Re: Verjaring

Het mag nu wel duidelijk wezen. Geen enkele van de personen die hier meer vanaf weten zal ooit nog spreken, tenzij hij zijn of haar (want mannen zijn het vaakst loslippig tegen vriendinnen en maitresses) leven beu is. Het enige dat men nog kan hopen is dat er iemand ooit op het sterfbed met God en zijn geweten in reine wil komen en zal spreken. En die kans is groter dan men zou denken, want een stervende heeft niets meer te verliezen.

Re: Verjaring

Tenzij die 'stervende' daarbij zijn kameraden ook in gevaar brengt. Trouw onder wapenbroeders is een sterke keten.

Servo per Amikeco

73

Re: Verjaring

Blue Lothar wrote:

Het enige dat men nog kan hopen is dat er iemand ooit op het sterfbed met God en zijn geweten in reine wil komen en zal spreken. En die kans is groter dan men zou denken, want een stervende heeft niets meer te verliezen.

Ik denk dat het nu wel duidelijk is dat het hier niet gaat om brave katholiekskes die 's zondags van voor in de kerk zaten.

74

Re: Verjaring

Kamerlid Stefaan Van Hecke heeft minister van Justitie Annemie Turtelboom geïnterpelleerd op 3 juli 2013 omtrent de "verbrande" dossierstukken. De minister van Justitie had het ook kort over de verjaring van het dossier. Een uitgebreider verslag vind je hier » Forum

"Het College van procureurs-generaal heeft op een bepaald moment een advies gegeven met betrekking tot de verjaring van dit dossier, maar dat is een advies op een bepaald tijdstip dat werd verstrekt en dat uiteraard kan evolueren. De verjaring blijft wel een essentieel onderdeel in ons rechtstelsel. Het is niet de bedoeling dat men dossiers laat verjaren."

Dit lijkt er op te wijzen dat het college een negatief advies heeft gegeven (geen bevestiging). De laatste twee zinnen van de minister zijn me ook niet helemaal duidelijk, ze lijken elkaar tegen te spreken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

75

Re: Verjaring

Misschien kan in dit dossier ook het aantal pagina's een rol spelen om de zaak ooit te laten verjaren:

Eind 1996 bekeek professor strafrecht Adrien Masset in opdracht van het parlement het gerechtelijk dossier van de Bende van Nijvel en hij sloeg aan het rekenen. Als je vijftig bladzijden per uur leest, heb je vier jaar nodig om alles te lezen, schatte hij. In 2012 rekende Hilde Geens verder. Het onderzoek had al die jaren voortgewoekerd als een algenplaag. Nu heb je zeker acht jaar nodig om alles één keer in te kijken.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

76

Re: Verjaring

In 1997 sprak Hilde Geens met advocaat Moerman. Hij had toen al een duidelijke mening over de toekomst van het dossier. Voor de advocaat was de bende van Nijvel op dat moment al geschiedenis geworden. Er waren al vele verdachten en rechercheurs overleden. Met hen verdwenen puzzelstukken die nooit meer te achterhalen zijn. "We zijn in het stadium van de gissingen beland", vond hij. "Je kunt hopen op dingen die toevallig nog uit de hemel zouden vallen. Iemand die opeens gewetensproblemen krijgt en aan het praten slaat. Maar wie gelooft in zulk een toeval, en straks is alles verjaard? Het is onmogelijk om de elementen uit het dossier nog te toetsen aan zaken die nu aan het licht zouden komen."

"Het uiterlijk van mensen verandert en de daders waren gemaskerd, geschminkt, voorzien van sjaals, pruiken of petten. Winkels verdwijnen, cafés worden verbouwd, krijgen een andere naam of uitbater, kasseien worden overstort met beton, het geheugen vergeet en vervormt gebeurtenissen. Wie weet of de daders nog leven? Zelfs vingerafdrukken of ander genetisch materiaal zullen niet meer de waarheid opleveren. De dingen die toch nog bovengespit worden, moeten met grote behoedzaamheid bekeken worden en zullen nooit volstaan om mensen te veroordelen. Er blijft maar één ding over: de staat moet het fatsoen hebben om de slachtoffers te vergoeden, want de staat heeft niet gefunctioneerd."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

77

Re: Verjaring

Ook Luc Hennart gelooft niet meer in een oplossing. In mei 2013 organiseerde RTBF-radio een debat over de stand van zaken van het onderzoek. Hennart klonk tijdens dat debat bezorgd. Hij had het gevoel dat de situatie oncontroleerbaar was geworden en dat het onderzoek nergens stond. "Er is zoveel rook dat je de vuurhaard nooit zult vinden."

Ook journalist Gerard Rogge, een andere deelnemer aan dat debat, was even pessimistisch. "We hebben dat soort gevechten tussen de oude speurders en de nieuwe zo vaak meegemaakt dat we de uitkomst kennen: ze zijn nooit goed voor het onderzoek. Het is altijd hetzelfde scenario, dezelfde rififi. Het bendedossier is een mooi raadsel en je raakt er snel van in de ban. Er komen nieuwe mensen in de cel en ze ontdekken de hypotheses. Ze vallen voor de hypotheses die het meest sexy zijn, de destabilisering, extreemrechts, de vroegere rijkswacht, waar wij allemaal in geloofd hebben en op gezocht, ze snappen niet waarom wij en al die andere uilen de opheldering niet gevonden hebben, en aan het eind van het verhaal staan ze daar net als wij, zonder een materiaal element."

Bron: Beetgenomen | Hilde Geens

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Verjaring

"Er is nog tijd om na te denken over aanpassing verjaring Bende van Nijvel"

Tot 10 november 2015, het ogenblik dat het dossier van de Bende van Nijvel verjaart, is er nog voldoende tijd om de wetgeving inzake de verjaring aan te passen. Dat verklaarde minister van Justitie Annemie Turtelboom in de commissie Justitie van de Senaat tijdens een gedachtewisseling over het dossier. Commissievoorzitter Alain Courtois (MR) nam in naam van de commissie akte van het standpunt van de minister.

Meer » Nieuws

79

Re: Verjaring

Ik vertrouw die Turtelboom voor geen cm en verwacht er dan ook niets van.

Re: Verjaring

Als Anciaux aandringt om nu al een assisenproces op te starten moeten er toch wel heel concrete aanwijzingen zijn.