Topic: Boek: De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België

Wie wil kan van mij het boek 'De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België" van Hugo Gijsels krijgen. Gewoon een mailtje en ik stuur hem op. Boek telt 224 blz en is interessant.

Re: Boek: De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België

Ik meen dat dit boek reeds op Scribd werd geplaatst. Zie ook » www.scribd.com

3

Re: Boek: De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België

dolorean wrote:

Wie wil kan van mij het boek 'De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België" van Hugo Gijsels krijgen. Gewoon een mailtje en ik stuur hem op. Boek telt 224 blz en is interessant.

Na meer dan vier jaar ben ik te laat zeker? smile

4

Re: Boek: De Bende & Co, 20 jaar destabilisering in België

Plannen tot staatsgreep bestonden

“Tijdens een onderzoek naar de fraude-affaire Kirschen vond onderzoeksrechter Benoit Dejemeppe (inmiddels in Brussel procureur des konings geworden) in april 1986 tijdens een huiszoeking bij Kirschen-vennoot Hilaire Beelen de staatsgreepplannen uit 1973.”

Dit maakt journalist Hugo Gijsels in zijn boek “De bende en co - 20 jaar destabilisering in België” bekend. Het boek werd gisteren in Brussel onder grote belangstelling voorgesteld. Bij de aanwezigen werden ook ex-rijkswachtkolonel Herman Vernaillen en misdaad-auteur Jef Geeraerts opgemerkt.

Het boek, dat 495 fr. kost en 224 bladzijden beslaat, is bij Kritak uitgegeven.

Militairen

In “De Bende en co” staat op pagina 166 ook een artikel van 14 augustus 1973 van onze krant afgedrukt waarin we het hadden over een mogelijke staatsgreep in België. De toenmalige justitieminister Herman Vanderpoorten, inmiddels overleden, reageerde vanuit zijn vakantieoord dat een onderzoek door de Staatsveiligheid had aangetoond dat er niets aan de hand was. In het complot waarvan sprake, zo schrijft Hugo Gijsels, figureerden militairen en rijkswachters.

Later, tijdens de zittingen van de parlementaire onderzoekscommissie over terrorisme en banditisme, had de thans op rust gestelde rijkswachtkolonel Herman Vernaillen het ook over sommige plannen voor een staatsgreep. En ook de gepensioneerde adjudant-chef van de Waverse BOB, Guy Dussarts, bevestigde dat.

Guy Dessert stelde dat zijn informanten dezelfde namen noemden als kolonel Vernaillen: Paul Vanden Boeynants, Jean Militis, José Demarets, generaal Vivario, Raymond Charles en Fernand Beaurir. Deze laatste was ruime tijd de bevelhebber van de rijkswacht.

Waarom bankier Finné deze prominenten een plan tot staatsgreep toeschreef vertelde Herman Vernaillen niet aan de parlementaire onderzoekscommissie. In elk geval is het hoogst opmerkelijk dat diezelfde Léon Finné tijdens de nooit opgeloste overval van de Bende van Nijvel in het warenhuis Delhaize in Overijse met negen schoten werd afgemaakt.

Drugsmokkel

In zijn boek heeft Hugo Gijsels het ook over seksuele escapades, drugsmokkel in bevroren vlees, trainingskampen bij Khadafi en tevens over geënsceneerde zelfmoorden.

De auteur, die niet aan zijn proefstuk toe is, zet een aantal criminele dossiers in een politieke context. En ten bewijze citeert hij onder meer op pagina 67: “Ook Gazet van Antwerpen bloklettert op haar frontpagina dat de Bende van Nijvel uit ex-beroepsmilitairen zou bestaan en dat de moordenaars in extreem-rechtse hoek moeten worden gezocht”.

Bekende namen zoals die van Robert Beijer, Benoit de Bonvoisin, VDB, Madani Bouhouche, Jean Bultot, Jean-Francis Calmette, Guy Goffinon, Jean Gol, Paul Latinus, Martial Lekeu, François Raes, Roger Tratsaert, Eric Van Reybroeck komen veelvuldig aan bod in het boek.

Tijdens de voorstelling gisteren werd algemeen de wens uitgedrukt dat met het boek van Hugo Gijsels een stap is gezet naar de volledige opheldering van de bloedbaden die aan de Bende van Nijvel worden toegeschreven.

Bron: Gazet van Antwerpen | 18 Januari 1990

Brussels procureur des konings: “Vinden van staatsgreep-plannen is onjuist”

Benoit Dejemeppe, die vooraleer procureur des konings te worden in Brussel onderzoeksrechter was, beweert dat het onjuist is dat hij in april 1986 tijdens een huiszoeking in de fraude-affaire Kirschen bij Hilaire Beelen de staatsgreep-plannen uit 1973 heeft gevonden.

Deze onthulling staat in het boek van Hugo Gijsels: “De bende en co” dat thans op de markt is gebracht. Verder wenst procureur Dejemeppe daar geen verdere commentaar op te verstrekken. Wel herinnert hij zich dat journalist Hugo Gijsels hem indertijd heeft gecontacteerd.

Discretie

Tijdens zijn ontvangst met de gerechtelijke verslaggevers, gisteren in Brussel, herinnerde de Brusselse procureur des konings aan twee belangrijke zaken die zich vorig jaar in zijn gerechtelijk arrondissement hebben afgespeeld. Ondermeer de affaire-Haemers (de procureur had het niet over VDB) en de zaak-jaseau. In dat verband merkte Benoit Dejemeppe op dat voor wat Haemers betreft de journalisten de nodige discretie aan de dag hebben gelegd om het onderzoek niet te bemoeilijken.

Aangaande Camille Javeau, de vroegere directeur van het opiniepeilingsinstituut UNIOP die op 25 augustus van vorig jaar werd aangehouden en enkele maanden later werd vrijgelaten, liet de procureur doorschemeren dat sommige krantenjongens een zekere voortvarendheid aan de dag hebben gelegd.

Niettemin bracht procureur Dejemeppe begrip op voor de vaak moeilijke taak van de gerechtelijke verslaggevers. Tot slot gaf hij de aanwezigen een wenk mee: in de media zou volgens hem een beetje meer aandacht mogen worden geschonken aan artikels met een opvoedkundige inslag. De lezers wegwijs maken in de justitiële doolhof, hoe werkt de magistratuur, wie is wie in het gerechtsgebouw.

Oorsprong

Overigens, aldus nog procureur Benoit Dejemeppe is de BRT reeds komen filmen om een uitzending aan het gerecht te besteden. De bijeenkomst bij de Brusselse procureur werd woensdag ondermeer bijgewoond door eerste substituut Michel Peytier, die sinds jaar en dag de tussenpersoon is tussen het parket en de gerechtelijke verslaggevers voor wat de nieuwsuitwisseling betreft en die in het boek over “De bende en co” eveneens wordt vernoemd.

Het was immers de huidige woordvoerder van het Brusselse parket die in de zomer van 1979 de zaak-François, zo genoemd naar de rijkswachtofficier Léon François, voor goed aan het rollen bracht. Diverse hoogwaardigheidsbekleders blijven er bij dat de onverkwikkelijke affaire van het Nationaal Drugbureau van de rijkswacht waarmede de neus van het rijkswachtcommando erg werd geschonden, aan de oorsprong ligt van de latere bloedbaden die op de rekening van de Bende van Nijvel staan.

Bron: Gazet van Antwerpen | 18 Januari 1990

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube