(...) Andermaal komt een bedrijf in het gezichtsveld dat reeds vroeger ter sprake is gekomen, namelijk de firma Kintex, samen met de vennootschap Nutribel International Industries... Heel wat namen van bekende en minder bekende drughandelaren duiken op. Belangrijk is ook dat er een verband gelegd wordt tussen deze dugshandel en de overvallen van de bende van Nijvel. Eén van de drugshandelaren heeft een adjudant van de rijkswacht een wapen overhandigd dat gediend heeft bij de overvallen van de bende van Nijvel.

Bron: Twee jaar bendecommissie | Hugo Coveliers

Er is het gedemilitariseerde Enfield pistool in het bezit van Vicky Van Obbergh dat al dan niet van Dekaise afkomstig zou kunnen zijn. Van Obbergh zei dat hij het wapen op de rommelmarkt gekocht had. Jean-Luc Baugniet verkocht gedemilitariseerde wapens op de rommelmarkt. In de piste van de Noord-Franse gangsters spreekt Eddy Vos ook van een pistool dat ook van bij Dekaise afkomstig zou kunnen zijn. Zoals gewoonlijk werd hier later met geen woord meer over gerept.

Dan is er ook nog het verhaal over het wapen dat in de auto van Bruno Vandeuren zou zijn aangetroffen. Vandeuren zou een pistool uit de buit van de overval op Dekaise gekregen hebben als dank omdat hij de wapens zou vervoerd hebben.

Telkens opnieuw gaat het hier om een wapen dat gelinkt zou kunnen worden aan de overval in Waver.