11

En op de befaamde cassette staan dan geen roze balletten, maar de bewijzen van een heroïne transactie met de allerhoogste 'kring'? Si non e vero e ben trobato ...

In dat scenario zou Charly De Pauw, lees: de zakenkliek rond VDB, dan 130 miljoen hebben opgehoest om de monarchie te redden? Wederdienst voor de bemiddeling van Albert in Eurosystem Hospitalier.

Enfin. Iedereen die z'n vingers heeft verbrand aan de smeergelden van Eurosystem Hospitalier heeft er belang bij dat Albert niet in opspraak komt, dus ook Al Ajjaz en consoorten. En in de mate dat Al Ajjaz Mossad is, dus ook de Mossad. En waarom zou je WNP aan het werk zetten als je de Mossad hebt?

12

Trojan wrote:

Louvaert zou voor Maroun een Libanees hebben vermoord.

Het dispuut dat vooraf ging aan deze moord ging over een belangrijk oliecontract. Louvaert heeft het lijk in de koffer van zijn auto gestopt en samen met het moordwapen begraven.

Ben wrote:

De dochter van Hage Maroun zou zelfs nog voor ARI gewerkt hebben.

Dit zou niet kloppen:

Guy Bouten: Bob Beijer beweert dat u voor hem gewerkt hebt.
Suzanne Hage: "Hij liegt."

"Beijer heeft eenmaal een beroep op me gedaan."
Wanneer?
"Ik geloof eind 1983. Hij had toen net de rijkswacht verlaten en runde een detectivebureau. Ik kreeg veel geld als ik een pakje wou bezorgen aan de socialistische politicus Philippe Moureaux."
Hoeveel?
"500.000 frank (12.500 euro). Ik weet het, toen een klein fortuin. Maar ik heb geweigerd. Ik voelde dat er iets niet klopte."
Wat zat er in het pakje?
"Geen idee. Ik heb het nooit in handen gehad."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

13

Waarom wordt de dochter van Maroun Hage gevraagd om een pakje te bezorgen aan PS-politicus Moureaux? Kent ze hem? Los daarvan:

Maroun Hage était arrivé en Belgique en 1962. Après avoir été diplomate en poste à l'ambassade d'Arabie Saoudite, il avait ensuite ouvert une taverne-restaurant à Bruxelles. Par la suite, il s'était lancé dans l'import-export de voitures.

Over welke taverne gaat het hier? En noteer: de Libanees rijdt voor de Saoudi's.

Ook interessant: Volgens Bihay en Balfroid was Maroun Hage ook betrokken bij de trafiek van uranium (Katanga weetjewel ...). Ze brengen hem ook in verband met Nutribel van Van Baelen, en dus ook met Kintex.

14

the end, waarom past Maubeuge in deze piste?

15

"Suzanne Hage"? » www.7sur7.be

Advocate betrokken bij affaire Dutroux? Of homoniem? Iemand een idee?

Oostvl - Belgi
Trojan wrote:

the end, waarom past Maubeuge in deze piste?

Onder andere dit artikel » Forum

Ook het feit dat het een grensgemeente is, de keuze van de wagen. De Santana is me meer een smokkel- dan een overvalwagen. En andere elementen van feiten in die periode: het weegschaaltje in de wagen, de rollen zilverpapier de ze meenemen, ook de champagne, de Zweedse papieren in de Santana. Er was een heroïne, cocaïne smokkelroute van Libanon/Spanje via Frankrijk naar België, waar het verwerkt werd waarna het weer verdeeld werd onder andere ook naar Zweden.

Deze smokkel is steeds verbonden met het leveren van wapens of munitie, Afrikaanse landen betaalden met hun natuurlijke grondstoffen. Als Hage Maroun verantwoordelijke was voor een deel van de dokken, zit hij in een sleutelpositie. Antwerpen is al lang één van de grotere drugshavens samen met Rotterdam, en Zeebrugge met Hamburg waren toen de havens die de meeste wapens uitvoerden ter wereld. In die wereld zit je in een paar stappen van junk naar bankier, en van dealer naar politieker, huurling, escort, strategische belangen, taxichauffeurs.

Twee forum links die ook interessant zijn: Richard Van Wijck en zijn omgeving alsook Denis Marin.

De waarheid schaadt nooit een zaak die rechtvaardig is.

17

Klopt het dat Louvaert een Libanees heeft vermoord in opdracht van Hage Maroun? Ik vind daar weinig over tot dusver.

En bedankt the end, houdt steek.

frank wrote:

"Suzanne Hage"? » www.7sur7.be

Advocate betrokken bij affaire Dutroux? Of homoniem? Iemand een idee?

Verder uit te zoeken. Maar de dochter van Maroun is idd advocate:

Monsieur Marc Van Dam a été défendu par Maître Suzanne Hage, la fille de monsieur Maroun Hage, trafiquant d'armes libanais dans les années 80.

18

Copy paste van Franstalig forum:

In Aalst hebben we een bijzondere belangstelling voor de Libanese filière omdat Hage Maroun (en anderen, waaronder Nederlanders) er geregeld rondhingen.

Die band tussen Hage Maroun en Aalst interesseert me erg. Weet iemand meer hierover? En wie zijn die Nederlanders?

19

Van Hage Maroun moet je vooral het volgende onthouden: hij kocht actief wapens op die waren 'verbrand'. Die versaste hij naar Libanon, wapens voor drugs. In een paar gevallen zullen ze niet naar Libanon zijn gegaan, maar naar ... Bouhouche. Zo kon men dan een link leggen tussen een geheime operatie en een schietpartij in Maubeuge bijvoorbeeld.

20

Onderzoekspiste Hage Maroun

1. Opmerking vooraf

De onderzoekspiste-Maroun, in het dossier ingeschreven onder referte F18, is opgenomen in een enkel karton (K57) en onderverdeeld in 6 mappen met 265 documenten, die gedateerd zijn van 12 februari 1988 tot 29 december 1994; dat laatste document gaat over de moord op Hage Maroun en diens gouvernante C. in zijn flat in Molenbeek, dat ook grondig werd doorzocht. De in 1933 geboren Hage Maroun, alias Mouallem, is een Libanees die jarenlang in Molenbeek woonde en er stond ingeschreven als autohandelaar.

2. Dossieranalyse

Niet-geëxploiteerd PV

Een telex van de GP van Brussel dd. 27 september 1985 vermeldt door een onbekende tipgever verstrekte inlichtingen over verdachte aanwezigheden in een kantoor in de Choméstraat te Schaarbeek [Google Maps], onmiddellijk na de slachtpartijen van de Bende van Nijvel. Naar het schijnt werd dat PV niet verder geëxploiteerd.

Auto's

De telex van 1985 wordt vermeld in een PV van de CWB van 15 februari 1988, met opgave van de namen van de eigenaars van voertuigen waarvan de nummers door de onbekende tipgever genoteerd waren; een van de eigenaars is een zekere J., die bekend staat als een Noorse delinquent.

Woonplaatsen

Diezelfde 15 februari 1988 wordt door de CWB ook gevolg gegeven aan de telex van 1985 die betrekking had op het gerechtelijk verleden van de bewoners van het pand Choméstraat 47 [Google Maps]; daarin wordt onder meer Hage Maroun vermeld.

Auto + woonplaats

Het blijkt tevens dat een van de auto's waarvan de nummerplaat in 1985 genoteerd werd door de anonieme tipgever, eigendom geweest is van de dochter van Hage Maroun; die nummerplaat werd op 28 november 1985 door de DIV geschrapt.

Vervolg van het onderzoek

Het vervolg van het dossier heeft enerzijds betrekking op het vanaf februari 1988 ingestelde onderzoek om Hage Maroun en J. op het spoor te komen, anderzijds op de contacten en activiteiten van Hage Maroun.

Verhoor van de echtgenote van V.

De echtgenote van V. verklaart dat Hage Maroun een belangrijk heler is, die vaak bezig is voor haar man en voor L.

Verdovende middelen - Hage Maroun

Op 12 juli 1988 wordt het dossier van het onderzoek dat onderzoeksrechter De Ruyver te Brussel had ingesteld tegen Hage Maroun en zijn gezellin wegens drugsgebruik, bij het dossier CWB gevoegd; Hage Maroun werd op 18 september 1987 door de onderzoeksrechter in beschuldiging gesteld.

Bij datzelfde dossier betreffende drugshandel wordt op 1 augustus 1988 een ander dossier ten laste van Hage Maroun gevoegd, en nog een derde ten laste van dezelfde Hage Maroun wegens valsheid in geschrifte en verduistering in het raam van handel in tweedehands wagens (document 87).

Verhoor van A.

Op 27 juni 1989 wordt A. verhoord; die verklaart dat Hage Maroun herhaaldelijk ondervraagd werd in verband met de dossiers over de slachtpartijen van de Bende van Nijvel en dat Hage Maroun heeft getuigd voor het hof van assisen van Bergen.

Niet-verhoor van Hage Maroun

Op 1 oktober 1990 verklaart de CWB Hage Maroun niet te hebben gehoord, conform de schriftelijke instructies van onderzoeksrechter Hennuy; dat is in tegenspraak met de door onderzoeksrechter Lacroix op 4 augustus 1988 en 26 juni 1990 opgestelde verhoor-apostille.

Verhoor Hage Maroun (1992)

Op 14 mei 1992 ondervraagt de CWB Hage Maroun over de autohandel; er worden hem foto's van Angelou en S. getoond, maar hij beweert die personen niet te kennen; de speurders wijzen hem er evenwel op dat het telefoonnummer van beide mannen genoteerd staat in zijn agenda 1980-1982. Hage Maroun wordt gehoord als gevolg van een apostille van onderzoeksrechter Hennuy die wenste te worden ingelicht over de band tussen Hage Maroun, Angelou en S. en nog andere personen uit het autozwendelmilieu.

3. Conclusie onderzoekspiste-Hage Maroun

De lezing van de PV's die betrekking hebben op dat spoor F18, levert geen nuttige inlichtingen op; kennelijk werden niet alle PV's over Hage Maroun bij dat spoor F18 gevoegd. De enige pertinente kanttekening ter zake is het punt van de niet-exploitatie, vóór 15 februari 1988, van de telex van 27 september 1985.

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube