11

Re: Opus Dei

Uit "De netwerking van een neo-aristocratische elite in de korte 20ste eeuw" van Klaartje Schrijvers haal ik volgende info over Opus Dei: 

Met de focus op het christelijke geloof hoeft het niet te verbazen dat ook de banden tussen Opus Dei en CEDI erg nauw waren. CEDI werd door sommigen zelfs gezien als een hulporganisatie van Opus Dei. Die link lijkt aannemelijk gezien de aanwezigheid in CEDI van don Alfredo Sanchez-Bella, minister van toerisme onder Franco en broer van één van de meest vooraanstaande leden van Opus Dei in Spanje, Don Florencio Sanchez-Bella.

 • Alfredo Sanchez-Bella: lid van CEDI, voormalig minister onder Franco en belangrijk bankier in Spanje.

 • Père Yves-Marc Dubois: lid van Opus Dei en AESP.

 • Antoine Pinay: ex-eerste minister van Frankrijk en lid van Opus Dei

 • Jean Violet

 • Silva Munoz: voormalig minister onder Franco en gelinkt aan de Cercle Pinay

 • Père Marmier: Opus Dei in het bisdom van Freiburg. Lid van de AESP van Damman.

 • Hervé Pasqua: voormalig hoofd van Opus Dei in België

 • Ook de Cercle des Nations werd aan Opus Dei gelieerd, al was het alleen door hun gemeenschappelijke economische en politieke objectieven ten aanzien van Europa.

Uit het parlementair onderzoek naar sekten in België (1997) staat ook wat informatie over Opus Dei:

Pagina 74:

Ten slotte kunnen ook andere groeperingen - zoals bijvoorbeeld de loge of Opus Dei - beschouwd worden als groepen waarvan de leden de politieke macht willen beïnvloeden, laat staan infiltreren.

Pagina 93:

In een door de heer Nefontaine in 1993 uitgegeven publicatie wordt (aan de hand van getuigenissen van ouders, wier kinderen - sommigen voor ze meerderjarig waren - tot deze organisatie waren toegetreden) vastgesteld dat ook Opus Dei (een vereniging die ongetwijfeld een religieus doel nastreeft) in zijn dagelijkse werking bepaalde kenmerken vertoont die eigen zijn aan een sekte, te weten:

 • manipulatie van het geweten;

 • overmatige verering van de stichter, José María Escriva de Balaguer;

 • geldverduistering en erfenisbelaging;

 • de numerarii storten een groot deel van hun inkomen aan de beweging;

 • de uitbuiting van de werkkrachten die door Opus Dei worden opgeleid; er blijken bepaalde inbreuken te worden gepleegd op de sociale wetgeving.

Deze, door het Vaticaan erkende instelling is volgens spreker een typisch voorbeeld van integraal katholicisme. Toch telt zij in België weinig leden (250 tot 300) en heeft ze er geen invloed op het politieke en economische leven. Opus Dei werft vooral leden bij de elite van een land. Vervolgens krijgen die de opdracht de andere lagen van de bevolking aan te spreken. De getuige is van oordeel dat het niet ongewoon is dat zij zich volledig in de katholieke kerk wil integreren maar toch eigen priesters wil vormen.

Als organisatie heeft Opus Dei geen sociale doctrine, wat niet belet dat haar leden zich wel met sociale problemen inlaten. Het staat haar leden vrij de organisatie te verlaten. De numerarii, die in een gemeenschap van Opus leven, dreigen berooid achter te blijven en sociale en affectieve problemen te krijgen aangezien ze alle banden met hun vroegere kennissenkring hebben doorgesneden.[size=2][font=NewCenturySchlbk] [/font][/size]

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

12

Re: Opus Dei

En toch mag de rol van Opus Dei niet onderschat worden. Albert Raes/ Het Hof/Procureur Deprêtre/wapenexpert Claude Dery.

En dan nog Kika de Liedekerke die zeer close was met de beruchtste WNP leden.

13

Re: Opus Dei

Office International, een organisatie die banden heeft met Opus Dei, ligt aan de basis van een scoutsgroep: de Guides et Scouts d'Europe, ook actief in België. Tot op vandaag [1985] organiseert de Office International daarvan vormingsstages voor de leiders van deze rond 1960 ontstane rechtse scoutsbeweging. Een medewerker van Savoir et Agir, Claude Callens, auteur van een werk getiteld Doctrine Sociale de l'Eglise, was verantwoordelijk voor de oprichting van een afdeling van de scouts in Namen. Ontstaan in Oostenrijk, maar vooral actief in Frankrijk, ageert deze dissidente scoutsbeweging tegen de 'spirituele en civieke dissidentie'. Een uittreksel uit Directoire Réligieux des Scouts d'Europe zal meer verduidelijken:

"De eenheid van Europa is in één principe vervat: Het Christendom. Dat principe is de basis en het bepalende element van een gemeenschappelijke Europese beschaving, die fundamenteel unitair is in zijn sociale begrippen, zijn instellingen, zijn juridisch systeem en zijn patrimonium van culturele waarden. Europa is een solidair Christendom in de geest dat het zich differentieert in zijn uitdrukkingsmiddelen. De verdeling van het continent in nationaliteiten die moreel en spiritueel gesloten zijn, is het gevolg van de godsdienstoorlogen die het geloof hebben opgedeeld in compartimenten parallel met koninkrijken."

"De FSE (Federatie van de Scouts van Europa) ziet in de negatie van de rechten van God op de naties, zoals ze sindsdien door de revolutie werd geformuleerd, de doorbraak van de tendens die het Geloof ondergeschikt maakt aan de Staatsraison. Ze beschouwt de wereldlijkheid als een vervelende oplossing die niet overeenstemt met de eisen van het Gemeenschappelijk Goed van Europa. Ze denkt dat geen enkele restauratie van de Europese eenheid mogelijk is zonder een terugkeer van Europa naar zijn principe: de Broederschap van de Volkeren in Christus."

In Parijs werd op 15 juni 1965 de 'Charte de principes naturels et chrétien du Scoutisme' boven de doopvont gehouden. Daaruit lichten we een paar markante aspecten:

"Het charter weigert elk maatschappelijk concept dat leidt tot zulk een fenomeen van massificatie of collectivisering dat het de mens opoffert aan de maatschappij (art. 1), zegt dat de 'padvinderij de man van Geloof wil vormen, zoon van de Kerk (art. 2), dat ze wil opvoeden tot de zin voor contemplatie en voor het heilige (art. 4) en dat ze op alle domeinen wil ontsnappen aan de verschillende vormen van materialisme of totalitarisme, zelfs de meest verholen, of ze nu behoren tot het verleden, het heden of de toekomst (art. 6)."

De scouts, ook atleten van Christus genaamd, ondergaan een para-militaire opleiding want men moet "de toekomstige milicien voorbereiden op zijn nieuw leven opdat er geen breuk zou zijn in zijn vorming". Dat de scoutsbeweging een paramilitaire organisatie is, wordt trouwens niet verhuld: "Bij zijn uitgangspunt, is onze padvinderij een paramilitaire jongerenbeweging. Dat is niet vreemd als men zich wil herinneren dat de moedige officier van het Engelse leger, Lord Baden-Powell, zijn militaire ervaring gebruikte om de padvinderij uit te werken ..."

De Belgische afdeling ontstond in 1964 onder de benaming Féderation des Scouts d'Europe en zou over zo'n 250 leden beschikken. Voor zover bekend bestaat er geen Vlaamse equivalent. De FSE hangt af van de Union Internationale des Guides et Scouts d'Europe, gevestigd in Frankrijk.

Bron: Opus Dei in België | André Van Bosbeke

Ter info:

 • Zoals je reeds hier kon lezen, was Michel Libert lid van deze organisatie.

 • De volledige naam van Office International is: Office International des Oeuvres de Formation Civique et d'Action Culturelle selon le Droit naturel et chrétien

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

14

Re: Opus Dei

Le bras de l'Opus Dei derrière les tueries, ou l'argent d'une organisation de l'ombre?

Revenons comme annoncé sur les témoignages de l'adjudant de gendarmerie Dussart et du substitut du procureur J.-F. Godbille, entendus lundi par la commission parlementaire d'enquête sur le banditisme et le terrorisme. Mardi, la commission a aussi tenu deux réunions de travail, avec les ministres de l'Intérieur, de la Justice et de la Défense, sur les projets de contrôle et de restructuration des services, le matin, puis l'après-midi pour faire la synthèse des déclarations touchant au BIC (la défunte administration de l'information criminelle) et à la Sûreté de l'Etat.

Les accusations portées par Guy Dussart (57 ans), ancien patron de la BSR de la gendarmerie de Wavre, sont de densités variables et à double tranchant. Rappelant une phrase de Michel Cocu aux enquêteurs en 1983: Quand vous arriverez plus haut, on vous empêchera de continuer. Si je suis condamné, je parlerai, le témoin regrette que les magistrats n'aient pas d'abord renvoyé Cocu et consorts en correctionnelle pour des délits de moindre importance.

Dans l'enquête sur la mort de Latinus en 1984, il dit que le médecin légiste avait constaté la fracture de l'os rachidien, mais que cette constatation n'apparaît pas dans le rapport d'autopsie, qu'une liste de gendarmes et de militaires appartenant au WNP a disparu de la BSR, et qu'il n'a pas trouvé de dossier Latinus à la PJ de Bruxelles dans l'enquête sur le double assassinat de la rue de la Pastorale. Des documents auraient aussi été détruits à la Sûreté à l'époque où il demandait au juge Schlicker de perquisitionner chez certains agents du service. Le juge Schlicker a ensuite changé d'attitude et a temporisé. C'est ce qui a déterminé l'adjudant à garder par devers lui plus de vingt apostilles du juge, non exécutées. La défiance s'installait ainsi entre magistrat et enquêteurs.

Il y avait eu des fuites. Le parquet de Nivelles en accusait les gendarmes de Wavre. D'où naquit l'idée de piéger un rapport de synthèse en six exemplaires qui devait resurgir dans la presse belge puis française, avec des détails permettant à M. Dussart de conclure que les fuites venaient non pas du juge d'instruction mais du parquet de Nivelles et de la gendarmerie. L'hypothèse de la préparation d'un coup d'État, avancée dès le début des investigations des gendarmes, amplifiée deux ans plus tard par les confidences anonymes de deux nobles impliquant l'Opus Dei dans un invraisemblable complot antiroyaliste lié aux tueries du Brabant, apparaît à ceux qui écoutent le sous-officier comme peu fondée.

Revenons à l'hypothèse de travail du substitut bruxellois M. Godbille, déjà longuement évoquée dans nos éditions précédentes: des antennes mafieuses piégeant des milieux financiers, politiques, semant un climat de défiance entre gens de justice, portant peut-être plainte simplement pour éliminer un concurrent ou un adversaire à déstabiliser, et cherchant dans les réactions de la Justice une complicité même involontaire qui serve leurs desseins. Cela fait parfois penser, dit M. Godbille, à un plan organisé pour lutter contre tout ce qui pourrait nuire aux intérêts d'une "organisation". Existe-t-il une organisation occulte de ce type agissant dans notre pays? Y a-t-il manipulation de groupes d'extrême droite par des services de renseignements? Au profit de qui?

Autant de questions posées. Aucune réponse absolue. La Justice mène dans les affaires financières un combat contre la montre (des mois de travail pour préparer une série de perquisitions simultanées). Elle doit affronter la complexité de ces affaires en luttant contre ses propres cloisonnements. Le temps qui s'écoule, nécesaire à comprendre les mécanismes mis en place, est une autre course contre les délais de prescription.

M. Godbille plaide pour l'instauration de collèges de juges d'instruction, afin de les protéger contre des attaques personnelles. Aussi pour une meilleure maîtrise des enquêteurs par les magistrats chargés de les diriger. Une lutte efficace contre l'organisation mafieuse suppose des moyens (la section financière du parquet de Bruxelles n'a pas d'ordinateurs, elle compte huit magistrats et une soixantaine d'enquêteurs), une meilleure communication des informations et une coordination entre enquêteurs en charge de dossiers qui se complètent. Les choses s'améliorent, constate-t-il. Les informations passent mieux aujourd'hui.

Et de conclure sur le thème du "devoir d'ingratitude des juges" qui, bien que nommés avec le concours politique, ne doivent être ni bleus, ni rouges, ni verts ... Le président de la commission parlementaire d'enquête, M. Bourgeois, souligne qu'il s'agit du discours d'une "autre école" tandis qu'un des magistrats experts ayant entendu M. Godbille approuve d'un mouvement de tête... Prochaine séance publique, jeudi, avec l'audition de l'avocat de Michel Cocu, un des membres de la filière boraine.

Bron: Le Soir | René Haquin | 8 November 1989

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

15

Re: Opus Dei

Op het Franstalig forum wordt er ook gesproken over een lijk dat gevonden werd in Dongelberg, op het domein van Opus Dei. Meer info hierover ontbreekt.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

16

Re: Opus Dei

Ben, bedoel je in de steengroeve? En wanneer?

17

Re: Opus Dei

Opus Dei-lid en wapenhandelaar prins Miguel van Bourbon verklaarde in de Westduitse Tageszeitung: "Opus Dei moet over heel Europa heersen, en mensen die mijn attitudes betreffende hiërarchie en discpline delen, zullen het Opus Dei bijtreden. Ik ben ervan overtuigd dat dit het enige is wat Europa redden kan. Opus Dei zal, daarvan ben ik eveneens overtuigd, president Reagan volgen ... President Reagan is momenteel een groot voorbeeld."

De hang naar een rechts katholiek Europees avondland en de heimwee naar de tijd toen kerk en staat nog één waren, deden en doen het Opus Dei zijn krachten bundelen via personen en politieke organisaties die ook ijveren voor een sterk Europa. Aan de top van dit gedroomde avondland moet dan de aloude Europese roomsgezinde aristocratie komen. Hiermee wordt de Habsburg-dynastie en haar Spaanse tak, van Bourbon, bedoeld die gedurende eeuwen zowel in Centraal-Europa als in Portugal en Spanje de absolute macht in handen hadden. Al in 1964 schreef de Nederlandse journalist Huib Hendrikse in Trouw: 

"Het heeft mij niet verwonderd, in Spanje enige leden van Opus Dei te horen spreken over een verenigd Europa onder leiding van een rooms staatshoofd. Zij zien dit als hun grote ideaal. Een jonge Amerikaanse priester, die als professor in canoniek recht aan de universiteit van Pamplona doceert (eigendom van het Opus Dei) en lid is van Opus Dei, vertelde mij op voorzichtige toon dat sommige leden van zijn organisatie de mogelijkheid bepaald niet uitgesloten achtten dat prins Hugo van Bourbon-Parma (Opus Dei-lid) nog eens staatshoofd zal worden van een verenigd Europa, dat een bolwerk van militant katholicisme en agressief anti-communisme zou moeten worden."

"Spanje komt vroeg of laat in de EEG (de voorloper van de Europese Unie) en zal een steeds grotere rol gaan spelen. Dat is niet tegen te houden. Ook het verenigde Europa is niet tegen te houden. Men zal dan een staatshoofd nodig hebben. Een bekwame figuur uit een oude aristocratische familie. Prins Hugo zou een van de meest geschikte kandidaten kunnen zijn. Hij is zeer intelligent, goed ontwikkeld en een moderne verschijning. Mocht Hugo voor de eer bedanken, dan zou Otto van Habsburg, ook een lid van Opus Dei, een goede tweede zijn."

Prins Hugo van Bourbon-Parma huwde in 1964 met prinses Irene van Nederland. Na zijn scheiding van de Nederlandse prinses, die later actief werd in de vrouwen- en vredesbeweging, treedt de 'goede tweede' Otto van Habsburg (geboren in 1912), erfgenaam van de Habsburg-dynastie, op het voorplan. De vader van Otto van Habsburg was de laatste keizer van Oostenrijk, Karel I. In 1919 hief de republiek Oostenrijk alle rechten van het Huis Habsburg op de troon op en verbood het gebruik van de titel aartshertog. Otto zag zijn rijk aan zijn neus voorbijgaan. Maar via het oprichten van allerlei mysterieuze en half-mysterieuze politieke organisaties probeerde hij de situatie recht te trekken.

In deze organisaties speelt het Opus Dei steeds een zeer voorname rol. Ook in de officiële Europese politiek is Otto van Habsburg actief. Hij is Euro-parlementslid voor het CSU van Beiers rechts-politiek zwaargewicht Frans-Joseph Strauss, die in zijn entourage verscheidene Opus Dei-leden en -sympathisanten heeft benoemd.

Bron: Opus Dei in België | André van Bosbeke

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

18

Re: Opus Dei

Nadat de destabilisering van de Staat begin 1985 als mogelijke drijfveer van de slachtpartijen beschouwd werd, begonnen eind 1985 een aantal speurders te denken aan een mogelijke betrokkenheid van Opus Dei, dat het er op aangelegd zou hebben een totalitair bestel onder leiding van een adelijk persoon op te dringen. Om te verhinderen dat het onderzoek in die richting andermaal zou vastlopen, heeft de heer Dussart nooit iemand iets over die informatie meegedeeld.

Op 20 of 21 december 1985 en tussen 5 en 10 maart 1986 werd de heer Dussart telefonisch gecontacteerd door twee personen van de hoge Belgische adel die wel iets wilden loslaten mits zij anoniem zouden blijven. Die personen hebben hem toen bevestigd dat een groep leden van Opus Dei plannen voor een destabilisering van de Staat beraamd hadden. Volgens een van hem vormde het feit dat in december 1985 paracommando’s onder het bevel van de rijkswacht werden geplaatst een begin van uitvoering van dat destabiliseringsplan.

Een aantal door kolonel Vernaillen geciteerde namen van personen die reeds in 1973 vermeld werden in verband met "l’Ordre Bleu". De heer Dussart heeft het door Opus Dei in Dongelberg aangekochte kasteel herhaaldelijk discreet in het oog gehouden en hij noteerde daarbij de nummerplaten van een aantal wagens waarvan hij de eigenaars geïdentificeerd heeft. Die namen zijn dezelfde als die welke aan het einde van een boek over Opus Dei vermeld staan.

De heer Dussart heeft die informatie bezorg aan adjudant-chef Verdun van de BOB van Charleroi die voor de cel Jumet werkte. Laatstgenoemde heeft ontstemd zijn werk voor die cel opgegeven nadat hij met ongeveer dezelfde problemen geconfronteerd was als die welke de getuige gekend heeft.

De heer Dussart besluit zijn betoog met de opmerking dat hij informatie over Opus Dei niet kan bevestigen. Hij wenst de namen van de personen die hem zijn komen opzoeken, niet vrij te geven aangezien hij hun beloofd heeft hun anonimiteit te waarborgen.

Bron: Getuigenis Guy Dussart | Eerste Bendecommissie

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

19

Re: Opus Dei

In de anonieme brief staat ook dat u lid bent van Opus Dei.

De Valkeneer (ironisch): "Klopt, ik ben lid van Opus Dei én ik heb mevrouw Michel een plaats aan het Grondwettelijk Hof beloofd als ze het spoor van de WNP toedekt. Kijk, ik weet niet of u mevrouw Michel kent, maar haar naar het Grondwettelijk Hof sturen zou voor haar een echte straf zijn. Na twee maanden wordt ze gek. Bovendien: wie benoemt die rechters? Het parlement. Denkt u dat ik zo machtig ben? Voor de duidelijkheid: ik ben óók geen lid van Opus Dei."

De la Serna (lacht): "Ik ook niet."

Bron: Humo | 21 november 2017

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

20

Re: Opus Dei

Opus Dei-lid en wapenhandelaar prins Miguel van Bourbon verklaarde in de Westduitse Tageszeitung:

"Opus Dei moet over heel Europa heersen, en mensen die mijn attitudes betreffende hiërarchie en discpline delen, zullen het Opus Dei bijtreden. Ik ben ervan overtuigd dat dit het enige is wat Europa redden kan. Opus Dei zal, daarvan ben ik eveneens overtuigd, president Reagan volgen ... President Reagan is momenteel een groot voorbeeld."

Even ter aanvulling (vrij vertaald uit het Engels):

"Waarom zouden we ze geen wapens verkopen? Niet de wapens, alleen de mens is goed of slecht ... Ik denk dat wapens, geleverd door het Opus Dei of andere regeringen, de mensen dienen ... Als we bepaalde dingen willen bereiken, zullen we ze niet krijgen door allen maar te prediken, maar door een samenhang van verschillende zaken ... Als mensen niet willen luisteren, dan is het hetzelfde als op school, dan moeten we andere maatregelen nemen, die ze wel zullen horen en voelen ... Misschien is de Fuerza Nueva, die door de Spaanse regering is verboden, een organisatie (toch de mensen waarmee ik in contact kwam) die het Opus Dei helpt bepaalde taken te vervullen."

"Ik heb altijd werkelijk het idee gehad dat het Opus Dei een goddelijk gezag biedt dat rechtvaardig is en men moet tot het einde toe doorgaan met deze autoriteit ... Naar mijn mening is het Opus Dei een regering op zich ... Ik ben van mening dat het Opus Dei over heel Europa zou moeten regeren, en mensen die mijn visie op hiërarchie en discipline delen, zouden bij het Opus Dei moeten aansluiten, ik ben ervan overtuigd dat dit het enige is dat Europa kan redden. Opus Dei zal president Reagan volgen"

Bron: 13 november 1984 (!) ARD-tijdschrift Monitor, Prins Miguel de Bourbon-Parma in een interview met Jurgen Roth