1

Topic: MAUE

De "Mouvement d'Action pour l'Union Européenne" (MAUE), was een Belgische tak van de Paneuropese beweging (PEU) van een Otto von Habsburg. In 1969 werd ze opgericht als opvolger van de AENA. In hetzelfe jaar werd de AESP opgericht, die een soort patroonorganisatie van de MAUE werd, dewelke zou uitmonden in het IEPS.

De MAUE was gevestigd in de Belliardstraat 39. Robert Nieuwenhuys was voorzitter en Joseph de Foy secretaris-generaal. Aldo Mungo trad op als secretaris-generaal van 1978-1980. De ondervoorzitters waren Luc Beyer de Ryke, Robert Close, Jacques Jonet en Paul Vankerkhoven. De ledenlijst omvatte Joseph Basile, Benoît de Bonvoisin, Vincent van den Bosch, Albert Dupuis, Georges Henrard, Nicolas de Kerchove, Bernard de Marcken, Philibert de Liedekerke, Jean-Paul Preumont, Robert Remy, Emmanuel Sacre en Daniel van Steenberghe. Ook Jean Gol, die op de listings stond van Damman en die zijn "patronage" verleende aan AESP, zou mogelijk lid van MAUE geweest zijn.

Re: MAUE

Dus wanneer Philippe De Staerke in zijn bekentenisbrief beweert dat de opdrachten kwamen van de Belliardstraat 39 moeten we niet zozeer denken aan CEPIC maar eerder aan MAUE?