1

Zou het niet nuttig zijn, gezien de stand van de feiten, en het feit dat het nu wel vaststaat dat de Bende van Nijvel gelieerd was en is, gezien de manifeste onwil tot een grondig onderzoek, aan de Belgische Staat, om niet langer gewoon te spreken van de Bende van Nijvel, maar te spreken van de Staatsbende van Nijvel?

Als men nog een doorbraak wil forceren kan dit enkel door een beroep te doen op de macht van het getal, en daar de meeste mensen zich niet informeren omtrent een dergelijke kwestie, of slechts heel oppervlakkig, lijkt de juiste naamgeving erg belangrijk!

Want, maak U geen illusies, het feit dat men nu een aantal speurders gaat toevoegen aan de Cel Waals-Brabant is volgens mij ingegeven door bepaalde onthullingen en gevolgtrekkingen op deze website!

Ik weet het, het is een beetje provocatief, maar waarschijnlijk de enige manier om er nog iets aan te doen!

2

Koen wrote:

Zou het niet nuttig zijn, gezien de stand van de feiten, en het feit dat het nu wel vaststaat dat de Bende van Nijvel gelieerd was en is, gezien de manifeste onwil tot een grondig onderzoek, aan de Belgische Staat, om niet langer gewoon te spreken van de Bende van Nijvel, maar te spreken van de Staatsbende van Nijvel?


Ik volg je niet helemaal in deze piste. De mogelijkheid bestaat dat sommige personen uit de Belgische staat - gerecht, staatsveiligheid, politie - betrokken waren bij de Bende, maar dat betekent helemaal niet dat heel de Belgische staat schuldig is.  Kiezen voor de Staatsbende van Nijvel zou eerder verwarrend en negatief werken. Persoonlijk vind ik de naam Bende van Nijvel niet echt een goede naam, maar de Vlaamse pers heeft er in september 1983 - na de bloedige moordpartij in Nijvel - voor gekozen en de naam is bekend bij het Nederlandstalig publiek. Zelf vind ik de naam Dolle Schutters van Waals Brabant een betere omschrijving.

Koen wrote:

Want, maak U geen illusies, het feit dat men nu een aantal speurders gaat toevoegen aan de Cel Waals-Brabant is volgens mij ingegeven door bepaalde onthullingen en gevolgtrekkingen op deze website!


Geen idee, maar het zou in ieder geval een mooie beloning zijn.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik geloof nog altijd niet in een degelijk onderzoek. Ik zie het eerder als een manoeuvre om de publieke opinie te sussen en laten te geloven dat ze er nog mee bezig zijn.

4

club_le-happy-few wrote:

Ik geloof nog altijd niet in een degelijk onderzoek. Ik zie het eerder als een manoeuvre om de publieke opinie te sussen en laten te geloven dat ze er nog mee bezig zijn.

Dat denk ik ook, maar ik hoop van niet.

5

kijk, volgens mij is de Belgische Staat als de dood voor 2 zaken:

  1. Dat duidelijk wordt, bij brede lagen van de bevolking, dat er een zekere link is met sexevennementen enerzijds en anderzijds dat er ook personen van de Belgische veiligheidsdiensten bij betrokken waren;

  2. Dat de Belgische Staat in deze zaak en bepaalde verantwoordelijken alsnog zouden veroordeeld worden door het Internationaal Strafhof  in de Haag, hetzij als opdrachtgevers-medeplichtigen, hetzij voor belemmering van de rechtsgang.

Ik schrijf, zoals de meeste  deelnemers aan dit forum, hier geen bijdragen voor men plezier, maar omdat ik denk dat de enige manier om nog iets ten gronde te bereiken, erin bestaat op een heldere manier de 2 bovenstaande feiten te doen doorsijpelen naar brede lagen van de bevolking, en ik denk dat een goede naamgeving hiervoor cruciaal is: dus hetzij Staatseskader van Nijvel hetzij Staatsbende van Nijvel.

Maar ik geef toe dat het een provocatieve piste is, en misschien wel van het goede teveel. Want waarom voegt men nu ineens speurders toe aan de CWB, er zijn 2 mogelijkheden:

  1. Men is te goeder trouw en wil alsnog de schuldigen vinden en bestraffen en men beschikt misschien over nieuwe elementen;

  2. Men wil zich indekken door een schijnmanoeuvre om een veroordeling door het Internationaal Strafhof te vermijden, als het daar ooit tot een proces zou komen.

Het Internationaal Strafhof (ICC) werd opgericht door het Statuut van Rome (2002). Dit verdrag vermeld duidelijk dat de bevoegdheid van het ICC niet met terugwerkende kracht gaat vóór de datum van de ondertekening. Dus voor de gebeurtenissen voor 2002, heeft het ICC geen bevoegdheid.

De Bende van Nijvel is helemaal geen staatsbende. De staat is in haar definitie een verzameling van wetten en verdragen voor en door de burgers van dit land. Dit betekent dat in correlatie tot de Bende van Nijvel er altijd een link zal zijn naar de staat maar dit is geen bevestiging naar de oorzaak.

7

De Belgische Staat is niet betrokken bij de Bende van Nijvel. Alleen één politieke partij heeft zich heeft zich verbrand in de derde graad! En die hadden/hebben het toevallig voor het zeggen.

LEO, er is meer dan die ene partij: wij zweren trouwheid aan de grondwet en de koning? Getrouwheid zweren aan de grondwet én de koning, dat is op zich al een contradictie (zie Boudewijn: Abortus). Als de club van vrolijke vrienden een probleempje heeft, dan lost het collectief die wel op. Want je moet van heel goede afkomst zijn om uit de tengels van onze trias politica te blijven en money … makes the world go round.

  • Wie heeft er doorheen de oorlogen, steeds zijn kapitaal kunnen veiligstellen?

  • Wie heeft er nooit last van een economische crisis of kan er eentje maken?

  • Van waar komt dat rare idee genaamd 'De Europese Unie'. Waar is die bedacht? En waarom moet die tegen elke prijs worden gered?

  • Van Lodewijk de veertiende tot en met 1830, was is er toen veranderd en in allerhande verdragen vastgelegd (die tot nu tot hevige discussies leiden?)

  • Waar is het momenteel in de buurlanden behoorlijk 'warm' aan het worden onder een aantal voeten?

Ben van mening dat de Bende van Nijvel zijn eigen trias politica had: de Wetgevende (feodaal), de uitvoerende (Haemers, De Staerke, …), en de rechterlijke (zij met het geld).

Montesquieu zijn 'trias politica' was een mooi concept maar er zit een behoorlijk groot 'gat' in dit systeem: Geld. Dat is de vierde macht, niemand controleert dat (of kan dat nog). Als er één iemand uit de biecht praat, dan valt het kaartenhuis dus vallen er wel kaarten bovenaan het kaartenhuis, maar de fundamenten die blijven netjes op hun plaats. Bekijk het als multi-level-marketing op een behoorlijke schaalgrootte.

Julius Caesar heeft ons toch geleerd dat: Panem en Circenses én Veni Vidi Vice een goed recept zijn om een groot imperium uit te bouwen. L'histoire se répète, steeds opnieuw, logisch want er verandert fundamenteel gezien weinig.