1

  • Michel Libert was onderofficier/radio bij de Zeemacht in de jaren 70 en werkte voor een geheime sectie van de SDRA die contacten had met Bougerol, in 1982 werd hij een betaalde IRC van de Staatsveiligheid.

  • Willy Van Cutsem deed zijn dienstplicht bij de Zeemacht in Oostende;

  • Er is een Thierry Sent. met een verleden bij de zeemacht (maar niet noodzakelijk dezelfde als de sudist met dezelfde naam);

  • Er is sprake van ene "pillule", de cox, een grote rosse met baard; de coxson was een blonde flamingant met snor, maar verder is er niets specifieks verdacht aan deze personen.

2

Er zijn nog een twee WNP-leden die voor de marine hebben gewerkt:

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Op dit heeft de Belgische marine - volgens Wikipedia - haar hoofdbasis in Zeebrugge in het Kwartier Marinebasis Zeebrugge; verder zijn er bases in Sint-Kruis (Brugge), Antwerpen en Oostende. Ook ligt een deel van de Belgische marinestaf in Den Helder, onder het commando van de Admiraal Benelux.

Weet er toevallig iemand of de marine tijdens de jaren '70/'80 op nog andere plaatsen een basis had?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Kan het zijn dat er in Gent ook een basis was van de marine? Er is in ieder geval een vereniging van oudgedienden van de zeemacht in Gent en omstreken. Dit is hun website » www.vozmgo.be

Ik vond er ook nog dit artikel over:

Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht Gent en Omstreken – in Melle!

Op de Dag van de Verenigingen te Melle was er één vereniging die een beetje meer de aandacht trok dan alle andere: de 'Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht Gent en Omstreken'. Zeemacht? In Melle?! Daar wilden wij het fijne van weten en dus maakten we een afspraak met Christiaan De Deckere, voorzitter, en Didier Steenbeke, penningmeester, secretaris en webmaster van deze vereniging.

Didier: "In 1966 werden op initiatief van de toenmalige staf van de zeemacht, de oudgedienden van deze macht verenigd in een aantal secties verdeeld over het land, waarbij in 1968 een overkoepelend orgaan werd opgericht: de Nationale Vereniging der Oudgedienden van de Zeemacht (NVOZM)".

Chris De Deckere: "Ook in Gent was er al meerdere keren een sectie opgericht maar door allerlei omstandigheden waren deze elke keer weer ter ziele gegaan. Bij verschillende oudgedienden uit de Gentse regio rees toch weer de vraag naar een sectie in het Gentse. Ik sprak hierover de nationale voorzitster, Maryse Van Bussel, aan en haar antwoord was meteen: 'akkoord, en daar ga jij voor zorgen!'. Zo werd op 25 april 2008 een eerste vergadering gehouden, met het voorstel een lokale sectie op te richten."

Mellenaar Christiaan De Deckere werd voorzitter: "ik werd voorzitter gebombardeerd, ja!." Het secretariaat werd oorspronkelijk waargenomen door Maryse Van Brussel, die indertijd actief marineofficier was en op het einde van haar carrière de graad van Fregatkapitein BAM dr. behaalde. Na enig aandringen nam Didier Steenbeke de functie van penningmeester aan. Momenteel is Didier ook secretaris en webmaster van de vereniging geworden, een echte duivel-doet-al. "Eigenlijk wou ik eerst geen bestuurslid worden", zegt Didier, "want als ik iets doe, wil ik het goed doen, ik ben een pietje precies, en ik wist hoeveel werk er zou komen bij kijken."

Didier: "In 2008 kregen wij ook erkenning als vaderlandslievende vereniging vanwege het stadsbestuur van Gent en de Provincie Oost-Vlaanderen Daarom zal u ons terugvinden op onder andere de 11 novemberplechtigheden te Mariakerke en te Melle, alsook op iedere gelegenheid met vaderlandslievende achtergrond zoals bijvoorbeeld de bedevaart op het executieoord Oostakker-Rieme en de ‘Grooten tocht’ in augustus te Melle."

Er is een maandelijkse vergadering in het Gildenhuis te Melle, waar sedert oktober 2009 de maatschappelijke zetel van de Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht Gent en Omstreken is gevestigd. Begin 2010 werd de vereniging ook aanvaard als aangesloten lid bij de Cultuurraad Melle.

Chris en Didier: "Wij organiseren zelf weinig, omdat we maar met dertig leden zijn en je altijd mensen moet vinden die bereid én vrij zijn om mee te werken. We nemen wel deel aan de evenementen die op nationaal vlak worden georganiseerd: de maandelijkse vergadering, het jaarlijkse etentje, de jaarlijkse uitstap. Voorbeelden van deze uitstap: ‘les fêtes du Pardon’ in Marchienne-au-Pont, de jeneverfeesten in Hasselt, de havenfeesten in Antwerpen, meestal zijn dit marinegerelateerde evenementen. Elke koepel organiseert om beurt ook een vergadering op nationaal vlak."

De Vereniging van Oudgedienden’ is wel prominent aanwezig op herdenkingsplechtigheden zoals bijvoorbeeld op 11 novembervieringen. Chris was dit jaar met een delegatie aanwezig in Melle en Didier te Mariakerke.

Er is een uniform, maar niemand wordt verplicht dit te dragen. Het uniform bestaat uit een grijze pantalon, een wit hemd met lange mouwen, een das met anker, een blauw vest met ecusson (badge) op de linker pijpzak, een zwarte baret met mutskenteken en zwarte schoenen.

De Vereniging Oudgedienden van de Zeemacht Gent en Omstreken zal haar volledige medewerking verlenen aan de evenementen in het belangrijke jaar 2014.

Didier: "Voor de herdenking van de aanvang van WO1 zullen we onze medewerking verlenen aan de herdenking van de Franse Marine fuseliers (FUSCO) die gevallen zijn in Melle. Voor de herdenking 2014-2018 is er in Melle een werkgroep samengesteld onder impuls van de Cultuurraad Melle, waarin ikzelf en Chris ook zetelen. Voor de herdenking van de FUSCO zal de vereniging 'Mars en Mercurius' het voortouw nemen, waar VOZMGO actieve medewerking zal geven. Bij nationale herdenkingen waar wij een meerwaarde kunnen betekenen zullen wij uiteraard ook onze medewerking geven."

Chris deed zijn legerdienst bij de zeemacht en bracht 13 van zijn 15 maanden legerdienst door binnenin een mijnenveger. Didier kreeg door familiale omstandigheden uitstel van legerdienst, maar werd later (ook wegens familiale omstandigheden) toch opgeroepen en tekende dan - als beroeps onderofficier - bij de zeemacht.

"We zijn geen militaristen", zegt Chris. "Wat ons vooral bij elkaar brengt is de sfeer, het ophalen aan herinneringen aan onze mooie tijd bij de zeemacht, we willen de traditie in ere houden."

Het is meer dan een hobby, iets waar je mee opstaat en waar je mee gaat slapen, denk ik. Dit blijkt uit het interieur in de woning van Didier Steenbeke en echtgenote: beelden van prachtige zeilboten, badges, touwen met zeemansknopen, noem maar op. Meer nog blijkt het uit de boeiende verhalen en anekdotes die beide mannen kunnen vertellen, zeemansbenen hebben verandert blijkbaar een mens zijn leven.

Wie meer wil weten kan terecht op de website van de vereniging. Ook wie lid wil worden van de vereniging, kan op de website terecht voor verdere inlichtingen in dit verband. Want je hoeft echt geen zeeman te zijn om aan te sluiten, het volstaat dat je sympathie hebt voor alles wat met de marine te maken heeft.

Bron: Het Nieuwsblad | 25 November 2010

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube