1

Topic: GAP

GAP staat voor Groupe d'Action Politique. Het was een vertakking van het WNP met militairen en politiemannen als lid.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Re: GAP

Michel Libert van zijn kant verklaarde op 23 april 1989 dan weer dat hij Lekeu wel had ontmoet in het kader van WNP-activiteiten. Hij moest worden gesitueerd in de GAP, in de jaren 1981-1982. Andere rijkswachters behoorden dan weer tot de groep SPARTA; wie, zei hij niet. Buiten Lekeu, zo verklaarde Libert: "(ken ik) als enige persoon die als politieman deel uitmaakte van het WNP enkel Marbaix en verder Bouhouche die maar als informateur optrad. (...) De namen Didier Miévis, Galetta, Maquet en Ponchelet zeggen mij niets. Ik wil hier echter doen opmerken dat het een gebruik was zelden of nooit namen van medewerkers te vragen uit veiligheidsoverwegingen."

Bron: Verslag tweede Bendecommissie

Martial Lekeu was dus in de periode 1981 - 1982 lid van het GAP, althans volgens Michel Libert.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

3

Re: GAP

Lekeu van zijn kant ontkent echter dat hij lid was van het GAP:

"Ik was geen lid van de GAP, maar ik kon die indruk gewekt hebben, want ik zag geregeld Latinus en was goed met hem bevriend. U verzoekt me de waarheid te zeggen. Wat ik ook moge zeggen, u zult misschien de daders van een aantal feiten aanhouden, maar niet de organisatie. Er zijn verschillende graden van gevaar. Ik bevind mij in dezelfde toestand als hij toen hij overleden is. Hij was bereid de organisatie op te blazen."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

4

Re: GAP

Na een interview van Lekeu aan La Dernière Heure in 1989 maakt commandant Michaux voor de rijkswachttop een verslag over de beweringen van Lekeu. Daarin lezen we het volgende over GAP:

"Wij beschikken niet over andere informatie over de betrokkenheid van rijkswachters of gewezen rijkswachters bij een beweging die GAP heet, dan die uit het voornoemd document. Om de aan de gang zijnde gerechtelijke onderzoeken niet te hinderen, werd geen enkele bijkomende onderzoeksdaad verricht."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

5

Re: GAP

Eric Lammers over GAP:

"En was er nog de GAP, Groupe Action Politique, een interne politiedienst die het recht had om bij ons huiszoekingen te verrichten. Ik kende slechts één lid die men 'le bancal' noemde, de kreupele, omdat hij mankte."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Re: GAP

Die 'bancal' of kreupele is Jean-Paul Dauphin, lid van de WNP en waarnaar Michel Libert (zie verhoor van 09.04.1986), Jean-Louis Nemry en nog andere WNP-leden naar verwezen.

7

Re: GAP

Op een bepaald moment werd er door de speurders onderzocht of Michel Cocu lid was van GAP:

Sur apostille du juge d'instruction Lacroix du 15.02.1988, demandent de vérifier si Cocu a bien fait partie du WNP, lesdits PV laissent entendre que Cocu aurait pu faire partie du WNP, à savoir de la section GAP qui serait la garde personnelle de Latinus; ces informations n'ont pas pu être vérifiées.

Bron: Ch, F14, CA54, FA V, CBW 16.02.1988

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

8

Re: GAP

Latinus beschikte tot de zomer van 1982 over minstens vier bodyguards, gegroepeerd in de GAP. Hun namen: de ex-politieman Michel Cocu, zijn jeugdvriend Guy Van Vinck, Jean-Claude Jandrain en Jean-Paul Dauphin.

Bron: De Bende van Nijvel: verraad, manipulatie, geheime diensten | Guy Bouten

Let op: het staat helemaal niet vast dat Michel Cocu lid was van GAP. In het topic over Michel Cocu vind je meer informatie over de link tussen GAP en Cocu.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

9

Re: GAP

Pierre Morlet verklaarde voor Tweede Bendecommissie het volgende over GAP en Cocu:

"Een reeks onderzoeksdaden berusten op een bewering van Michel Libert als zou Latinus binnen WNP een persoonlijke lijfwacht hebben gehad, waarvan Cocu deel zou hebben uitgemaakt. De resultaten van die onderzoeksdaden bleken volkomen negatief."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

10

Re: GAP

Joseph Kausse van Staatsveiligheid noemt - naast Dauphin en Van Vynck - ook een zekere Billon (*) als lid van GAP. 

Bron: Verhoor Kausse | 2 juli 1985

(*) Een voor mij onbekende persoon. Iemand meer info over deze Billon?

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube