1 (edited by Koen 24-05-2008 01:24)

Moeten wij vandaag niet concluderen dat het dossier-Bende van Nijvel te zeer politiek geladen is (GLADIO-leden, veiligheidskorpsen, dekking door ministers) opdat het binnen het gerechtelijk systeem van een klein en economisch kwetsbaar landje als België een oplossing kan krijgen, tenzij men de jarenlange doofpotoperatie met als sluitstuk de cel Waals-Brabant als een oplossing beschouwd.

Zou een klein land als België de moed en de verstandelijke vermogens bezitten om een economisch zeer machtig land als de V.S. voor het hoofd te stoten, maar neen. Zolang dit dossier in kringen blijft van het Belgisch Gerecht en de Belgische Parketten, zal er niets gebeuren. Men moet dit dossier behandelen als een geval van OORLOGSMISDADEN, en overhevelen en voorleggen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag, eventueel samen met verwante feiten, denken we aan de gebeurtenissen in Italië, de moord op de zweedse premier Olof Palme e.d.

Denk dat dit ook belangrijk is voor eventuele slachtoffers en hun familie wanneer zij er nog hoop op hebben dat dit dossier via gerechtelijke weg zijn beslag zou krijgen. Ik denk dat de communistische dreiging begin jaren '80 reëel was in Europa (en het communisme is natuurlijk een misdadig systeem, maar rechtvaardigde dit dergelijke technieken? Kon men hier niet binnen de grenzen van de rechtsstatelijke orde een oplossing aan geven?)

2

Dat een politiek geladen dossier als de Bende slecht zou zijn voor het imago van België, is inderdaad correct. Maar toen de jaren '80 bijna ten einde waren - en de Sovjet-Unie uit elkaar viel - waren er in Europa steeds meer landen die hun vuile was buiten hingen. De val van de Muur was daarvoor het perfecte moment. De gemeenschappelijke vijand van West-Europa was verdwenen en geheime oorlog die jarenlang werd uitgevochten om deze vijand te verslagen was voorbij. Het instrument van deze oorlog - de Navo - was eigenlijk nutteloos geworden en had eigenlijk afgeschaft moeten worden. Misschien had die afschaffing wel bepaalde zaken aan het licht gebracht, denk bijvoorbeeld maar aan geheime Navo-oefeningen zoals operatie Oesling in Luxemburg.

Nog een resultaat van het einde van de Koude Oorlog was dat verschillende landen commissies oprichten om bepaalde onopgeloste zaken te onderzoek. Denk maar aan Italië, waar verschillende onderzoekscommissies ontdekte hoe jaren lang het Italiaanse gerecht werd gemanipuleerd door extreem-rechts en verschillende (buitenlandse) geheime diensten. Ook in België hebben ze geprobeerd voor eens en voor altijd de waarheid te ontdekken. Dit door middel van de Gladiocommissie en de Bendecommissie. Dat beide commissies niet echt een succes waren, is wel duidelijk geworden. Ze hebben wel verschillende mislukking blootgelegd, maar niet de waarheid. Dat was ook niet hun taak, dat is en blijft de taak van het gerecht. Het gerecht - dat volgens diezelfde commissies - niet in staat bleek om het dossier op te lossen.

Ik denk niet dat een overheveling naar het Internationaal Strafhof mogelijk is en of het aan te raden is. Dan stop je namelijk het dossier weer in de handen van mensen die er niets van kennen en terug van nul moeten beginnen. Met zo weinig tijd is dat niet mogelijk. Wat misschien wel mogelijk is, is dat er ooit ergens binnen de Europese Unie een onderzoekscommissie komt die als een soort waarheidscommissie dienst doet en probeert te kijken of er verbanden zijn tussen verschillende onopgeloste zaken in heel West-Europa tijdens de Koude Oorlog, zoals bv. de moord op Olof Palme en de Bende van Nijvel.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube