Een paar uittreksels uit het interview van Arsène Pint met info over Evance Collard de wapenmeester van het SIE:

Heeft Mayerus zelf mensen naar het SIE gebracht?

"Ja. Mayerus zei: 'Ik ken iemand die te vertrouwen is. Een uitstekend wapenmaker.' Dat was adjudant Evance Collard, die wapenmeester van het SIE is geworden. Wat mij betreft, was er niets aan de hand met Collard. Hij was een betrouwbaar en discreet man en zeker geen extremist. Dat was ook nodig, hij had een vertrouwensfunctie bij het SIE. Hij was altijd aanwezig als we nieuwe wapens of materialen uittestten." (…)

In mijn tijd lag het SIE-materiaal niet in de garage waar de auto's stonden, maar in een afgesloten, beveiligde compound, waar zich ook het atelier van Collard bevond. Als je dus bij het materiaal wilde, moest je via Collard en zijn adjuncten passeren. In die compound was ook altijd wel iemand aanwezig. 24 uur op 24 uur. De mensen die de ABT-patrouilles deden kwamen er namelijk ’s nachts hun boterhammen opeten. Een eenvoudig systeem, maar wel efficiënt.” (…)

Het is zeer snel duidelijk geworden dat de diefstal [wapendiefstal bij het SEI] een inside job was, gepleegd door iemand die wist dat Jennes het materiaal van het SIE in de auto’s had laten leggen, en die wist dat er nauwelijks controle was. De grote verdachte van de diefstal was ex-rijkswachter Madani Bouhouche, ex-lid van de Brusselse BOB. Later zijn bij Bouhouche ook wapens gevonden die waren gestolen bij het SIE. Bouhouche was een vriendje van Mayerus. Bouhouche en Beijer deden via hun detectivekantoor ARI zaakjes met het European Institute of Management, een beveiligingsbedrijf waar Mayerus samen met gewezen Amerikaans ambassadeur Douglas Mac Arthur junior in de raad van bestuur zat en dat zo louche was dat het na een ongunstig advies van de staatsveiligheid zijn contract voor de beveiliging van een Belgisch ministerie is kwijtgespeeld. Heeft het één met het ander te maken?

Bouhouche had in elk geval contacten binnen de Groep Diane. Ik ben Bouhouche beginnen verdenken op het moment dat ik te weten kwam dat hij Collard kende en dat hij hem opzocht bij het SIE om hem uit te horen over het wapenmateriaal van het eskadron. Bouhouche was een wapenfreak en Collard was dat ook. En als je dan hoort dat Bouhouche en zijn Robert Beijer soms twee keer per week bij Collard binnensprongen om even bij te praten en te zien wat er voor materiaal lag.” (…)

Waarom verdenkt u juist Bouhouche en Beijer van de diefstal van de SIE-wapens? Waren zij de enige buitenstaanders die geregeld rondhingen in de schatkamer van Collard?

"Er zijn meer gegevens die tegen Bouhouche pleiten. Ze hebben ooit bij hem thuis een pistool teruggevonden dat onder in een doos ingevroren spaghettisaus lag. Dat was een van de technieken die we bij het SIE hadden uitgetest om een wapen binnen te smokkelen in een gekaapt vliegtuig of zo. We wilden weten of een ingevroren wapen nog operationeel is. Ja, verdomme, zeg. Hoe is Bouhouche op dat idee gekomen? Hij kende Collard!"

En uit een artikel van Humo:

Collard was een goeie vriend van Madani Bouhouche, ook ex-rijkswachter, wapenhandelaar en - maniak én grote Bende-verdachte. Bouhouche heeft zelf toegegeven dat hij geregeld bij Collard, die net als hij fanatiek met wapens bezig was, op bezoek ging om een beetje bij te praten over het nieuw aangekochte materiaal van de SIE. Ergens tussen 31 december 1981 en 2 januari 1982 werden er uit de materiaalruimte van het SIE tien Heckler et Koch-pistoolmitrailleurs met geluidsdemper, tien zonder, vier FN riot guns, 5 FAL's en achtentwintig 9mm parabellumladers gestolen.

De Heckler en Kochs 'voor militair gebruik' waren – net als de vesten van Wittock-Van Landeghem – het beste wat er te krijgen was op dat moment en niet te koop in de winkel. Na de diefstal mocht Bouhouche Collard niet meer bezoeken bij het SIE. Hij mocht de kazerne niet meer binnen omdat men vermoedde dat hij achter de diefstal zat. Collard is ook al lang geen wapenmeester meer bij het SIE; hij werd overgeplaatst naar het Logistiek Centrum.

En:

Een rijkswachter die absoluut anoniem wil blijven, zegt: "Dit gaat over het feit dat mensen van het SIE in het begin van de jaren ’80 contacten hadden met Wittock-Van Landeghem. Dat is zeker. En het ligt ook voor de hand. Het SIE was altijd op zoek naar nieuwe dingen. Evance Collard, de wapenmeester van het SIE, was voortdurend bezig met nieuwe en betere wapens en beschermingsmaterieel. Ik begrijp niet dat de generale staf dat zo hardnekkig blijft ontkennen. Alhoewel, misschien begrijp ik het wel."

"Ik zie een mogelijke verklaring voor die halsstarrigheid. Begin 1982 werd er bij het SIE ingebroken en werd er een pak wapens gestolen, waaronder gesofistikeerde, van geluidsdempers voorziene Heckler und Kochs, dingen die je op dat moment niet in de handel kon kopen. Het werd al snel duidelijk dat het om een inside job ging, dat er dus rijkswachters bij waren betrokken."

"Evance Collard werd na die diefstal overigens uit het SIE verwijderd. Hij was een kennis van Madani Bouhouche. Bouhouche kwam geregeld op bezoek bij Collard om te weten te komen wat het SIE aan nieuw spul had binnengekregen. De generale staf wist dus dat er rijkswachters bij die diefstal waren betrokken, maar heeft er alles aan gedaan om die zaak in de doofpot te krijgen en daar te houden."

"Toen dus in september ’83 Wittock-Van Landeghem werd overvallen, brak er opnieuw paniek uit bij de generale staf, want een aantal rijkswachters had contacten met Wittock-Van Landeghem, uitgerekend in verband met de vesten die waren gestolen. Ik heb het vermoeden dat men toen bij de generale staf dacht: 'Weer rijkswachters? Zijn wij dan de Bende van Nijvel?' Daarom probeert men nu nog altijd die contacten te ontkennen."

Ook in het verslag van de tweede bendecommissie wordt Collard aangehaald:

Verder moet erop worden gewezen dat tal van personen werden ondervraagd over de zoëven genoemde Mazda. Ook de adjudant die indertijd bij de groep Dyane verantwoordelijk was voor het materieel, adjudant Collard (wiens naam in de publieke zittingen ook is gevallen), werd hieromtrent ondervraagd. Tevens werd hij in dit verband ook door andere rijkswachters genoemd (1). Eigenaardig is evenwel dat hij niet werd ondervraagd - en dat er zo te zien ook geen onderzoek naar werd ingesteld - over een nogal belastende verklaring – van iemand die problemen met hem had gehad – over zijn handel en wandel in de wapenwereld. Voor alle duidelijkheid kunnen het best stukken uit deze verklaring worden geciteerd (2):

"Overigens slaan de gezegdes op het feit dat ik destijds alleszins een vermoeden had opgedaan dat Adjt-chef Collard, die verantwoordelijk was voor de bestelling van wapens en munitie, mogelijks financieel en ander voordeel had bij leveringen die uitgingen van de wapenhandel (...) te Brussel, (...). Adjt-chef Collard trachtte namelijk eens twee leden van het SIE (...) en (...) te beïnvloeden, die aangeduid waren voor het testen van een nieuwsoortige munitie FN 7,62 Sierra voor de FN Sniper-geweren. De testen moesten gedaan worden in overweging van het vervangen van de tot dan toe gebruikte munitie Norma .308, welke steeds door (...) geleverd was geweest (daar waar de munitie FN 7,62 Sierra niet door (...)  maar door FN zou geleverd worden. (...) en (...) hebben mij zelf verteld dat Adjt-chef Collard hen gevraagd had om opzettelijk slecht te schieten met de nieuwe munitie. Dit kan tevens nog bevestigd worden door de genaamden (...), (...) (gemuteerd naar Havenbrigade Oostende) en de gebroeders (...) van het SIE.

Ik meen dat de hierboven aangehaalde feiten gebeurden in 1978. Ik kan hier verder nog vermelden dat, omstreeks 1977, eens door Adjt-chef Collard werd vastgesteld dat er een pistool Beretta ontbrak in het magazijn, en toen heeft hijzelf mij gezegd dat het ontbrekende wapen voorlopig vervangen werd door een daartoe door (...) ter beschikking gesteld identiek pistool, om zodoende de verdwijning te camoufleren bij eventuele kontrole door de oversten. IOWM (...) en nog vele anderen van het SIE zijn eveneens van deze zaak op de hoogte.

(1) Zie onder meer PV 255 (4-2-1982), PV 23 (6-1-1982) en PV 5 (4-1-1982), alle van het gerechtelijk detachement Brussel.
(2) PV 76 (15-1-1982), gerechtelijk detachement Brussel

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie

3

Dit zijn toch zware feiten waaraan Collard zich schuldig heeft gemaakt. Welke tegenmaatregelen werden er ondernomen tegen hem ?

4

Als ik dit lees, stel ik mij de vraag of het Collard was die - al dan niet bewust - de tip van de kogelvrije vesten in Temse heeft doorgespeeld aan de Bende van Nijvel.

Ik haal ook nog volgend stuk uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

En zijn vragen gingen in twee richtingen. Ten eerste vroeg hij zich af of er wel voldoende onderzoek was gedaan naar adjudant Collard, de wapenmaker. Hij had immers het volgende over Bouhouche en Beijer gehoord:

De heer Pint: "Naar het schijnt kwamen ze af en toe praten met de adjudant om te zien of er iets nieuws was aangekocht. Ze waren geïnteresseerd in alles wat met bewapening te maken had. Dat heb ik achteraf gehoord."

De voorzitter: "En daar hadden ze in hun functie van rijkswachter op de Leuvenseweg in feite geen uitstaans mee?"

De heer Pint: "Daar hadden zij helemaal geen uitstaans mee."

De voorzitter: "Het is ook helemaal niet evident dat adjudant Collard informatie gaf aan mensen vreemd aan de dienst?"

De heer Pint: "Ik heb nooit begrepen dat Collard niet verder dacht. De enigen die er rondliepen en er niets hadden te zien waren die twee. Zeker toen achteraf bewezen werd dat zij met criminele activiteiten bezig waren. Ik begrijp niet dat men die piste niet vroeger is opgegaan."

Pint aarzelde zelfs niet om - ook al had hij het dossier van het onderzoek nooit onder ogen gehad - te beweren dat in het onderzoek naar Collard "(...) magistraal is geknoeid. Men moest veel vlugger op die piste terechtgekomen zijn".

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 5)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Merovinger: Wederom bedankt voor de interessante info!

Ben: Dat is inderdaad een goeie vraag. Gezien de positie en kennis van Collard binnen de rijkswacht zou hij wel eens de - al dan niet bewuste - schakel tussen de rijkswacht en de uitvoerders kunnen geweest. Temse is altijd sterk aan de rijkswacht gelinkt geweest, meer dan welk Bendefeit dan ook.

In de eerste post van dit topic staat er:

"[Collard] was altijd aanwezig als we nieuwe wapens of materialen uittestten."

Bijvoorbeeld toen de kogelvrije vesten in Temse getest werden, zoals het Humo-artikel uit 1995 aangeeft?

"In 1995 werd Humo gecontacteerd door een ex-werknemer van de weverij TIS, een dochteronderneming van Wittock-Van Landeghem, die stelde dat hij vóór de overval van de Bende verschillende keren rijkswachters op de werkvloer had ontmoet die vers geweven kevlar kwamen inspecteren. Deze getuigenis betekende dat ook de rijkswachters op de hoogte waren van de kevlar-activiteiten bij Wittock-Van Landeghem en dat deze dus de tipgevers van de Bende van Nijvel hadden kunnen zijn."

6

Zo-even wakker gemaakt door forumlid trokken, vraag ik mij af waarom het hier na 06-03-2016 stil is gebleven. Deze, naar het zich laat aanzien valabele informatie van forumlid Merovinger, lijkt mij van grote waarde, mede in combinatie met de vondst op 6 november 1986, van twee van de op 10 september 1983 bij Wittock-Van Landeghem te Temse gestolen 'kraag kogelvrije vesten' in de zwaaikom van Ronquières, met dien verstande dat Madani Bouhouche al 16 jaar dood is. Dat dan weer wel.