1

Guy Cumps was eerste Substituut in Nijvel. Cumps werd in juli 1985 (op dat moment een gerechtelijk stagiair), midden in het onderzoek naar de dood van Latinus, tot substituut benoemd en belast met het directe opvolgen van het onderzoeksdossier Latinus. Cumps stond als reserve-officier niet alleen in contact met de militaire veiligheidsdienst maar hij stond ook in verbinding met commissaris Massart van de Staatsveiligheid. Nog voor zijn benoeming tot substituut, op 16 april 1985, richt Cumps zich tot onderzoeksrechter Schlicker waarin hij vraagt om nauwkeurig op de hoogte gesteld te worden van de geplande onderzoeksverrichtingen en van de stand van het onderzoek.

Zo heeft de heer Cumps de volgende verklaring afgelegd: "Ik heb me in het dossier-Latinus verdiept op 24 of 25 april 1984, met andere woorden de dag volgend op die waarop de heer Latinus opgehangen was teruggevonden. Op 13 juni 1986 heeft de procureur-generaal een bericht verstuurd. Kwade tongen zullen zeggen dat hij in dat bericht suggereerde dat het om een erotische ophanging ging. Kort daarop, op 27 of 28 oktober 1986, heeft de procureur des Konings aan de heer Schlicker gevraagd hem het dossier te bezorgen. Op 30 of 31 oktober werd de buitenvervolgingstelling gevorderd en op 3 november is de zaak voor de raadkamer gekomen. Die heeft een beschikking van buitenvervolgingstelling gegeven."

"De procureur des Konings heeft me later verteld dat de zaak was afgehandeld. Ik heb hem gezegd - ik moest elk woord wikken en wegen, want men mag niet vergeten dat ik toeneen jonge substituut was en ik met het hoofd van het parket praatte - dat het een tactische fout was zo snel te werk te gaan. Bepaalde getuigen hebben er u waarschijnlijk van trachten te overtuigen dat het om een moord ging. Door op dat ogenblik zo snel te werk te gaan wekte de procureur argwaan op. Waarom zo snel te werk gaan als er geen derde bij de zaak betrokken was? Ik heb hem dus gezegd dat een te snelle afhandeling van het dossier reacties vanwege bepaalde personen teweeg zou brengen. (...)."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 6 en 7)

Overigens geeft substituut Cumps van het parket van Nijvel als enige antwoord op de vraag van de voorzitter: "Wat ons verontrust is dat men vraagt om buitenvervolgingstelling in de zaak-Latinus, terwijl er bepaalde kantschriften niet werden uitgevoerd. Daar wordt een procedure gebruikt die indien niet abnormaal, dan toch versneld is. Er rijzen vragen in verband met de versnelling van de procedure zelf".

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie (bijlage 6 en 7)

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube

2

Uit het verslag van de Tweede Bendecommissie, onder het hoofdstuk "Beoordeling van het nut van het onderzoek verricht door rijkswachters Bihay en Balfroid", een getuigenis van Van Lierde, substituut bij het parket van Nijvel:

(...) Als mijn geheugen mij niet in de steek laat, mijnheer de voorzitter, want ik heb dat stuk niet doorgenomen. Blijkbaar is een van die rijkswachters, ik denk dat het de heer Balfroid was, bij de heer Massart van de Veiligheid van de Staat geweest, die een persoonlijke kennis is van mijn collega,de heer Cumps. De bedoeling hiervan was een getuigenis 'in elkaar te steken' die mijn collega, de heer Cumps, in verlegenheid zou brengen."

De Voorzitter: "Kunt ons in dat verband wat meer uitleg geven?"

Antwoord van de heer Van Lierde: "Het was de bedoeling dat de heer Massart dingen zou vertellen die niet klopten en die de heer Cumps in een moeilijke en pijnlijke situatie zouden brengen. Dit soort gedrag verbaast me hoegenaamd niet in die specifieke context."

De Voorzitter: "Zat de heer Balfroid daarachter?"

De heer Van Lierde: "Ik denk dat het de heer Balfroid was, of de heer Dussart, of dat het in ieder geval op hun aanwijzing is gebeurd. Dat is hetgeen ik me nog herinner in dat verband."

Bron: Verslag Tweede Bendecommissie | verhoor van 21 maart 1997

"Le monde est dangereux à vivre! Non pas tant à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire." Volg ons via » Facebook | twitter | YouTube