Bijgaande tekst is korte tijd beschikbaar op de site van De Tijd. Ik copy paste hem even, in de wetenschap dat Ben hem een betere plaats zal toekennen op dit forum:

De onzichtbare hand in het Bendedossier

In september 1983 was er ineens sprake van de Bende van Nijvel. Dertig jaar en 28 roofmoorden later geraakt het ontspoorde onderzoeksdossier van nagenoeg een miljoen bladzijden begraven onder onverschilligheid, onkunde en valse beschuldigingen.

‘Iemand moet Danny C. hebben belasterd’, want zonder dat hij iets kwaads had gedaan, werd hij op 15 mei 2012 thuis opgepakt door leden van de Onderzoekscel Waals-Brabant en voor verhoor meegenomen naar Charleroi. En daar trad Danny C. binnen in de wereld van Kafka. Het bevel tot medebrenging van onderzoeksrechter Martine Michel vermeldde dat er, ‘vu le réquisitoire du Procureur du Roi’, tegen C. ernstige aanwijzingen bestaan voor ‘culpabilité relatif aux faits de vol avec violences et meurtres’.

Opmerkelijk: in Charleroi werd C. niet gehoord als mededader van de roofovervallen van de Bende van Nijvel, maar als getuige. Toch blijft het bevel tot medebrenging met de verbijsterende beschuldiging tegen C. in het Bendedossier zitten.

C., die intussen een klacht wegens machtsmisbruik indiende tegen onderzoeksrechter Michel, is een gepensioneerde politieofficier met een onberispelijke staat van dienst. Als hoofd van de Deltagroep verrichtte hij destijds voortreffelijk onderzoek naar onder meer overvallen gepleegd door de bende van Philippe De Staerke. Die werd door getuigen in verband gebracht met de moorddadige overval op 9 november 1985 op een Delhaizevestiging in Aalst, de laatste raid van de Bende van Nijvel waarbij acht dodelijke slachtoffers vielen. Het onderzoek naar De Staerke, geleid door de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch, werd naderhand tot ieders verwondering overgeheveld naar Charleroi.

Lees hier het hele artikel » Nieuws

Ik citeer uit bovenstaand artikel:

In fine: iedereen heeft zich blijkbaar ernstig vergist. Dat is trouwens niet de eerste keer, na de bende van de Borains (marginalen) de bende van Baasrode of DS [De Staerke], en laat ons eerlijk zijn, de strafmaat van 20 jaar gevangenisstraf voor de gepleegde feiten toegekend aan de ‘Bende van Baasrode’, dit eveneens voor DS [De Staerke] dewelke reeds half september vertrokken was uit de bende, en also de andere helft van de feiten niet heeft gepleegd… mag trouwens worden beschouwd als straffe tabak, nooit eerder gezien… Sorry voor de veroordeelden, maar er is geen beroep mogelijk tegen deze uitspraak, en waar zitten trouwens hun advocaten?

Nooit eerder gezien: speurders die zich beklagen over het arrest (van 25 jaar geleden) van zittende rechters. Ik zou hen liever duidelijkheid horen scheppen over het feit of De Staerke al of niet in de Delhaize was in de week voor de overval in Aalst. En indien ja, of zoveel toeval mogelijk is. Zelf ben ik nog nooit in een supermarkt geweest die meer dan 10 km van mijn woonplaats ligt.

3

En in geval van De Staerke, in een ander taalgebied. Er zit ook een groot verschil tussen "in de Delhaize" of "aan de Delhaize". Indien er een tankstation op de parking was (of is) kon hij zich makkelijk uit de slag trekken.

Dat De Staerke half september 1985 uit de Bende van Baasrode is gestapt, zoals in de nota van de huidige onderzoekers van de Cel Waals-Brabant staat beschreven (zie hierboven)  is trouwens een interessant gegeven. Hij zal geen gewone job hebben gezocht, want was voortvluchtig. Wat deed hij dan wel om aan de kost te komen? Met anderen andere overvallen plegen was zijn enige optie.

Ik vrees dat de nieuwe speurders van de cel Waals-Brabant hun proeve van onbekwaamheid afgelegd hebben. Ze geven tegelijk blijk van vooroordelen en een gemis aan elementaire kennis van ons rechtssysteem. Ze hebben kritiek op hun collega-speurders van dertig jaar geleden. Tot daar aan toe zou ik zeggen, hoewel ze dan beter de onderzoeksresultaten van de cel Delta zouden weerleggen. Zoals hiervoor gezegd, wat met de elementen tegen De Staerke in de zaak Aalst?

Maar onbegrijpelijker is hun kritiek op het Hof van beroep in Gent. Die hebben niets met de cel Delta te maken. En speurders hebben helemaal niets te maken met rechtspraak, zij moeten onderzoeken. Dat Hof in Gent heeft de leden van de Bende van Baasrode veroordeeld. Voor Philippe De Staerke werden inderdaad de strengste straffen uitgesproken, onder andere op basis van zijn eerdere veroordelingen. Hij was een hardnekkige recidivist. Ontsnapt uit de gevangenis en opnieuw als crimineel - gewapende overvaller begonnen.

Die straf was volgens de nieuwe speurders dus te zwaar. Sorry De Staerke. Je had maar de helft van de overvallen gepleegd. Nadien was je een jaar voortvluchtig maar ongetwijfeld zeer braaf. Spijtig dat je niet in beroep kon gaan. Moeten deze mensen het mysterie Bende van Nijvel oplossen?