1

Topic: Mijnheer X

De mysterieuze mijnheer X uit het Bende-onderzoek

Gestoord, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalo-mythomaan en masochist. Dat was hij allemaal, de geheimzinnige Mijnheer X die in 1985 bij de staat werkte, een criminele bende leidde en dingen uitstak die de fictie overtroffen. De Bende van Nijvel? Wie is hij? En waarom zwijgen diegenen die het weten al meer dan 20 jaar? Hoog tijd dat de minister van Justitie klaarheid brengt.

Nederlandse vertaling van de nota

Ik heb met Albert Raes geluncht in La Maison de Cygne en heb hem mondeling uw instructies overgemaakt.

Het dossier over de belanghebbende is zeer omvangrijk. De SDRA en de BOB zijn zeer behulpzaam geweest, evenals de Fransen. Omkoopbaarheid en amoraliteit gaan hand in hand met onvoorzichtigheid, de realiteit overtreft de fictie. Meer dan voldoende om elk redelijk mens in het gareel te houden.

De operatie zal nochtans geen sinecure zijn, belanghebbende is moeilijk in toom te houden. Albert Raes bevestigt dat hij gestoord is, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalomythomaan en zonder enige twijfel masochist.

Le mieux est l'ennemi du bien, het probleem is niet dat hij niet doet wat hij moet, integendeel, dat hij spontaan te veel doet. Het zou gevaarlijk kunnen zijn om hem op zijn plaats te houden. Er zullen te allen kante interventies nodig zijn om hem te grote problemen te besparen. Naar het schijnt is het nu al goed uit de hand aan het lopen.

Albert Raes blijft evenwel van mening dat zolang men de belanghebbende zal kunnen gebruiken, er niets beter is om de nébuleuse die u zorgen baart, te neutraliseren.

Lees hier het hele verhaal  » Staatsveiligheid

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: Mijnheer X

Dit is toch een zeer merkwaardige nota. Iemand een idee wie deze Mijnheer X zou kunnen zijn?

3

Re: Mijnheer X

Op het Franstalige forum is gezegd geweest dat het misschien Daniel Féret was, de voorzitter van het Front National. In een interview met datzelfde forum heeft René De Witte, de auteur van het interview dit ontkent:

"Monsieur X n'est certainement pas mr. Féret. Début 1986, Féret n'avait aucune importance et ne répondait certainement pas au profil du mystérieux monsieur X."

De identiteit van deze persoon blijft tot op vandaag onbekend. Ook al heeft dit document niets met de Bende te maken, het blijft verwonderlijk dat er nooit een onderzoek is geweest, ondanks de nogal schokkende inhoud.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: Mijnheer X

Is er iemand die al de piste Nihoul heeft overwogen? Dat lijkt me iemand die wel als "gestoord, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalo-mythomaan en masochist" kan getypeerd worden.

'85-'86. Het was net in die periode dat Carine en Kristien vermoord werden ("dingen die de fictie overtreffen") en dat Dutroux en Van Peteghem actief waren. Het is ook de tijd van de sexfuiven in de Mirano van Cryns en Alewaeters (die met Nihoul samenwerkte in Cadreco).

Maar wat wordt dan bedoeld met: "...zolang men de belanghebbende zal kunnen gebruiken": het chanteren met bezwarend materiaal? maar wie is dan de nébuleuse? De groep rond Cryns? Iemand enige suggesties? Of zit ik er helemaal naast?

Re: Mijnheer X

dim wrote:

Is er iemand die al de piste Nihoul heeft overwogen?

Zeer goede vragen. Ik heb pas dit op de Franstalige site geschreven:

Albert Raes reste néanmoins d'avis que tant qu'on pourra se servir de l'intéressé, on n'aura pas mieux pour neutraliser la nébuleuse qui vous occupe. dim, sur le site néerlandais, cite l'implication éventuelle de la mouvance Crijns et Le Mirano, et Michel Nihoul. Je trouve cette idée extrêmement intéressant.

Hypothese: La "nébuleuse" fait des chantages, et l'intéressé n'est pas seulement au courant de ces chantages, parce qu'il était responsable pour les photos/videos incriminantes, mais il peut mettre aussi de la pression sur la nébuleuse qui a employé ses services. L'intéressé est quelqu'un comme Philippe Crijns (gérant du Mirano). Ou Nihoul. Ou Jean-Paul Dumont.

6

Re: Mijnheer X

swansongunsung wrote:

Ou Jean-Paul Dumont.

Inderdaad, heb ik ook aan gedacht - maar komt die overeen met het beschreven profiel van gestoorde masochist? Voor Nihoul lijkt me dat evidenter. Heeft iemand zicht op de persoonlijkheid van Crijns?

7

Re: Mijnheer X

Volgens mij gaat deze nota over iemand die waarschijnlijk nooit in de pers is geweest en die we niet kennen. In punt twee staat er bijvoorbeeld dat de SDRA - de militaire veiligheidsdienst - en de Fransen zeer hulpvaardig zijn geweest. Zou de militaire veiligheidsdienst of de Fransen interesse hebben in iemand als Nihoul of Dumont? Ik denk het persoonlijk niet.

In de nota staat verder:

"(...) belanghebbende is moeilijk in toom te houden. Albert Raes bevestigt dat hij gestoord is, onvoorspelbaar, inconsequent, egocentrisch, megalomythomaan en zonder enige twijfel masochist."

Als ik deze omschrijving lees, dan denk ik eerder aan een seriemoordenaar of een huurmoordenaar die om één of andere reden interessant kan zijn voor de staatsveiligheid. We spreken hier over iemand die waarschijnlijk psychopathisch of zelfs geschift is.

Wat wel zeer interessant is, is de eerste zin van punt twee: "Het dossier over de belanghebbende is zeer omvangrijk." Bestaat dit dossier nog? Zo ja, waar is het dan op dit moment? Is het dossier vernietigd? En als het vernietigd is, moet iemand dat toch zijn opgevallen, zeker omdat het zo omvangrijk is.

Wat ik hier nog aan wil toevoegen is het feit dat de Fransen ook een dossier over deze persoon/groepering hebben. Dit zou kunnen betekenen dat ook andere Europese diensten in die tijd een dossier hadden over deze persoon. Het staat ook niet vast dat het hier om een Belg gaat.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Mijnheer X

De nota praat over hulpvaardig en niet interesse hebben, niet het zelfde, volgens mij. En zeer gooie kennis van Cryns heeft tegen mij gezegd "qui tient Cryns, tient tout le cul bruxellois." Cryns woont nu in Parijs en Dumont bezoekt hem regelmatig.

9

Re: Mijnheer X

swansongunsung wrote:

De nota praat over hulpvaardig en niet interesse hebben, niet het zelfde, volgens mij.

Als een dienst hulpvaardig is/kan zijn, dan heeft die dienst waarschijnlijk zelf een dossier over die persoon en dus ook interesse in die persoon. Daarom denk ik dat we de naam van deze mijnheer X internationaler moeten zoeken. Vergeet niet dat Brussel tijdens de Koude Oorlog een epicentrum van spionnen, wapenverkopers, huurmoordenaars en diplomaten was.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Re: Mijnheer X

Beste Ben, het is een hypothese natuurlijk, niets meer. Bewijzen zijn er helemaal niet en de indicaties zijn verre van duidelijk. Maar toch. Ik heb niet het gevoel (voor zover gevoel een goeie leermeester is) dat het om een minder bekende tot onbekende buitenlander gaat hier. Daarvoor is het dossier "te omvangrijk" en de bezorgdheid van de Staatsveiligheid te groot en dus te belangrijk voor België.

Het feit dat de Fransen er van op de hoogte zijn hoeft niet noodzakelijk te wijzen op het buitenland, het lijkt me niet abnormaal dat er bepaalde grensoverschrijdende belangen mee gemoeid zijn maar dat de kern van de zaak in België te zoeken is. Ik vind het niet onrealistisch dat de Fransen zich zouden gaan interesseren voor Nihoul, gezien de omvang van zijn actieradius (genoeg om een "omvangrijk dossier" over te schrijven overigens - het betreft de periode waarin Nihoul genoemd wordt in de zaak Van Hees en Dellaert en dat hij niet weg te denken is uit de "roze" hot spots van Brussel - alleen al zijn vele fraudedossiers).

Mijn kennis over Cryns is te beperkt en het lijkt me onwaarschijnlijk dat Dumont (hoewel tot over zijn oren in de zaak zit) Mr. X zou kunnen zijn. Maar Nihoul ... "Omkoopbaarheid en amoraliteit"? Overduidelijk. "Onvoorzichtigheid"? Jawel. "De realiteit overtreft de fictie". Als men de X-dossier mag geloven, inderdaad. "Meer dan voldoende om elk redelijk mens in het gareel te houden." Zijn rol in roze chantage kan wijzen op het in gareel houden. "Moeilijk in toom te houden." Juist. "Gestoord." Tja. "Onvoorspelbaar en inconsequent." Behoorlijk. "Egocentrisch en megalomythomaan." Overduidelijk. "Zonder enige twijfel masochist." Gezien zijn aanwezigheid in kinky clubs.

"Er zullen te allen kante interventies nodig zijn om hem te grote problemen te besparen. Naar het schijnt is het nu al goed uit de hand aan het lopen." Zie maar welke stunts er allemaal nodig waren bij het losbreken van de zaak Dutroux. En als laatste het betreft een "nébuleusedie" waar Raes van wakker ligt. Dus een Belgische. Gezien de impact van Mr. X (zwaar dossier, realiteit die fictie overtreft) en gezien alle nébuleuse kernen van België in de zaak Nijvel/Dutroux/CEPIC/roze balletten/... genoemd worden kan het haast niet anders dan dat de naam ergens op deze site moet staan. Of op mijn grafisch overzicht » mapper.nndb.com

Ik vind het een bijzonder interessante brief.