1

Topic: Cel Info

De 'Cellule Info' was een door de rijkswacht opgerichte onderzoekscel. Zij deed een parallel onderzoek naar de feiten in Waals-Brabant zonder dat onderzoeksrechter Guy Wezel hiervan op de hoogte was.

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie:

Bij zijn verhoor door de eerste parlementaire onderzoekscommissie verklaarde raadsheer Vereecke terzake:

"Wat betreft het bestaan van een parallelle onderzoekscel van de rijkswacht, namelijk de 'infocel Brabant', die zou zijn opgericht buiten medeweten van onderzoeksrechter Wezel en waarvan ook de getuige, als voorzitter van het Assisenhof van Henegouwen, niet op de hoogte werd gebracht, antwoordt de getuige dat hij inderdaad zelf het bestaan van die cel heeft ontdekt."

"Een aantal onduidelijhheden in het dossier, dat hij nader deed onderzoeken, brachten hun bevestiging van het bestaan van de Infocel. Hij meent echter niet dat men het bestaan ervan moedwillig voor hem verborgen wilde houden. Waarschijnlijk is er een verkeerde interpretatie gebeurd in hoofde van de magistraten die met het dossier belast werden nadat het werd overgedragen naar een ander ambtsgebied."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 1 en 2)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube