Duitse politie- en veiligheidsdiensten hebben in het onderzoek naar de NSU-moorden zoveel fouten gemaakt, dat je van sabotage kunt spreken.

Dat concludeert de parlementaire onderzoekscommissie in de Duitse deelstaat Thüringen. De commissie deed onderzoek naar de vraag hoe drie neonazi's tussen 2000 en 2007 ongestoord tien mensen konden vermoorden zonder dat de politie of veiligheidsdiensten hen op het spoor kwamen.

De drie uit Thüringen afkomstige leden van de Nationalsozialistischer Untergrond (NSU) worden verantwoordelijk gehouden voor de moord op acht Turken, een Griek en een politieagente. Ook zouden ze twee bomaanslagen en vijftien bankovervallen hebben gepleegd.

Het bijna 1900 pagina's tellende eindrapport stelt dat de opsporingsautoriteiten fout op fout hebben gestapeld. Paradoxaal genoeg kwam dat mede doordat de binnenlandse veiligheidsdienst BvF goed in het Oost-Duitse neonazi-milieu was geïnfiltreerd. De dienst was als de dood dat de identiteit van infiltranten door samenwerking met de politie in gevaar zou komen. De onderzoekers denken daarom dat de dienst het politieonderzoek actief heeft tegengewerkt.

Het was aan de NSU-leden zelf te danken dat de politie hen uiteindelijk in 2011 op het spoor kwam. De twee mannen pleegden zelfmoord toen ze door de politie werden gezocht voor een bankoverval.

In een poging bewijsmateriaal te vernietigen stak het overgebleven vrouwelijke lid, Beate Zschäpe, daarna hun woning in Zwickau in brand. Uit de daar gevonden documenten en wapens blijkt dat het drietal vrijwel zeker voor de moorden en aanslagen verantwoordelijk is geweest. Het proces tegen Zschäpe loopt nog.

Een onderzoekscommissie van het nationale parlement, de Bondsdag, uitte vorig jaar al kritiek op de falende Duitse veiligheidsdiensten in de NSU-kwestie.

Bron » nos.nl

Für den Deutschsprechende unter uns ist hier das PDF-file mit dem ergebnisse der Untersuchungsausschuss » www.thueringer-landtag.de

2

De opmars van extreem-rechts geweld in Duitsland: moorden, brandstichtingen en vernietigingen

Het Duitste stadje Heidenau was dit weekend gedurende twee opeenvolgende nachten het decor voor schermutselingen tussen extreem-rechtse militanten en de ordetroepen. Buiten-parlementair extreem-rechts is sinds enige tijd aan een sterke opmars bezig in Duitsland. En geweld behoort tot het vast arsenaal van actiemiddelen.

Heidenau is een klein stadje in de buurt van Dresden. Dat is niet onbelangrijk, want Dresden is ook de stad waar afgelopen winter de grootste Pegida-betogingen plaatsvonden. In de nasleep van de aanslagen in Parijs wist Pegida in Dresden meer dan dertigduizend deelnemers te mobiliseren. De extreem-rechtse burgerbeweging verloor echter haar momentum nadat ondermeer een foto opdook waarin pegida-oprichter Lutz Bachmann zich uitdoste als Hitler - inclusief het typerende snorretje.

Het draagvlak dat Pegida had in Dresden zegt iets over het anti-migratiesentiment dat in Dresden en omgeving leeft. Het is een sentiment dat verder gecultiveerd en opgeklopt wordt door extreem-rechtse en neo-nazistische groeperingen in de regio. Opvallend was overigens dat de extreem-rechtse militanten die In Heidenau de confrontatie aangingen met de politie de door Pediga toegeëigende slogan "Wir sind das Volk" scandeerden.

Onmiddellijke aanleiding voor de rellen in Heidenau, is de opening van een asielcentrum. De neo-nazistische groepen zien iedere opening van een asielcentrum als een aantasting van de Duitse integriteit en willen er alles aan doen om de opvang van vluchtelingen te bemoeilijken. Dat laatste kan vrij letterlijk genomen worden. Afgelopen nacht nog brandde een opvangcentrum in aanbouw haast volledig leeg in het stadje Weissach im Tal. Alles wijst erop dat het vuur werd aangestoken.

De incidenten in Heidenau en Weissach im Tal zijn verre van losstaande feiten. Eerder deze zomer vonden er reeds gewelddadige incidenten plaats tussen extreem-rechts en de ordediensten. Eind juli protesteerden militanten van de extreem-rechtse partij NDP tegen een door het Duitse Rode Kruis opgericht tentenkamp voor Syrische vluchtelingen in de omgeving van Dresden. Verscheidene medewerkers van het Rode Kruis werden toen belaagd.

75 doden

Het extreem-rechts geweld is aan een uiterst felle opmars bezig in gans Duitsland en eigenlijk zijn de straatrellen van de afgelopen weken nog de meest onschuldige manifestatie van dat geweld. Het zwaardere geweld blijft, paradoxaal genoeg, vaak onder de radar van de (inter)nationale media.

In de eerste helft van het jaar 2015, werden 202 aanvallen opgetekend die gericht waren tegen vluchtelingencentra. In 2014 waren er in totaal 198 aanvallen. In de meeste gevallen betrof het brandstichtingen, maar er vonden ook fysieke aanvallen tegenover bewoners van vluchtelingen- en asielcentra plaats.

Maar neo-nazistische groepen richtten hun geweld niet enkel tegen nieuwkomers. Ook politieke opponenten ontsnappen er niet aan. Een tiental dagen geleden brandde de boerderij af van Horst en Birgit Lohmeyer. Ze woonden in het plaatsje Jamel, dat bekend staat om de sterke aanwezigheid van neo-nazistische groepen. Het koppel ageerde daartegen door ondermeer een muziekfestival te organiseren dat democratie en tolerantie moest promoten.

In juli explodeerde de auto van Michaël Richter, politicus voor Die Linke in de deelstaat Saksen. Richter ontving reeds enige tijd bedreigingen vanuit extreem-rechtse hoek omwille van zijn pro-vluchtelingen standpunt. Richter had de komst van een vluchtelingencentrum in het naburige stadje Freital verdedigd, en dat was er klaarblijkelijk teveel aan. Hij kwam er gelukkig met de schrik van af.

Maar dat kan niet van iedereen gezegd worden. Uit een recente analyse van politie-data door de Duitse inlichtingendiensten blijkt dat er sinds het begin van de jaren negentig 75 doden en 145 gewonden toe te schrijven vallen aan extreem-rechts geweld. Vaak werd het politieke motief van die moorden miskend door de speurders, of met opzet verborgen door de daders.

Het meeste beruchte geval in dit verband zijn de aanslagen van Nationaal-Socialistische Ondergrondse. Tussen 2000 en 2007 pleegde deze terreurgroep minsten tien moorden. Voornamelijk Duitsers van Turkse origine waren hun doelwit. Het alledaagse racisme onder de politiediensten maakte de speurders echter blind voor de mogelijk politieke motieven achter de moorden. Want net omdat de slachtoffers vaak van Turkse origine waren, gingen de politiediensten er verkeerdelijk van uit dat het om criminele afrekeningen ging.

Het was mede daarom dat de Duitse overheid een groot aantal politie-data liet onderzoeken. Via die analyse werden vijftien nieuwe moorden gelinkt aan de operaties van extreem-rechts. Van de daders is er voorlopig geen spoor.

Bron » www.dewereldmorgen.be

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Ik heb er twijfels bij de constatering dat de "NSU" een eenvoudig geval van rechts terrorisme is. Hiervoor zijn een aantal aspecten van belang:

  • Een groot deel van het onderzoeksdossier werd recent aan een groep bloggers ("Fatalist" und Arbeitskreis NSU) gelekt (nsu-leaks.freeforums.net). "Fatalist" en de Arbeitskreis zijn nu dagelijks bezig om strijdigheden in het dossier op hun blog te publiceren (arbeitskreis-n.su/blog/). De blogger "Fatalist" zou uit het rechtse milieu komen, maar de video's gezien hebbende lijkt het mij dat wat "Fatalist" blogt niet helemaal gek is.

  • Tijdens een van de moorden, welke in 2006 in een internetcafé in Kassel werd gepleegd, zou een agent van de staatsveiligheid van het Land Hessen aanwezig zijn geweest.

  • Het plotselijke "overlijden" van getuigen en rechercheurs.

  • Tijdens de moord op een politiebeamte in Heilbronn in 2007 zou er een team van de Defense Intelligence Agency (DIA) in de buurt zijn geweest. De verklaring van een agent van de DIA aan de onderzoekscommissie van het Landtag Baden-Württemberg (arbeitskreis-n.su/blog/) is zeer aan te bevelen! Nieuw is dat de DIA - als militaire inlichtingendienst (!) - ook politiek extremisme in het ganse land analyseert.

4

Weliswaar in romanvorm, maar met gebruikmaking van de officiële documenten en zeer de moeite waard. Wolfgang Schorlau: Die Schützende Hand. Zijn analyse komt aardig overeen met die van North End.

5

Niet 63, maar 849 racistische moorden in Duitsland

Het aantal slachtoffers van rechts-extremistisch geweld in Duitsland is de afgelopen twee decennia waarschijnlijk veel hoger geweest dan tot dusver werd aangenomen. Na hernieuwd onderzoek en het hanteren van andere definities gaan autoriteiten niet langer uit van 63 slachtoffers, maar van 849 moorden waarbij mogelijk sprake was van een rechts-extremistisch motief. Alleen al in Berlijn zou het om 78 moorden gaan.

Dit blijkt uit analyses van het Bundeskriminalamt, dat in samenwerking met de 16 deelstaten de afgelopen maanden 3.300 al dan niet opgeloste moordzaken onder de loep nam. Aanleiding voor het onderzoek waren de onthullingen over racistische moorden die tussen 2000 en 2007 door de neonazi's van de Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) werden gepleegd.

Van de drie leden van de NSU is alleen Beate Zschäpe (38) nog in leven. Uwe Mundlos en Uwe Böhnhardt pleegden in 2011 zelfmoord toen de politie ze wilde inrekenen. Zschäpe staat terecht in München, tijdens een proces dat al vele maanden duurt en mogelijk tot ver in 2014 zal voortduren. Zschäpe, die in de populaire Duitse pers als 'Nazi-Braut' wordt omgeschreven, wordt gezien als het brein achter de rechtse terreurdaden.

De NSU wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een grote bomaanslag in een straat vol Turkse winkels in Keulen. Om de activiteiten te financieren pleegden Mundlos en Böhnhardt talloze bankovervallen. De laatste overval, in 2011 in Eisenach, werd het tweetal fataal. Op de vlucht voor de politie pleegden ze zelfmoord. Pas na de arrestatie van Zschäpe, werd duidelijk hoe justitie en politie jarenlang gefaald hadden. Ze zochten de daders in totaal andere hoek, bijvoorbeeld in kringen van Turkse bendes, en ze weigerden stelselmatig te zoeken in kringen van neonazi's. Deze 'tunnelvisie' kwam de autoriteiten indertijd op veel kritiek te staan. Een parlementaire enquête was het gevolg, ook werden oude dossiers opnieuw geopend.

Daklozen

In het nieuwe onderzoek is niet alleen gekeken naar misdrijven waarbij allochtonen het slachtoffer waren. Ook geweld tegen bijvoorbeeld daklozen is opnieuw in ogenschouw genomen. Zo werd in 2006 in Plattling in Beieren een dakloze door een neonazi met spiritus overgoten en in brand gestoken. De terreurdaad werd niet als een rechts-extremistische moord geboekstaafd. Dat gebeurt nu dus wel.

Het officiële aantal van 63 slachtoffers was al langer onderhevig aan kritiek. Het Duitse weekblad Die Zeit kwam na onderzoek eerder dit jaar al uit op 152 moorden met een racistisch motief. Het concludeerde: 'Duitse autoriteiten hebben nog steeds grote moeite rechts-extremistisch geweld te herkennen en hun fouten te corrigeren.'

De Amadeu-Antonio-stichting, die strijdt tegen racistisch geweld, telde tot voor kort 184 van dergelijke moorden, gepleegd sinds de Duitse hereniging in 1990. Deze stichting is vernoemd naar Amadeu Antonio Kiowa, een 28-jarige Angolees die in 1990 in Eberswalde door een neonazi werd vermoord. De politie die tijdens het geweld in de buurt was, greep niet in.

Imagoschade

De nieuwe cijfers, die door het ministerie van Binnenlandse Zaken worden ondersteund, liggen dus veel hoger. De voorzitter van de Amadeu-Antonio-stichting, Anetta Kahane, was 'niet verrast', zei ze in de krant Berliner Zeitung. Duitsland heeft te lang gepoogd de ogen te sluiten voor deze vorm van geweld, aldus Kahane. Duitsers willen deze zaken het liefst 'negeren, verdringen, onder het tapijt vegen'. Maar: 'Rechts-extremistisch geweld vormt een reusachtig probleem in Duitsland.'

Criminoloog Bernd Wagner, die met zijn organisatie 'Exit' extreem-rechtse spijtoptanten begeleidt bij een nieuw leven in de maatschappij, zegt dat de overheid de cijfers jarenlang bewust 'laag' heeft gehouden. 'Rechts-extremisme schaadt het imago van de Duitse democratie in binnen- en buitenland.'

Bondsraad doet nieuwe poging tot verbod extreem-rechtse NPD

De Duitse Bondsraad heeft deze week een verzoek ingediend bij het grondwettelijk hof in Karlsruhe om de extreem-rechtse Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) te verbieden. Alle 16 deelstaatregeringen besloten vorig jaar een nieuwe poging tot verbod te ondernemen, omdat de partij racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme zou voorstaan. Ook 'verheerlijkt de partij Hitler'. In 2003 wees het hof een verbod nog af. De NPD, opgericht in 1964, is vertegenwoordigd in de parlementen van Saksen en Mecklenburg-Voor-Pommeren. Bij de landelijke verkiezingen in september kreeg de partij 1,3 procent van de stemmen.

Bron: Volkskrant | Rolf Bos | 7 december 2013

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

6

Voor de fans van kaartjes:

Duitsers brengen 1000den fascistische aanslagen vanaf 1990 in kaart

Een groep Duitsers heeft een website gelanceerd waarop gedocumenteerd een paar duizend aanslagen op migranten sinds 1990 zijn verzameld. Het resultaat is een onafzienbare reeks gewelddadige aanslagen. Zij geven aan niet langer te willen accepteren dat dagelijks racistische en fascistische overvallen en aanslagen op medemensen plaatsvinden.

Lees hier het hele artikel en bekijk de kaart » delangemars.nl

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

Over de verdachte tolerantie van de Duitse authoriteiten t.o.v. extreem-rechts , zie 'Der Tiefe Staat' van Jürgen Roth. Roth heeft het over een 'staat in de staat', gelinkt aan de vroegste 'Stay-behind' groepen in Duitsland, der Bund Deutscher Jugend, der Technische Dienst, die Brüderschaft, die Schnez-Truppe etc...'Gladio' avant la lettre.

» www.amazon.de

8

Zeer interessant artikel van The Guardian over NSU en de rol van BfV (Bundesamt für Verfassungsschutz, de Duitse binnenlandse inlichtingendienst) » www.theguardian.com

Uit het artikel haal ik dit citaat:

By using the same weapon, the killers also appeared to be drawing attention to their crimes and underlining the connection between them. Horn identified this as a typical tactic of far-right groups. Some officers were assigned to pursue this lead, but the focus of the investigation remained on the police’s initial theory. The media continued to refer to the killings as die Dönermorde.

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

9

Deze week in Humo:

Bloed, blunders en kebabmoorden: tussen 1999 en 2006 zaaide een extreemrechtse kliek terreur in Duitsland

Tussen 1999 en 2006 zaaide de Nationaalsocialistische Ondergrondse (NSU), een extreemrechtse kliek uit het Duitse universiteitsstadje Thüringen, terreur in de hele Bondsrepubliek: ze pleegden aanslagen met spijkerbommen en executeerden migranten van veelal Turkse afkomst – die laatste acties werden ietwat oneerbiedig ‘de kebabmoorden’ gedoopt. Over de NSU zijn dezer dagen twee uitstekende programma’s te bekijken: de driedelige fictiereeks ‘German History X’ op Play More en de documentaire ‘The NSU Complex’ van Stefan Aust en Dirk Laabs op Netflix.

In München loopt al meer dan 300 dagen een groot proces tegen de NSU-leden, maar veel lezen we daar bij ons niet over.

Dirk Laabs: "De enige reden waarom dit verhaal in het buitenland nauwelijks wordt opgepikt, is dat het zo vreselijk ingewikkeld is. Jammer, want als je een beetje uitzoomt, heeft het alle kenmerken van een goeie thriller: ondergedoken neonazi’s die moorden en bomaanslagen plegen terwijl politie en inlichtingendiensten de blunders op elkaar stapelen én dingen in de doofpot proberen te stoppen. Echt, ik begrijp niet waarom The New York Times er nog altijd geen groot artikel aan gewijd heeft (lacht)."

"Serieus: ik snap het wél, want ik heb aan den lijve ondervonden dat het een hele tijd duurt voor je je weg hebt gevonden in dat monsterlijke kluwen van informatie."

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube