Topic: Opus Dei

Gewezen adjudant-chef Dussart van de BOB te Waver schrijft op een gegeven moment een negentien pagina’s tellende nota aan André Bourgeois, op dat moment voorzitter van de zogenaamde bendecommissie. In de laatste drie pagina’s heeft hij het over de rol die Opus Dei mogelijk heeft gespeeld in het dossier van de Bende.

Vaste informanten van de Waverse BOB kwamen begin 1985 op de hoogte van informatie volgens dewelke ‘een geheime internationale organisatie van religieuze aard’, meer bepaald Opus Dei, zich achter de Bende zou schuilhouden met de bedoeling de staat de destabiliseren. Eén van de eerste berichten luidde als volgt: "Het behoort duidelijk tot de ideologie van Opus Dei, uit mateloos verlangen naar geld en macht, te trachten een totalitair systeem in te voeren om het land te besturen, door aan het hoofd ervan iemand met blauw bloed te plaatsen".

Dussart organiseerde een discreet onderzoek ’om te beletten dat de verschillende tamtams eventuele tegenstanders op de hoogte zouden brengen’. Dit onderzoek kwam echter tweemaal in het gedrang, toen Dussart persoonlijk werd opgebeld door twee figuren die deel uitmaakten van de Belgische hoge adel. De eerste maal gebeurde dit eind december 1985, de tweede maal in maart 1986, waarna telkens een discrete ontmoeting plaats vond, op voorwaarde dat de figuur anoniem zou blijven.

De eerste, die trouwens verklaarde verontwaardigd te zijn over de slachtpartijen, beweerde lid te zijn van een groep van negen leden van Opus Dei die de destabilisatie van de staat wilden bewerkstelligen met de bedoeling de koning als bestuurder in plaats van louter als vorst aan het hoofd ervan te stellen, hetzij een ander lid van adel indien Zijne Majesteit geen oren had naar dat plan. Toen Dussart namen eiste werd zijn gespreksgenoot de grond te heet onder de voeten en lichtte zonder verdere verklaringen de hielen.

De tweede vertelde in grote lijnen hetzelfde, maar voegde daarentegen de namen toe van ‘verscheidene opperofficieren van leger en rijkswacht die in staat waren de situatie in het land te coördineren’. Er zou al een begin gemaakt zijn met de uitvoering van het plan, gezien het feit dat de Para’s begin 1985 ter beschikking van de rijkswacht waren gesteld. Opnieuw vielen de namen die kolonel Vernaillen al had genoemd, samen met een paar andere die in 1973 waren genoemd als leden van de toenmalige Blauwe Orde. Ook deze gesprekspartner koos uiteindelijk eieren voor zijn geld en weigerde ‘uit vrees voor zijn leven’ andere leden van Opus Dei bij naam te noemen.

Bij gebrek aan bewijs, gezien het feit dat niets deze informatie bevestigde, en omdat Dussart zijn woord had gegeven aan de twee figuren, werd er nooit een PV opgemaakt en hulde Dussart zich omtrent deze zaak in stilzwijgen. Een soortgelijke situatie had zich trouwens afgespeeld bij de BOB in Charleroi. Adjudant-chef Verdun was bij het onderzoek naar een ander trefpunt van Opus Dei, waarover gelijkaardige geruchten de ronde deden, op dezelfde problemen gestuit en had “de deur achter zich dichtgeslagen en de cel verlaten”.

Bron: Het Leugenpaleis van VDB, Hugo Gijssels (uitgeverij Kritak)

2

Re: Opus Dei

Zoek in de geschiedenis van alle complotten op deze wereld en je vind altijd wel ergens de naam Opus Dei. Ik heb deze tekst met veel interesse gelezen, maar ik blijf zeer sceptisch. Ik kan amper geloven dat een Christelijke organisatie even beslist om door middel van bloedige aanslagen de Belgische staat omver te werpen. Vooral met deze zin heb ik nogal moeite :

Biggus Dickus wrote:

De eerste, die trouwens verklaarde verontwaardigd te zijn over de slachtpartijen, beweerde lid te zijn van een groep van negen leden van Opus Dei die de destabilisatie van de staat wilden bewerkstelligen met de bedoeling de koning als bestuurder in plaats van louter als vorst aan het hoofd ervan te stellen, hetzij een ander lid van adel indien Zijne Majesteit geen oren had naar dat plan.

Hij behoort tot een groep die beslist om de Belgische staat door elkaar te schudden en maakt deel uit van de hoogste regionen van het complot en was hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van de tactiek die de groep zou volgen. Waarom wacht hij dan maanden om te spreken? Waarom heeft hij het complot dan niet vroeger gestopt? Hij is zelfs zo behulpzaam om te wachten tot na de laatste aanslag van de Bende in Aalst om te spreken.

Biggus Dickus wrote:

Ook deze gesprekspartner koos uiteindelijk eieren voor zijn geld en weigerde ‘uit vrees voor zijn leven’ andere leden van Opus Dei bij naam te noemen.

De getuige heeft er geen moeite mee om namen van ministers, generaals, rijkswachters, ... te noemen - allemaal publieke figuren - maar als hij dan de namen moet noemen van de echte machthebbers, dan verkiest hij toch maar om te zwijgen uit 'angst'. Rare situatie!

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: Opus Dei

Opus Dei. Ach ja, er zullen wel een paar verbanden zijn hier en daar. Maar dan komt het al snel bij de Illumunati, Skulls&Bones en de hele santaboetiek uit en voor je het weet zitten er alleen maar geflipte new agers op het dossier op zoek naar kleine grijze wezens. Ik zou alle info die de kant van het grote internationale complot uitgaat met een grote korrel zout nemen. Achter de schermen heeft men niets liever dan dat het hele dossier belachelijk kan worden gemaakt en toegeschreven kan worden aan de hersenspinsels van een paar gekken (zoals het geval was met de X-dossiers).

Re: Opus Dei

Deze theorie is geen hersenspinsel van mijn hand (ze doet me trouwens zelf de wenkbrauwen fronsen), maar is zwart op wit op papier gesteld door Dussart in een schrijven aan Bourgeois. Ik dacht dat het het opzet was van dit forum om geen enkele denkpiste, hoe vergezocht of absurd ook, onbewandeld te laten. Het was alleszins allerminst mijn bedoeling om met het poneren van deze theorie aan de schandpaal te worden genageld en bestempeld te worden als een halvegare, een epigoon van Dan Brown en een new ager.

5

Re: Opus Dei

Natuurlijk biggus dickus, versta me niet verkeerd: mijn opmerking was helemaal niet aan jouw adres gericht. Ik ben overigens van mening dat het wel degelijk nuttig was om dit bericht van Dussart hier te plaatsen (het forum dient inderdaad zijn brede kijk te behouden). En hoewel ik het geen geloofwaardige piste vind, het is wel degelijk een piste. Vandaar ook mijn reactie.

Ik wil trouwens best wel geloof hechten aan het feit dat bepaalde betrokken figuren tot Opus Dei behoren, ben er zelfs van overtuigd. Maar dat betekent niet dat Opus Dei de stuwende kracht achter het Grote Plan hoeft te zijn. Het is eerder een gevolg van het feit dat Opus Dei nu eenmaal dicht bij bepaalde ultraconservatieve, anti-communistische kringen staat.

6

Re: Opus Dei

De BOB-cel van Waver heeft ooit ontdekt dat Deprêtre lid was van Opus Dei. Adjudant Dussart heeft de nummerplaat van de wagen Deprêtre enkele malen genoteerd voor het kasteel van Dongelberg.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Opus Dei

Ben wrote:

Vooral met deze zin heb ik nogal moeite :

Biggus Dickus wrote:

De eerste, die trouwens verklaarde verontwaardigd te zijn over de slachtpartijen, beweerde lid te zijn van een groep van negen leden van Opus Dei die de destabilisatie van de staat wilden bewerkstelligen met de bedoeling de koning als bestuurder in plaats van louter als vorst aan het hoofd ervan te stellen, hetzij een ander lid van adel indien Zijne Majesteit geen oren had naar dat plan.

Hij behoort tot een groep die beslist om de Belgische staat door elkaar te schudden en maakt deel uit van de hoogste regionen van het complot en was hoogstwaarschijnlijk op de hoogte van de tactiek die de groep zou volgen. Waarom wacht hij dan maanden om te spreken? Waarom heeft hij het complot dan niet vroeger gestopt? Hij is zelfs zo behulpzaam om te wachten tot na de laatste aanslag van de Bende in Aalst om te spreken.

Deze persoon sprak adjudant Dussart aan in december 1985. Een tweede persoon sprak hem aan in maart 1986. Op het ogenblik van beide getuigenissen kon niemand in dit land, buiten de daders en/of de eventuele opdrachtgevers, weten dat er na Aalst geen aanslagen meer gingen gebeuren. De zakken met wapens werden pas in november 1986 in Ronquières gevonden. Volgens het huidige onderzoek weten we dat die zakken niet in 1985, daags na de overval van Aalst, gedumpt werden in het kanaal maar ten vroegste pas in september 1986. In deze zakken ontbraken zelfs de riot-guns, wat de speurders deed vermoeden dat de daders niet echt van plan waren om te stoppen.

Je stelling klopt dus niet Ben. De personen die zich toegewijd hebben aan adjudant Dussart kunnen dus misschien toch wel invloed gehad op het stoppen van de aanslagen. Er zijn vele redenen te vinden waarom de opdrachtgevers mogelijks gas terug genomen hebben. Liep het uit de hand? Hebben de daders op een bepaald moment op eigen houtje gehandeld? Deden ze zaken die niet voorzien waren? Hebben de daders zich tegen hun opdrachtgevers gekeerd en hen gechanteerd?

Re: Opus Dei

Opus Dei reageerde met onderstaande brief op de verklaringen van de Guy Dussart voor de Eerste Bendecommissie:

http://nsm08.casimages.com/img/2015/01/13//15011310391914738712873598.jpg

Re: Opus Dei

Ben wrote:

De BOB-cel van Waver heeft ooit ontdekt dat Deprêtre lid was van Opus Dei. Adjudant Dussart heeft de nummerplaat van de wagen Deprêtre enkele malen genoteerd voor het kasteel van Dongelberg.

Nog een voorbeeld van hoe gevaarlijk het is om zomaar alles klakkeloos te aanvaarden wat geschreven wordt. De info voor de bovenstaande tekst van Ben komt uit het eerste boek 'De Bende van Nijvel - het dossier, het complot, de namen' van Guy Bouten.

Op pag. 332 schrijft Bouten het volgende: "De BOB van Waver ontdekte immers dat Deprêtre lid was van Opus Dei; zijn wagen werd herhaaldelijk gesignaleerd voor het bezinningscentrum in Dongelberg. Daar bestonden pv's van."

In hetzelfde boek op pag. 408 heeft Bouten een interview met de Deprêtre waarin hij het ook heeft over het feit dat zijn nummerplaat door Dussart werd genoteerd:

"Maar is uw woede op de BOB-cel van Waver niet gebaseerd op het feit dat ze ontdekte dat u lid was van Opus Dei. Adjudant Dussart heeft de nummerplaat van uw auto enkele malen genoteerd voor het kasteel van Dongelberg. Vandaar mijn vraag: kwam uw verbod om nog langer het extreem-rechtste spoor au sérieux te nemen niet van hogerhand, van Opus Dei bijvoorbeeld, dat sterke banden heeft met het hof en de adel?"

"Dit heeft er niets mee te maken."

"Maar bent u lid?"

"Ik spreek nooit over privé-zaken. Een principe."

Achter de gesloten deuren van de Eerste Bendecommissie gaf Guy Dussart zijn brief van 5 november 1989 af waarin hij het volgende had geschreven:

"J’ai exécuté des surveillances discrètes de l'endroit [Dongelberg] et à quatre ou cinq reprises, j'ai relevé l’immatriculation des voitures s'y trouvant et j'ai retrouvé, comme titulaire, une grande partie des noms figurant in fine du livre sur l'Opus Dei. Ce qui n'était plus une coïncidence. Je ne citerai personne parmi les noms des personnalités diverses que je venais de découvrir, à plusieurs reprises, pour la simple raison que j'ignore s'il s'agissait de réunions de travail, de séminaires, d'amusement ou autre ..."

"A mon départ de la BSR de Wavre, j'ai détruit, plutôt par dépit qu'autre chose, ma farde de travail qui contenait les identités des titulaires des véhicules relevés à Dongelberg."

Achter de gesloten deuren van de Eerste Bendecommissie gaf adjudant Guy Dussart op 6 november 1989 (dus vóór het uitbrengen van het boek van Bouten) nog de volgende duidelijke antwoorden:

M. Laurent: Dans son enquête sur l'Opus Dei a-t-il eu identification de magistrats, ce qui rend les enquêtes brûlantes, qui auraient fait partie de l'Opus Dei?

M. Dussart: Non.

M. Laurent: Et de l'extrême droite?

M. Dussart: Oui.

M. Laurent: C'est le début. Il y eut le serment?

M. Dussart: Il y a un fait qu'il y eut le serment. Comme je l'ai déjà dit, les quatre ou cinq fois que je me suis rendu à Dongelberg et où j'ai remarqué des véhicules, je ne pouvais pas en déduire qu'il y avait soit une réunion de travail, soit un séminaire, soit un amusement. J'ai relevé une série de plaques d'immatriculation. J'ai recherché les noms qui y correspondaient et j'ai retrouvé ces noms dans la liste qui se trouve à la fin du livre au sujet de l'Opus Dei en Belgique. C'est tout. Il m'est difficile de répondre. Disons qu'aucun magistrat proche des enquêtes des tueries comme de Latinus et de l'extrême droite n'y figurait.

Kortom adjudant Dussart zegt onder eed voor de commissie dat hij vier of vijf maal het kasteel van Dongelberg heeft geobserveerd en dat hij daar de nummerplaten opschreef van de auto's. De nummerplaten kwamen overeen met namen uit het boek over Opus Dei. Dussart verklaart daarbij geen enkele magistraat geïdentificeerd te hebben die dicht bij het Bendeonderzoek noch het onderzoek rond Latinus noch rond extreem-rechts zat. Nergens zegt Dussart dus dat hij de nummerplaat van Deprêtre heeft opgeschreven aan het kasteel van Dongelberg.

10

Re: Opus Dei

Bedankt voor de aanvulling. In een voetnoot van het verslag van de Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2) vond ik nog deze info over Opus Dei:

Overigens kan op deze plaats worden vermeld dat er op een gegeven moment door de BOB te Waver - op aangeven van informanten - is gesuggereerd dat mogelijk ook Opus Dei met de misdaden van de Bende van Nijvel" te maken zou hebben, maar deze suggestie is - terecht of ten onrechte? - nooit serieus genomen. Zie POC3B, 229-230; CEP3B, 229-230; Co2, 134-135; HUMO, 11/1/1990.

In het boek van A.Van Bosbeke, Opus Dei in België, Berchem, Epo, 1985, wordt geen gewag gemaakt van zulk een connectie. Wel wordt er in dit boek gewezen op leden van Opus Dei met bindingen met (extreem-)rechtse organisaties in België. Verder wordt aangestipt dat her en der in de wereld aanhangers van dit genootschap betrokken zijn geweest bij wapensmokkel.

Heeft iemand dit boek over Opus Dei in bezit of kan iemand zeggen over welke extreem-rechtse organisaties het hier gaat?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube