2e Bende-commissie (1996/97)

PDF 1 » dekamer.be (88 pag.)

  • Verslag

PDF 2 » dekamer.be (218 pag.)

  • Bijlage 1: De inventaris van publiek gemaakte grieven.

  • Bijlage 2: Mogelijke betrokkenheid van bepaalde (gewezen) leden van de Veiligheid van de Staat en/of van de Algemene dienst inlichtingen en veiligheid en/of van de rijkswacht.

PDF 3 » dekamer.be (275 pag.)

  • Bijlage 3: Een dossier-analyse van 4 pijnpunten.

PDF 4 » dekamer.be (155 pag.)

  • Bijlage 4: Analyse van het onderzoek naar ex-rijkswachters in de jaren 1976/1990

PDF 5 » dekamer.be (300 pag.)

  • Bijlage 5: Een nadere analyse van enkele controversiële kwesties aan de hand van getuigenverhoren en aanvullende onderzoeken.

PDF 6 » dekamer.be (176 pag.)

  • Bijlage 6: Analyse van de hoorzittingen met betrekking tot Deprêtre, BOB Waver, betrokkenheid inlichtingendiensten en onderzoekscoördinatie zaak Bende van Nijvel/Mendez.

  • Bijlage 7: Een aanvullende analyse van het onderzoek in de jaren 1986/97

Voor wie ook de moties en voorstellen wil lezen » lachambre.be

2 (edited by Merovinger 12-08-2011 12:43)

Een deel van de rapporten van de tweede bendecommissie zijn ook in "boek" vorm verschenen. Hierbij het deel van het verslag van prof. Masset over o.a. het rapport Bihay-Balfroid » books.google.com (204 pag.)