21

Kan de naam van de eigenaar van het bos niet gewoon opgevraagd worden bij de gemeente?

22 (edited by Boemerang 30-08-2011 09:47)

Deze foto-bewerking is volgens Philippe Clerbois representatief voor de Oude. De jas was volgens hem een militaire jas van het type "smoke" (voor de foto gebruikte ik een "SAS Parka smoke").

https://lh4.googleusercontent.com/-4gWy-i65KYQ/TlPqlp8ChHI/AAAAAAAABkw/fuAWnoMjIwo/s640/1e%252520ouwe.jpg

De Franstalige follow-up van het interview » tueriesdubrabant.com

PS: Laten we niet vergeten om Merovinger even te bedanken voor de vertaling van het interview. Mero, bedankt!

23

Interessant interview. Het geeft een goed beeld van wat er in het bos van La Houssière is gebeurd die fatale avond. Vooral de aanwezigheid van de rijkswachters is een interessant gegeven.

Ik heb eigenlijk ook nog een vraag voor de getuige. Kent hij het 'Spookhuis' in het bos van La Houssière?

Ook over die 'onbekende' brand heb ik nog enkele vragen. De getuige zegt: "Nadat wij dit op het nieuws gehoord hadden zijn mijn vrouw en ikzelf terug naar het bos gereden en inderdaad hebben wij een beetje lager in de rue de la Chapelle au Foya een verbrande plek gezien. Wij hebben onszelf gezegd: 'Gek, dit is op enkele meters van de plaats waar wij de auto hebben gezien'."

Hier is dus waarschijnlijk iets door de Bende van Nijvel vernietigd dat niet bekend is. Maar het was wel een hevige brand, volgens de getuige. Zijn er dan geen andere getuige die die nacht een brandhaard hebben opgemerkt? Die plaats bevindt zich namelijk al tegen de rand van het bos.

De getuige heeft de brandhaard gezien. Heeft hij iets herkenbaar gezien zoals papier, kledij, ...?

En wat moet er apart van de wagen vernietigd worden?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ondanks het feit dat de getuige het bos zeer goed kent, kent hij het spookhuis niet en weet hij ook niet waar deze zich exact bevindt.

Hij weet niet of er andere getuigen zijn van de brand waarvan hijzelf met zijn vrouw achteraf de brandhaard heeft gezien. Wel zijn er huizen in de buurt (Planois), dus mogelijk hebben mensen toch iets gezien.

25 (edited by Merovinger 02-09-2011 09:54)

De getuige heeft nog een aantal foto's gemaakt van het bos met een aantal aanduidingen

Zicht op het kruispunt met links de rue de la Chapelle au Foya en rechts de rue de la Fontaine. De oude stond links beneden in de rue de la Chapelle. De Golf stond op de plaats van de camionette maar met het portier van de bestuurder open en met open kofferdeksel. De opgravingen vonden plaats links van de rue de la Chapelle terwijl rechts in de rue de la Fontaine een zandgroeve is. Noch de groeve noch de zone tussen beide straten werd onderzocht. Na het zien van de feiten is de getuige naar rechts afgedraaid.

http://i42.servimg.com/u/f42/16/82/22/48/forum_10.jpg

Zicht vanuit rue de la Chapelle au Foya met aanduiding van de plaats waar de getuige de resten van een brandhaard heeft gezien.

http://i42.servimg.com/u/f42/16/82/22/48/forum_11.jpg

De brandhaard was dus 70 m gelegen van het kruispunt en op de linkerkant van de rue de la Chapelle. Er was toen veel minder struikgewas.

http://i42.servimg.com/u/f42/16/82/22/48/forum_12.jpg

Brug over de spoorweg. Naar rechts beneden is de weg naar de Mestdagh.

http://i42.servimg.com/u/f42/16/82/22/48/forum_13.jpg

Algemeen overzicht. "Cul de sac" betekent "doodlopende straat". De nabijgelegen camping heeft volgens kael geen al te beste reputatie maar was dit vroeger ook al het geval?

http://i42.servimg.com/u/f42/16/82/22/48/forum_14.jpg

26

Merovinger wrote:

Noch de groeve noch de zone tussen beide straten werd onderzocht. Na het zien van de feiten is de getuige naar rechts afgedraaid.

Correctie, de groeve is wel onderzocht geweest door de speurders.

Merovinger wrote:

De brandhaard was dus 70 m gelegen van het kruispunt en op de linkerkant van de rue de la Chapelle. Er was toen veel minder struikgewas.

Paar vragen i.v.m. deze plaats: de getuige spreekt in het interview over het feit dat het een redelijk grote brand moest zijn omdat de bomen rondom ook brandschade hadden. Op deze foto zie ik echter alleen varens en redelijk jonge struiken. Ik vermoed dat er in 1985 dus enkel (naald?) bomen stonden en geen struikgewas?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

27 (edited by Merovinger 26-09-2011 12:31)

Ik heb vorige week met de getuige het bos en de kanaalomgeving bezocht. De resten van de brandhaard die de getuige op 11.11.85 heeft gezien in de rue de la Chapelle au Foya was volgens hem bijzonder groot: grote omtrek op de grond en de takken en boomstammen rond de brandhaard waren eveneens verbrand. Het zullen dus zeker niet gewoon maar kledij of papieren geweest zijn die daar verbrand werden. Maar wat dan wel? De tweede Golf? Maar door wie én wanneer zou het wrak dan opgehaald geweest zijn ??

Ben wrote:

Correctie, de groeve is wel onderzocht geweest door de speurders.

Inderdaad, doch bijzonder beperkt enkel maar aan de voet van de heuvel tussen beide straten. Ter hoogte van de brandhaard zijn er nooit opzoekwerken gebeurd.

Ondanks zijn getuigenis op televisie heeft niemand uit de omgeving van het bos Philippe aangesproken over de bendefeiten. Het enigste wat uit de mond van de buurtbewoners komt is: "Oh ja we weten bepaalde zaken en hebben feiten gezien maar wij zeggen niets." De angst zit er dus nog dik in!

28 (edited by Merovinger 26-01-2012 00:44)

Ik heb Philippe een aantal maanden geleden ontmoet voor een rondleiding door het bos en hij heeft mij verteld dat de man achter de open deur van de Golf niemand minder dan Patrick Haemers was! Philippe klonk héél overtuigend. Hij is dan ook formeel zeker van wat en wie hij gezien heeft. Hij bevestigt dit trouwens nu ook openlijk op het Franstalige forum.

Er zijn nog meer zaken maar dat laat ik aan Philippe over om openbaar te maken. CWB weet hier trouwens alles over.

29

Ik stelde aan Philippe C. de vraag in hoeverre een getuige van een lopend onderzoek zomaar interviews mag geven. Het antwoord was toen dat hij enkel zaken vertelde die reeds bekend waren door bijvoorbeeld de reconstructie op VTM/RTL.

Maar nu gaat hij een stap verder, hij noemt namelijk een naam (en niet zomaar één). Ik ga hier nu niet zitten zagen over procedurefouten want dat heeft in dit dossier geen zin meer, maar wat is de reden waarom hij opeens namen noemt?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

30 (edited by Merovinger 26-01-2012 22:04)

Dat vraag je best aan Philippe zelf. De aanleiding van het openbaar maken van de naam is volgens mij het vertrek van Vos. Iemand op het Franstalige forum heeft nl. voor Vos een aantal vragen opgelijst (voor het geval Vos die ooit eens wil/kan beantwoorden). Eén van de vragen was of het mogelijk en realistisch was om te denken dat het trio in Aalst bestond uit Patrick Haemers, De Staerk. en één van de broers D. Hierop heeft Philippe gereageerd door te zeggen wie hij in het bos heeft gezien.

Ik denk dat Philippe vreest dat door het vertrek van Vos het onderzoek volledig zal stilvallen. Hij heeft de moed gehad om te getuigen en véél vroeger dan 2003  en lang vóór de "zelfmoord" van Patrick Haemers (lees het interview er nog maar eens op na). Ik denk dan ook dat hij het moeilijk heeft dat ondanks zijn belangrijke getuigenis de daders nooit zijn opgepakt en veroordeeld. Door de naam nu openbaar te maken na het vertrek van Vos wil hij waarschijnlijk druk op de ketel zetten. En zoals ik elders vermeldde weet Philippe en CWB nog meer dingen.

Zie deze  en deze discussie (Philippe C = aigle4)