord. Ik heb horen zeggen dat er nog twee speurders zouden zijn.