51 (edited by Mistery 30-03-2013 22:55)

werner, heldere omschrijving van het begrip hypothese, echter in het geval van Renne en Murciellago gaat dit helaas niet op, men geeft wetenschap van kennis aan, m.a.w. het geven van een getuigenvklaring en het omschrijven van situaties welke zij beide hebben gedaan op dit forum, heeft niets meer met een hypothese te maken maar met een vaststeling van feiten. Een hypothese is een op basis van voorhanden eerste informatie een gadachtengang formuleren hoe iets gegaan zou kunnen zijn, of wel motivatie er aan ten grondslag zou kunnen liggen.

"Niets is wat het lijkt, want de waarheid veranderd nooit"

52

Toch leid hun verklaring tot geen oplossing, noch een arrestatie. Dus A, geen B » correlatie

53 (edited by the end 31-03-2013 02:45)

Werner wrote:

Toch leid hun verklaring tot geen oplossing, noch een arrestatie. Dus A, geen B

Wat bedoel je Dus A geen B? Dat van dat springen dat is een goeie, nu er kan nog een C en een D zijn. Maar het belangrijkste is hoe de ontvanger met al die info omgaat.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

54

Ik bedoel daarmee dat men zich moet beperken tot de feiten waar men getuige van is zonder dat men die feiten naar voor brengt in combinatie met een verklaring.

Ik ben reeds gestopt op dit forum, maar toch kom ik nog 1 keer terug. Ik heb me overigens niet laten wegjagen. Het is puur het gebrek aan respect en de slechte moderatie dat ik afscheid nam. Neem bv dit topic: "de theorie van noorderling". Ik heb dit topic nooit geopend, dit heeft Ben voor mij gedaan zonder overleg. Hij heeft een losse post plotseling als mijn theorie verklaard, hetgeen op mij nogal politiek over komt. "ik beslis voor u". Dit is dus niet mijn theorie. Begrijp me niet verkeerd, en dat kan je ook teruglezen als u mijn historie opzoekt. Ik heb door alle jaren heen Ben vele malen gecomplimenteerd. Met zijn vele onbaatzuchtige werk. Dit wil alleen niet zeggen dat ik alles goed vind wat hij doet.

Dingen die ik als dubieus beschouw is bv het sluiten van de "theorie van speurneus", het gaat hier nota bene om het meest vrije onderdeel van deze website, uw eigen gedachte opschrijven zonder alles toe hoeven weten. Zelfs dat kan Ben niet eens meer in goede banen leiden.

Wat ik ook heel raar vind is het toontje dat mensen hier aanslaan, zeer denigrerend. Dat er zulke mensen bestaan ok, maar de moderatie doet er niks aan, en ook de komt er geen kritiek van andere leden hierop. Zelfs de ergste aanval die ik hier ooit gelezen heb, iemand een (xanax)kogel toewensen, bleef onbestraft, nee zelfs geen vermaning.

Kijk ook nog eens naar de laatste post van the end, onder Mededelingen. Ik heb the end nog zien binnenkomen als nieuweling, iemand met een eigen kijk, maar wel respectvol. Kijk nu dan eens, het lukt hem niet eens meer het respect op te brengen om de naam van speurneus nog correct uit te typen. Hij is dus niet de enige die zo'n toontje aanslaat en denkt de sfeer te kunnen bepalen, of beter gezegd naar zijn hand te zetten. Er zitten op dit forum een stuk of 5 lieden die er plezier in lijken te hebben anderen af te zeiken, zodra deze volgens hen te weinig inzicht hebben of dossierkennis. En dit groepje wordt de hand boven het hoofd gehouden door de moderator hier. Dit is richting Ben ook mijn enige kritiek, voor de rest enkel lof, zeker ook als schrijver. Het gaat mij alleen om de moderatie.

Er zijn overigens genoeg forumleden over die ik wel hoog heb zitten, een geronimo, Merovinger, hestur, clevertrovor, DLB en er zijn er zeker nog wel meer. Zij kunnen wel normaal reageren, ook al zijn ze het niet eens. Zo zou een forum moeten zijn. Het is ook dankzij hen, dat ik blijf meelezen.

Ik hoop dat Ben zo sportief is mijn reactie te laten staan, ook al is hij het er niet mee eens. Ik heb mijn mening uitgesproken zonder iemand af te zeiken, zonder verwensingen en wel inhoudelijk te reageren.

In mijn eigen (gekregen) topic mag ik hopelijk uitspreken wat ik wil. Ik heb jaren meegelezen, en ofschoon ik geen complete Bendeverslagen heb gelezen staan hier op dit forum en op deze website wel de belangrijkste bevindingen hiervan. Hetzelfde geldt voor de Bendeboeken. Dit forum staat vol met de belangrijkste citaten en conclusies van ieder boek. Toch blijft men roepen dat je van niks weet. Ook vaak gehoord is de stelling dat als je het Frans niet machtig bent, je niet kan meepraten, het lijkt wel de omgekeerde taalstrijd. Je kan mensen buitensluiten zoveel je wil, of je echter daarmee dichter bij een oplossing komt lijkt me twijfelachtig. Je zou juist blij moeten zijn met ieder nieuw forumlid die bereid is kritisch mee te denken, ook als dit niet gelijk in uw straatje past.

Zoals beschreven is dit mijn topic dus. Ik ben een aanhanger van Ockham's Scheermes. Na het scheren blijft er in 1982 en 1983 nog steeds een bende over die het doet voor het geld, de kick en het geweld. Geen enkel complot, motief of andere inkomsten bron voor de Bende heeft mij althans kunnen overtuigen. Men rooft, men steelt en verkoopt misschien wat men heeft gestolen, men moord als het uitkomt, maar daar blijft het bij. Voor 1985 ligt dat meer genuanceerd. Het zo bewust opzoeken van geweld kan een signaal zijn dat er meer aan de hand is. Helaas geldt ook hier voor dat het aantonen van een complot met logisch motief in gebreke blijft. Hoeveel garages Bouhouche ook huurt, en hoeveel wapens er ook door zijn handen zijn gegaan, de koppeling tussen hem en de Bende, de missing link, ontbreekt. Daar moeten we wel naar blijven zoeken, uiteraard.

De opsporing is weer een ander verhaal. De kans dat alle missers in het onderzoek aan toeval te wijten zijn, lijkt mij kansberekeningstechnisch gezien te grenzen aan nul. Er speelden dus klaarblijkelijk meer belangen waarschijnlijk zelfs over de hoofden van de Bendeleden heen. Ook hierin hoop ik dat er ooit een doorbraak zal volgen. Welke speurder komt nou eens uit de kast , toont berouw en zegt gewoon wie er bewust aan het manipuleren is geweest.

Ik ben zoals gezegd weg van dit forum als meeschrijver, maar zal altijd blijven lezen. Maak er het beste van, en ik sluit mij geheel aan bij geronimo: "Gelukkig 2014 aan allen, en zullen we is proberen om wat meer verdraagzamer te zijn". Mooi gezegd.

Aller mensen, maak er wat van!

Het is spijtig u te zien vertrekken. Ik kan me de redenen wel voorstellen. Het klopt dat er mensen op dit forum zitten die het moeilijk vinden om een waardige discussie te voeren. Het zijn vaak leden die een vrij sterke overtuiging hebben over wie de Bende van Nijvel was en er problemen mee hebben als anderen er radicaal anders over denken, of hun overtuiging van kritische kanttekeningen voorzien.

Het zijn niet altijd fijne discussies en ik ben om die reden ook weleens een tijdje 'weg' geweest van dit forum. Wellicht dat een strakkere moderatie en een soort code of conduct de scherpe kantjes eraf kan vijlen?

Nu ik weet dat een theorie, geponeerd tijdens een lopende discussie, door de moderator ongevraagd tot apart topic kan worden gepromoveerd, word ik wel voorzichtiger met het ventileren van hypotheses. Het lijkt me toch een zaak van de forumdeelnemer om te beslissen of zoiets zwaarwichtigs als een theorie een nieuw topic wordt of niet.

Zeggen dat je Frans moet kennen om mee te mogen praten, is uiteraard niets anders dan arrogant en ver beneden de waarheid. Ik heb hier twee á drie meter boeken en andere publicaties staan over de Bende, volledig in het Nederlands. Soit, in Charleroi hebben ze natuurlijk meer. smile De belangrijkste zaken staan ook allemaal op deze site. Ik wil maar zeggen: zelfs wie alleen Nederlands kan of wil lezen (ik vind het persoonlijk gewoon gemakkelijker) heeft voldoende tot zijn beschikking om mee te mogen praten.

Afijn, noorderling, uw kritische kanttekeningen worden nu al node gemist. Maar het gaat uw goed, hoop ik in ieder geval.

4 misdaden binnen 4 weken, een duidelijke reeks, met een pauze ervoor en erna qua ballistiek. Ik hoop dat ik hier een apart topic over mag openen.

Ik ben dus op zoek naar een rode draad in de reeks Temse-Nijvel-Ohain-Beersel. Dat zijn duidelijk 4 misdaden op rij die bij elkaar horen. Als ik de piste van het banditisme toepas, zie ik gasten die getipt zijn over de vesten, deze heel graag willen, de vesten dan gaan 'uitproberen', zoeken bewust de confrontatie met de politie in Nijvel. Voor de kick willen ze dan in een Porsche rijden. Om uiteindelijk weer de 'dope' te voelen van een supermarkt overval in Beersel. Let ook op de beschrijving aldaar: Voor het eerst is zo duidelijk sprake van reuzen, met zo’n indrukwekkende schouderbreedte dat men mag aannemen dat ze aan body-building doen. zouden dit niet gewoon de vesten zijn die ze er onder dragen ?