1

Topic: Eric Sack

Op 20 Juni 1997 vertelt kolonel Sack van de Delta-cel in Dendermonde zijn persoonlijke visie op de Bende van Nijvel. Sack was nog steeds de mening toegedaan dat het niet alleen een kwestie was van individuele relaties van de Bende De Staerke en extreem-rechtse personen, maar van een groter organisatorisch verband, een politiek-crimineel samenwerkingsverband.

"Begin van de jaren tachtig meende een kern van personen te moeten ageren tegen het rode gevaar dat onder meer tot uiting kwam via de CCC en dergelijke, door te riposteren. Wij stelden vast dat het Front de la Jeunesse contacten onderhield met het MSI dat in Italië een soortgelijke rol speelde en het criminele milieu gebruikte voor de aanslagen van de zwarte terreur. In België gebeurde volgens mij ongeveer hetzelfde: een aantal personen meende te moeten ageren door een klimaat te creëren in dezelfde zin, als antwoord op de CCC."

"Immers de buit voor de moord op Zwarts bedroeg 40 miljoen. Wij gaan ervan uit dat deze moord werd gepleegd door Bouhouche en Beijer, terwijl dezen echter - althans voor zover ik weet - niet in weelde leven. Wat is er dan gebeurd met die 40 miljoen? Dan stel ik mij misschien wel de vraag of die 40 miljoen niet konden worden gebruikt om bepaalde criminelen in te huren, of om een bepaalde mythe in te huren, om dergelijke feiten te gaan plegen. Persoonlijk denk ik dat de eerste feiten die werden toegeschreven aan de "Bende van Nijvel", niet bedoeld waren als afkomstig van de "Bende van Nijvel". Ik denk dat men op een bepaald ogenblik die mythe heeft overgenomen, de Borains. U moet niet vergeten dat u in Mons nog met een zekere Amory zit, die daar kennis had van dat milieu, en dat ineens die Borains wel werden aangesproken om bepaalde feiten te gaan plegen. Dat is een eerste luik."

"Ik zou er op willen wijzen dat de feiten nooit zo gewelddadig zijn geweest als in september 1983, de overval op de Colruyt van Nijvel. Pikant detail: Michel Cocu heeft in Augustus België willen ontvluchten door te proberen dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Hij werd daarvoor afgekeurd en is teruggekeerd vlak voor de feiten. De "Bende van Nijvel" is in zijn bloedige vorm gestart in september 1983 en ik heb de indruk dat daar de breuk is geweest tussen de Borains en de nieuwe Bende van Nijvel. Daar werd voor de eerste maal met veel volk opgetreden, op een zeer georganiseerde en bloedige wijze. Dat is een eerste zaak."

"Een tweede zaak die wij moeten vaststellen is dat er op een bepaald ogenblik in het criminele milieu, rond de jaren 1983-1984-1985, bepaalde anarchistische ideeën aanwezig waren. Wij hebben bijvoorbeeld literatuur teruggevonden binnen onze bende, waarbij werd opgeroepen om, als ze vrij waren, een aanslag te plegen op de gevangenis van Vorst, op het ogenblik dat er een shiftwissel van de cipiers was. Men kon dan met mitrailleurs in de shiftwissel schieten, zodat men zo veel mogelijk cipiers had. Uit die literatuur kon men opmaken dat er daar een zeer erge haat was bij die mensen ten opzichte van de maatschappij. Ik denk dat dit, samen met het inhuren, heeft gezorgd voor de schakel van de zeer bloedige feiten. (...)"

Een paar kanttekeningen:

  • "Wij hebben bijvoorbeeld literatuur teruggevonden binnen onze bende (...)." Het is me niet echt duidelijk welke bende hier bedoeld wordt. Ik denk dat het hier gaat over de Bende De Staerke maar het zou ook kunnen gaan om de Borains.

  • Hij verklaart dat hij pas vanaf september 1983 zwaar geweld ziet. Volgens mij valt de overval op de wapenhandel in Waver ook onder zwaar geweld. Daar worden ook agenten beschoten en zelfs vermoord. Daarom volg ik kolonel Sack niet helemaal in zijn theorie.

Onderzoek » Dendermonde

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2 (edited by Koen 06-03-2009 03:13)

Re: Eric Sack

Persoonlijk vindt ik dat kolonel Sack zéér interessante dingen ten berde brengt (beste beheerder, komt de informatie uit een interview?) die perfect passen binnen wat de eerste feiten betreft, daar zit iets in, misschien gaat het om dezelfde personen-gangsters, maar met een andere opdracht of een andere bedoeling en dat de eerste feiten eerder passen bij een andere opdracht(en), maar misschien met hetzelfde netwerk erachter! Dat zou erop kunnen wijzen dat de heren Beaurir, Claes, Deprêtre, Mathot, Wathelet, Gol misschien reeds zeer dicht aanleunden bij criminele milieus of hiermee vertrouwd waren en dat op het moment dat Leger, Staatsveiligheid, Gerecht, Rijkswacht e.d. zich inschrijven in het veroorzaken van een 'Strategie van de Spanning als reactie op de CCC, zij ook hiervoor een beroep gingen doen op de criminele milieus waarmede zij reeds vertrouwd waren!

Zo is geopperd dat Constantin Angelou, van wie de moordenaar defacto bekend is bij het Belgische gerecht betrokken was als taxichauffeur bij het transport van (minderjarige?) deelnemers aan de sexevennementen. Wat zou een taxichauffeur anders teveel kunnen weten, dat moet iets te maken hebben met transport van minderjarigen, drugs (ook cfr. Bouhouche), misdaadgelden, personen, naar plaatsen waar zij liever niet mee in verband worden gebracht. Bovendien stoten we hier op de link naar Bouhouche. Die coördinerend zou zijn opgetreden bij de bewaking van 'sexevennementen'. Wat ik dus vermoed: Bouhouche is de persoon wiens DNA gevonden werd in de wagen van Constantin Angelou d.m.v. de aanwezigheid van sigarettenpeuken. Weet iemand of Bouhouche toen rookte?

Het zag er in ieder geval een zenuwachtig figuur uit. Ik denk dus dat Bouhouche reeds voor er sprake was van de Bende van Nijvel, hand- en spandiensten uitvoerde voor politici met een grote machtspositie in Brussel en Wallonië. Ook (zéér waarschijnlijk smeerlap-gangster) Etienne Davignon bleef nadien, nadat Bouhouche tal van veroordelingen had opgelopen, via diens detectivebureau op diens diensten beroep doen! Voor mij wordt het sinds ik mij op het forum heb ingeschreven steeds helderder! Wat voor een misdadig en achterlijk gerecht moet er in de Waalse en Brussels gerechtelijke arrondissementen in functie zijn opdat zij een dergelijk helder dossier niet kunnen afronden!

Wat een achterlijke konijnen en door inteelt miskweekte delinquenten. In Vlaanderen zou de zaak reeds lang opgelost zijn geweest, bewijze de prestaties van de Delta-cel in Dendermonde, en ineens moest het dossier naar Wallonië, Charlataneroi dan nog! Welnu iedereen weet dat Wallonië in vgl. met Vlaanderen een kakkerlakkenland is, en daar gaan ze dat dossier dan zogezegd centraliseren! Echt sorry voor de onbedekte termen, maar zelfs dergelijke onbeleefde en anders misplaatste termen zijn in dit geval te wellevend om die ploerten te beschrijven! En er zijn teveel doden gevallen om in eufemismen te spreken.

3 (edited by Koen 13-09-2008 12:08)

Re: Eric Sack

En wat lees ik nu? De 2 weken voordien vermoorde José Vanden Eynde was eveneens taxichauffeur en had bij hetzelfde taxibedrijf gewerkt als Constantin Angelou! Dit feit in combinatie met het feit dat er tussen de 2 moorden slechts een periode van één week zat, bewijst meer dan genoeg. Die ploerten hadden bij de herberg waar die man conciërge was, de proviandkasten geplunderd, en daar werden geen stalen van genomen en héél dat onderzoek werd één jaar lang stilgelegd door die ploert van een  Deprêtre! Die man is er dus zeker bij betrokken.

4

Re: Eric Sack

Koen wrote:

beste beheerder, komt de informatie uit een interview

Deze informatie komt uit het driedelig boek van Cyrill Fijnaut & Raf Verstraeten genaamd Het Strafrechterlijk onderzoek inzake de bende van Nijvel . Maar wees gerust, er staat nog veel informatie in die boeken over het onderzoek in Dendermonde, dat misschien niet altijd even succesvol was.

Koen wrote:

(...) zich inschrijven in het veroorzaken van een 'Strategie van de Spanning als reactie op de CCC'

Een strategie van de spanning kan nooit een reactie zijn op de CCC. Als de Bende van Nijvel een onderdeel was van de zogenaamde strategie van de spanning, dan was de CCC dat ook en dan behoorde beide groepen tot dezelfde tactiek. Dat is het hele idee achter deze strategie.

Koen wrote:

Zo is geopperd dat Constantin Angelou, van wie de moordenaar defacto bekend is bij het Belgische gerecht betrokken was als taxichauffeur bij het transport van (minderjarige?) deelnemers aan de sexevennementen.

Als dat zo is dan heeft zijn dood toch niets te maken met de strategie van de spanning maar is het enkel een afrekening.

Koen wrote:

In Vlaanderen zou de zaak reeds lang opgelost zijn geweest, bewijze de prestaties van de Delta-cel in Dendermonde, en ineens moest het dossier naar Wallonië, Charlataneroi dan nog!

Ah ja? In Dendermonde hebben ze anders ook het dossier naar de moord en diefstal in Temse jarenlang stof laten rapen. Gerechtelijke 'achterlijkheid' is niet iets waar ze in Wallonië of Brussel een monopolie op hebben. En de overgang naar Charleroi (of het samenvoegen van de dossiers van Dendermonde en Charleroi) was een beslissing waar ook Freddy Troch achter stond. En voor zover ik mij kan herinneren zijn ze in Dendermonde in totaal 8 jaar verantwoordelijk geweest voor een stuk van het dossier (Temse - 1983 - en Aalst 1985) naar de Bende van Nijvel! Tot welke dag hadden ze dan gewacht in Dendermonde om het dossier op te lossen?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: Eric Sack

Noem het voor mijn part dan contra-communistische acties als ge dat liever hoort.

Dat klinkt inderdaad beter, want de Strategie van de Spanning is iets totaal anders. Maar er is één probleem met die theorie. Het allereerste echte wapenfeit van de CCC was pas op 2 Juni 1984. (Als we de aanslag op Generaal Haig in 1979 even niet meetellen). Dus voor die datum was er in België niet echt een communistische dreiging en dus ook geen reden om er tegen te vechten.

Dus om het even op een kinderachtige manier te zeggen, de Bende is begonnen en misschien was de CCC wel een reactie op het absurde geweld van de Bende. Ik snap ook niet hoe een diefstal van een jachtgeweer, een banale overval op een Delhaize of een overval op een kruidenier in Noord-Frankrijk acties kunnen zijn tegen het communisme.

Ik snap het punt, maar het zou alleen kunnen tellen in 1985. En niet voor de feiten uit de periode 1982-1983. Daar speelde iets totaal anders.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Re: Eric Sack

Guy Bouten heeft voor zijn boek ook een gesprek gehad met ex-kolonel Sack, nu de chef van de federale recherche in Antwerpen.

"Wat u poneert is een pure complottheorie. We hebben meer dan drie jaar met zo'n dertig man aan het Bendedossier gewerkt. Hoe meer ik erover nadenk hoe meer ik tot de vaststelling kom dat er helemaal geen complot was. Geen destabilisatie van de staat, geen racket op de Delhaize, geen chantage wegens seksschandalen... Enkel een samenloop van omstandigheden heeft ertoe geleid dat er geen resultaten werden geboekt. Types als Lekeu, Bouhouche en Beijer hebben gewoon wraak willen nemen omdat ze uit de rijkswacht waren gezet. Sta me toe u erop te wijzen dat wij de bende van Johnny De Staerke in kaart hebben gebracht. Vandaar zijn we naar verbanden gaan zoeken. Ik denk aan de bende van Patrick Haemers, de Borains en extreem rechts met hun voormannen Dossogne en Bultot en natuurlijk aan enkele gewezen rijkswachters. Maar hoger gaat het niet. Dus geen Staatsveiligheid, geen SDRA, geen rijkswachtofficieren, geen buitenlandse spionagediensten."

"Neem nu het dossier-Pinon: niets meer dan een uit de hand gelopen echtscheiding. De Jonathan: niet meer dan cowboyverhalen over baden in de confituur of champagne die zelden plaatsvonden. En als er seks met minderjarigen was geweest dan hadden die meisjes al lang klacht ingediend."

"Sorry, maar uw hypothese hebben we grondig onderzocht en heeft niets opgeleverd. Weet u wat ons nog het meest dwarszit? Eigenlijk hebben we door onderlinge rivaliteit onszelf de das omgedaan. Anders hadden we al lang resultaten geboekt. Er was geen gedicteerde boycot van hogerhand. De speurders wantrouwden elkaar en stonden sceptisch tegenover iedereen die zich met het onderzoek inliet."

Eric Sack deed nogal smalend over de rijkswachters die een complottheorie vermoedden. De BOB’ers Bihay en Balfroid zweefden, de dappere François Raes was niet eerlijk, zelfs niet verstandig, zijn collega Vanden Daele die het drugsdossier met VDB ontdekte en in verdachte omstandigheden stierf, pleegde gewoon zelfmoord, net als Latinus. En ik kon daar nog een paternoster namen toevoegen: Martial Lekeu was een opschepper die waarheid en verzinsel door mekaar haspelde, de groep G bij de rijkswacht betekende niet meer dan een clubje nazi's met grootheidswaanzin, het lidmaatschap van kolonel Lhost bij de groep G of van kolonel Mayerus bij WNP en de CIA was niet bewezen, enzovoort.

Bron » Guy Bouten | De Bende van Nijvel

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: Eric Sack

Ik herinner mij grote ontsteltenis toen het dossier werd weggehaald uit Dendermonde. Ontsteltenis bij de onderzoekers, het publiek, bepaalde politici, de pers, ...

8

Re: Eric Sack

Wat ik niet begrijp: waarom maakt kolonel Sack een bocht van 180 graden? En hoe zit het dan met de slachtoffers? Allé, komaan hé.

9 (edited by LEO 06-03-2009 20:34)

Re: Eric Sack

Geen mens die Sack's standpunten geloofd. Alleen het feit al dat hij nog steeds in dienst en bevorderd is roept vraagtekens op. Vele politiemensen werden op een andere manier uitgerangeerd!

Re: Eric Sack

LEO's uitspraak slaat spijkers met koppen vind ik! Ik deel z'n mening volledig.