1 (edited by Boemerang 21-02-2012 14:12)

Topic: Overzichtsschema

Een kwestie van Overzicht:

Replica van het schema van de Cel Waals Brabant

Dit schema is een replica van het schema dat bij het CWB aan de muur hangt. De bronnen voor deze replica zijn o.a. verschillende filmbeelden en een ballistisch schema. Het is dus geen "eigen interpretatie" en ik moest dan ook de neiging weerstaan om extra verbindingen te tekenen.

Alleen voor wat betreft de portretten van daders is er onzekerheid. Dit komt omdat CBW een aantal portretten geheim houdt. Bovendien is het gedeelte schema waar de verdachten van Waver/Hoeilaart staan afgebeeld, niet duidelijk op filmbeelden te zien. Het is mij dus niet zeker of er daar geschreven info staat of dat er bij Waver nog een portret hangt. CBW geeft nauwelijks tot geen informatie vrij over de precieze daden van een portret of met welk wapen een portret geassocieerd wordt.

Voor zover ik niet kon lezen wat er bij een portret stond, of voor zover er onzekerheid bestaat over een wapen of bewijs-link, geef ik dit aan met blauwe letters. Het schema hanteert zoveel mogelijk de zekere feiten. Daarom ontbreken er nogal wat portretten. De portretten die CBW aangeeft zijn dan schijnbaar de "heterdaadjes", dwz personen die direct bij het plegen van de daad zelf zijn gezien. Portretten van mensen die zich verdacht gedroegen staan er dus niet op evenals de minder zekere portretten.

Op het echte schema van CBW zijn de bewijs-links voorzien van een nummer. Bij enkele is het makkelijk in te vullen (kluis Aalst bijvoorbeeld). Toch geef ik ook dit aan met blauwe letters

Op het echte schema bij CBW staat veel meer informatie... het is dan ook iets van 1.50mtr bij 3mtr. Deze informatie is niet weergegeven omtrent dat ik ook niet weet wat daar allemaal staat. Bovendien wordt mijn replica onleesbaar met teveel kleine lettertjes. Het is nogal iets kleiner dan het origineel. Op de onderste lijn van het schema heeft CBW bij iedere verbinding een uitroeptekentje of een vraagtekentje staan. Daar mij de betekenis hiervan onduidelijk is en omdat ik slechts een paar vraag/uitroep-tekentjes zou kunnen aangeven, heb ik deze niet op het schema weergegeven.

In ieder geval kan dit schema dienen als een basis, men kan makkelijk zien welk wapen waar werd gebruikt. Het bevestigd mijn eerdere vermoedens van een tweede (onbekend) wapen dat is afgevuurd in Maubeuge. Ook laat het zien dat men de Centaure vermoedt als wapen gebruikt in Hoeilaart (officiële ballistische link is niet aan te tonen), Het gebruik van dit wapen in Aalst is dan weer (vreemd genoeg) niet aangegeven.

https://lh4.googleusercontent.com/-3GgNWkYUn8I/T0OA6imS-VI/AAAAAAAACUo/CDEI6TyvbkI/s1152/Replica%2520overzichtsschema%2520CBW.%2520versie-1.jpg

Klik hier voor een grotere versie.

2

Re: Overzichtsschema

Dank Boemerang, indrukwekkend. Dus als ik het goed begrijp heb je hieruit kunnen afleiden dat de baardmens bij Anderlues hoort?

Re: Overzichtsschema

Ik moet toegeven, dit is verrekte handig. Ben, mag het van mij een plek geven op de website. Dit scheelt vele roms in onze hersenen.

4

Re: Overzichtsschema

Prachtige reverse engineering, van een kleine foto tot een samenhangend plan. Ik zie slechts een klein foutje na een snelle controle, dus ook fout voor de CBW.

De Peugeot van Dewee is niet in Waterloo centrum in brand gestoken maar op 200 meter van het restaurant van van Camp zes maand voor zijn moord. Het is daar een soort drie "gemeentekruispunt", dus in een verder werkschema aan te vullen met een stippellijntje. Ik denk dat ze dit daar in de CBW nog altijd niet weten, vandaar.

Re: Overzichtsschema

Prima werk Boemi! Binnenkort krijg je een PV van het CWB in je bus voor het bekendmaken van onderzoeksdocumenten hahaha! smile Maar als het CWB bepaalde cruciale info niet openbaar wil maken dan moeten wij dit op dit forum maar doen. Daarvoor dient het forum toch voor een stuk voor, de druk op het dossier houden opdat het eindelijk vóór de verjaring wordt opgelost.

Je zegt dat je je moest inhouden om zelf niet bepaalde linken te maken. Wat houdt je hier tegen? Breng gerust maar jouw versie van het overzicht. Wie weet hebben de onderzoekers daar zelfs nog iets aan. Ik geloof nl. ook dat de Centaure gebruikt is in Aalst en mogelijks, gelet op zijn getuigenis, zelfs het wapen is waarmee op David is gevuurd. Vooral bij de wagens zouden grote verschillen kunnen zijn met het overzicht van het CWB.

6 (edited by Hestur 21-02-2012 23:40)

Re: Overzichtsschema

Schitterend Boemerang. Een van de belangrijkste posts van het jaar. Dit is het basisschema waaraan we alles moeten ophangen. De misdaden van de  "Bende van Nijvel" zijn net die misdaden, die met wapens gelinkt kunnen worden aan de zakken in Ronquières. Niet meer, niet minder. Dat mogen we nooit vergeten.

7 (edited by Merovinger 22-02-2012 01:10)

Re: Overzichtsschema

Wat mij eerder nog nooit was opgevallen is de hoeveelheid gebruikte wapens in Anderleus: vijf om precies te zijn! En dit voor een overval op een juwelierszaak. Kan je zulke overval niet plegen met slechts één wapen? Moeten we hieruit afleiden dat het doel van de overval niet de buit was maar het doden van het koppel? Was het juist de bedoeling om zoveel mogelijk van deze wapens te gebruiken om de Borains vrij te pleiten?

We wisten al dat in Nijvel zoveel wapens gebruikt werden maar voor de feiten in Anderleus is dit, voor mij althans, een nieuw gegeven.

En oh ja, in Anderleus werd een 7.65 gebruikt die buit was gemaakt van één van de neergeschoten rijkswachters tijdens de overval in Nijvel. De Bende signeerde haar overvallen altijd met een knipoog, kwestie van duidelijk te maken dat het om dezelfde bende gaat. Ze maakte het voor de speurders wel héél gemakkelijk.

Uit deze tabel kan verder worden opgemerkt dat:

  • Op ballistisch vlak de feiten van de tweede vlaag in 1985 enkel maar gelinkt zijn aan de feiten van het einde van de eerste vlaag via de twee riotguns (zonder rekening te houden met de Centaure waarvan we nog geen bevestiging hebben dat deze in Aalst werd gebruikt);

  • Deze beruchte twee riotguns pas vanaf september 1983 ter sprake komen nl. in Temse en Nijvel.

8 (edited by Merovinger 22-02-2012 01:21)

Re: Overzichtsschema

Ik mis de wapenlinken via de zakken in Ronquières in de tabel. Of is dit alles? OK, er zat nog veel munitie in de zakken maar wapens of onderdelen van wapens?

Als dit echt alles is dan merk ik nu opeens een patroon voor de zakken in Ronquières. Enkel de Centaure en de twee 7.65 zijn teruggevonden. Meer bepaald enkel wapens die de Bende duidelijk heeft gestolen tijdens haar geweldplegingen: de Centaure in Dinant en de 7.65 meegenomen in Nijvel van de neergeschoten rijkswachters. Er zijn natuurlijk nog de wapens gestolen bij Dekaise maar die zaten niet in de zakken.

9 (edited by Boemerang 22-02-2012 21:13)

Re: Overzichtsschema

Dank voor de respons, echter het is vooral CBW die veel werk aan het schema heeft gehad, de mijne is "namaak". wink Ik wil er even nogmaals op wijzen dat op het originele schema van CBW er hier en daar aanvullende info is bijgeschreven (met balpen of marker) Dit is alleen leesbaar als je met je neus voor het echte schema staat. 

Dim, yep, en dan is er ook nog deze foto waar de "drie van Anderlues" samen op een kast prijken. Het "kunnen aantonen" van de band tussen deze portretten en Anderlues was de oorspronkelijke reden om het schema na te maken.

K&, het originele overzichtsschema van CBW is Frans en gebruikt (voor zover ze zichtbaar zijn) aanduidingen als "Szymusik - Decouverte Golf Van Camp - Hold-up Brain l'Alleud", ... Het gedeelte bij Waterloo komt niet leesbaar in beeld, waarschijnlijk staat er "Decouverte Peugot". De plaatsnamen vond ik zelf even duidelijker en nemen minder plaats in beslag (die van hun is 1,3 bij 2,5 meter ofzo). De aanduiding Waterloo is gebaseerd op een ballistisch schema waar ze het zo noemen. Je schrijft al dat het daar een drie-gemeenten-punt is, misschien was het dus nog net op grondgebied van Waterloo. (Van Waterloo-centrum is dan ook geen sprake.) Hetzelfde met Lasne (Plancenoit) en Ukkel (Santana) Bij het CBW zullen ze vast wel ergens de precieze vindplaats weten.

Merovinger, ik denk heus niet dat het CBW iets te leren heeft van mij, toch eerder andersom. Wij tastten vaak in het duister en als we iets niet zomaar kunnen verklaren gaan we van alles verzinnen. Zij hebben echter het dossier en hebben vast af en toe eenvoudige verklaringen voor iets waar wij ons druk om maken.

Er zaten delen van een Beretta en delen van een Ingram.38 in de zakken, deze waren afkomstig van Dekaise. Er gaat ook een link van 9mm-2 naar een kogel die in die brandhaard van Houssiére werd teruggevonden. Bedenk dat niet afgevuurde gevonden munitie geen 1e graads ballistische link is. Van de 2e graads ballistische links bestaan er meerdere maar die staan niet op dit schema.

De gestolen FN-7.65's dienden ook bij de moord op van Camp, zeker één van die wapens had toen een demper erop (volgens de dochter). Voor politie/rijkswacht is het uitermate bitter als er moorden met gestolen politiewapens worden gepleegd. Dat de riotguns pas zo laat (relatief) erbij kwamen verbaasde mij niet meer maar het verwondert me wel (ik zag dit eerder ook zo op een ballistisch schema). In sommige pers spreekt men al bij Genval over riotguns. Het kan natuurlijk dat ze die wel bij zich hadden maar er niet mee schoten.

10

Re: Overzichtsschema

Boemerang,

  • Wat is volgens jou bedoeld met de 9mm waarmee op 9-11-1985 in Houssière geschoten werd? Is dit de munitie die gevonden werd op de veronderstelde executieplek van de 'Killer'?

  • Anderlues: vijf wapens voor drie daders. Hoe liepen die kerels er bij? Absurd.

  • Frappant dat de Bende na Aalst wapens in het kanaal gooit die in geen twee jaar gebruikt zijn en niet de feitelijke moordwapens van '85. Plots moeten 'warme' wapens die al jaren stof liggen te verzamelen en behoorlijk belastend waren weggewerkt worden (4 doden).

Acht iemand het haalbaar een aangepaste kaart te maken, waarbij de beschrijving van de daders ook opgenomen is?  Soms bestaat hierover interessante informatie (bv. blond haar, vreemde taal, ...), zonder robotfoto. Misschien kunnen we nog verder bepaalde personen aan een bepaald wapen linken.